Učiteljski tovariš : stanovsko politično glasilo J.U.U.-sekcije za dravsko banovino v Ljubljani

 1. 1861
   144

  številka: 1 (01.01.1861)
  številka: 2 (01.02.1861)
  številka: 3 (01.03.1861)
  številka: 4 (01.04.1861)
  številka: 5 (01.05.1861)
  številka: 6 (01.06.1861)
  številka: 7 (01.07.1861)
  številka: 8 (01.08.1861)
  številka: 9 (01.09.1861)
  številka: 10 (01.10.1861)
  številka: 11 (01.11.1861)
  številka: 12 (01.12.1861)
  Lepa odreja (številka: 1, 01.01.1861)
  Novice (številka: 1, 01.01.1861)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 1, 01.01.1861)
  Perva besedica Učiteljskega tovarša (številka: 1, 01.01.1861)
  Književnost (številka: 1, 01.01.1861)
  Šolska drobtinica (številka: 1, 01.01.1861)
  Čertica iz življenja (številka: 2, 01.02.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 2, 01.02.1861)
  Tečno učilo (številka: 2, 01.02.1861)
  Nekaj iz sadjoreje (številka: 2, 01.02.1861)
  Kaj se vse s človekom godi (številka: 2, 01.02.1861)
  Povesti (številka: 2, 01.02.1861)
  Dopis (številka: 2, 01.02.1861)
  Imenik visokočast. in čast. g. g. naročnikov (številka: 2, 01.02.1861)
  Listnica (številka: 2, 01.02.1861)
  Slovknica (številka: 3, 01.03.1861)
  Postna (številka: 3, 01.03.1861)
  Novice (številka: 3, 01.03.1861)
  Lepa odreja (številka: 3, 01.03.1861)
  Tečno učilo (številka: 3, 01.03.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 3, 01.03.1861)
  Navod za podučevanje v petju (številka: 3, 01.03.1861)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 3, 01.03.1861)
  SIovo (številka: 3, 01.03.1861)
  Imenik visokočast. in čast. g.g. naročnikov (številka: 3, 01.03.1861)
  Naj gre rakom žvižgat! (številka: 3, 01.03.1861)
  Listnica (številka: 3, 01.03.1861)
  Zakaj in kako naj bi se učitelj vedno izobraževal (številka: 3, 01.03.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 4, 01.04.1861)
  Književnost (številka: 4, 01.04.1861)
  Raganist čez vse raganiste (številka: 4, 01.04.1861)
  Družina (številka: 4, 01.04.1861)
  G. pisavcom mladinskih reči (številka: 4, 01.04.1861)
  Novice (številka: 4, 01.04.1861)
  Dragocenost smešnic (številka: 4, 01.04.1861)
  Lepa odreja (številka: 4, 01.04.1861)
  Listnica (številka: 4, 01.04.1861)
  Zastavica (številka: 4, 01.04.1861)
  S čim si učitelj opomore? (številka: 4, 01.04.1861)
  Tečno učilo (številka: 4, 01.04.1861)
  Pomladanske cvetice (številka: 4, 01.04.1861)
  Velikonočna (številka: 4, 01.04.1861)
  Pirhi (številka: 4, 01.04.1861)
  Podlaga izobraženosti (številka: 4, 01.04.1861)
  Šolska roba (številka: 4, 01.04.1861)
  Pervi šolski dan (številka: 4, 01.04.1861)
  Zastavica (številka: 5, 01.05.1861)
  Šmarnice za šolnike (številka: 5, 01.05.1861)
  Navod za podučevanje v petju (številka: 5, 01.05.1861)
  Nekaj iz sadjoreje (številka: 5, 01.05.1861)
  Ptiči (številka: 5, 01.05.1861)
  Tečno učilo (številka: 5, 01.05.1861)
  Ave Marija (številka: 5, 01.05.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 5, 01.05.1861)
  Navod za podučevanje v petju (številka: 5, 01.05.1861)
  Listnica (številka: 6, 01.06.1861)
  Kaj naj se uči v naših Ijudskih šolah (številka: 6, 01.06.1861)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 6, 01.06.1861)
  Milo vošilo (številka: 6, 01.06.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 6, 01.06.1861)
  Ples v kuhinji (številka: 6, 01.06.1861)
  Šmarnice za šolnike (številka: 6, 01.06.1861)
  Novice (številka: 6, 01.06.1861)
  Tečno učilo (številka: 6, 01.06.1861)
  Od izreje ženske mladosti (številka: 6, 01.06.1861)
  Povabilo (številka: 6, 01.06.1861)
  Navod za podučevanje v petju (številka: 7, 01.07.1861)
  Sladkosnedež (številka: 7, 01.07.1861)
  Smešna in žalostna (številka: 7, 01.07.1861)
  Nedeljska šola (številka: 7, 01.07.1861)
  Književnost (številka: 7, 01.07.1861)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 7, 01.07.1861)
  Novice (številka: 7, 01.07.1861)
  Od izreje ženske mladosti (številka: 7, 01.07.1861)
  Darek pridni mladosti (številka: 8, 01.08.1861)
  Koliko računskih načinov naj se pri začetnem nauku o računanju ali rajtanju razločuje in vadi (številka: 8, 01.08.1861)
  Čimu nam je sadje in sadno drevje? (številka: 8, 01.08.1861)
  Drobtinica iz šolske zgodovine na Krajnskem (številka: 8, 01.08.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 8, 01.08.1861)
  Šolska roba (številka: 8, 01.08.1861)
  Dobra finta (številka: 8, 01.08.1861)
  Listnica (številka: 8, 01.08.1861)
  Novice (številka: 8, 01.08.1861)
  Klanfar (številka: 8, 01.08.1861)
  Kekljavci (številka: 8, 01.08.1861)
  Pašnik (številka: 8, 01.08.1861)
  Tečno učilo (številka: 8, 01.08.1861)
  Nektere vodila dobrega učitelja (številka: 9, 01.09.1861)
  Koliko računskih načinov naj se pri začetnem nauku o računanju ali rajtanju razločuje in vadi (številka: 9, 01.09.1861)
  Slovnice slovenskga jezika (številka: 9, 01.09.1861)
  Navod za podučevanje v petju (številka: 9, 01.09.1861)
  Književnost (številka: 9, 01.09.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 9, 01.09.1861)
  Kakšnih prememb bi bilo treba, da bi se slovenske ljudske šole na čisto narodni podlagi osnovale? (številka: 9, 01.09.1861)
  Tečno učilo (številka: 9, 01.09.1861)
  Novice (številka: 9, 01.09.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 10, 01.10.1861)
  Tečno učilo (številka: 10, 01.10.1861)
  Novice (številka: 10, 01.10.1861)
  Kako se koristno podučnje v takih šolah, kjer se manji in večji otroci celi dan v eni izbi podučujejo? (številka: 10, 01.10.1861)
  Pašnik (številka: 10, 01.10.1861)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 10, 01.10.1861)
  Šolska roba (številka: 10, 01.10.1861)
  Koliko računskih načinov naj se pri začetnem nauku o računanju ali rajtanju razločuje in vadi (številka: 10, 01.10.1861)
  Živio in Slava (številka: 10, 01.10.1861)
  Nektere vodila dobrega učitelja (številka: 10, 01.10.1861)
  Navod za podučevanje v petju (številka: 11, 01.11.1861)
  Koliko računskih načinov naj se pri začetnem nauku o računanju ali rajtanju razločuje in vadi (številka: 11, 01.11.1861)
  Kratkosuknjik (številka: 11, 01.11.1861)
  Šolske postave za učitelje (številka: 11, 01.11.1861)
  Tečno učilo (številka: 11, 01.11.1861)
  Vijolični venček (številka: 11, 01.11.1861)
  Nekaj šolskim pripravnikom in učiteljem (številka: 11, 01.11.1861)
  Poskušnja (številka: 11, 01.11.1861)
  Kekljavski korenjak (številka: 11, 01.11.1861)
  Godbini namen (številka: 11, 01.11.1861)
  Novice (številka: 11, 01.11.1861)
  Listnica (številka: 11, 01.11.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 11, 01.11.1861)
  Navod za podučevanje v petju (številka: 12, 01.12.1861)
  Narodni duh v šoli (številka: 12, 01.12.1861)
  Tečno učilo (številka: 12, 01.12.1861)
  Kurrende (številka: 12, 01.12.1861)
  Vabilo (številka: 12, 01.12.1861)
  Opominek za orglavca (številka: 12, 01.12.1861)
  Imenik visokočast. in čast. g. g. naročnikov (številka: 12, 01.12.1861)
  Še enkrat: "Živio" in ,,Slava!" (številka: 12, 01.12.1861)
  Božična (številka: 12, 01.12.1861)
  Kurrende (številka: 12, 01.12.1861)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 12, 01.12.1861)
  Že stara zastavica, pa jo je težko uganiti (številka: 12, 01.12.1861)
  Novice (številka: 12, 01.12.1861)
 2. 1862
   267

  številka: 1 (01.01.1862)
  številka: 2 (15.01.1862)
  številka: 3 (01.02.1862)
  številka: 4 (15.02.1862)
  številka: 5 (01.03.1862)
  številka: 6 (15.03.1862)
  številka: 7 (01.04.1862)
  številka: 8 (15.04.1862)
  številka: 9 (01.05.1862)
  številka: 10 (15.05.1862)
  številka: 11 (01.06.1862)
  številka: 12 (15.06.1862)
  številka: 13 (01.07.1862)
  številka: 14 (15.07.1862)
  številka: 15 (01.08.1862)
  številka: 16 (15.08.1862)
  številka: 17 (01.09.1862)
  številka: 18 (15.09.1862)
  številka: 19 (01.10.1862)
  številka: 20 (15.10.1862)
  številka: 21 (01.11.1862)
  številka: 22 (15.11.1862)
  številka: 23 (01.12.1862)
  številka: 24 (15.12.1862)
  Tečno učilo (številka: 1, 01.01.1862)
  Kdaj je sreča pri tebi (številka: 1, 01.01.1862)
  ZA NOVO LETO (številka: 1, 01.01.1862)
  Glasi (številka: 1, 01.01.1862)
  Književstvo (številka: 1, 01.01.1862)
  Pašnik (številka: 1, 01.01.1862)
  Zastavica (številka: 1, 01.01.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 1, 01.01.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 1, 01.01.1862)
  Kako naj učitelji otročje sočutja do staršev, ljudi in žival prav budijo in nadaljujejo (številka: 1, 01.01.1862)
  Iz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 2, 15.01.1862)
  Nekoliko od priprave učiteljeve (številka: 2, 15.01.1862)
  Družba v pomoč učiteljskim vdovam in sirotam na Kranjskem (številka: 2, 15.01.1862)
  Šolska roba (številka: 2, 15.01.1862)
  Tečno učilo (številka: 2, 15.01.1862)
  Uganka in zastavica (številka: 2, 15.01.1862)
  Obraz iz šole (številka: 2, 15.01.1862)
  Kurrende (številka: 2, 15.01.1862)
  Novice (številka: 2, 15.01.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu Ijudskih šol (številka: 2, 15.01.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 2, 15.01.1862)
  Avstrijanski pridelki (številka: 3, 01.02.1862)
  Inienozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 3, 01.02.1862)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1862)
  Tečno učilo (številka: 3, 01.02.1862)
  Iz zgodovine kerščanske Ijudske šole (številka: 3, 01.02.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 3, 01.02.1862)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 3, 01.02.1862)
  Razvozlana zastavica (številka: 3, 01.02.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu Ijudskih šol (številka: 3, 01.02.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 3, 01.02.1862)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 4, 15.02.1862)
  Novice (številka: 4, 15.02.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 4, 15.02.1862)
  Kratkočasnica (številka: 4, 15.02.1862)
  Mlada cvetica (številka: 4, 15.02.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 5, 01.03.1862)
  Novice (številka: 5, 01.03.1862)
  O narodnosti (številka: 5, 01.03.1862)
  zastavica (številka: 5, 01.03.1862)
  Opominek za učitelja sušca (številka: 5, 01.03.1862)
  Pravice ljudskih učiteljev (številka: 5, 01.03.1862)
  Predpustnica (številka: 5, 01.03.1862)
  Iz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 5, 01.03.1862)
  Kratkočasnica (številka: 5, 01.03.1862)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 5, 01.03.1862)
  Imenozlaga (etyinologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 5, 01.03.1862)
  Zakaj pesmi niso za narekovanje pripravne, in zakaj se ž njimi ne smejo jezikoslovne vaje zedinovati (številka: 5, 01.03.1862)
  Tečno učilo (številka: 5, 01.03.1862)
  Pravopisje v ljudskih šolah (številka: 5, 01.03.1862)
  Domovini (številka: 6, 15.03.1862)
  Tečno učilo (številka: 6, 15.03.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu Ijudskih šol (številka: 6, 15.03.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 6, 15.03.1862)
  Kerščanska odreja (številka: 6, 15.03.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 6, 15.03.1862)
  lz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 6, 15.03.1862)
  Pravopisje v Ijudskih šolah (številka: 6, 15.03.1862)
  Novice (številka: 6, 15.03.1862)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 6, 15.03.1862)
  Uganka in zastavica (številka: 6, 15.03.1862)
  Premembi v učiteljskem stanu (številka: 7, 01.04.1862)
  Zakaj je na Kranjskem še toliko slovensko-nemških ljudskih šol? (številka: 7, 01.04.1862)
  Kerščanska odreja (številka: 7, 01.04.1862)
  Novice (številka: 7, 01.04.1862)
  Pašnik (številka: 7, 01.04.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 7, 01.04.1862)
  Tečno učilo (številka: 7, 01.04.1862)
  Uganka *) in zastavica (številka: 7, 01.04.1862)
  Šolska roba (številka: 7, 01.04.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 7, 01.04.1862)
  Iz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 7, 01.04.1862)
  Pravopisje v ljudskih šolah (številka: 7, 01.04.1862)
  Žimnica (številka: 7, 01.04.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 8, 15.04.1862)
  lz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 8, 15.04.1862)
  Književnost (številka: 8, 15.04.1862)
  O sadjoreji (številka: 8, 15.04.1862)
  Uganka (številka: 8, 15.04.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 8, 15.04.1862)
  Velikonočna (številka: 8, 15.04.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 8, 15.04.1862)
  Novice (številka: 8, 15.04.1862)
  Tečno učilo (številka: 8, 15.04.1862)
  Razpis službe (številka: 8, 15.04.1862)
  Štiri podobe (številka: 8, 15.04.1862)
  Kerščanska odreja (številka: 8, 15.04.1862)
  Kako in kdaj naj izobražuje se materni jezik v nasih šolah (številka: 9, 01.05.1862)
  Kerščanska odreja (številka: 9, 01.05.1862)
  O sadjoreji (številka: 9, 01.05.1862)
  Novice (številka: 9, 01.05.1862)
  Tečno učilo (številka: 9, 01.05.1862)
  Pašnik (številka: 9, 01.05.1862)
  lz zgodovine kerščanske Ijudske šole (številka: 9, 01.05.1862)
  Pomladansko jutro (številka: 9, 01.05.1862)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 9, 01.05.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 9, 01.05.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 9, 01.05.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 10, 15.05.1862)
  Tečno učilo (številka: 10, 15.05.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 10, 15.05.1862)
  O sadjoreji (številka: 10, 15.05.1862)
  Misli in jezik (številka: 10, 15.05.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 10, 15.05.1862)
  Šmarnice (številka: 10, 15.05.1862)
  Novice (številka: 10, 15.05.1862)
  Šolska roba (številka: 10, 15.05.1862)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 10, 15.05.1862)
  lz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 10, 15.05.1862)
  Telesno kaznovanje (številka: 10, 15.05.1862)
  Povabilo (številka: 11, 01.06.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 11, 01.06.1862)
  Novice (številka: 11, 01.06.1862)
  Učiteljskim pripravnikom (številka: 11, 01.06.1862)
  Zastavica (številka: 11, 01.06.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 11, 01.06.1862)
  Tečno učilo (številka: 11, 01.06.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 11, 01.06.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 11, 01.06.1862)
  Telesno kaznovanje (številka: 11, 01.06.1862)
  Ktere peresa so bolje za pisanje, - ali gosne, ali jeklene? (številka: 12, 15.06.1862)
  Listnica iz zapisnika preč. gg. naročnikov (številka: 12, 15.06.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 12, 15.06.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 12, 15.06.1862)
  Novice (številka: 12, 15.06.1862)
  Povabilo (številka: 12, 15.06.1862)
  Spevoigre (Oper) (številka: 12, 15.06.1862)
  lz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 12, 15.06.1862)
  Telesno kaznovanje (številka: 12, 15.06.1862)
  Uči za življenje, ne za šolo! (številka: 12, 15.06.1862)
  Pašnik (številka: 12, 15.06.1862)
  Kaj je pravo? (številka: 13, 01.07.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 13, 01.07.1862)
  O jezikoslovnem nauku (številka: 13, 01.07.1862)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 13, 01.07.1862)
  Jeklene peresa niso pripravne za pisanje v ljudski šoli (številka: 13, 01.07.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 13, 01.07.1862)
  Tečno učilo (številka: 13, 01.07.1862)
  Muca in senica (številka: 13, 01.07.1862)
  Listnica (številka: 13, 01.07.1862)
  Iz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 13, 01.07.1862)
  Novice (številka: 13, 01.07.1862)
  Beseda o šolskem petju (številka: 13, 01.07.1862)
  Novice (številka: 14, 15.07.1862)
  Knjige za šolske darila (številka: 14, 15.07.1862)
  Novice (številka: 14, 15.07.1862)
  Odperte pismice gosp. Fr. Ser. Adamiču (številka: 15, 01.08.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu Ijudskih šol (številka: 15, 01.08.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 15, 01.08.1862)
  Učilni načert za I. razred poglavitne šole (številka: 15, 01.08.1862)
  Stolistnice (številka: 15, 01.08.1862)
  Tečno učilo (številka: 15, 01.08.1862)
  Pri deljenju šolskih daril (številka: 15, 01.08.1862)
  Poprava nekterih tiskarskih pomot v "Glasih slovenskih." (številka: 15, 01.08.1862)
  Novice (številka: 15, 01.08.1862)
  Pašnik (številka: 15, 01.08.1862)
  Glasi slovenski (številka: 15, 01.08.1862)
  lz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 15, 01.08.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 16, 15.08.1862)
  lz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 16, 15.08.1862)
  Učilni načert (številka: 16, 15.08.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 16, 15.08.1862)
  Književstvo (številka: 16, 15.08.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 16, 15.08.1862)
  Obrazek pred kmečko hišo (številka: 16, 15.08.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 16, 15.08.1862)
  Tečno učilo (številka: 16, 15.08.1862)
  Novice (številka: 16, 15.08.1862)
  Veliki Šmaren (številka: 16, 15.08.1862)
  Resnica in laž (številka: 17, 01.09.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 17, 01.09.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 17, 01.09.1862)
  Učilni načert (številka: 17, 01.09.1862)
  Nekaj o učiteljski plači (številka: 17, 01.09.1862)
  Ljudska šola in sadjoreja (številka: 17, 01.09.1862)
  Novice (številka: 17, 01.09.1862)
  Pašnik (številka: 17, 01.09.1862)
  Imena, znamnja in lastnosti kemiških pervin (številka: 17, 01.09.1862)
  Lastnosti narodovega učitelja (številka: 18, 15.09.1862)
  Podlaga vsakega nauka (številka: 18, 15.09.1862)
  Imena, znamnja in lastnosti kemiških pervin (številka: 18, 15.09.1862)
  Učilni načert (številka: 18, 15.09.1862)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 18, 15.09.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 18, 15.09.1862)
  Novice (številka: 18, 15.09.1862)
  Resnica in laž (številka: 18, 15.09.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 18, 15.09.1862)
  Imenozlaga (etymologie) farnih vasi na Kranjskem (številka: 18, 15.09.1862)
  Listnica (številka: 18, 15.09.1862)
  Iz zgodovine kerščanske Ijudske šole (številka: 19, 01.10.1862)
  Lastnosti narodovega učitelja (številka: 19, 01.10.1862)
  Resnica in laž (številka: 19, 01.10.1862)
  Novice (številka: 19, 01.10.1862)
  Britka solzica (številka: 19, 01.10.1862)
  Podlaga vsakega nauka (številka: 19, 01.10.1862)
  Nauk v branji v srednjem in višjem razredu ljudskih šol (številka: 19, 01.10.1862)
  Razpis služb in premembe v učiteljskem stanu (številka: 19, 01.10.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 19, 01.10.1862)
  Potovanje za Savo (številka: 20, 15.10.1862)
  Zakaj noče pesnik peti? (številka: 20, 15.10.1862)
  Antonu Martinu Slomšek-u (številka: 20, 15.10.1862)
  Novice (številka: 20, 15.10.1862)
  O vprašanjih pri letošnjem konz. spraševanju (številka: 20, 15.10.1862)
  Iz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 20, 15.10.1862)
  Premembi v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1862)
  Številjenje starih (številka: 20, 15.10.1862)
  Pervi šolski dan (številka: 20, 15.10.1862)
  Resnica in laž (številka: 20, 15.10.1862)
  Prosto mnenje o cerkveni godbi (številka: 20, 15.10.1862)
  Otrok in njegove misli (številka: 21, 01.11.1862)
  Novice (številka: 21, 01.11.1862)
  O vprašanjih pri letošnjem konz. spraševanju (številka: 21, 01.11.1862)
  Na grobeh (številka: 21, 01.11.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 21, 01.11.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 21, 01.11.1862)
  Čujte, kaj godba zamore! (številka: 21, 01.11.1862)
  Kako močna in imenitna je privada pri odgojevanju mladosti (številka: 21, 01.11.1862)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 21, 01.11.1862)
  Verski nauk v šoli (številka: 21, 01.11.1862)
  Iz zgodovine kerščanske ljudske šole (številka: 21, 01.11.1862)
  O vprašanjih pri letošnjem konz. spraševanju (številka: 22, 15.11.1862)
  Otroška molitvica (številka: 22, 15.11.1862)
  Kratek obris godbine povestnice (številka: 22, 15.11.1862)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 22, 15.11.1862)
  Novice (številka: 22, 15.11.1862)
  Kako močna in imenitna je privada pri odgojevanju mladosti (številka: 22, 15.11.1862)
  O nedeljski šoli (številka: 22, 15.11.1862)
  O vprašanjih pri letošnjem konz. spraševanju (številka: 23, 01.12.1862)
  Podučevanje v ljudski šoli naj bo v kerščanskem duhu (številka: 23, 01.12.1862)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1862)
  Vabilo (številka: 23, 01.12.1862)
  Računska zastavica (številka: 23, 01.12.1862)
  Vabilo (številka: 24, 15.12.1862)
  Opominek za učitelja (številka: 24, 15.12.1862)
  Rešitev (številka: 24, 15.12.1862)
  Konecletnica (številka: 24, 15.12.1862)
  Pašnik (številka: 24, 15.12.1862)
  Podoba dobre šole (številka: 24, 15.12.1862)
  Sveti večer (številka: 24, 15.12.1862)
  Novice (številka: 24, 15.12.1862)
  Pogovor dveh učiteljskih pripravnikov (številka: 24, 15.12.1862)
  O vprašanjih pri letošnjem konz. spraševanju (številka: 24, 15.12.1862)
  Podučevanje v ljudski šoli naj bo v kerščanskem duhu (številka: 24, 15.12.1862)
 3. 1863
   244

  številka: 1 (01.01.1863)
  številka: 2 (15.01.1863)
  številka: 3 (01.02.1863)
  številka: 4 (15.02.1863)
  številka: 5 (01.03.1863)
  številka: 6 (15.03.1863)
  številka: 7 (01.04.1863)
  številka: 8 (15.04.1863)
  številka: 9 (01.05.1863)
  številka: 10 (15.05.1863)
  številka: 11 (01.06.1863)
  številka: 12 (15.06.1863)
  številka: 13 (01.07.1863)
  številka: 14 (15.07.1863)
  številka: 15 (01.08.1863)
  številka: 16 (15.08.1863)
  številka: 17 (01.09.1863)
  številka: 18 (15.09.1863)
  številka: 19 (01.10.1863)
  številka: 20 (15.10.1863)
  številka: 21 (01.11.1863)
  številka: 22 (15.11.1863)
  številka: 23 (01.12.1863)
  številka: 24 (15.12.1863)
  Kaj "Tovarš" sebi voši za novo leto (številka: 1, 01.01.1863)
  Ozir na II. tečaj "Tovaršev." (številka: 1, 01.01.1863)
  Nekaj o dolžnostih učiteljevih zastran cerkve in službe božje (številka: 1, 01.01.1863)
  Pašnik (številka: 1, 01.01.1863)
  Šolska roba (številka: 1, 01.01.1863)
  Novo leto (številka: 1, 01.01.1863)
  Dobri izreki ? zaklad za celo življenje (številka: 2, 15.01.1863)
  Koliko moči do mladosti ima zgodnje soznanje lepoznanstva, in kakšne dolžnosti izvirajo iz tega za odgojitelja in jezikoslovnega učenika (številka: 2, 15.01.1863)
  Sonet (številka: 2, 15.01.1863)
  Šolska roba (številka: 2, 15.01.1863)
  Pomenki (številka: 2, 15.01.1863)
  VESELJE UČITELJEVO (številka: 2, 15.01.1863)
  Novice (številka: 2, 15.01.1863)
  Nekaj o dolžnostih učiteljevih zastran cerkve in službe božje (številka: 2, 15.01.1863)
  Ni planine brez doline (številka: 2, 15.01.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 2, 15.01.1863)
  O šolskih praznikih (številka: 2, 15.01.1863)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 2, 15.01.1863)
  Iz zgodovine keršanske Ijudske šole (številka: 3, 01.02.1863)
  Pomenki (številka: 3, 01.02.1863)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 3, 01.02.1863)
  Šola in družina (številka: 3, 01.02.1863)
  Kratkočasnici (številka: 3, 01.02.1863)
  O šolskih praznikih (številka: 3, 01.02.1863)
  Koliko moči do mladosti ima zgodnje soznanje lepoznanstva, in kakšne dolžnosti izvirajo iz tega za odgojitelja in jezikoslovnega učenika (številka: 3, 01.02.1863)
  Novice (številka: 3, 01.02.1863)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1863)
  Nekaj o dolžnostih učiteljevih zastran cerkve in služibe božje (številka: 3, 01.02.1863)
  Šolska roba (številka: 3, 01.02.1863)
  Novice (številka: 4, 15.02.1863)
  Iz zgodovine keršanske Ijudske šole (številka: 4, 15.02.1863)
  Koliko moči do mladosti ima zgodnje soznanje lepoznanstva, in kakšne dolžnosti izvirajo iz tega za odgojitelja in jezikoslovnega učenika (številka: 4, 15.02.1863)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 4, 15.02.1863)
  Šolska roba (številka: 4, 15.02.1863)
  Še nekaj o prašanjih pri lanskem konz. spraševanju (številka: 4, 15.02.1863)
  LJUBA POMLAD (številka: 4, 15.02.1863)
  Pomenki (številka: 4, 15.02.1863)
  Novice (številka: 5, 01.03.1863)
  Terta (številka: 5, 01.03.1863)
  Razpis službe (številka: 5, 01.03.1863)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 5, 01.03.1863)
  O šolskih praznikih (številka: 6, 15.03.1863)
  Novice (številka: 6, 15.03.1863)
  Narodoljubni izgled (številka: 6, 15.03.1863)
  SPOMIN NA TISUČLETNO SLAVNOST SLOVANSKIH APOSTELJNOV (številka: 6, 15.03.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 6, 15.03.1863)
  Glasbe vodja A. Hesse v Londonu in Parizu (številka: 6, 15.03.1863)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 6, 15.03.1863)
  Iz zgodovine keršanske Ijudske šole (številka: 6, 15.03.1863)
  Koliko moči do mladosti ima zgodnje soznanje lepoznanstva, in kakšne dolžnosti izvirajo iz tega za odgojitelja in jezikoslovnega učenika (številka: 6, 15.03.1863)
  Pomenki (številka: 6, 15.03.1863)
  Poprava (številka: 6, 15.03.1863)
  Pobožne misli (številka: 7, 01.04.1863)
  Sv. Ciril in Metod (številka: 7, 01.04.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 7, 01.04.1863)
  Novice (številka: 7, 01.04.1863)
  Pirhi (številka: 7, 01.04.1863)
  Pašnik (številka: 7, 01.04.1863)
  Novice (številka: 8, 15.04.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 8, 15.04.1863)
  Pašnik (številka: 8, 15.04.1863)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 8, 15.04.1863)
  Nekoliko od svilarstva (številka: 8, 15.04.1863)
  Zunanje šolske reči (številka: 8, 15.04.1863)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 8, 15.04.1863)
  Otroški glas do staršev in odgojiteljev (številka: 9, 01.05.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 9, 01.05.1863)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 9, 01.05.1863)
  Resni občutki (številka: 9, 01.05.1863)
  Šmarnice za učitelje (številka: 10, 15.05.1863)
  Cvetica za vsaki dan v mescu (številka: 10, 15.05.1863)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 10, 15.05.1863)
  Kako naj se v šoli berilni spisi obdelujejo (številka: 10, 15.05.1863)
  Novice (številka: 10, 15.05.1863)
  Kratkočasnici (številka: 10, 15.05.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 10, 15.05.1863)
  Iz zgodovine keršanske Ijudske šole (številka: 10, 15.05.1863)
  Premembi v učiteljskem stanu (številka: 10, 15.05.1863)
  Kaj cvetice pravijo? (številka: 11, 01.06.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 11, 01.06.1863)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 11, 01.06.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 11, 01.06.1863)
  Listnica (številka: 11, 01.06.1863)
  Časovnik v velivnem naklonu (številka: 11, 01.06.1863)
  Opominek (številka: 11, 01.06.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 11, 01.06.1863)
  Komarji (številka: 11, 01.06.1863)
  Novice (številka: 11, 01.06.1863)
  Zloženi časovniki (številka: 11, 01.06.1863)
  Novice (številka: 12, 15.06.1863)
  Glasi učiteljev na kmetih o ljudskih šolah (številka: 12, 15.06.1863)
  Vabilo (številka: 12, 15.06.1863)
  Sadjorejcem (številka: 12, 15.06.1863)
  Čertice o učiteljskem shodu v Ribnici 28. maja t.l (številka: 12, 15.06.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 12, 15.06.1863)
  Pri škofovem obiskovanji (številka: 12, 15.06.1863)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 12, 15.06.1863)
  Beršljan (številka: 12, 15.06.1863)
  Listnica (številka: 12, 15.06.1863)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 12, 15.06.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 13, 01.07.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 13, 01.07.1863)
  Šola in starši (številka: 13, 01.07.1863)
  Ss. Ciril in Metod (številka: 13, 01.07.1863)
  Vabilo (številka: 13, 01.07.1863)
  Novice (številka: 13, 01.07.1863)
  Veseli učenec (številka: 14, 15.07.1863)
  Novice (številka: 14, 15.07.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 14, 15.07.1863)
  Iz zgodovine keršanske Ijudske šole (številka: 14, 15.07.1863)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 14, 15.07.1863)
  Šolska roba (številka: 14, 15.07.1863)
  Naloga iz številstva (številka: 14, 15.07.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 14, 15.07.1863)
  Tiček v zibki (številka: 14, 15.07.1863)
  Pogovor (številka: 14, 15.07.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 15, 01.08.1863)
  Šola in njena naloga (številka: 15, 01.08.1863)
  Kaj je časopis (številka: 15, 01.08.1863)
  Solzice (številka: 15, 01.08.1863)
  Zastavica (številka: 15, 01.08.1863)
  Razpis službe (številka: 15, 01.08.1863)
  Še nekaj sadjorejcem (številka: 15, 01.08.1863)
  Nekoliko o nalogah (številka: 15, 01.08.1863)
  Novice (številka: 15, 01.08.1863)
  Pašnik (številka: 15, 01.08.1863)
  Pomenki (številka: 15, 01.08.1863)
  Zlati Abecednik (številka: 15, 01.08.1863)
  Cerkvica (številka: 15, 01.08.1863)
  Mladeneč in verba (številka: 16, 15.08.1863)
  Zlati Abecednik (številka: 16, 15.08.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 16, 15.08.1863)
  Pomenki (številka: 16, 15.08.1863)
  Keršanska odreja (številka: 16, 15.08.1863)
  Novice (številka: 16, 15.08.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 16, 15.08.1863)
  Kaj naj učenik bere (številka: 16, 15.08.1863)
  Spanje (številka: 16, 15.08.1863)
  Keršanska odreja (številka: 17, 01.09.1863)
  O šolskem spraševanji (številka: 17, 01.09.1863)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 17, 01.09.1863)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 17, 01.09.1863)
  Sonet (številka: 17, 01.09.1863)
  Novice (številka: 17, 01.09.1863)
  Listnica (številka: 17, 01.09.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 17, 01.09.1863)
  Šola in dom (številka: 18, 15.09.1863)
  Pašnik (številka: 18, 15.09.1863)
  Šolska roba (številka: 18, 15.09.1863)
  Čertice iz mojega popotnega dnevnika (številka: 18, 15.09.1863)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 18, 15.09.1863)
  SV. MAŠA (številka: 18, 15.09.1863)
  Učiteljeva sreča in nadloga (številka: 18, 15.09.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 18, 15.09.1863)
  Novice (številka: 18, 15.09.1863)
  Naznanilo in prošnja (številka: 18, 15.09.1863)
  ODGOJNIKU (številka: 18, 15.09.1863)
  Nekaj o besedah pri pesmih (številka: 18, 15.09.1863)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 19, 01.10.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 19, 01.10.1863)
  Šolska roba (številka: 19, 01.10.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 19, 01.10.1863)
  Učiteljeva sreča in nadloga (številka: 19, 01.10.1863)
  Novice (številka: 19, 01.10.1863)
  Vprašanja pri letošnjem konz. spraševanji (številka: 19, 01.10.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 19, 01.10.1863)
  Pašnik (številka: 19, 01.10.1863)
  Družba v pomoč učiteljskim vdovam in sirotam na Kranjskem (številka: 19, 01.10.1863)
  Pedagogično zdravitelstvo (številka: 19, 01.10.1863)
  Šolska roba (številka: 20, 15.10.1863)
  Pomenki (številka: 20, 15.10.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 20, 15.10.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1863)
  Lovec (številka: 20, 15.10.1863)
  Spominek Riharjev (številka: 20, 15.10.1863)
  Vprašanja pri letošnjem konz. spraševanji (številka: 20, 15.10.1863)
  Novice (številka: 20, 15.10.1863)
  Pašnik (številka: 20, 15.10.1863)
  Pedagogično zdravitelstvo (številka: 20, 15.10.1863)
  lz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 21, 01.11.1863)
  Minljivost (številka: 21, 01.11.1863)
  Zjutraj (številka: 21, 01.11.1863)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 21, 01.11.1863)
  Šolska roba (številka: 21, 01.11.1863)
  Pedagogično zdravitelstvo (številka: 21, 01.11.1863)
  Vprašanja pri letošnjem konz. spraševanji (številka: 21, 01.11.1863)
  Novice (številka: 21, 01.11.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 21, 01.11.1863)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 22, 15.11.1863)
  Naj večje orgle (številka: 22, 15.11.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 22, 15.11.1863)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 22, 15.11.1863)
  Keršanska odreja (številka: 22, 15.11.1863)
  Vprašanja pri letošnjem konz. spraševanji (številka: 22, 15.11.1863)
  Pomenki (številka: 22, 15.11.1863)
  Novice (številka: 22, 15.11.1863)
  Pašnik (številka: 22, 15.11.1863)
  Vprašanja pri letošnjem konz. spraševanji (številka: 23, 01.12.1863)
  Pedagogično zdravitelstvo (številka: 23, 01.12.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 23, 01.12.1863)
  Pomenki (številka: 23, 01.12.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 23, 01.12.1863)
  Na preji (številka: 23, 01.12.1863)
  Keršanska odreja (številka: 23, 01.12.1863)
  Premembi v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1863)
  Vabilo (številka: 23, 01.12.1863)
  Novice (številka: 23, 01.12.1863)
  Pedagogično zdravitelstvo (številka: 24, 15.12.1863)
  Staremu letu (številka: 24, 15.12.1863)
  Vprašanja pri letošnjem konz. spraševanji (številka: 24, 15.12.1863)
  Novice (številka: 24, 15.12.1863)
  Razpis službe in premembe v učiteljskem stanu (številka: 24, 15.12.1863)
  Božična (številka: 24, 15.12.1863)
  Vabilo (številka: 24, 15.12.1863)
  Pomenki (številka: 24, 15.12.1863)
  Kako naj se naj manjši učenci uče številiti (številka: 24, 15.12.1863)
  Listnica (številka: 24, 15.12.1863)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 24, 15.12.1863)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 24, 15.12.1863)
 4. 1864
   256

  številka: 3 (01.02.1864)
  številka: 4 (15.02.1864)
  številka: 5 (01.03.1864)
  številka: 6 (15.03.1864)
  številka: 7 (01.04.1864)
  številka: 8 (15.04.1864)
  številka: 9 (01.05.1864)
  številka: 10 (15.05.1864)
  številka: 11 (01.06.1864)
  številka: 12 (15.06.1864)
  številka: 13 (01.07.1864)
  številka: 14 (15.07.1864)
  številka: 15 (01.08.1864)
  številka: 16 (15.08.1864)
  številka: 18 (15.09.1864)
  številka: 19 (01.10.1864)
  številka: 20 (15.10.1864)
  številka: 22 (15.11.1864)
  številka: 23 (01.12.1864)
  številka: 24 (15.12.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 1, 01.01.1864)
  Šolska roba (številka: 1, 01.01.1864)
  Književnost (številka: 1, 01.01.1864)
  Pašnik (številka: 1, 01.01.1864)
  PO ZIMI (številka: 1, 01.01.1864)
  Novice (številka: 1, 01.01.1864)
  Premembi v učiteljskem stanu (številka: 1, 01.01.1864)
  Zvonjenje k novem letu (številka: 1, 01.01.1864)
  Listnica (številka: 1, 01.01.1864)
  Pomenki (številka: 1, 01.01.1864)
  VOŠILO (številka: 1, 01.01.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 2, 15.01.1864)
  Torbici (številka: 2, 15.01.1864)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 2, 15.01.1864)
  Novice (številka: 2, 15.01.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 2, 15.01.1864)
  Zdihljej (številka: 2, 15.01.1864)
  Kurrende (številka: 2, 15.01.1864)
  Pomenki (številka: 2, 15.01.1864)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1864)
  Keršanska odreja (številka: 2, 15.01.1864)
  Kurrende (številka: 2, 15.01.1864)
  Književstvo (številka: 2, 15.01.1864)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 3, 01.02.1864)
  Pomemba v učiteljskem stanu (številka: 3, 01.02.1864)
  Otroška molitvica (številka: 3, 01.02.1864)
  Keršanska odreja (številka: 3, 01.02.1864)
  Pomenki (številka: 3, 01.02.1864)
  Prebodene ušesa (številka: 3, 01.02.1864)
  Novice (številka: 3, 01.02.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 3, 01.02.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 3, 01.02.1864)
  Svečan in cvetica (številka: 3, 01.02.1864)
  Kako naj učitelj skerbi za telesno zdravje svojih učencev (številka: 3, 01.02.1864)
  Nektere lastnosti dobrega učitelja (številka: 4, 15.02.1864)
  Pomenki (številka: 4, 15.02.1864)
  Novice (številka: 4, 15.02.1864)
  Nekaj o važnosti pesništva v obče, in posebno slovanskega za našo mladino (številka: 4, 15.02.1864)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 4, 15.02.1864)
  Keršanska odreja (številka: 4, 15.02.1864)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 4, 15.02.1864)
  Listnica (številka: 4, 15.02.1864)
  Iz zgodovine keršanske Ijudske šole (številka: 4, 15.02.1864)
  O bolezni, napakah in drugih škodljivih rečeh pri sadnih drevesih (številka: 5, 01.03.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 5, 01.03.1864)
  Novice (številka: 5, 01.03.1864)
  Kako je mogoče dospeti Slovanom do prave omike in sreče narodne? (številka: 5, 01.03.1864)
  Prošnja (številka: 5, 01.03.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 5, 01.03.1864)
  Darovi za Riharjev spominek (številka: 5, 01.03.1864)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 5, 01.03.1864)
  Šolska roba (številka: 5, 01.03.1864)
  Pašnik (številka: 5, 01.03.1864)
  Listnica (številka: 5, 01.03.1864)
  Darovi za Riharjev spominek (številka: 6, 15.03.1864)
  Pašnik (številka: 6, 15.03.1864)
  Razpis službe (številka: 6, 15.03.1864)
  Pomenki (številka: 6, 15.03.1864)
  Sv. Cirilu in Metodu (številka: 6, 15.03.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 6, 15.03.1864)
  O bolezni, napakah in drugih škodljivih rečeh pri sadnih drevesih (številka: 6, 15.03.1864)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 6, 15.03.1864)
  Zakon natore je tak, da iz malega raste veliko (številka: 6, 15.03.1864)
  Novice (številka: 6, 15.03.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 6, 15.03.1864)
  O bolezni, napakah in drugih škodljivih rečeh pri sadnih drevesih (številka: 7, 01.04.1864)
  Novice (številka: 7, 01.04.1864)
  Sonet (številka: 7, 01.04.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 7, 01.04.1864)
  Šolska roba (številka: 7, 01.04.1864)
  Vodila k pravi omiki in resničnemu blagru (številka: 7, 01.04.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 7, 01.04.1864)
  TOŽBA (številka: 8, 15.04.1864)
  O bolezni, napakah in drugih škodljivih rečeh pri sadnih drvesih (številka: 8, 15.04.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 8, 15.04.1864)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 8, 15.04.1864)
  Pomenki (številka: 8, 15.04.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 8, 15.04.1864)
  Novice (številka: 8, 15.04.1864)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 9, 01.05.1864)
  Kraljici majnikovi (številka: 9, 01.05.1864)
  Pomenki (številka: 9, 01.05.1864)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 9, 01.05.1864)
  Koliko se na svetu papirja porabi (številka: 9, 01.05.1864)
  Življenje v podobah (številka: 9, 01.05.1864)
  O bolezni, napakah, in drugih škodljivih rečeh pri sadnih drevesih (številka: 9, 01.05.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 9, 01.05.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 9, 01.05.1864)
  Novice (številka: 9, 01.05.1864)
  Novice (številka: 10, 15.05.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 10, 15.05.1864)
  Književnost (številka: 10, 15.05.1864)
  O bolezni, napakah in drugih škodljivih rečeh pri sadnih drevesih (številka: 10, 15.05.1864)
  Malikoslovje (številka: 10, 15.05.1864)
  Pomenki (številka: 10, 15.05.1864)
  Pisma dveh slovenskih učiteljev (številka: 10, 15.05.1864)
  Sveta želja (številka: 10, 15.05.1864)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 10, 15.05.1864)
  Šolska roba (številka: 11, 01.06.1864)
  Pašnik (številka: 11, 01.06.1864)
  Darovi za Riharjev spominek (številka: 11, 01.06.1864)
  Malikoslovje (številka: 11, 01.06.1864)
  Deklica in rožica (številka: 11, 01.06.1864)
  Listnica (številka: 11, 01.06.1864)
  Pomenki (številka: 11, 01.06.1864)
  Pisma dveh slovenskih učiteljev (številka: 11, 01.06.1864)
  Novice (številka: 11, 01.06.1864)
  Vera naj zvestejša prijateljica učiteljeva (številka: 12, 15.06.1864)
  Pomenki (številka: 12, 15.06.1864)
  Pisma dveh slovenskih učiteljev (številka: 12, 15.06.1864)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 12, 15.06.1864)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 12, 15.06.1864)
  Malikoslovje (številka: 12, 15.06.1864)
  Tantum ergo (številka: 12, 15.06.1864)
  Vabilo (številka: 12, 15.06.1864)
  Sonet (številka: 12, 15.06.1864)
  Novice (številka: 12, 15.06.1864)
  Šolska roba (številka: 12, 15.06.1864)
  Nektere besede o učiteljskih knjižnicah (številka: 13, 01.07.1864)
  Častitam g.g. naročnikom (številka: 13, 01.07.1864)
  Pisma dveh slovenskih učiteljev (številka: 13, 01.07.1864)
  Za Riharjev spominek (številka: 13, 01.07.1864)
  Solzica (številka: 13, 01.07.1864)
  Malikoslovje (številka: 13, 01.07.1864)
  Pomenki (številka: 13, 01.07.1864)
  Praktična slovensko- nemška gramatika (številka: 13, 01.07.1864)
  Novice (številka: 13, 01.07.1864)
  Šolska roba (številka: 13, 01.07.1864)
  Deček in tica (številka: 13, 01.07.1864)
  Kratkočasnica (številka: 14, 15.07.1864)
  Malikoslovje (številka: 14, 15.07.1864)
  Novice (številka: 14, 15.07.1864)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 14, 15.07.1864)
  Red (številka: 14, 15.07.1864)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpis službe (številka: 14, 15.07.1864)
  Sv. Maša (številka: 14, 15.07.1864)
  Darovi za Riharjev spominek (številka: 14, 15.07.1864)
  Pomenki o slovenskem pisanji (številka: 14, 15.07.1864)
  Pisma dveh slovenskih učiteljev (številka: 14, 15.07.1864)
  Rejna v zgledih (številka: 14, 15.07.1864)
  Listnica (številka: 15, 01.08.1864)
  Pisma dveh slovenskih učiteljev (številka: 15, 01.08.1864)
  Pomenki (številka: 15, 01.08.1864)
  Novice (številka: 15, 01.08.1864)
  Naj starje ljudske šole na Kranjskem (številka: 15, 01.08.1864)
  Malikoslovje (številka: 15, 01.08.1864)
  Šolska letina po Slovenskem (številka: 15, 01.08.1864)
  Pašnik (številka: 15, 01.08.1864)
  Zgodovina postojnske šole (številka: 15, 01.08.1864)
  Konec šolskega leta (številka: 15, 01.08.1864)
  Šolska letina po Slovenskem (številka: 16, 15.08.1864)
  Zakaj učenci tako radi pozabijo, kar se nauče? (številka: 16, 15.08.1864)
  Pašnik (številka: 16, 15.08.1864)
  Novice (številka: 16, 15.08.1864)
  Bistrica (številka: 16, 15.08.1864)
  Pisma dveh slovenskih učiteljev (številka: 16, 15.08.1864)
  Malikoslovje (številka: 16, 15.08.1864)
  Pomenki (številka: 16, 15.08.1864)
  Kapela (številka: 16, 15.08.1864)
  Iz zgodovine keršanske ljudske šole (številka: 17, 01.09.1864)
  Pomenki (številka: 17, 01.09.1864)
  O šolskem spraševnji (številka: 17, 01.09.1864)
  Praktična slovensko-nemška gramatika (številka: 17, 01.09.1864)
  LISTNICA (številka: 17, 01.09.1864)
  Keršanska odreja (številka: 17, 01.09.1864)
  Novice (številka: 17, 01.09.1864)
  Sonet (številka: 17, 01.09.1864)
  Pogovor (številka: 18, 15.09.1864)
  Pisina dveh slovenskih učiteljev (številka: 18, 15.09.1864)
  Pomenki (številka: 18, 15.09.1864)
  Šolska letina po Slovenskem (številka: 18, 15.09.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 18, 15.09.1864)
  Učiteljevo premišljevanje o začetku šolskega leta (številka: 18, 15.09.1864)
  Besedica staršem ipavskim (številka: 18, 15.09.1864)
  Šolska roba (številka: 18, 15.09.1864)
  Pašnik (številka: 18, 15.09.1864)
  Kurrende (številka: 19, 01.10.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 19, 01.10.1864)
  Kako naj se učenci vadijo šteti od 1 do 10 (številka: 19, 01.10.1864)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 19, 01.10.1864)
  Malikoslovje (številka: 19, 01.10.1864)
  Kurrende (številka: 19, 01.10.1864)
  Pisma dveh slovenskih učiteljev (številka: 19, 01.10.1864)
  Neprijatelji šol (številka: 19, 01.10.1864)
  Pomenki (številka: 19, 01.10.1864)
  Vprašanja, pri letošnji konzistorni skušnji za začetne učitelje v Ljubljani (številka: 19, 01.10.1864)
  Novice (številka: 19, 01.10.1864)
  Neprijatelji šol (številka: 20, 15.10.1864)
  Razpis služb (številka: 20, 15.10.1864)
  Ljubi "Tovarš!" (številka: 20, 15.10.1864)
  Pašnik (številka: 20, 15.10.1864)
  Šolska roba (številka: 20, 15.10.1864)
  Pri Savici (številka: 20, 15.10.1864)
  Novice (številka: 20, 15.10.1864)
  Nepeljevanje za šolske oglednike (številka: 20, 15.10.1864)
  Malikoslovje (številka: 20, 15.10.1864)
  Kako naj se učenci vadijo šteti od 1 do 10 (številka: 20, 15.10.1864)
  Pomenki (številka: 20, 15.10.1864)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1864)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 21, 01.11.1864)
  Pomenki (številka: 21, 01.11.1864)
  Novice (številka: 21, 01.11.1864)
  Zjutraj (številka: 21, 01.11.1864)
  Šolska roba (številka: 21, 01.11.1864)
  Pedagogično zdravitelstvo (številka: 21, 01.11.1864)
  Vprašanja pri letošnjem konz. spraševanji (številka: 21, 01.11.1864)
  Minljivost (številka: 21, 01.11.1864)
  Praktična slovensko - nemška gramatika (številka: 21, 01.11.1864)
  Iz zgodovine keršanske Ijudske šole (številka: 21, 01.11.1864)
  Pedagogične pisma (številka: 22, 15.11.1864)
  Pomenki (številka: 22, 15.11.1864)
  O vprašanjih pri letošnjem konz. spraševanji začetnih učiteljev v Ljubljani (številka: 22, 15.11.1864)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 22, 15.11.1864)
  Pašnik (številka: 22, 15.11.1864)
  Novice (številka: 22, 15.11.1864)
  Kurrende (številka: 22, 15.11.1864)
  Kakšen naj bo učitelj, da ga narod spoštuje (številka: 22, 15.11.1864)
  Malikoslovje (številka: 22, 15.11.1864)
  Upanje (številka: 23, 01.12.1864)
  Kratkočasnica (številka: 23, 01.12.1864)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1864)
  Podučno berilo za mladost (številka: 23, 01.12.1864)
  Tovarš (številka: 23, 01.12.1864)
  Pašnik (številka: 23, 01.12.1864)
  Šolska roba (številka: 23, 01.12.1864)
  Novice (številka: 23, 01.12.1864)
  Pedagogične pisma (številka: 23, 01.12.1864)
  Kaj naj bi Miklavž prinesel (številka: 23, 01.12.1864)
  Priljudnost (številka: 23, 01.12.1864)
  Pomenki (številka: 23, 01.12.1864)
  Učiteljski zbor v Belaku (številka: 24, 15.12.1864)
  Zadnji nauk strarega leta (številka: 24, 15.12.1864)
  Novice (številka: 24, 15.12.1864)
  O vprašanjih pri letošnjem konz. spraševanji začetnih učiteljev v Ljubljani (številka: 24, 15.12.1864)
  Prošnja (številka: 24, 15.12.1864)
  Pomenki (številka: 24, 15.12.1864)
 5. 1865
   232

  številka: 1 (01.01.1865)
  številka: 2 (15.01.1865)
  številka: 3 (01.02.1865)
  številka: 4 (15.02.1865)
  številka: 5 (01.03.1865)
  številka: 6 (15.03.1865)
  številka: 7 (01.04.1865)
  številka: 8 (15.04.1865)
  številka: 9 (01.05.1865)
  številka: 10 (15.05.1865)
  številka: 11 (01.06.1865)
  številka: 12 (15.06.1865)
  številka: 13 (01.07.1865)
  številka: 14 (15.07.1865)
  številka: 15 (01.08.1865)
  številka: 16 (15.08.1865)
  številka: 17 (01.09.1865)
  številka: 18 (15.09.1865)
  številka: 19 (01.10.1865)
  številka: 20 (15.10.1865)
  številka: 21 (01.11.1865)
  številka: 22 (15.11.1865)
  številka: 23 (01.12.1865)
  številka: 24 (15.12.1865)
  NOVEMU LETU (številka: 1, 01.01.1865)
  Kaj si "Tovarš" želi in hoče (številka: 1, 01.01.1865)
  Pedagogične pisma (številka: 1, 01.01.1865)
  Pomenki (številka: 1, 01.01.1865)
  Kratkočasnica (številka: 2, 15.01.1865)
  Novice (številka: 2, 15.01.1865)
  Pomenki (številka: 2, 15.01.1865)
  Pašnik (številka: 2, 15.01.1865)
  Doslednost (številka: 2, 15.01.1865)
  Migljeji o "Drugem berilu" (številka: 2, 15.01.1865)
  Šolsko blago (številka: 2, 15.01.1865)
  Kako bi se vsi Slovani najlože naučili vseh slovanskih jezikov (številka: 2, 15.01.1865)
  Novice (številka: 3, 01.02.1865)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1865)
  Pedagogične pisma (številka: 3, 01.02.1865)
  Besedica o sadjoreji (številka: 3, 01.02.1865)
  Migljeji o "Drugem berilu" (številka: 3, 01.02.1865)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 3, 01.02.1865)
  Doslednost (številka: 3, 01.02.1865)
  Pomenki (številka: 3, 01.02.1865)
  Obrazi iz odgojilne povestnice pri paganih (številka: 4, 15.02.1865)
  Migljeji o "Drugem berilu" (številka: 4, 15.02.1865)
  Želja (številka: 4, 15.02.1865)
  Listnica (številka: 4, 15.02.1865)
  Premembi v učiteljskem stanu (številka: 4, 15.02.1865)
  Iz mladi se tern ostri (številka: 4, 15.02.1865)
  Kratkočasnica (številka: 4, 15.02.1865)
  Novice (številka: 4, 15.02.1865)
  Pašnik (številka: 4, 15.02.1865)
  Podučno berilo za mladost (številka: 4, 15.02.1865)
  Pomenki (številka: 4, 15.02.1865)
  Pomenki (številka: 5, 01.03.1865)
  Šolsko blago (številka: 5, 01.03.1865)
  Novice (številka: 5, 01.03.1865)
  Listnica (številka: 5, 01.03.1865)
  Obrazi iz odgojilne povestnice pri paganih (številka: 5, 01.03.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 5, 01.03.1865)
  Iz mladi se tern ostri (številka: 5, 01.03.1865)
  Slava (številka: 5, 01.03.1865)
  Pašnik (številka: 5, 01.03.1865)
  Podučno berilo za mladost (številka: 6, 15.03.1865)
  Obrazi iz odgojilne povestnice pri paganih (številka: 6, 15.03.1865)
  pašnik (številka: 6, 15.03.1865)
  Iz mladi se tern ostri (številka: 6, 15.03.1865)
  Pomenki (številka: 6, 15.03.1865)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 6, 15.03.1865)
  Novice (številka: 6, 15.03.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 6, 15.03.1865)
  Listnica (številka: 6, 15.03.1865)
  Dobri učenec (številka: 6, 15.03.1865)
  Šolsko blago (številka: 6, 15.03.1865)
  Kratkočasnica (številka: 6, 15.03.1865)
  Obrazi iz odgojilne povestnice pri paganih (številka: 7, 01.04.1865)
  I. Sveta maša (številka: 7, 01.04.1865)
  Podučno berilo za mladost (številka: 7, 01.04.1865)
  Šolsko blago (številka: 7, 01.04.1865)
  Pašnik (številka: 7, 01.04.1865)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 7, 01.04.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 7, 01.04.1865)
  Stara navada, železna srajca (številka: 7, 01.04.1865)
  Pomenki (številka: 7, 01.04.1865)
  Novice (številka: 7, 01.04.1865)
  Sveta maša (številka: 8, 15.04.1865)
  Podučno berilo za mladost (številka: 8, 15.04.1865)
  Novice (številka: 8, 15.04.1865)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 8, 15.04.1865)
  Obrazi iz odgojilne povestnice o paganih (številka: 8, 15.04.1865)
  Pirhi (številka: 8, 15.04.1865)
  Modrega hvala ne napihuje in graja mu ne podira serca (številka: 8, 15.04.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 8, 15.04.1865)
  Šolsko blago (številka: 8, 15.04.1865)
  Šolsko blago (številka: 9, 01.05.1865)
  Narodni učitelj (številka: 9, 01.05.1865)
  Novice (številka: 9, 01.05.1865)
  Prememba v učiteljskem stanu in razpis službe (številka: 9, 01.05.1865)
  Vedež in Klatež (številka: 9, 01.05.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 9, 01.05.1865)
  Pomenki (številka: 9, 01.05.1865)
  Pomenki (številka: 10, 15.05.1865)
  Obrazi iz odgojilne povestnice pri paganih (številka: 10, 15.05.1865)
  V šoli (številka: 10, 15.05.1865)
  Kako naj učitelj skerbi za zdravje svojih učencev? (številka: 11, 01.06.1865)
  Kako naj bodo naslovi na slovenskih pismih (številka: 11, 01.06.1865)
  Listnica (številka: 11, 01.06.1865)
  Novice (številka: 11, 01.06.1865)
  Obrazi iz odgoilne povestnice pri paganih (številka: 11, 01.06.1865)
  Marija tolažnica (številka: 11, 01.06.1865)
  Pomenki (številka: 11, 01.06.1865)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 11, 01.06.1865)
  Dober učitelj; dobra šola (številka: 11, 01.06.1865)
  Šolsko blago (številka: 11, 01.06.1865)
  Novice (številka: 12, 15.06.1865)
  Slovenskemu učitelju (številka: 12, 15.06.1865)
  Raspis službe (številka: 12, 15.06.1865)
  Sveti Alojzi (številka: 12, 15.06.1865)
  Pomenki (številka: 12, 15.06.1865)
  Tovarš (številka: 12, 15.06.1865)
  Kako naj učitelj skerbi za zdravje svojih učencev? (številka: 12, 15.06.1865)
  Domovini (številka: 12, 15.06.1865)
  Rožnik (številka: 13, 1865)
  Kako naj učitelj skerbi za zdravje svojih učencev? (številka: 13, 13.05.1865)
  Pomenki (številka: 13, 01.07.1865)
  Kaj si učitelja dopisujeta (številka: 13, 01.07.1865)
  Obrazi iz odgojilne povestnice pri paganih (številka: 13, 01.07.1865)
  Listnica (številka: 13, 01.07.1865)
  Novice (številka: 13, 01.07.1865)
  Listnica (številka: 14, 15.07.1865)
  Pomenki (številka: 14, 15.07.1865)
  Novice (številka: 14, 15.07.1865)
  Popravek (številka: 14, 15.07.1865)
  Obrazi iz odgojilne povestnice (številka: 14, 15.07.1865)
  Šolske darila (številka: 14, 15.07.1865)
  Pašnik (številka: 14, 15.07.1865)
  Lipi (številka: 14, 15.07.1865)
  Odgojevanje nekdaj in sedaj (številka: 15, 01.08.1865)
  Šolska letina (številka: 15, 01.08.1865)
  Pomenki (številka: 15, 01.08.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 15, 01.08.1865)
  Izreki in pregovori (številka: 15, 01.08.1865)
  Novice (številka: 15, 01.08.1865)
  Deklica (številka: 15, 01.08.1865)
  Pašnik (številka: 15, 01.08.1865)
  Žveplenke (številka: 16, 15.08.1865)
  Zemljopisje v ljudskih šolah (številka: 16, 15.08.1865)
  Listnica (številka: 16, 15.08.1865)
  Pomenki (številka: 16, 15.08.1865)
  Novice (številka: 16, 15.08.1865)
  Šolska letina (številka: 16, 15.08.1865)
  Ljudska šola na nravni podlagi (številka: 16, 15.08.1865)
  Večerno nebo (številka: 16, 15.08.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 16, 15.08.1865)
  Pašnik (številka: 16, 15.08.1865)
  Razpis učiteljske službe (številka: 17, 01.09.1865)
  Podučno berilo za mladost (številka: 17, 01.09.1865)
  Morska zvezda (številka: 17, 01.09.1865)
  Kako sem novega učitelja v šolo vpeljal (številka: 17, 01.09.1865)
  Pomenki (številka: 17, 01.09.1865)
  Šolska letina (številka: 17, 01.09.1865)
  Novice (številka: 17, 01.09.1865)
  Zgubljena sreča (številka: 17, 01.09.1865)
  Besedica staršem in srenjskim možem (številka: 17, 01.09.1865)
  ŠoIska letina (številka: 18, 15.09.1865)
  Pašnik (številka: 18, 15.09.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 18, 15.09.1865)
  Listnica (številka: 18, 15.09.1865)
  Podučno berilo za mladost (številka: 18, 15.09.1865)
  Pomenki (številka: 18, 15.09.1865)
  Želja (številka: 18, 15.09.1865)
  Odkritoserčne misli o sedanjih glavnih in srednjih šolah (številka: 18, 15.09.1865)
  Razpis služeb šolskega učenika in organista (številka: 18, 15.09.1865)
  Kratkočasnica (številka: 18, 15.09.1865)
  Popravek (številka: 19, 01.10.1865)
  Namen in korist glavnih šol, ter dolžnosti sosesk do šol (številka: 19, 01.10.1865)
  Podučno berilo za mladost (številka: 19, 01.10.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 19, 01.10.1865)
  Pogovor (številka: 19, 01.10.1865)
  Novice (številka: 19, 01.10.1865)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpis službe (številka: 19, 01.10.1865)
  Nesrečnik (številka: 19, 01.10.1865)
  Pomenki (številka: 19, 01.10.1865)
  Pašnik (številka: 19, 01.10.1865)
  Brezbožnemu svetu (številka: 20, 15.10.1865)
  Vprašanja pri letošnjem konzist. spraševanji za nastopne učitelje (številka: 20, 15.10.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 20, 15.10.1865)
  Novice (številka: 20, 15.10.1865)
  Šolsko blago (številka: 20, 15.10.1865)
  Slomšek, (številka: 20, 15.10.1865)
  Pašnik (številka: 20, 15.10.1865)
  Pomenki (številka: 20, 15.10.1865)
  Novice (številka: 21, 01.11.1865)
  Pomenki (številka: 21, 01.11.1865)
  Slomšek, (številka: 21, 01.11.1865)
  Vprašanja pri letošnjem konzist. spraševanji za nastopne učitelje (številka: 21, 01.11.1865)
  Pašnik (številka: 21, 01.11.1865)
  Spisje za slovensko mladino (številka: 21, 01.11.1865)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 21, 01.11.1865)
  Besedice učiteljem in staršem o začetku šolskega leta (številka: 21, 01.11.1865)
  Na prijatlovi gomili (številka: 21, 01.11.1865)
  Listnica (številka: 22, 15.11.1865)
  Pogovor pod lipo (številka: 22, 15.11.1865)
  Tudi od otrok se učitelj more učiti (številka: 22, 15.11.1865)
  Novice (številka: 22, 15.11.1865)
  Pašnik (številka: 22, 15.11.1865)
  Pomenki (številka: 22, 15.11.1865)
  Šolski zvonec (številka: 22, 15.11.1865)
  Šolsko blago (številka: 22, 15.11.1865)
  Slomšek, (številka: 22, 15.11.1865)
  Kurrende (številka: 22, 15.11.1865)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1865)
  Pašnik (številka: 23, 01.12.1865)
  Slomšek, (številka: 23, 01.12.1865)
  Mili darovi (številka: 23, 01.12.1865)
  Listnica (številka: 23, 01.12.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 23, 01.12.1865)
  Pomenki (številka: 23, 01.12.1865)
  Tovarš (številka: 23, 01.12.1865)
  Novice (številka: 23, 01.12.1865)
  Tudi od otrok se učitelj more učiti (številka: 23, 01.12.1865)
  Iskrica (številka: 24, 15.12.1865)
  Podučno berilo za mladost (številka: 24, 15.12.1865)
  Listnica (številka: 24, 15.12.1865)
  Pomenki (številka: 24, 15.12.1865)
  Iz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 24, 15.12.1865)
  Novice (številka: 24, 15.12.1865)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpis službe (številka: 24, 15.12.1865)
  Zahvala in vabilo ,,Učiteljskega Tovarša" (številka: 24, 15.12.1865)
  Pri jaslicah (številka: 24, 15.12.1865)
  Kdaj in kako naj se začnejo vaje (številka: 24, 15.12.1865)
 6. 1866
   239

  številka: 1 (01.01.1866)
  številka: 2 (15.01.1866)
  številka: 3 (01.02.1866)
  številka: 4 (15.02.1866)
  številka: 5 (01.03.1866)
  številka: 6 (15.03.1866)
  številka: 7 (01.04.1866)
  številka: 8 (15.04.1866)
  številka: 9 (01.05.1866)
  številka: 10 (15.05.1866)
  številka: 11 (01.06.1866)
  številka: 12 (15.06.1866)
  številka: 13 (01.07.1866)
  številka: 14 (15.07.1866)
  številka: 15 (01.08.1866)
  številka: 16 (15.08.1866)
  številka: 17 (01.09.1866)
  številka: 18 (15.09.1866)
  številka: 19 (01.10.1866)
  številka: 20 (15.10.1866)
  številka: 21 (01.11.1866)
  številka: 22 (15.11.1866)
  številka: 23 (01.12.1866)
  številka: 24 (15.12.1866)
  Potoma (številka: 1, 01.01.1866)
  Pašnik (številka: 1, 01.01.1866)
  Nekoliko o učiteljskih zborih (številka: 1, 01.01.1866)
  Ali res šola ljudstvo kazi? (številka: 1, 01.01.1866)
  Pomenki (številka: 1, 01.01.1866)
  Pomenki (številka: 2, 15.01.1866)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1866)
  Narava in človek (številka: 2, 15.01.1866)
  Ali res šola ljudstvo kazi? (številka: 2, 15.01.1866)
  Šolsko blago (številka: 2, 15.01.1866)
  Dobri otrok (številka: 2, 15.01.1866)
  Pomenki (številka: 3, 01.02.1866)
  Novice (številka: 3, 01.02.1866)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1866)
  SERCE (številka: 3, 01.02.1866)
  Sirovost (številka: 3, 01.02.1866)
  Narava in človek (številka: 3, 01.02.1866)
  Pašnik (številka: 3, 01.02.1866)
  Šolsko blago (številka: 3, 01.02.1866)
  Nekoliko verstic duhovskim in deželskim učiteljem po kmetih (številka: 4, 15.02.1866)
  Pomenki (številka: 4, 15.02.1866)
  Zakaj ljudske učilnice ne zadostujejo svoji nalogi (številka: 4, 15.02.1866)
  Narava in človek (številka: 4, 15.02.1866)
  Novice (številka: 4, 15.02.1866)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 4, 15.02.1866)
  Sirovost (številka: 4, 15.02.1866)
  Zakaj ljudske učilnice ne zadostujejo svoji nalogi (številka: 5, 01.03.1866)
  Listnica (številka: 5, 01.03.1866)
  Novice (številka: 5, 01.03.1866)
  Šolska postava v deželnem zboru (številka: 5, 01.03.1866)
  O pesniški umetniji (številka: 5, 01.03.1866)
  Keršanska odreja (številka: 5, 01.03.1866)
  Pomenki (številka: 5, 01.03.1866)
  Imenik p.n.g. naročnikov (številka: 5, 01.03.1866)
  Človek brez domoljubja (številka: 5, 01.03.1866)
  Leskovica, darilo in prah (številka: 6, 15.03.1866)
  Pašnik (številka: 6, 15.03.1866)
  Novice (številka: 6, 15.03.1866)
  Velika noč (številka: 6, 15.03.1866)
  Keršanska odreja (številka: 6, 15.03.1866)
  lz dnevnika nekega starega učitelja (številka: 6, 15.03.1866)
  Spomin (številka: 6, 15.03.1866)
  Narava in človek (številka: 6, 15.03.1866)
  O pesniški umetniji (številka: 6, 15.03.1866)
  Kratke vošila za mertve (številka: 6, 15.03.1866)
  Pomenki (številka: 6, 15.03.1866)
  Novice (številka: 7, 01.04.1866)
  Narava in človek (številka: 7, 01.04.1866)
  Kaj si učitelja dopisujeta (številka: 7, 01.04.1866)
  Pomenki (številka: 7, 01.04.1866)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 7, 01.04.1866)
  VELIKA NOČ (številka: 7, 01.04.1866)
  Razlaganje naj bolj navadnih latinskih kratic v cerkveni pratiki (številka: 7, 01.04.1866)
  Nekaj o dandanašnji odgoji (številka: 7, 01.04.1866)
  Ljubi mir (številka: 7, 01.04.1866)
  Listnica (številka: 7, 01.04.1866)
  Pašnik (številka: 8, 15.04.1866)
  Pomladančica (številka: 8, 15.04.1866)
  Pomenki (številka: 8, 15.04.1866)
  Razlaganje naj bolj navadnih latinskih kratic v cerkveni pratiki (številka: 8, 15.04.1866)
  Odgajaj prav! (številka: 8, 15.04.1866)
  O jezikoslovji (številka: 8, 15.04.1866)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 8, 15.04.1866)
  Novice (številka: 8, 15.04.1866)
  Novice (številka: 8, 15.04.1866)
  Razlaganje naj bolj navadnih latinskih kratic v cerkveni pratiki (številka: 9, 01.05.1866)
  Maša (številka: 9, 01.05.1866)
  Novice (številka: 9, 01.05.1866)
  Svojim pesmicam (številka: 9, 01.05.1866)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 9, 01.05.1866)
  Narava in človek (številka: 9, 01.05.1866)
  Pomenki (številka: 9, 01.05.1866)
  Iz zapisnika učiteljskega zbora v Ipavi (številka: 9, 01.05.1866)
  Nekoliko o čitanji (številka: 10, 15.05.1866)
  Šolsko blago (številka: 10, 15.05.1866)
  SONET (številka: 10, 15.05.1866)
  Treba je otroke poznati (številka: 10, 15.05.1866)
  Iz zapisnika učiteljskega zbora v Ipavi (številka: 10, 15.05.1866)
  Nekdaj in sedaj (številka: 10, 15.05.1866)
  Pomenki (številka: 10, 15.05.1866)
  Narava in človek (številka: 10, 15.05.1866)
  Novice (številka: 10, 15.05.1866)
  Svetinje (številka: 11, 01.06.1866)
  Narava in človek (številka: 11, 01.06.1866)
  Iz zapisnika učiteljskega zbora v Ipavi (številka: 11, 01.06.1866)
  Razpis učiteljske službe (številka: 11, 01.06.1866)
  Poljedelstvo in kmetijstvo v ljudskih šolah (številka: 11, 01.06.1866)
  Nekdaj in sedaj (številka: 11, 01.06.1866)
  Novice (številka: 11, 01.06.1866)
  Kje sem se peti učil (številka: 12, 15.06.1866)
  Novice (številka: 12, 15.06.1866)
  Narava in človek (številka: 12, 15.06.1866)
  Pomenki (številka: 12, 15.06.1866)
  Kaj si učitelja dopisujeta (številka: 12, 15.06.1866)
  VPRAŠANJE (številka: 12, 15.06.1866)
  Tovarš (številka: 12, 15.06.1866)
  Pašnik (številka: 12, 15.06.1866)
  Nekdaj in sedaj (številka: 12, 15.06.1866)
  Častitke g. g. naročnike (številka: 13, 01.07.1866)
  Nekdaj in sedaj (številka: 13, 01.07.1866)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 13, 01.07.1866)
  Kaj si učitelja dopisujeta (številka: 13, 01.07.1866)
  Vsaka šola naj bi imela svojo knjižnico! (številka: 13, 01.07.1866)
  Pomenki (številka: 13, 01.07.1866)
  Domovini (številka: 13, 01.07.1866)
  Novice (številka: 13, 01.07.1866)
  Listnica (številka: 13, 01.07.1866)
  Narava in človek (številka: 13, 01.07.1866)
  Šolsko blago (številka: 14, 15.07.1866)
  Pomenki (številka: 14, 15.07.1866)
  Novice (številka: 14, 15.07.1866)
  Nekdaj in sedaj (številka: 14, 15.07.1866)
  Molitev v vojski (številka: 14, 15.07.1866)
  Odgoja v molitev (številka: 14, 15.07.1866)
  Narava in človek (številka: 14, 15.07.1866)
  Nekdaj in sedaj (številka: 15, 01.08.1866)
  Pašnik (številka: 15, 01.08.1866)
  Novice (številka: 15, 01.08.1866)
  Narava in človek (številka: 15, 01.08.1866)
  Po spraševanji (številka: 15, 01.08.1866)
  Pomenki (številka: 15, 01.08.1866)
  Šola in dom (številka: 15, 01.08.1866)
  Odgoja v molitev (številka: 15, 01.08.1866)
  Šolska letina (številka: 15, 01.08.1866)
  NOVICE (številka: 16, 15.08.1866)
  Narava in človek (številka: 16, 15.08.1866)
  Šolska letina (številka: 16, 15.08.1866)
  Pašnik (številka: 16, 15.08.1866)
  Od kdaj so ljudski učitelji (številka: 16, 15.08.1866)
  Odgoja v molitev (številka: 16, 15.08.1866)
  Šola in dom (številka: 16, 15.08.1866)
  SONET (številka: 16, 15.08.1866)
  Listnica (številka: 16, 15.08.1866)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 17, 01.09.1866)
  Učitelj in podučitelj (številka: 17, 01.09.1866)
  Listnica (številka: 17, 01.09.1866)
  Šolsko blago (številka: 17, 01.09.1866)
  Poezija v ljudski šoli (številka: 17, 01.09.1866)
  Novice (številka: 17, 01.09.1866)
  Sonet (številka: 17, 01.09.1866)
  Šolska letina (številka: 17, 01.09.1866)
  Pašnik (številka: 17, 01.09.1866)
  Šola in dom (številka: 17, 01.09.1866)
  Pismo slovenskega dijaka svojemu mlajšemu prijatlu (številka: 17, 01.09.1866)
  Nekoliko o zgodovini (številka: 18, 15.09.1866)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 18, 15.09.1866)
  Otrok doma in v šoli (številka: 18, 15.09.1866)
  Novice (številka: 18, 15.09.1866)
  Pomenki (številka: 18, 15.09.1866)
  Narava in človek (številka: 18, 15.09.1866)
  Učenec o šolskih praznikih (številka: 18, 15.09.1866)
  Učiteljska služba (številka: 18, 15.09.1866)
  Šolsko blago (številka: 18, 15.09.1866)
  Otrok doma in v šoli (številka: 19, 01.10.1866)
  Odgovor (številka: 19, 01.10.1866)
  Šolsko blago (številka: 19, 01.10.1866)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 19, 01.10.1866)
  Pomenki (številka: 19, 01.10.1866)
  Umirajoči otrok (številka: 19, 01.10.1866)
  Novice (številka: 19, 01.10.1866)
  Otrok doma in v šoli (številka: 20, 15.10.1866)
  Ljubezen do poklica (številka: 20, 15.10.1866)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1866)
  Govorom so g. dekan (številka: 20, 15.10.1866)
  Šolsko blago (številka: 20, 15.10.1866)
  Dies irae (številka: 20, 15.10.1866)
  Novice (številka: 20, 15.10.1866)
  Prijatelju v daljini (številka: 20, 15.10.1866)
  Odgovor (številka: 20, 15.10.1866)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1866)
  Llstnica (številka: 20, 15.10.1866)
  Pomenki (številka: 20, 15.10.1866)
  Novice (številka: 21, 01.11.1866)
  Drobtinice prestavljenim in nastopnim učiteljem (številka: 21, 01.11.1866)
  Pašnik (številka: 21, 01.11.1866)
  Otrok doma in v šoli (številka: 21, 01.11.1866)
  Šolsko blago (številka: 21, 01.11.1866)
  Prvi razred (številka: 21, 01.11.1866)
  MODROST (številka: 21, 01.11.1866)
  Opazka k g. Istinovičemu odgovoru (številka: 21, 01.11.1866)
  Pomenki (številka: 21, 01.11.1866)
  Odgoja po naravnem potu (številka: 21, 01.11.1866)
  Obema prav (številka: 22, 15.11.1866)
  Spisje za slovensko mladino (številka: 22, 15.11.1866)
  Pomenki (številka: 22, 15.11.1866)
  Drobtinice prestavljenim in nastopnim učiteljem (številka: 22, 15.11.1866)
  Prvi razred (številka: 22, 15.11.1866)
  Iskrice (številka: 22, 15.11.1866)
  Prošnja do "Učit. Tovarša" (številka: 22, 15.11.1866)
  Novice (številka: 22, 15.11.1866)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 22, 15.11.1866)
  Starši in šola (številka: 22, 15.11.1866)
  Pašnik (številka: 23, 01.12.1866)
  Pomenki (številka: 23, 01.12.1866)
  Nada (številka: 23, 01.12.1866)
  Narava in človek (številka: 23, 01.12.1866)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1866)
  Odgajaj tudi za narod! (številka: 23, 01.12.1866)
  Drobtinice prestavljenim in nastopnim učiteljem (številka: 23, 01.12.1866)
  Novice (številka: 23, 01.12.1866)
  Šolsko blago (številka: 24, 15.12.1866)
  Kurrende (številka: 24, 15.12.1866)
  Narava in človek (številka: 24, 15.12.1866)
  Kurrende (številka: 24, 15.12.1866)
  Božična (številka: 24, 15.12.1866)
  Kurrende (številka: 24, 15.12.1866)
  Inftruction (številka: 24, 15.12.1866)
  Poglavitna naloga ljudskih učiteljev (številka: 24, 15.12.1866)
  Zahvala in prošnja (številka: 24, 15.12.1866)
  SVETA NOČ (številka: 24, 15.12.1866)
  Pomenki (številka: 24, 15.12.1866)
  Novice (številka: 24, 15.12.1866)
  Listnica (številka: 24, 15.12.1866)
  Razpis službe (številka: 24, 15.12.1866)
  Slovo (številka: 24, 15.12.1866)
 7. 1867
   224

  številka: 1 (01.01.1867)
  številka: 2 (15.01.1867)
  številka: 3 (01.02.1867)
  številka: 4 (15.02.1867)
  številka: 5 (01.03.1867)
  številka: 6 (15.03.1867)
  številka: 7 (01.04.1867)
  številka: 8 (15.04.1867)
  številka: 9 (01.05.1867)
  številka: 10 (15.05.1867)
  številka: 11 (01.06.1867)
  številka: 12 (15.06.1867)
  številka: 13 (01.07.1867)
  številka: 14 (15.07.1867)
  številka: 15 (01.08.1867)
  številka: 16 (15.08.1867)
  številka: 17 (01.09.1867)
  številka: 18 (15.09.1867)
  številka: 19 (01.10.1867)
  številka: 20 (15.10.1867)
  številka: 21 (01.11.1867)
  številka: 22 (15.11.1867)
  številka: 23 (01.12.1867)
  številka: 24 (15.12.1867)
  Pašnik (številka: 1, 01.01.1867)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 1, 01.01.1867)
  Tovarš (številka: 1, 01.01.1867)
  Učitelj 1867. leta (številka: 1, 01.01.1867)
  Dopisi (številka: 1, 01.01.1867)
  Na novega leta dan (številka: 1, 01.01.1867)
  Narava in človek (številka: 1, 01.01.1867)
  Pomenki (številka: 1, 01.01.1867)
  Šolsko blago (številka: 1, 01.01.1867)
  Iskrice, učiteljem za novo leto (številka: 1, 01.01.1867)
  Narava in človek (številka: 2, 15.01.1867)
  Pomenki (številka: 2, 15.01.1867)
  Šolsko blago (številka: 2, 15.01.1867)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1867)
  Premembi v učiteljskem stanu (številka: 2, 15.01.1867)
  Učiteljevo veselje (številka: 2, 15.01.1867)
  Knjige za ljudske šole (številka: 2, 15.01.1867)
  Materni jezik v Ijudski šoli (številka: 2, 15.01.1867)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1867)
  Šolska kratkočasnica (številka: 2, 15.01.1867)
  Pašnik (številka: 2, 15.01.1867)
  Pašnik (številka: 3, 01.02.1867)
  Pomenki (številka: 3, 01.02.1867)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1867)
  Kako naj se podučuje (številka: 3, 01.02.1867)
  Šolsko blago (številka: 3, 01.02.1867)
  Ravnopravnost slovenskega jezika v šolah (številka: 3, 01.02.1867)
  Valentin Vodnik svojim rojakom (številka: 3, 01.02.1867)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 3, 01.02.1867)
  Kdo je naj večkrat vesel? (številka: 3, 01.02.1867)
  Sonet (številka: 4, 15.02.1867)
  Sodba o leskovici (številka: 4, 15.02.1867)
  Šolsko blago (številka: 4, 15.02.1867)
  Listnica (številka: 4, 15.02.1867)
  Kaj storiti, da otroci radi v šolo hodijo (številka: 4, 15.02.1867)
  Vesela pomlad (številka: 4, 15.02.1867)
  Pomenki (številka: 4, 15.02.1867)
  Knjižnica ljudskega učitelja (številka: 4, 15.02.1867)
  Narava in človek (številka: 4, 15.02.1867)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 4, 15.02.1867)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1867)
  Dopisi in novice (številka: 5, 01.03.1867)
  Šolsko blago (številka: 5, 01.03.1867)
  Zgodovinska drobtinica (številka: 5, 01.03.1867)
  Pomenki (številka: 5, 01.03.1867)
  Pašnik (številka: 5, 01.03.1867)
  Hrepeneče misli (številka: 5, 01.03.1867)
  Česa je našim ljudskim šolam treba (številka: 5, 01.03.1867)
  Človeško oko (številka: 5, 01.03.1867)
  Nekaj starega v novi obleki (številka: 6, 15.03.1867)
  Pomenki (številka: 6, 15.03.1867)
  Šolsko blago (številka: 6, 15.03.1867)
  Pašnik (številka: 6, 15.03.1867)
  Sveta maša (številka: 6, 15.03.1867)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1867)
  Narava in človek (številka: 6, 15.03.1867)
  Nestalnost (številka: 6, 15.03.1867)
  Pisma slovenskemu učitelju (številka: 6, 15.03.1867)
  Pisma slovenskemu učitelju (številka: 7, 01.04.1867)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1867)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 7, 01.04.1867)
  Pašnik (številka: 7, 01.04.1867)
  Listnica (številka: 7, 01.04.1867)
  Sonet (številka: 7, 01.04.1867)
  Čertice o izreji (številka: 7, 01.04.1867)
  Pomenki (številka: 7, 01.04.1867)
  Šolsko blago (številka: 8, 15.04.1867)
  Pašnik (številka: 8, 15.04.1867)
  Pomenki (številka: 8, 15.04.1867)
  Listnica (številka: 8, 15.04.1867)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1867)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 8, 15.04.1867)
  Podučuj, pa tudi vzrejaj! (številka: 8, 15.04.1867)
  Narava in človek (številka: 8, 15.04.1867)
  Schuldiltriktsauflichten (številka: 9, 01.05.1867)
  Ofertorij (številka: 9, 01.05.1867)
  Pomenki (številka: 9, 01.05.1867)
  Zastavica (številka: 9, 01.05.1867)
  Cerkvena godba (številka: 9, 01.05.1867)
  G. Köstel - na (številka: 9, 01.05.1867)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 9, 01.05.1867)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 9, 01.05.1867)
  Otroci na paši brez pastirja (številka: 9, 01.05.1867)
  Dopisi in novice (številka: 9, 01.05.1867)
  Pašnik (številka: 9, 01.05.1867)
  Kresničice (številka: 9, 01.05.1867)
  Tičje pismo (številka: 9, 01.05.1867)
  Prenapeta odgoja (številka: 9, 01.05.1867)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 10, 15.05.1867)
  Pomenki (številka: 10, 15.05.1867)
  Uganjka zastavici (številka: 10, 15.05.1867)
  Šmarnica (številka: 10, 15.05.1867)
  Dopisi in novice (številka: 10, 15.05.1867)
  Šolsko blago (številka: 10, 15.05.1867)
  Premembi v učiteljskem stanu (številka: 10, 15.05.1867)
  Naprej! (številka: 10, 15.05.1867)
  Pomenki (številka: 11, 01.06.1867)
  Pazljivost (številka: 11, 01.06.1867)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1867)
  Govor (številka: 11, 01.06.1867)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 11, 01.06.1867)
  Pašnik (številka: 11, 01.06.1867)
  Pete litanije (številka: 11, 01.06.1867)
  Premembe v učiteljskemu stanu (številka: 12, 15.06.1867)
  Pazljivost (številka: 12, 15.06.1867)
  Tudi nekaj muzikalnega (številka: 12, 15.06.1867)
  Učiteljski tovarš (številka: 12, 15.06.1867)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 12, 15.06.1867)
  Kako naj se v šoli bere (številka: 12, 15.06.1867)
  Listnica (številka: 12, 15.06.1867)
  Šolsko blago (številka: 12, 15.06.1867)
  NA TUJEM (številka: 12, 15.06.1867)
  Pomenki (številka: 12, 15.06.1867)
  Dopisi in novice (številka: 12, 15.06.1867)
  Koristne drobtinice (številka: 13, 01.07.1867)
  Nekterim g. g. naročnikom ,,Lire Sionske" (številka: 13, 01.07.1867)
  Pašnik (številka: 13, 01.07.1867)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 13, 01.07.1867)
  V tihi noči (številka: 13, 01.07.1867)
  Pomenki (številka: 13, 01.07.1867)
  Bolno dete (številka: 14, 15.07.1867)
  Zopet nekaj muzikalnega (številka: 14, 15.07.1867)
  Kako učenci razumevajo (številka: 14, 15.07.1867)
  Dopisi in novice (številka: 14, 15.07.1867)
  Listnica (številka: 14, 15.07.1867)
  Sveta maša (številka: 14, 15.07.1867)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 14, 15.07.1867)
  Izreja (številka: 14, 15.07.1867)
  Pomenki (številka: 14, 15.07.1867)
  Pašnik (številka: 14, 15.07.1867)
  Listnica (številka: 15, 01.08.1867)
  Pomenki (številka: 15, 01.08.1867)
  Izreja (številka: 15, 01.08.1867)
  Šolska letina (številka: 15, 01.08.1867)
  Zjutraj (številka: 15, 01.08.1867)
  Zvezdni utrinki (številka: 15, 01.08.1867)
  Dopisi in novice (številka: 15, 01.08.1867)
  Pašnik (številka: 15, 01.08.1867)
  Beseda staršem (številka: 15, 01.08.1867)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1867)
  V zdravem telesu prebiva zdrava duša (številka: 16, 15.08.1867)
  Beseda staršem (številka: 16, 15.08.1867)
  Šolska letina (številka: 16, 15.08.1867)
  O počitnicah (številka: 16, 15.08.1867)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 16, 15.08.1867)
  Pomenki (številka: 16, 15.08.1867)
  V slavo Marii v nebo vzeti (številka: 16, 15.08.1867)
  V zdravem telesu prebiva zdrava duša (številka: 17, 01.09.1867)
  TRIJE RODOVINCI (številka: 17, 01.09.1867)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1867)
  Šolska letina (številka: 17, 01.09.1867)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1867)
  Izreja (številka: 17, 01.09.1867)
  Pomenki (številka: 17, 01.09.1867)
  Pomenki (številka: 18, 15.09.1867)
  Mladost - radost (številka: 18, 15.09.1867)
  Izreja (številka: 18, 15.09.1867)
  Pervi splošni zbor avstrijskih učiteljev na Dunaji (številka: 18, 15.09.1867)
  V zdravem telesu prebiva zdrava duša (številka: 18, 15.09.1867)
  O šolskih spraševanjih na deželi (številka: 18, 15.09.1867)
  Koristne reči (številka: 18, 15.09.1867)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1867)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1867)
  Učiteljev dnevni red (številka: 19, 01.10.1867)
  Pašnik (številka: 19, 01.10.1867)
  Še nekaj o človeškem očesu (številka: 19, 01.10.1867)
  Pervi splošni zbor avstrijskih učiteljev na Dunaji (številka: 19, 01.10.1867)
  Pomenki (številka: 19, 01.10.1867)
  Pomenki (številka: 20, 15.10.1867)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1867)
  Koristne reči (številka: 20, 15.10.1867)
  Šolsko blago (številka: 20, 15.10.1867)
  Pervi splošni zbor avstrijskih učiteljev na Dunaji (številka: 20, 15.10.1867)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1867)
  Branje (številka: 21, 01.11.1867)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 21, 01.11.1867)
  Nekteri opominki pri odgoji (številka: 21, 01.11.1867)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1867)
  Pomenki (številka: 21, 01.11.1867)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1867)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 22, 15.11.1867)
  Pomenki (številka: 22, 15.11.1867)
  Ljudski pregovori v šoli (številka: 22, 15.11.1867)
  Učiteljski zbor v Moravčah (številka: 22, 15.11.1867)
  Listnica (številka: 22, 15.11.1867)
  Pomenki (številka: 23, 01.12.1867)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1867)
  Častiti prijatelji, ljubeznivi bratje! (številka: 23, 01.12.1867)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1867)
  Velika sveta maša, (številka: 23, 01.12.1867)
  Šolsko blago (številka: 23, 01.12.1867)
  Pašnik (številka: 24, 15.12.1867)
  O sadjereji (številka: 24, 15.12.1867)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1867)
  Vabilo na naročevanje (številka: 24, 15.12.1867)
  V prijateljev spominek (številka: 24, 15.12.1867)
  Duhoven in šola (številka: 24, 15.12.1867)
  Pomenki (številka: 24, 15.12.1867)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 24, 15.12.1867)
  Tri solze kralja Rastislava (številka: 24, 15.12.1867)
 8. 1868
   206

  številka: 1 (01.01.1868)
  številka: 2 (15.01.1868)
  številka: 3 (01.02.1868)
  številka: 4 (15.02.1868)
  številka: 5 (01.03.1868)
  številka: 6 (15.03.1868)
  številka: 7 (01.04.1868)
  številka: 8 (15.04.1868)
  številka: 9 (01.05.1868)
  številka: 10 (15.05.1868)
  številka: 11 (01.06.1868)
  številka: 12 (15.06.1868)
  številka: 13 (01.07.1868)
  številka: 14 (15.07.1868)
  številka: 15 (01.08.1868)
  številka: 16 (15.08.1868)
  številka: 17 (01.09.1868)
  številka: 18 (15.09.1868)
  številka: 19 (01.10.1868)
  številka: 20 (15.10.1868)
  številka: 21 (01.11.1868)
  številka: 22 (15.11.1868)
  številka: 23 (01.12.1868)
  številka: 24 (15.12.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 1, 01.01.1868)
  Dopisi in novice (številka: 1, 01.01.1868)
  Koristne reči (številka: 1, 01.01.1868)
  Pisma slovenskemu učitelju (številka: 1, 01.01.1868)
  Tovarš tovaršem o novem letu (številka: 1, 01.01.1868)
  Učitelj in bukve (številka: 1, 01.01.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 1, 01.01.1868)
  Šolsko blago (številka: 2, 15.01.1868)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 2, 15.01.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 2, 15.01.1868)
  S kom je šola v zvezi (številka: 2, 15.01.1868)
  Omika in podučevanje v jutrovih deželah (številka: 2, 15.01.1868)
  Koristne reči (številka: 2, 15.01.1868)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1868)
  Cena nesreče (številka: 2, 15.01.1868)
  Spodbudna pisma svojemu prijatelju (številka: 2, 15.01.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 2, 15.01.1868)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 3, 01.02.1868)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1868)
  Književstvo (številka: 3, 01.02.1868)
  Večer (številka: 3, 01.02.1868)
  Učitelj praša svojega tovarša za svet (številka: 3, 01.02.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 3, 01.02.1868)
  Učitelj naj se vedno izobražuje (številka: 3, 01.02.1868)
  Spodbudna pisma (številka: 3, 01.02.1868)
  Listnica (številka: 4, 15.02.1868)
  Koristne reči (številka: 4, 15.02.1868)
  Učitelj svetuje svojemu tovaršu (številka: 4, 15.02.1868)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1868)
  Sanja (številka: 4, 15.02.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 4, 15.02.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 4, 15.02.1868)
  Književstvo (številka: 4, 15.02.1868)
  Spodbudna pisma (številka: 5, 01.03.1868)
  Podpora (številka: 5, 01.03.1868)
  Nravnost (številka: 5, 01.03.1868)
  Razpis učiteljske službe (številka: 5, 01.03.1868)
  Šolsko blago (številka: 5, 01.03.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 5, 01.03.1868)
  Kaj bi mi serce ogrelo (številka: 5, 01.03.1868)
  Književstvo (številka: 5, 01.03.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 5, 01.03.1868)
  Zdravo telo naj boljše blago! (številka: 5, 01.03.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1868)
  Pomladanske cvetice (številka: 6, 15.03.1868)
  Koristne reči (številka: 6, 15.03.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 6, 15.03.1868)
  Učitelji in prijatelji šol, berite! (številka: 6, 15.03.1868)
  Pašnik (številka: 6, 15.03.1868)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1868)
  Postna (številka: 6, 15.03.1868)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1868)
  Spodbudna pisma (številka: 7, 01.04.1868)
  Učitelj in kmet (številka: 7, 01.04.1868)
  Koristne reči (številka: 7, 01.04.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 7, 01.04.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 7, 01.04.1868)
  VELIKANOC (številka: 7, 01.04.1868)
  Aprilu (številka: 7, 01.04.1868)
  Listnica (številka: 7, 01.04.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpis učiteljeve službe (številka: 8, 15.04.1868)
  Marii o velikonočnem času (številka: 8, 15.04.1868)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1868)
  Pašnik (številka: 8, 15.04.1868)
  Procesije in šolska mladost v nižjih ljudskih šolah (številka: 8, 15.04.1868)
  O cerkveni glasbi (številka: 8, 15.04.1868)
  Šolsko blago (številka: 8, 15.04.1868)
  Izobraženost (številka: 8, 15.04.1868)
  Umetnost (številka: 9, 01.05.1868)
  Odgoj za Boga; odgoj za ta svet (številka: 9, 01.05.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 9, 01.05.1868)
  Dopisi in novice (številka: 9, 01.05.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 9, 01.05.1868)
  Kaj storiti, da se učenci radi uče (številka: 9, 01.05.1868)
  Učitelj in kmet (številka: 9, 01.05.1868)
  Pašnik (številka: 10, 15.05.1868)
  Listnica (številka: 10, 15.05.1868)
  Dopisi in novice (številka: 10, 15.05.1868)
  Zemljepisje v Ijudski šoli (številka: 10, 15.05.1868)
  Spisje v ljudski šoli (številka: 10, 15.05.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 10, 15.05.1868)
  Koristne reči (številka: 10, 15.05.1868)
  MAJNIKU (številka: 10, 15.05.1868)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1868)
  Šolsko blago (številka: 11, 01.06.1868)
  Dete (številka: 11, 01.06.1868)
  Koristne reči (številka: 11, 01.06.1868)
  Čednosti dobrega učitelja (številka: 11, 01.06.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 11, 01.06.1868)
  Pašnik (številka: 12, 15.06.1868)
  Šolsko blago (številka: 12, 15.06.1868)
  Prememba v učiteljskem stanu in razpis učiteljske službe (številka: 12, 15.06.1868)
  Prošnja (številka: 12, 15.06.1868)
  Kako pomagamo učitelju do sreče (številka: 12, 15.06.1868)
  Listnica (številka: 12, 15.06.1868)
  Popravek (številka: 12, 15.06.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 12, 15.06.1868)
  Koristne reči (številka: 12, 15.06.1868)
  Listnica (številka: 13, 01.07.1868)
  Ukaz c. k. deželne vlade za Kranjsko od 1. maja 1868. št. 2919, (številka: 13, 01.07.1868)
  Slovo od doma (številka: 13, 01.07.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 13, 01.07.1868)
  Dopisi in novice (številka: 13, 01.07.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 13, 01.07.1868)
  Kako pomagaino učitelju do sreče (številka: 13, 01.07.1868)
  Šolsko blago (številka: 13, 01.07.1868)
  SPOMIN NA TUJEM (številka: 14, 15.07.1868)
  Koristne reči (številka: 14, 15.07.1868)
  Pravopis v ljudski šoli (številka: 14, 15.07.1868)
  Prijatli na grobu svojega tovarša Fr. Severja, uč. pripravnika, ki je umerl 10. jun. t. l (številka: 14, 15.07.1868)
  Listnica (številka: 14, 15.07.1868)
  Zgodovina v ljudski šoli (številka: 14, 15.07.1868)
  Dopisi in novice (številka: 14, 15.07.1868)
  Šolsko blago (številka: 14, 15.07.1868)
  Pašnik (številka: 14, 15.07.1868)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1868)
  Zgodbica iz sedanjega časa (številka: 14, 15.07.1868)
  Koristne reči (številka: 15, 01.08.1868)
  Nekaj o zboljšanju ljudske šole (številka: 15, 01.08.1868)
  Listnica (številka: 15, 01.08.1868)
  Pašnik (številka: 15, 01.08.1868)
  Odhodnica (številka: 15, 01.08.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 16, 15.08.1868)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1868)
  Dva ugovora zastran šol (številka: 16, 15.08.1868)
  Zgodovina v ljudski šoli (številka: 16, 15.08.1868)
  Šolska letina (številka: 16, 15.08.1868)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1868)
  Kakošne naj bi bile ljudske šole za naprej! (številka: 17, 01.09.1868)
  Koristne reči (številka: 17, 01.09.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 17, 01.09.1868)
  Šolska letina (številka: 17, 01.09.1868)
  MATERI (številka: 17, 01.09.1868)
  O petji (številka: 18, 15.09.1868)
  Deležnikom pervega občnega zbora ljudskih učiteljev (številka: 18, 15.09.1868)
  Književnost (številka: 18, 15.09.1868)
  Šolski red in strah, njegova imenitnost in težavnost (številka: 18, 15.09.1868)
  Koristne reči (številka: 18, 15.09.1868)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1868)
  Lepopisje v ljudski šoli (številka: 18, 15.09.1868)
  Pervi občni zbor ljudskih učiteljev na Kranjskem (številka: 19, 01.10.1868)
  Prošnja, (številka: 19, 01.10.1868)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1868)
  Književnost (številka: 19, 01.10.1868)
  Lepopisje v ljudski šoli (številka: 20, 15.10.1868)
  Ali se more iz krščansko-nravnega stajališča odobriti, da se učencem v ljudskih šolah konec leta šolska darila dele? (številka: 20, 15.10.1868)
  Odgovor na vprašanje: (številka: 20, 15.10.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 20, 15.10.1868)
  Prijateljstvo (številka: 20, 15.10.1868)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1868)
  Prememba v učiteljskem stanu in raspis službe (številka: 20, 15.10.1868)
  Šolska letina (številka: 21, 01.11.1868)
  Beseda, (številka: 21, 01.11.1868)
  Književnost (številka: 21, 01.11.1868)
  Stari in mladi slovenec (številka: 21, 01.11.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 21, 01.11.1868)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1868)
  Listnica (številka: 21, 01.11.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 21, 01.11.1868)
  Odgovor in vprašanje: (številka: 21, 01.11.1868)
  Šolsko blago (številka: 22, 15.11.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 22, 15.11.1868)
  Pašnik (številka: 22, 15.11.1868)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1868)
  Postava (številka: 22, 15.11.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 22, 15.11.1868)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 22, 15.11.1868)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1868)
  Šolsko blago (številka: 23, 01.12.1868)
  Odboru pervega splošnega zbora Ijudskih učiteljev na Kranjskem, v roko učitelju Andreju Praprotniku v Ljubljani (številka: 23, 01.12.1868)
  Postava (številka: 23, 01.12.1868)
  Številjenje v Ijudski šoli (številka: 23, 01.12.1868)
  Zemljepisje v Ijudski šoli (številka: 23, 01.12.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1868)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1868)
  Zahvala in prošnja (številka: 24, 15.12.1868)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 24, 15.12.1868)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 24, 15.12.1868)
  Postava (številka: 24, 15.12.1868)
  Vsem učiteljem ljudskih šol in blagim šolskim prijateljem na Kranjskem! (številka: 24, 15.12.1868)
 9. 1869
   233

  številka: 1 (01.01.1869)
  številka: 2 (15.01.1869)
  številka: 3 (01.02.1869)
  številka: 4 (15.02.1869)
  številka: 5 (01.03.1869)
  številka: 6 (15.03.1869)
  številka: 7 (01.04.1869)
  številka: 8 (15.04.1869)
  številka: 9 (01.05.1869)
  številka: 10 (15.05.1869)
  številka: 11 (01.06.1869)
  številka: 12 (15.06.1869)
  številka: 13 (01.07.1869)
  številka: 14 (15.07.1869)
  številka: 15 (01.08.1869)
  številka: 16 (15.08.1869)
  številka: 17 (01.09.1869)
  številka: 18 (15.09.1869)
  številka: 19 (01.10.1869)
  številka: 20 (15.10.1869)
  številka: 21 (01.11.1869)
  številka: 22 (15.11.1869)
  številka: 23 (01.12.1869)
  številka: 24 (15.12.1869)
  Tovarš tovaršem (številka: 1, 01.01.1869)
  Šiba v šoli (številka: 1, 01.01.1869)
  Listnica (številka: 1, 01.01.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 1, 01.01.1869)
  Učiteljsko društvo na Kranjskem (številka: 1, 01.01.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 1, 01.01.1869)
  Staro in novo leto (številka: 1, 01.01.1869)
  Dopisi in novice (številka: 1, 01.01.1869)
  Koristne stvari (številka: 2, 15.01.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 2, 15.01.1869)
  Vabilo (številka: 2, 15.01.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 2, 15.01.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 2, 15.01.1869)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1869)
  Pašnik (številka: 2, 15.01.1869)
  Šolske stvari (številka: 2, 15.01.1869)
  Književstvo (številka: 2, 15.01.1869)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1869)
  Učiteljsko društvo na Kranjskem (številka: 2, 15.01.1869)
  Samodjavnost (številka: 2, 15.01.1869)
  Upanje (številka: 2, 15.01.1869)
  Dva prijatelja si pišeta (številka: 3, 01.02.1869)
  Šolske stvari (številka: 3, 01.02.1869)
  Naznanilo (številka: 3, 01.02.1869)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 3, 01.02.1869)
  Učiteljsko društvo na Kranjskem (številka: 3, 01.02.1869)
  Koristne stvari (številka: 3, 01.02.1869)
  Pašnik (številka: 3, 01.02.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 3, 01.02.1869)
  Kdo more odgojevati (številka: 3, 01.02.1869)
  Za otroke kaj (številka: 3, 01.02.1869)
  Šolske stvari (številka: 4, 15.02.1869)
  Učiteljsko društvo na Kranjskem (številka: 4, 15.02.1869)
  Pravičnost (številka: 4, 15.02.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 4, 15.02.1869)
  Zemljepisje v Ijudski šoli (številka: 4, 15.02.1869)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1869)
  Jakob Maksimilian (številka: 4, 15.02.1869)
  Listnica (številka: 5, 01.03.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 5, 01.03.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 5, 01.03.1869)
  Uganke zastavic za otroke (številka: 5, 01.03.1869)
  Učitelj naj se vedno izobražuje (številka: 5, 01.03.1869)
  Darila in šiba v ljudski šoli (številka: 5, 01.03.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 5, 01.03.1869)
  Šolske stvari (številka: 6, 15.03.1869)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1869)
  Domovini (številka: 6, 15.03.1869)
  Pašnik (številka: 6, 15.03.1869)
  Zemljepis v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 6, 15.03.1869)
  Učiteljsko društvo na Kranjskem (številka: 6, 15.03.1869)
  Pašnik (številka: 7, 01.04.1869)
  Višje škofijsko šolsko nadzorstvo na Kranjskem od l. 1851. do 1. marca 1869. l (številka: 7, 01.04.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 7, 01.04.1869)
  Šolske stvari (številka: 7, 01.04.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 7, 01.04.1869)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1869)
  Lepe umetnosti (številka: 7, 01.04.1869)
  Učiteljsko društvo na Kranjskem (številka: 7, 01.04.1869)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 8, 15.04.1869)
  Pašnik (številka: 8, 15.04.1869)
  Pervi veliki vstanovni zbor učiteljskega društva za Kranjsko (številka: 8, 15.04.1869)
  1. odborova seja učiteljskega društva za Kranjsko (številka: 8, 15.04.1869)
  Naprej! (številka: 8, 15.04.1869)
  Šolske stvari (številka: 8, 15.04.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 9, 01.05.1869)
  Koristne stvari (številka: 9, 01.05.1869)
  Važna so učiteljska društva (številka: 9, 01.05.1869)
  Studenec (številka: 9, 01.05.1869)
  Književnost (številka: 9, 01.05.1869)
  Dopisi in novice (številka: 9, 01.05.1869)
  Umetnost (številka: 9, 01.05.1869)
  Zemljepis v ljudski šoli (številka: 9, 01.05.1869)
  Učiteljsko društvo za Kranjsko (številka: 9, 01.05.1869)
  Šolske stvari (številka: 9, 01.05.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 9, 01.05.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 10, 15.05.1869)
  Koristne stvari (številka: 10, 15.05.1869)
  Orgle (številka: 10, 15.05.1869)
  Pašnik (številka: 10, 15.05.1869)
  Zastavica (številka: 10, 15.05.1869)
  Listnica (številka: 10, 15.05.1869)
  Šolske stvari (številka: 10, 15.05.1869)
  Dopisi in novice (številka: 10, 15.05.1869)
  Učiteljsko društvo za Kranjsko (številka: 10, 15.05.1869)
  Kedaj bode bolji? (številka: 10, 15.05.1869)
  Vedrilka (številka: 11, 01.06.1869)
  Zgodovina za mladost (številka: 11, 01.06.1869)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 11, 01.06.1869)
  Pašnik (številka: 11, 01.06.1869)
  Gesetz (številka: 11, 01.06.1869)
  Schlussbestimmungen (številka: 11, 01.06.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 11, 01.06.1869)
  Listnica (številka: 12, 15.06.1869)
  Ljudska šola naj bode zares ljudska (številka: 12, 15.06.1869)
  Učiteljsko društvo za Kranjsko (številka: 12, 15.06.1869)
  Književnost (številka: 12, 15.06.1869)
  Dekle in lilija (številka: 12, 15.06.1869)
  Prošnja! (številka: 12, 15.06.1869)
  Pašnik (številka: 12, 15.06.1869)
  Poduk (številka: 12, 15.06.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 12, 15.06.1869)
  Dopisi in novice (številka: 12, 15.06.1869)
  Šolske stvari (številka: 12, 15.06.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 12, 15.06.1869)
  Koristne stvari (številka: 13, 01.07.1869)
  Dobra volja v šoli (številka: 13, 01.07.1869)
  Šolske stvari (številka: 13, 01.07.1869)
  O veljavi učiteljevi pri učencih (številka: 13, 01.07.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 13, 01.07.1869)
  Rečni nauk v ljudski šoli (številka: 13, 01.07.1869)
  Dopisi in novice (številka: 13, 01.07.1869)
  Čertice o vzrejevanji (številka: 13, 01.07.1869)
  Iz soglasja (številka: 14, 15.07.1869)
  Koristne stvari (številka: 14, 15.07.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 14, 15.07.1869)
  Šolske stvari (številka: 14, 15.07.1869)
  Listnica (številka: 14, 15.07.1869)
  Čertice o vzrejevanji (številka: 14, 15.07.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 14, 15.07.1869)
  Kriva jablana (številka: 14, 15.07.1869)
  O veljavi učiteljevi pri učencih (številka: 14, 15.07.1869)
  Napčna odreja otrok (številka: 15, 01.08.1869)
  Dopisi in novice (številka: 15, 01.08.1869)
  Listnica (številka: 15, 01.08.1869)
  Čertice o vzrejevanji (številka: 15, 01.08.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 15, 01.08.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 15, 01.08.1869)
  Prenapolnjene šolske sobe (številka: 15, 01.08.1869)
  Šolske postave (številka: 15, 01.08.1869)
  Književstvo (številka: 16, 15.08.1869)
  Čertice o cerkvenem petju (številka: 16, 15.08.1869)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1869)
  Zgodovina za mladost (številka: 16, 15.08.1869)
  Šolska letina (številka: 16, 15.08.1869)
  Poduk c. k. deželnim šolskim oglednikom (številka: 16, 15.08.1869)
  Nekoliko o poštevanji ali računstvu v ljudski šoli (številka: 16, 15.08.1869)
  Listnica (številka: 16, 15.08.1869)
  Razpis učiteljske službe (številka: 16, 15.08.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 16, 15.08.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu: (številka: 16, 15.08.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 17, 01.09.1869)
  O pravem učilu (številka: 17, 01.09.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu: (številka: 17, 01.09.1869)
  Razpis učiteljske službe (številka: 17, 01.09.1869)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1869)
  Zgodovina za mladost (številka: 17, 01.09.1869)
  Čertice o cerkvenem petju (številka: 17, 01.09.1869)
  Nekoliko o poštevanji ali računstvu v ljudski šoli (številka: 17, 01.09.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 17, 01.09.1869)
  Koristne stvari (številka: 18, 15.09.1869)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 18, 15.09.1869)
  Ali naj otroci v šestem ali sedmem letu grejo v šolo? (številka: 18, 15.09.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 18, 15.09.1869)
  Splošni učiteljski zbor v Gradcu (številka: 18, 15.09.1869)
  Šolske stvari (številka: 18, 15.09.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 18, 15.09.1869)
  Pašnik (številka: 18, 15.09.1869)
  Splošni učiteljski zbor v Gradcu (številka: 19, 01.10.1869)
  Poterpežljivost (številka: 19, 01.10.1869)
  Pašnik (številka: 19, 01.10.1869)
  Koristne stvari (številka: 19, 01.10.1869)
  Solnčnica in germ (številka: 19, 01.10.1869)
  Šolske stvari (številka: 19, 01.10.1869)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 19, 01.10.1869)
  Splošni učiteljski zbor v Gradcu (številka: 20, 15.10.1869)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1869)
  Umetnost (številka: 20, 15.10.1869)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1869)
  Pervi dan v šoli (številka: 20, 15.10.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1869)
  Kako naj se berilo, zlasti v višjem razredu obdeluje, da se ž njim kolikor mogoče združuje več naukov (številka: 20, 15.10.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 20, 15.10.1869)
  Književnost (številka: 21, 01.11.1869)
  Šola naj si pridobiva med ljudstvom prijateljev! (številka: 21, 01.11.1869)
  PROŠNJA IN SKLEP (številka: 21, 01.11.1869)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 21, 01.11.1869)
  Umetnost (številka: 21, 01.11.1869)
  Kako naj si učitelj pridobnje veljavo (številka: 22, 15.11.1869)
  Književnost (številka: 22, 15.11.1869)
  Pašnik (številka: 22, 15.11.1869)
  Razpis učiteljske službe (številka: 22, 15.11.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 22, 15.11.1869)
  Šolske stvari (številka: 22, 15.11.1869)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 22, 15.11.1869)
  Učiteljsko društvo za Kranjsko (številka: 22, 15.11.1869)
  Sonet (številka: 22, 15.11.1869)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1869)
  Kranjska dežela (številka: 23, 01.12.1869)
  Koristne stvari (številka: 23, 01.12.1869)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 23, 01.12.1869)
  Pašnik (številka: 23, 01.12.1869)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1869)
  Zrak, jed in pijača in gibanje pri otrocih (številka: 23, 01.12.1869)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1869)
  O zgodovini papirja (številka: 24, 15.12.1869)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 24, 15.12.1869)
  Pašnik (številka: 24, 15.12.1869)
  Koristne stvari (številka: 24, 15.12.1869)
  Novo leto (številka: 24, 15.12.1869)
  Vabilo (številka: 24, 15.12.1869)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1869)
 10. 1870
   211

  številka: 1 (01.01.1870)
  številka: 2 (15.01.1870)
  številka: 3 (01.02.1870)
  številka: 4 (15.02.1870)
  številka: 5 (01.03.1870)
  številka: 6 (15.03.1870)
  številka: 7 (01.04.1870)
  številka: 8 (15.04.1870)
  številka: 9 (01.05.1870)
  številka: 10 (15.05.1870)
  številka: 11 (01.06.1870)
  številka: 12 (15.06.1870)
  številka: 13 (01.07.1870)
  številka: 14 (15.07.1870)
  številka: 15 (01.08.1870)
  številka: 16 (15.08.1870)
  številka: 17 (01.09.1870)
  številka: 18 (15.09.1870)
  številka: 19 (01.10.1870)
  številka: 20 (15.10.1870)
  številka: 21 (01.11.1870)
  številka: 22 (15.11.1870)
  številka: 23 (01.12.1870)
  številka: 24 (15.12.1870)
  Naznanilo (številka: 1, 01.01.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 1, 01.01.1870)
  Nravno računstvo (številka: 1, 01.01.1870)
  Zemljepisje v Ijudski šoli (številka: 1, 01.01.1870)
  Za novo leto (številka: 1, 01.01.1870)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 2, 15.01.1870)
  Pohvala in kazen v šoli (številka: 2, 15.01.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 2, 15.01.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 2, 15.01.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 2, 15.01.1870)
  Iz soglasja (številka: 3, 01.02.1870)
  Pohvala in kazen v šoli (številka: 3, 01.02.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 3, 01.02.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 3, 01.02.1870)
  Slovnica v ljudski šoli (številka: 3, 01.02.1870)
  MLADINI (številka: 3, 01.02.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 3, 01.02.1870)
  Kako naj se v šoli ,,Drugo Berilo" obdeljuje (številka: 4, 15.02.1870)
  Vkupno izgovarjanje v šoli (številka: 4, 15.02.1870)
  Listnica (številka: 4, 15.02.1870)
  Deržavni gerb (številka: 4, 15.02.1870)
  Otroški vertec (številka: 4, 15.02.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 4, 15.02.1870)
  Iz zgodovine (številka: 4, 15.02.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 4, 15.02.1870)
  Zemljepisje v Ijudski šoli (številka: 4, 15.02.1870)
  Učiteljsko društvo za Kranjsko (številka: 4, 15.02.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 5, 01.03.1870)
  Otroški vertec (številka: 5, 01.03.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 5, 01.03.1870)
  Kako naj se v šoli ,,Drugo Berilo" obdeljuje (številka: 5, 01.03.1870)
  HREPENENJE PO DOMU (številka: 5, 01.03.1870)
  Še nekaj od Ressel-a (številka: 5, 01.03.1870)
  Zemljepisje v Ijudski šoli (številka: 5, 01.03.1870)
  Kdaj je naj boljši čas, cepiče rezati? (številka: 5, 01.03.1870)
  Slovnica v Ijudski šoli (številka: 5, 01.03.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 5, 01.03.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 6, 15.03.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 6, 15.03.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 6, 15.03.1870)
  Prirodoznanstvo ali fizika v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1870)
  Otroški vertec (številka: 6, 15.03.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 6, 15.03.1870)
  Listnica (številka: 6, 15.03.1870)
  Umetnost (številka: 6, 15.03.1870)
  Učiteljsko društvo za Kranjsko (številka: 6, 15.03.1870)
  PraviIa (številka: 6, 15.03.1870)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 7, 01.04.1870)
  Udom družbe v pomoč vdovam in sirotam Ijudskih učiteljev na Kranjskem! (številka: 7, 01.04.1870)
  Šolsko in domače podučevanje (številka: 7, 01.04.1870)
  Palestrinov miserere za veliki teden (številka: 7, 01.04.1870)
  Slovenske šolske in pomočne knjige (številka: 7, 01.04.1870)
  O lepopisji (številka: 7, 01.04.1870)
  Regina coeli (številka: 7, 01.04.1870)
  Udom učiteljskega društva za Kranjsko! (številka: 7, 01.04.1870)
  Poslovilo (številka: 7, 01.04.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 7, 01.04.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 7, 01.04.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 8, 15.04.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 8, 15.04.1870)
  Šolsko in domače podučevanje (številka: 8, 15.04.1870)
  Postava (številka: 8, 15.04.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 8, 15.04.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 8, 15.04.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 9, 01.05.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 9, 01.05.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 9, 01.05.1870)
  PREMEMBA V UČITELJSKEM STANU (številka: 9, 01.05.1870)
  Pedagogika in verozakon (številka: 9, 01.05.1870)
  Postava za vojvodstvo Kranjsko o šolskem nadzorstvu (številka: 9, 01.05.1870)
  Tožeča tica (številka: 10, 15.05.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 10, 15.05.1870)
  Učiteljsko društvo (številka: 10, 15.05.1870)
  Pedagogika in verozakon (številka: 10, 15.05.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 10, 15.05.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 10, 15.05.1870)
  O učilu pri branji (številka: 10, 15.05.1870)
  Postava (številka: 10, 15.05.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 11, 01.06.1870)
  Slovenska slovnica v ljudski šoli (številka: 11, 01.06.1870)
  Prirodoznanstvo ali fizika v ljudski šoli (številka: 11, 01.06.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 11, 01.06.1870)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 11, 01.06.1870)
  CVETKA (številka: 12, 15.06.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 12, 15.06.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpis službe (številka: 12, 15.06.1870)
  Ali šolske preskušnje ali šolske slovesnosti? (številka: 12, 15.06.1870)
  Očetov poljub (številka: 12, 15.06.1870)
  Prošnja (številka: 12, 15.06.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 12, 15.06.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 12, 15.06.1870)
  XIX. splošni nemški učiteljski zbor (številka: 13, 01.07.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 13, 01.07.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 13, 01.07.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 13, 01.07.1870)
  Novice (številka: 13, 01.07.1870)
  Otroške igre (številka: 13, 01.07.1870)
  Otroški vertec (številka: 13, 01.07.1870)
  Zgledi (številka: 14, 15.07.1870)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 14, 15.07.1870)
  XIX. splošni nemški učiteljski zbor (številka: 14, 15.07.1870)
  Iz soglasja (številka: 14, 15.07.1870)
  Pasi zemlje (številka: 14, 15.07.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 14, 15.07.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 14, 15.07.1870)
  Zopernosti so človeku koristne (številka: 14, 15.07.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 14, 15.07.1870)
  Listnica (številka: 14, 15.07.1870)
  SONET (številka: 15, 01.08.1870)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 15, 01.08.1870)
  Pasi zemlje (številka: 15, 01.08.1870)
  Značajnost (številka: 15, 01.08.1870)
  XIX. splošni nemški učiteljski zbor (številka: 15, 01.08.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 15, 01.08.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 15, 01.08.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 16, 15.08.1870)
  Vabilo (številka: 16, 15.08.1870)
  Šolska letina (številka: 16, 15.08.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 16, 15.08.1870)
  Brezserčnežu (številka: 16, 15.08.1870)
  Uganjka zastavice v predzadnjem listu : (številka: 16, 15.08.1870)
  Častite Marijo! (številka: 16, 15.08.1870)
  Značajnost (številka: 16, 15.08.1870)
  Misli o učiteljih. +) (številka: 16, 15.08.1870)
  Pasi zemlje (številka: 16, 15.08.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 16, 15.08.1870)
  Razpis učiteljeve službe (številka: 16, 15.08.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 17, 01.09.1870)
  PazIjivost (številka: 17, 01.09.1870)
  Misli o učiteljih (številka: 17, 01.09.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 17, 01.09.1870)
  Postava (številka: 17, 01.09.1870)
  Prememba v učiteljskem stanu in razpis službe (številka: 17, 01.09.1870)
  Pasi zemlje (številka: 17, 01.09.1870)
  Zemljepisje v ljudski šoli (številka: 18, 15.09.1870)
  Kako se Tomšičevo "prirodoslovje v podobah" v naših ljudskih šolah z vspehom rabi? (številka: 18, 15.09.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 18, 15.09.1870)
  Pazljivost (številka: 18, 15.09.1870)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 18, 15.09.1870)
  Pasi zemlje (številka: 18, 15.09.1870)
  Vabilo (številka: 18, 15.09.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 18, 15.09.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 18, 15.09.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 19, 01.10.1870)
  Razpis učiteljev službe (številka: 19, 01.10.1870)
  Učiteljski zbor v Ljubljani (številka: 19, 01.10.1870)
  Ljudski učitelji v kmetijski šoli v Gradcu. * (številka: 19, 01.10.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 19, 01.10.1870)
  Društvo v pomoč učiteljem, njihovim vdovam in sirotam na Kranjskem (številka: 19, 01.10.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 20, 15.10.1870)
  Šolsko in ljudsko izobraženje (številka: 20, 15.10.1870)
  Razstava učnih pomočkov, (številka: 20, 15.10.1870)
  Stari in mladi Slovenec (številka: 20, 15.10.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 20, 15.10.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 21, 01.11.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 21, 01.11.1870)
  Razpis učiteljeve službe (številka: 21, 01.11.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 21, 01.11.1870)
  V prevdarek (številka: 21, 01.11.1870)
  Sonet (številka: 21, 01.11.1870)
  Šolsko in ljudsko izobraženje (številka: 21, 01.11.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 22, 15.11.1870)
  Preradovedni učenci (številka: 22, 15.11.1870)
  Darilo 50. gold. za naj boljši kratki spis (številka: 22, 15.11.1870)
  Književnost (številka: 22, 15.11.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 22, 15.11.1870)
  Starec pod drevesom (številka: 22, 15.11.1870)
  Šolsko in Ijudsko izobraženje (številka: 22, 15.11.1870)
  Na gori (številka: 23, 01.12.1870)
  Perva nemška slovnica za slovenske ljudske šole (številka: 23, 01.12.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 23, 01.12.1870)
  Solsko in ljudsko izobraženje (številka: 23, 01.12.1870)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1870)
  Ogled po šolskem svetu (številka: 23, 01.12.1870)
  Listnica (številka: 23, 01.12.1870)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja. * (številka: 24, 15.12.1870)
  Te Deum (številka: 24, 15.12.1870)
  Šolsko in ljudsko izobraženje (številka: 24, 15.12.1870)
  Listnica (številka: 24, 15.12.1870)
  Vertec (številka: 24, 15.12.1870)
  Okrožnica c. k. deželnega šolskega svetovalstva do c. k. okrajnih poglavarjev na Kranjskem (številka: 24, 15.12.1870)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 24, 15.12.1870)
  Na znanje! (številka: 24, 15.12.1870)
  Ljubi bratje učitelji! Častiti šolski prijatelji! (številka: 24, 15.12.1870)
 11. 1871
   207

  številka: 1 (01.01.1871)
  številka: 2 (15.01.1871)
  številka: 3 (01.02.1871)
  številka: 4 (15.02.1871)
  številka: 5 (01.03.1871)
  številka: 6 (15.03.1871)
  številka: 7 (01.04.1871)
  številka: 8 (15.04.1871)
  številka: 9 (01.05.1871)
  številka: 10 (10.05.1871)
  številka: 11 (01.06.1871)
  številka: 12 (15.06.1871)
  številka: 13 (01.07.1871)
  številka: 14 (15.07.1871)
  številka: 15 (01.08.1871)
  številka: 16 (15.08.1871)
  številka: 17 (01.09.1871)
  številka: 18 (15.09.1871)
  številka: 19 (01.10.1871)
  številka: 20 (15.10.1871)
  številka: 22 (15.11.1871)
  številka: 23 (01.12.1871)
  številka: 24 (15.12.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 1, 01.01.1871)
  Telesne vadbe (številka: 1, 01.01.1871)
  Vabilo (številka: 1, 01.01.1871)
  Tovaršem o novem letu (številka: 1, 01.01.1871)
  Pervo berilo in slovnica za drugi razred slovenskih šol (številka: 1, 01.01.1871)
  Metelko (številka: 1, 01.01.1871)
  Listnica (številka: 1, 01.01.1871)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 1, 01.01.1871)
  Pervi razred in mladi učitelj (številka: 1, 01.01.1871)
  Druga nemška slovnica za slovenske Ijudske šole (številka: 2, 15.01.1871)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 2, 15.01.1871)
  Telesne vadbe (številka: 2, 15.01.1871)
  MeteIko (številka: 2, 15.01.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 2, 15.01.1871)
  Mati in sin (številka: 2, 15.01.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 2, 15.01.1871)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1871)
  Prijateljska beseda tovaršem učiteljem! (številka: 3, 01.02.1871)
  Ukaz ministra za bogočastje in uk od 20. avgusta 1870, (številka: 3, 01.02.1871)
  Šolski in učni red občnim ljudskim učilnicam (številka: 3, 01.02.1871)
  Učiteljski večeri (številka: 3, 01.02.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 3, 01.02.1871)
  Književnost (številka: 3, 01.02.1871)
  Metelko (številka: 3, 01.02.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 4, 15.02.1871)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 4, 15.02.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 4, 15.02.1871)
  Telesne vadbe (številka: 4, 15.02.1871)
  Verstenje in strokovništvo (številka: 4, 15.02.1871)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 4, 15.02.1871)
  Šolski in učni red občnim ljudskim učilnicam (številka: 4, 15.02.1871)
  Iz učiteljskih večerov (številka: 4, 15.02.1871)
  Metelko (številka: 5, 01.03.1871)
  Razpis učiteljske službe (številka: 5, 01.03.1871)
  Telesne vadbe (številka: 5, 01.03.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 5, 01.03.1871)
  Prirodopisni nauk v ljudski šoli (številka: 5, 01.03.1871)
  Šolski in učni red občnim ljudskim učilnicam (številka: 5, 01.03.1871)
  Učiteljski koledar, (številka: 5, 01.03.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 5, 01.03.1871)
  Šolski in učni red občnim ljudskim učilnicam (številka: 6, 15.03.1871)
  Metelko (številka: 6, 15.03.1871)
  Naznanilo o učiteljski službi (številka: 6, 15.03.1871)
  O učnih pomočkih v naših ljudskih šolah (številka: 6, 15.03.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 6, 15.03.1871)
  Geometrija ali merstvo v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 7, 01.04.1871)
  Šolsko obiskovanje z ozirom na nove šolske postave (številka: 7, 01.04.1871)
  Metelko (številka: 7, 01.04.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 7, 01.04.1871)
  Šolski in učni red občnim ljudskim učilnicam (številka: 7, 01.04.1871)
  Kakošno veselje, misel in skerb do šole ima sploh tu pa tam naše ljudstvo? (številka: 8, 15.04.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 8, 15.04.1871)
  Službe pomočnih učiteljev (številka: 8, 15.04.1871)
  Listnica (številka: 8, 15.04.1871)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 8, 15.04.1871)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 8, 15.04.1871)
  Geometrija ali merstvo v ljudski šoli (številka: 8, 15.04.1871)
  Osnova učnih čertežev za slovenske ljudske šole (številka: 8, 15.04.1871)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 9, 01.05.1871)
  Razpis učiteljske službe (številka: 9, 01.05.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 9, 01.05.1871)
  Mali gratulant (številka: 9, 01.05.1871)
  Plača ljudskih učiteljev v raznih deželah (številka: 9, 01.05.1871)
  Listnica (številka: 9, 01.05.1871)
  Oznanilo (številka: 9, 01.05.1871)
  Geometrija ali merstvo v ljudski šoli (številka: 9, 01.05.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 9, 01.05.1871)
  Metelko (številka: 9, 01.05.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 10, 10.05.1871)
  Mali gratulant (številka: 10, 10.05.1871)
  Präludium (številka: 10, 10.05.1871)
  Geometrija ali merstvo v ljudski šoli (številka: 10, 10.05.1871)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 10, 10.05.1871)
  Metrična mera (številka: 10, 10.05.1871)
  Najvažniše kmetijske resnice za ljudsko šolo, (številka: 10, 10.05.1871)
  Prememba v učiteljskem stanu (številka: 11, 01.06.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 11, 01.06.1871)
  Metrična mera (številka: 11, 01.06.1871)
  Razpis učiteljeve službe (številka: 11, 01.06.1871)
  Metelko (številka: 11, 01.06.1871)
  Geometrija ali merstvo v ljudski šoli (številka: 11, 01.06.1871)
  Najvažniše kmetijske resnice za ljudsko šolo (številka: 11, 01.06.1871)
  Prihodnost kranjskega ljudskega šolstva (številka: 12, 15.06.1871)
  Lastni prid (številka: 12, 15.06.1871)
  Ljubezen do poklica (številka: 12, 15.06.1871)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1871)
  Iz soglasja (številka: 12, 15.06.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 12, 15.06.1871)
  Književstvo (številka: 12, 15.06.1871)
  Metrična mera (številka: 12, 15.06.1871)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 12, 15.06.1871)
  Naj važniše kmetijske resnice za ljudsko šolo (številka: 12, 15.06.1871)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 13, 01.07.1871)
  Kaplja (številka: 13, 01.07.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 13, 01.07.1871)
  Popravek (številka: 13, 01.07.1871)
  Ali na Kranjskem ne potrebujemo še ene izobraževalnice za učitelje? (številka: 13, 01.07.1871)
  Geometrija ali merstvo v ljudski šoli (številka: 13, 01.07.1871)
  Naj važniše kmetijske resnice za ljudsko šolo, (številka: 13, 01.07.1871)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 13, 01.07.1871)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1871)
  Naj važniše kmetijske resnice za ljudsko šolo, (številka: 14, 15.07.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 14, 15.07.1871)
  Listnica (številka: 14, 15.07.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 14, 15.07.1871)
  Pisanje po meri ali taktiranji (številka: 14, 15.07.1871)
  Meščanske šole (številka: 14, 15.07.1871)
  Metelko (številka: 14, 15.07.1871)
  Geometrija ali merstvo v ljudski šoli (številka: 14, 15.07.1871)
  Metelko (številka: 15, 01.08.1871)
  Učitelji, šolski možje, šolski prijatelji! (številka: 15, 01.08.1871)
  Sedanja ljudska šola (številka: 15, 01.08.1871)
  Književstvo (številka: 15, 01.08.1871)
  Naj važniše kmetijske resnice za ljudsko šolo, (številka: 15, 01.08.1871)
  Listnica (številka: 15, 01.08.1871)
  Prošnja (številka: 15, 01.08.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 15, 01.08.1871)
  Šolski vert (številka: 15, 01.08.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 16, 15.08.1871)
  Šolski vert (številka: 16, 15.08.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 16, 15.08.1871)
  Umetnost (številka: 16, 15.08.1871)
  Razpis služeb in prememba v učiteljskem stanu (številka: 16, 15.08.1871)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 16, 15.08.1871)
  Četrtice o pravi odgoji (številka: 16, 15.08.1871)
  Želja na tujem (številka: 16, 15.08.1871)
  Preskušnja za učitelje (številka: 17, 01.09.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 17, 01.09.1871)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1871)
  Geometrija ali merstvo v Ijudski šoli (številka: 17, 01.09.1871)
  Šolsko obiskovanje (številka: 17, 01.09.1871)
  Čertice o pravi odgoji (številka: 17, 01.09.1871)
  Šolske postave in ukazi (številka: 17, 01.09.1871)
  Prošnja (številka: 17, 01.09.1871)
  Misli o pisanji po meri (številka: 17, 01.09.1871)
  Osnova učnih čertežev za slovenske ljudske šole na Kranjskem (številka: 18, 15.09.1871)
  Čertice o pravi odgoji (številka: 18, 15.09.1871)
  Listnica (številka: 18, 15.09.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 18, 15.09.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 18, 15.09.1871)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpis služeb (številka: 18, 15.09.1871)
  Pervi splošni hervaški učiteljski zbor v Zagrebu (številka: 18, 15.09.1871)
  Avstrijsko ljudsko šolstvo v pregledu (številka: 18, 15.09.1871)
  Prošnja (številka: 18, 15.09.1871)
  Vabilo (številka: 18, 15.09.1871)
  Rešitev (številka: 19, 01.10.1871)
  Tovarštvo (številka: 19, 01.10.1871)
  Književstvo (številka: 19, 01.10.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 19, 01.10.1871)
  Metelko (številka: 19, 01.10.1871)
  Občni zbor učitljskega društva za Kranjsko (številka: 19, 01.10.1871)
  O učiteljski plači (številka: 19, 01.10.1871)
  Prememba v učiteljskem stanu in razpis službe (številka: 19, 01.10.1871)
  Pervi splošni hervaški učiteljski zbor v Zagrebu.+) (številka: 19, 01.10.1871)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpis služeb (številka: 20, 15.10.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 20, 15.10.1871)
  Drobtinice iz dnevnika slovenskega učitelja (številka: 20, 15.10.1871)
  Učiteljske zadeve v kranjskem deželnem zboru (številka: 20, 15.10.1871)
  Občni zbor učiteljskega društva za Kranjsko (številka: 20, 15.10.1871)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 20, 15.10.1871)
  Začetni uk (številka: 22, 15.11.1871)
  Ivan Komenski in njegova didaktika (številka: 22, 15.11.1871)
  Občni zbor učiteljskega društva za Kranjsko (številka: 22, 15.11.1871)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpis služeb (številka: 22, 15.11.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 22, 15.11.1871)
  Slovenski in sosedni učitelji (številka: 23, 01.12.1871)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 23, 01.12.1871)
  Matematična terminologija (številka: 23, 01.12.1871)
  Potreba ljudskih šol (številka: 23, 01.12.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 23, 01.12.1871)
  Občni zbor učiteljskega društva za Kranjsko (številka: 23, 01.12.1871)
  Program novega šolskega časopisa "Slovanskega pedagoga" (številka: 23, 01.12.1871)
  Žaljenje učencev po učiteljih ne spada pod razžalitve poštenja (številka: 23, 01.12.1871)
  Pervi splošni hervaški učiteljski zbor v Zagrebu (številka: 24, 15.12.1871)
  Razpis službe (številka: 24, 15.12.1871)
  Metelko (številka: 24, 15.12.1871)
  Opomba (številka: 24, 15.12.1871)
  Prisrčni bratje učitelji! Mili šolski prijatelji! (številka: 24, 15.12.1871)
  Šolsko obzorje (številka: 24, 15.12.1871)
  Matematična terminologija (številka: 24, 15.12.1871)
  Cebinova učilna pomočka (številka: 24, 15.12.1871)
  Slovensko učiteljsko društvo (številka: 24, 15.12.1871)
  O učiteljski plači (številka: 24, 15.12.1871)
 12. 1872
   218

  številka: 1 (01.01.1872)
  številka: 2 (15.01.1872)
  številka: 3 (01.02.1872)
  številka: 4 (15.02.1872)
  številka: 5 (01.03.1872)
  številka: 6 (15.03.1872)
  številka: 7 (01.04.1872)
  številka: 8 (15.04.1872)
  številka: 9 (01.05.1872)
  številka: 10 (15.05.1872)
  številka: 11 (01.06.1872)
  številka: 12 (15.06.1872)
  številka: 13 (01.07.1872)
  številka: 14 (15.07.1872)
  številka: 15 (01.08.1872)
  številka: 16 (15.08.1872)
  številka: 17 (01.09.1872)
  številka: 18 (15.09.1872)
  številka: 19 (01.10.1872)
  številka: 20 (15.10.1872)
  številka: 21 (01.11.1872)
  številka: 22 (15.11.1872)
  številka: 23 (01.12.1872)
  številka: 24 (15.12.1872)
  Pregled ljudskega šolstva na slov. Štajerskem (številka: 1, 01.01.1872)
  Voščila (številka: 1, 01.01.1872)
  Naloga slovenskemu učiteljskemu društvu (številka: 1, 01.01.1872)
  Metelko (številka: 1, 01.01.1872)
  Prošnja (številka: 1, 01.01.1872)
  Nemški pravopis v slovenskih šolah (številka: 1, 01.01.1872)
  Pravila (številka: 1, 01.01.1872)
  Umetnost (številka: 1, 01.01.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 1, 01.01.1872)
  Matematična terminologija (številka: 1, 01.01.1872)
  Pervi splošni hervaški učiteljski zbor v Zagrebu (številka: 1, 01.01.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 1, 01.01.1872)
  Slovanski pedagog (številka: 2, 15.01.1872)
  Metelko (številka: 2, 15.01.1872)
  Nove šolske postave in potrebe kmečkega Ijudstva (številka: 2, 15.01.1872)
  Pravila (številka: 2, 15.01.1872)
  Nemi zemljevidi (številka: 2, 15.01.1872)
  Premembe v učit. stanu na Kranjskem (številka: 2, 15.01.1872)
  Matematična terminologija (številka: 2, 15.01.1872)
  Božične pesmi (številka: 2, 15.01.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 2, 15.01.1872)
  Matematična terminologija (številka: 3, 01.02.1872)
  Kako bi se ljudsko šolstvo povzdignilo (številka: 3, 01.02.1872)
  O slovenskem učiteljskem zboru (številka: 3, 01.02.1872)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 3, 01.02.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 3, 01.02.1872)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1872)
  Odgoja in nauk (številka: 3, 01.02.1872)
  Omika (številka: 4, 15.02.1872)
  Pervi splošni hervaški učiteljski zbor v Zagrebu (številka: 4, 15.02.1872)
  Nove šolske postave in potrebe kmečkega ljudstva (številka: 4, 15.02.1872)
  Metelko (številka: 4, 15.02.1872)
  Razpis služeb (številka: 4, 15.02.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 5, 01.03.1872)
  O risanji (številka: 5, 01.03.1872)
  Metelko (številka: 5, 01.03.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Koroškem (številka: 5, 01.03.1872)
  Razpis podučiteljeve službe (številka: 5, 01.03.1872)
  Še enkrat: "Nove šolske postave in potrebe kmečkega ljudstva" (številka: 5, 01.03.1872)
  Pervi splošni hervaški učiteljski zbor v Zagrebu (številka: 5, 01.03.1872)
  Telovadba v ljudski šoli (številka: 5, 01.03.1872)
  Ustrahovanje v šoli (številka: 5, 01.03.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 6, 15.03.1872)
  Razpis službe (številka: 6, 15.03.1872)
  Ukaz ministra za bogočastje in nauk od 15. novembra 1869, štev. 10864, s kterim se razglašajo določila pri spraševanji učiteljev za Ijudske in meščanske šole (številka: 6, 15.03.1872)
  Metelko (številka: 6, 15.03.1872)
  Pervi splošni hervaški učiteljski zbor v Zagrebu (številka: 6, 15.03.1872)
  O risanji (številka: 6, 15.03.1872)
  Ustrahovanje v šoli (številka: 6, 15.03.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 6, 15.03.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 7, 01.04.1872)
  SLABI PIRHI (številka: 7, 01.04.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 7, 01.04.1872)
  O risanji (številka: 7, 01.04.1872)
  Ukaz ministrstva za bogočastje in nauk od 15. novembra 1869, štev. 10864, s kterim se razglašajo določila pri spraševanji učiteljev za ljudske in meščanske šole (številka: 7, 01.04.1872)
  Olika v olikanem jeziku (številka: 7, 01.04.1872)
  Iz šole za šolo (številka: 7, 01.04.1872)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 7, 01.04.1872)
  Samostalnost (številka: 8, 15.04.1872)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 8, 15.04.1872)
  Domovina (številka: 8, 15.04.1872)
  Materini jezik v ljudski šoli (številka: 8, 15.04.1872)
  Razpis služeb (številka: 8, 15.04.1872)
  Olika v olikanem jeziku (številka: 8, 15.04.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 8, 15.04.1872)
  Šola (številka: 9, 01.05.1872)
  Šolske tablice (številka: 9, 01.05.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 9, 01.05.1872)
  Razpis službe (številka: 9, 01.05.1872)
  Metelko (številka: 9, 01.05.1872)
  Berilo v Ijudski šoli (številka: 9, 01.05.1872)
  Književstvo (številka: 9, 01.05.1872)
  Samostalnost (številka: 9, 01.05.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 10, 15.05.1872)
  Na Kranjskem: (številka: 10, 15.05.1872)
  Metelko (številka: 10, 15.05.1872)
  Iz šole za šolo (številka: 10, 15.05.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Koroškem: (številka: 10, 15.05.1872)
  Samostalnost (številka: 10, 15.05.1872)
  Uk o prirodopisu (številka: 10, 15.05.1872)
  Miloserčnost do živali (številka: 10, 15.05.1872)
  Materini jezik v ljudski šoli (številka: 10, 15.05.1872)
  Branje v začetnici (številka: 10, 15.05.1872)
  Tiča (številka: 11, 01.06.1872)
  Metelko (številka: 11, 01.06.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 11, 01.06.1872)
  Književstvo (številka: 11, 01.06.1872)
  Iz šole za šolo (številka: 11, 01.06.1872)
  Jeza, čmernost ali nevolja (številka: 11, 01.06.1872)
  Prošnja (številka: 11, 01.06.1872)
  Kmečki stan in šolska omika (številka: 11, 01.06.1872)
  Listnica (številka: 11, 01.06.1872)
  Naravno podučevanje (številka: 11, 01.06.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 12, 15.06.1872)
  Jeza, čmernost ali nevolja (številka: 12, 15.06.1872)
  Vabilo (številka: 12, 15.06.1872)
  MeteIko v slovenskem slovstvu (številka: 12, 15.06.1872)
  Kazalni poduk (številka: 12, 15.06.1872)
  Red za biblioteke (knjižnice) Ijudskih šol (številka: 12, 15.06.1872)
  Književstvo (številka: 12, 15.06.1872)
  Listnica (številka: 13, 01.07.1872)
  Šolske knjige (številka: 13, 01.07.1872)
  Iz šole za šolo (številka: 13, 01.07.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 13, 01.07.1872)
  Vabilo (številka: 13, 01.07.1872)
  Ljudske šole in slovenski starši (številka: 13, 01.07.1872)
  Metelko (številka: 13, 01.07.1872)
  Pisanje in branje ob enem (številka: 13, 01.07.1872)
  O ponavljanji (številka: 14, 15.07.1872)
  Listnica (številka: 14, 15.07.1872)
  Razpis službe na Kranjskem (številka: 14, 15.07.1872)
  Razpis služeb na Štajerskem (številka: 14, 15.07.1872)
  Iz šole za šolo (številka: 14, 15.07.1872)
  Gospodarski nauk (številka: 14, 15.07.1872)
  Pisanje in branje ob enem (številka: 14, 15.07.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 14, 15.07.1872)
  Metelko (številka: 14, 15.07.1872)
  Razpis služeb (številka: 15, 01.08.1872)
  Gospodarski nauk (številka: 15, 01.08.1872)
  Književstvo (številka: 15, 01.08.1872)
  Stoletnica c. kr. založbe šolskih knjig (številka: 15, 01.08.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 15, 01.08.1872)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 15, 01.08.1872)
  Ponavljanje (številka: 15, 01.08.1872)
  Letošnja šolska naznanila (številka: 15, 01.08.1872)
  Vpliv narodnega učitelja na šolsko in Ijudsko omiko (številka: 15, 01.08.1872)
  Listnica (številka: 16, 15.08.1872)
  Nadaljevalno izobraževanje Ijudskih učiteljev na Kranjskem (številka: 16, 15.08.1872)
  Ukaz bogočastnega in ukovnega ministra od 8. maja 1872, (številka: 16, 15.08.1872)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 16, 15.08.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 16, 15.08.1872)
  Vsem slovenskim Ijudskim učiteljem! (številka: 16, 15.08.1872)
  Književstvo (številka: 16, 15.08.1872)
  Prememba v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 17, 01.09.1872)
  Letošnja šolska naznanila (številka: 17, 01.09.1872)
  Književstvo (številka: 17, 01.09.1872)
  Odgovor ljudskega učitelja na sostavek v letošnjem "Jahresberichtu" c. k. izobraževalnice za učitelje v Ljubljani "Zur Lehrerfortbildung in Krain" (številka: 17, 01.09.1872)
  Metelko (številka: 17, 01.09.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 17, 01.09.1872)
  Jezikov poduk in vernost v šoli (številka: 17, 01.09.1872)
  Ukaz (številka: 17, 01.09.1872)
  Ljubi bratje slovenski učitelji! (številka: 18, 15.09.1872)
  MeteIko v slovenskem slovstvu (številka: 18, 15.09.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 18, 15.09.1872)
  V. občni zbor avstrijskih učiteljev v Celovcu (številka: 18, 15.09.1872)
  Vpeljava v zgodovino (številka: 18, 15.09.1872)
  Slovenski učitej (številka: 19, 01.10.1872)
  Pervi splošni zbor slovenskih učiteljev v Ljubljani (številka: 19, 01.10.1872)
  Raspis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 19, 01.10.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 19, 01.10.1872)
  V. občni zbor avstrijskih učiteljev v Celovcu (številka: 19, 01.10.1872)
  Vpeljava v zgodovino (številka: 19, 01.10.1872)
  Razpis učiteljskih služeb na Goriškem (številka: 19, 01.10.1872)
  Ukaz ministra za bogočastje in uk od 5. aprila 1872, s katerim se razglaša nova postava pri spraševanji učiteljev za ljudske in meščanske šole (številka: 19, 01.10.1872)
  V. občni zbor avstrijskih učiteljev v Celovcu (številka: 20, 15.10.1872)
  Ukaz ministra za bogočastje in uk od 5. aprila 1872, s katerim se razglaša nova postava pri spraševanji učiteljev za Ijudske in meščanske šole (številka: 20, 15.10.1872)
  Pervi splošni zbor slovenskih učiteljev v Ljubljani (številka: 20, 15.10.1872)
  Solsko obzorje (številka: 20, 15.10.1872)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 20, 15.10.1872)
  Razpis službe (številka: 20, 15.10.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 20, 15.10.1872)
  Skerb za zdravje v Ijudski šoli (številka: 20, 15.10.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 21, 01.11.1872)
  Kako naj se slovenski učitelj za svoj stan izobražuje (številka: 21, 01.11.1872)
  PraviIa (številka: 21, 01.11.1872)
  Pervi splošni zbor slovenskih učiteljev v Ljubljani (številka: 21, 01.11.1872)
  Metelko (številka: 21, 01.11.1872)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 21, 01.11.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 21, 01.11.1872)
  Program za skupštinu slovenskih pedagoga (številka: 22, 15.11.1872)
  Listnica (številka: 22, 15.11.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 22, 15.11.1872)
  Kako naj se slovenski učitelj za svoj stan izobražuje (številka: 22, 15.11.1872)
  Pervi splošni zbor slovenskih učiteljev v Ljubljani (številka: 22, 15.11.1872)
  Razpis učiteljskih služeb na Štajerskem (številka: 22, 15.11.1872)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 22, 15.11.1872)
  Kako naj se vravna plača ljudskih učiteljev (številka: 22, 15.11.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 22, 15.11.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 23, 01.12.1872)
  Metelko (številka: 23, 01.12.1872)
  Začasni odbor za zbor slovanskih pedagogov: (številka: 23, 01.12.1872)
  Nauk o zdravji (številka: 23, 01.12.1872)
  Vsem slovenskim učiteljem, prijateljem narodne šole in sploh vsem rodoljubom! (številka: 23, 01.12.1872)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 23, 01.12.1872)
  Vabilo (številka: 23, 01.12.1872)
  Pervi splošni zbor slovenskih učiteljev v Ljubljani (številka: 23, 01.12.1872)
  Listnica (številka: 24, 15.12.1872)
  Šolski postavi v kranjskem deželnem zboru (številka: 24, 15.12.1872)
  Metelko (številka: 24, 15.12.1872)
  Vabilo (številka: 24, 15.12.1872)
  Šolsko obzorje (številka: 24, 15.12.1872)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 24, 15.12.1872)
  Iz zemljepisja (številka: 24, 15.12.1872)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 24, 15.12.1872)
 13. 1873
   219

  številka: 1 (01.01.1873)
  številka: 2 (15.01.1873)
  številka: 3 (01.02.1873)
  številka: 4 (15.02.1873)
  številka: 5 (01.03.1873)
  številka: 6 (15.03.1873)
  številka: 7 (01.04.1873)
  številka: 8 (15.04.1873)
  številka: 9 (01.05.1873)
  številka: 10 (15.05.1873)
  številka: 11 (01.06.1873)
  številka: 12 (15.06.1873)
  številka: 13 (01.07.1873)
  številka: 14 (15.07.1873)
  številka: 15 (01.08.1873)
  številka: 16 (15.08.1873)
  številka: 17 (01.09.1873)
  številka: 18 (15.09.1873)
  številka: 19 (01.10.1873)
  številka: 20 (15.10.1873)
  številka: 21 (01.11.1873)
  številka: 22 (15.11.1873)
  številka: 23 (01.12.1873)
  številka: 24 (15.12.1873)
  Otročji verti (številka: 1, 01.01.1873)
  Jezikov uk v začetnici (številka: 1, 01.01.1873)
  Voščilo (številka: 1, 01.01.1873)
  Železo (številka: 1, 01.01.1873)
  Učiteljeva knjižnica (številka: 1, 01.01.1873)
  Desetnike (številka: 1, 01.01.1873)
  Naša pot (številka: 1, 01.01.1873)
  Pisanje v ljudski šoli (številka: 1, 01.01.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 2, 15.01.1873)
  Društva (številka: 2, 15.01.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 2, 15.01.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem: (številka: 2, 15.01.1873)
  Metelko (številka: 2, 15.01.1873)
  Ljudska šola ? narodna šola in "Narodna šola." (številka: 2, 15.01.1873)
  Kako učitelj iz Kodarjev politikuje (številka: 2, 15.01.1873)
  Zvezdarjenje ali astrologija (številka: 2, 15.01.1873)
  Kako se pri otrocih zbuja nravni čut in pamet (številka: 3, 01.02.1873)
  Metelko (številka: 3, 01.02.1873)
  Vabilo v družbo sv. Mohora za leto 1873 (številka: 3, 01.02.1873)
  Otroci, roke na klop! (številka: 3, 01.02.1873)
  Nekaj za sedanji pa tudi za prihodnji čas (številka: 3, 01.02.1873)
  Kako dan raste (številka: 3, 01.02.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu na Štajerskem (številka: 3, 01.02.1873)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 3, 01.02.1873)
  Jezikov uk v začetnici (številka: 3, 01.02.1873)
  Solsko obzorje (številka: 3, 01.02.1873)
  UčiIa (številka: 3, 01.02.1873)
  Spisne vaje (številka: 4, 15.02.1873)
  Ljubezen do otrok (številka: 4, 15.02.1873)
  Kako se pri otrocih zbujajo verska čutila (številka: 4, 15.02.1873)
  Razpis učiteljskih služeb na Štajerskem: (številka: 4, 15.02.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 4, 15.02.1873)
  Družina podlaga nravnosti (številka: 4, 15.02.1873)
  Metelko (številka: 4, 15.02.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 4, 15.02.1873)
  Listnica (številka: 4, 15.02.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 4, 15.02.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 5, 01.03.1873)
  Družina podlaga nravnosti (številka: 5, 01.03.1873)
  Osmi poglavitni greh (številka: 5, 01.03.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 5, 01.03.1873)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem: (številka: 5, 01.03.1873)
  Metelko (številka: 5, 01.03.1873)
  Avstrija in Prusija (številka: 5, 01.03.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 5, 01.03.1873)
  Povest v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 6, 15.03.1873)
  Avstrija in Prusija (številka: 6, 15.03.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 6, 15.03.1873)
  Osmi poglavitni greh (številka: 6, 15.03.1873)
  Premembe v nčiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 6, 15.03.1873)
  Metelko (številka: 6, 15.03.1873)
  Listnica (številka: 6, 15.03.1873)
  Učiteljeva veselost v službi (številka: 7, 01.04.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 7, 01.04.1873)
  Metelko (številka: 7, 01.04.1873)
  O človeški duši (številka: 7, 01.04.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 7, 01.04.1873)
  Nagon (številka: 7, 01.04.1873)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 7, 01.04.1873)
  Učiteljeva plača in še nekaj (številka: 8, 15.04.1873)
  Vstajenje (številka: 8, 15.04.1873)
  Avstrija in Prusija (številka: 8, 15.04.1873)
  Spisne vaje (številka: 8, 15.04.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 8, 15.04.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 8, 15.04.1873)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 8, 15.04.1873)
  Metelko (številka: 8, 15.04.1873)
  Lepe in važne besede (številka: 9, 01.05.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 9, 01.05.1873)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 9, 01.05.1873)
  Listnica (številka: 9, 01.05.1873)
  Dostavek vredništva (številka: 9, 01.05.1873)
  Metelko (številka: 9, 01.05.1873)
  Ženska odgoja (številka: 9, 01.05.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu na Kranjskem (številka: 9, 01.05.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 9, 01.05.1873)
  Mertvo morje (številka: 9, 01.05.1873)
  Berzojav ali telegraf (številka: 10, 15.05.1873)
  Šolska postava na Kranjskem je poterjena! (številka: 10, 15.05.1873)
  Metelko (številka: 10, 15.05.1873)
  Nekaj v prevdarek (številka: 10, 15.05.1873)
  Listnica (številka: 10, 15.05.1873)
  Ženska odgoja (številka: 10, 15.05.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 10, 15.05.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 10, 15.05.1873)
  Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 10, 15.05.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 11, 01.06.1873)
  Listnica (številka: 11, 01.06.1873)
  O človeški duši (številka: 11, 01.06.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 11, 01.06.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 11, 01.06.1873)
  Razdelitev v razrede po ljudski šoli (številka: 11, 01.06.1873)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 11, 01.06.1873)
  Metelko (številka: 11, 01.06.1873)
  Analitično - sintetična metoda (številka: 11, 01.06.1873)
  Gluhonemi (številka: 12, 15.06.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 12, 15.06.1873)
  Metelko (številka: 12, 15.06.1873)
  Listnica (številka: 12, 15.06.1873)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 12, 15.06.1873)
  Analitična-sintetična metoda (številka: 12, 15.06.1873)
  O človeški duši (številka: 12, 15.06.1873)
  Šola in dom (številka: 13, 01.07.1873)
  Metelko (številka: 13, 01.07.1873)
  Nov učni pomoček (številka: 13, 01.07.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 13, 01.07.1873)
  Vabilo na naročbo "Učiteljskega Tovariša" (številka: 13, 01.07.1873)
  Listnica (številka: 13, 01.07.1873)
  Odlomki iz zemljeznanstva (številka: 13, 01.07.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 13, 01.07.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 14, 15.07.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 14, 15.07.1873)
  Ključ h ključu (številka: 14, 15.07.1873)
  Metelko (številka: 14, 15.07.1873)
  Razpisi učiteljskih služeb na Kranjskem (številka: 14, 15.07.1873)
  O telegrafu (številka: 14, 15.07.1873)
  Odlomki iz zemljeznanstva (številka: 14, 15.07.1873)
  Šola in dom (številka: 14, 15.07.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu in razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1873)
  Odlomki iz zemljeznanstva (številka: 15, 01.08.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 15, 01.08.1873)
  Metelko (številka: 15, 01.08.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 15, 01.08.1873)
  Šola in dom (številka: 15, 01.08.1873)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 16, 15.08.1873)
  Nekaj o ribjem življenji (številka: 16, 15.08.1873)
  O telegrafu (številka: 16, 15.08.1873)
  Šolsko obzorje (številka: 16, 15.08.1873)
  Metelko (številka: 16, 15.08.1873)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1873)
  Metelko (številka: 17, 01.09.1873)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1873)
  Poprave (številka: 17, 01.09.1873)
  Listnica (številka: 17, 01.09.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 17, 01.09.1873)
  Nekaj o ribjem življenji (številka: 17, 01.09.1873)
  Pokorščina (številka: 17, 01.09.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 17, 01.09.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 18, 15.09.1873)
  Metelko (številka: 18, 15.09.1873)
  Pokorščina (številka: 18, 15.09.1873)
  O zemjepisnem nauku na srednjih šolah (številka: 18, 15.09.1873)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 18, 15.09.1873)
  Letošnja šolska letina (številka: 18, 15.09.1873)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1873)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 19, 01.10.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 19, 01.10.1873)
  O zemljepisnem nauku na srednjih šolah (številka: 19, 01.10.1873)
  Starši , podpirajte učenike! (številka: 19, 01.10.1873)
  Letošnja šolska letina (številka: 19, 01.10.1873)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 19, 01.10.1873)
  O zemljepisnem nauku na srednjih šolah (številka: 20, 15.10.1873)
  Listnica vdovovskega društva: (številka: 20, 15.10.1873)
  I. Od kod perst? (številka: 20, 15.10.1873)
  O nagibih nravnega življenja (številka: 20, 15.10.1873)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1873)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 20, 15.10.1873)
  Starši, podpirajte učenike! (številka: 20, 15.10.1873)
  O človeški duši (številka: 21, 01.11.1873)
  llovnata zemlja (številka: 21, 01.11.1873)
  MeteIko v slovenskem slovstvu (številka: 21, 01.11.1873)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 21, 01.11.1873)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 21, 01.11.1873)
  Razgled (številka: 22, 15.11.1873)
  O nagibih nravnega življenja (številka: 22, 15.11.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 22, 15.11.1873)
  llovnata zemlja (številka: 22, 15.11.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 22, 15.11.1873)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1873)
  Metelko v slovenskem slovstvu (številka: 22, 15.11.1873)
  Lenoba in nestalnost (številka: 23, 01.12.1873)
  Apnena perst (številka: 23, 01.12.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 23, 01.12.1873)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1873)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1873)
  Jezikov uk v začetnici (številka: 23, 01.12.1873)
  Obravnava 146. berilne vaje iz II. berila: "Materna dežela in domovina" (številka: 23, 01.12.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 23, 01.12.1873)
  Zemljepisna učila (številka: 23, 01.12.1873)
  Ministerialni ukaz dne 9. avgusta 1873, št. 6708 (številka: 23, 01.12.1873)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 24, 15.12.1873)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 24, 15.12.1873)
  Vabilo na naročbo "Učiteljskega Tovariša" za l. 1874 (številka: 24, 15.12.1873)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1873)
  Spisne vaje (številka: 24, 15.12.1873)
  Kako se spoznava perst (številka: 24, 15.12.1873)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 24, 15.12.1873)
  Gnjilovica in vertna perst (številka: 24, 15.12.1873)
 14. 1874
   189

  številka: 2 (15.01.1874)
  številka: 3 (01.02.1874)
  številka: 4 (15.02.1874)
  številka: 5 (01.03.1874)
  številka: 6 (15.03.1874)
  številka: 7 (01.04.1874)
  številka: 8 (15.04.1874)
  številka: 9 (01.05.1874)
  številka: 10 (15.05.1874)
  številka: 11 (01.06.1874)
  številka: 12 (15.06.1874)
  številka: 13 (01.07.1874)
  številka: 14 (15.07.1874)
  številka: 15 (01.08.1874)
  številka: 16 (15.08.1874)
  številka: 17 (01.09.1874)
  številka: 18 (15.09.1874)
  številka: 19 (01.10.1874)
  številka: 20 (15.10.1874)
  številka: 21 (01.11.1874)
  številka: 22 (15.11.1874)
  številka: 23 (01.12.1874)
  številka: 24 (15.12.1874)
  Razpisi učiteljskih slažeb (številka: 1, 01.01.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 1, 01.01.1874)
  Dopisi in novice (številka: 1, 01.01.1874)
  Nekaj iz naravoslovja (številka: 1, 01.01.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 1, 01.01.1874)
  Listnica (številka: 1, 01.01.1874)
  Valoilo na naročbo "UČIT. TOVARIŠ-a" za l. 1875 (številka: 1, 01.01.1874)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 1, 01.01.1874)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 2, 15.01.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1874)
  Nazorni nauk (številka: 2, 15.01.1874)
  Živa šola (številka: 2, 15.01.1874)
  Razmišljenost učencev med naukom (številka: 2, 15.01.1874)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1874)
  Živa šola (številka: 3, 01.02.1874)
  Avstrijska izgledna šola (številka: 3, 01.02.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 3, 01.02.1874)
  V spomin sv. Cirila in Metoda (številka: 3, 01.02.1874)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 3, 01.02.1874)
  Šola (številka: 3, 01.02.1874)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 3, 01.02.1874)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1874)
  Povest Slovenov (številka: 4, 15.02.1874)
  Govor (številka: 4, 15.02.1874)
  Nazorni nauk (številka: 4, 15.02.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 4, 15.02.1874)
  Listnica (številka: 4, 15.02.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 4, 15.02.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 4, 15.02.1874)
  Nadzorni nauk (številka: 5, 01.03.1874)
  Dopisi in novice (številka: 5, 01.03.1874)
  Šola (številka: 5, 01.03.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 5, 01.03.1874)
  Slovenije zmaga (številka: 5, 01.03.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 5, 01.03.1874)
  O spisji (številka: 5, 01.03.1874)
  Živa šola (številka: 5, 01.03.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 5, 01.03.1874)
  Listnica opravništva: (številka: 5, 01.03.1874)
  Šola (številka: 6, 15.03.1874)
  Listnica (številka: 6, 15.03.1874)
  Nazorni nauk (številka: 6, 15.03.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 6, 15.03.1874)
  Živa šola (številka: 6, 15.03.1874)
  O spisji (številka: 6, 15.03.1874)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 6, 15.03.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 7, 01.04.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 7, 01.04.1874)
  Postava (številka: 7, 01.04.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 7, 01.04.1874)
  Kakšna naj bo ponavljalna, nadaljevalna šola? (številka: 7, 01.04.1874)
  Oko (številka: 7, 01.04.1874)
  Priloga k Uč. Tovarišu štev. 7. let. 1874 (številka: 7, 01.04.1874)
  Živa šola (številka: 7, 01.04.1874)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1874)
  O spisji (številka: 7, 01.04.1874)
  Razpis učiteljskih služeb: (številka: 8, 15.04.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 8, 15.04.1874)
  Živa šola (številka: 8, 15.04.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 8, 15.04.1874)
  Dnevnik učiteljev (številka: 8, 15.04.1874)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 8, 15.04.1874)
  Omika (številka: 9, 01.05.1874)
  Živa šola (številka: 9, 01.05.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 9, 01.05.1874)
  Dopisi in novice (številka: 9, 01.05.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 9, 01.05.1874)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 9, 01.05.1874)
  Listnica "N.šole" (številka: 9, 01.05.1874)
  Novice (številka: 10, 15.05.1874)
  Naša mladina (številka: 10, 15.05.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 10, 15.05.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 10, 15.05.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb: (številka: 10, 15.05.1874)
  Odlomek iz kazavnega nauka (številka: 10, 15.05.1874)
  Dnevnik učiteljev (številka: 10, 15.05.1874)
  Naša mladina (številka: 11, 01.06.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 11, 01.06.1874)
  Dnevnik učiteljev (številka: 11, 01.06.1874)
  Popravek: (številka: 11, 01.06.1874)
  Razpis učiteljskih služeb: (številka: 11, 01.06.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 11, 01.06.1874)
  Nekaj opazek k spisu "Dnevnik učiteljev" (številka: 11, 01.06.1874)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1874)
  Dopisi in novice (številka: 12, 15.06.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 12, 15.06.1874)
  Prijatelji, naročite! (številka: 12, 15.06.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 12, 15.06.1874)
  Dr. Razlagov govor za slovenske Ijudske šole na Kranjskem (številka: 12, 15.06.1874)
  Spomin (številka: 12, 15.06.1874)
  Razpis učiteljskih služeb: (številka: 12, 15.06.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 12, 15.06.1874)
  Dopisi in novice (številka: 13, 01.07.1874)
  Razpis učiteljskih služeb: (številka: 13, 01.07.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 13, 01.07.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 13, 01.07.1874)
  Iz šole za šolo (številka: 14, 15.07.1874)
  Nabira prirodnin (številka: 14, 15.07.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 14, 15.07.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1874)
  Dopisi in novice (številka: 14, 15.07.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 14, 15.07.1874)
  Listnica (številka: 14, 15.07.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 14, 15.07.1874)
  Dopisi in novice (številka: 15, 01.08.1874)
  Voda (številka: 15, 01.08.1874)
  Nabira prirodnin (številka: 15, 01.08.1874)
  Premembe v učiteljskem stanu (številka: 15, 01.08.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 15, 01.08.1874)
  Naša mladina (številka: 15, 01.08.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 16, 15.08.1874)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 16, 15.08.1874)
  Kar se Anžek ni učil, tudi Anže ne zna (številka: 16, 15.08.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 16, 15.08.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1874)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1874)
  Listnica (številka: 16, 15.08.1874)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 17, 01.09.1874)
  Veljava učiteljeva pri učencih (številka: 17, 01.09.1874)
  Voda (številka: 17, 01.09.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1874)
  Listnica (številka: 17, 01.09.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 17, 01.09.1874)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 18, 15.09.1874)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1874)
  Omika pred šolo (številka: 18, 15.09.1874)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 18, 15.09.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1874)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1874)
  Listnica vredn (številka: 19, 01.10.1874)
  Kar se Anže ni učil, tudi Anžek ne zna (številka: 19, 01.10.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 19, 01.10.1874)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 20, 15.10.1874)
  Listnica (številka: 20, 15.10.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 20, 15.10.1874)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1874)
  Nekaj iz naravoslovja (številka: 21, 01.11.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 21, 01.11.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 21, 01.11.1874)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 21, 01.11.1874)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1874)
  Nekaj iz naravoslovja (številka: 22, 15.11.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 22, 15.11.1874)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 22, 15.11.1874)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1874)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1874)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1874)
  Razpisi učteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1874)
  Nekaj iz naravoslovja (številka: 23, 01.12.1874)
  Postava, veljavna za Kranjsko, (številka: 23, 01.12.1874)
  Postava (številka: 23, 01.12.1874)
  Peter Hitzinger (številka: 23, 01.12.1874)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1874)
 15. 1875
   211

  številka: 1 (01.01.1875)
  številka: 2 (15.01.1875)
  številka: 3 (01.02.1875)
  številka: 4 (15.02.1875)
  številka: 5 (01.03.1875)
  številka: 6 (15.03.1875)
  številka: 7 (01.04.1875)
  številka: 8 (15.04.1875)
  številka: 9 (01.05.1875)
  številka: 10 (15.05.1875)
  številka: 11 (01.06.1875)
  številka: 12 (15.06.1875)
  številka: 13 (01.07.1875)
  številka: 14 (15.07.1875)
  številka: 15 (01.08.1875)
  številka: 16 (15.08.1875)
  številka: 17 (01.09.1875)
  številka: 18 (15.09.1875)
  številka: 19 (01.10.1875)
  številka: 20 (15.10.1875)
  številka: 21 (01.11.1875)
  številka: 22 (15.11.1875)
  številka: 23 (01.12.1875)
  številka: 24 (15.12.1875)
  Pašnik (številka: 1, 01.01.1875)
  Iz šole za šolo (številka: 1, 01.01.1875)
  Učitelj, samovladar ali kaj? (številka: 1, 01.01.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 1, 01.01.1875)
  Nekaj iz naravoslovja (številka: 1, 01.01.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 1, 01.01.1875)
  Nekaj iz naravoslovja (številka: 2, 15.01.1875)
  Pravila (številka: 2, 15.01.1875)
  Premembe pri učiteljstvn. 0t (številka: 2, 15.01.1875)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1875)
  Književstvo. Mali risar - Der kleine Zeichner (številka: 2, 15.01.1875)
  Poduk (številka: 2, 15.01.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 2, 15.01.1875)
  Razpisi nčiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1875)
  Iz šole za šolo (številka: 2, 15.01.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 2, 15.01.1875)
  Listnica (številka: 2, 15.01.1875)
  Listnica (številka: 3, 01.02.1875)
  V spomin dr. E. H. Coste, (številka: 3, 01.02.1875)
  Iz šole za šolo (številka: 3, 01.02.1875)
  Iz zgodovine tvarinarstva (številka: 3, 01.02.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1875)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1875)
  Potapljavec (številka: 3, 01.02.1875)
  Nekaj iz naravoslovja (številka: 3, 01.02.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 3, 01.02.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 4, 15.02.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 4, 15.02.1875)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 4, 15.02.1875)
  Sklanjava slovenskih imen (številka: 4, 15.02.1875)
  Listnica (številka: 4, 15.02.1875)
  Nekaj iz naravoslovja (številka: 4, 15.02.1875)
  Iz zgodovine tvarinarstva (številka: 5, 01.03.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 5, 01.03.1875)
  Potapljavec (številka: 5, 01.03.1875)
  Zahvala (številka: 5, 01.03.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 5, 01.03.1875)
  cc (številka: 5, 01.03.1875)
  Dopisi in novice (številka: 5, 01.03.1875)
  Vesoljna mera in vesoljna utež (številka: 5, 01.03.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 5, 01.03.1875)
  Popravek (številka: 6, 15.03.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 6, 15.03.1875)
  Zahvala (številka: 6, 15.03.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 6, 15.03.1875)
  Zakon, (številka: 6, 15.03.1875)
  Zavedanje (številka: 6, 15.03.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 6, 15.03.1875)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 7, 01.04.1875)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1875)
  Nekaj iz prirodoslovja (številka: 7, 01.04.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 7, 01.04.1875)
  Ljudsko izobraževanje (številka: 7, 01.04.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 7, 01.04.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 7, 01.04.1875)
  Nova (meterska) mera in utež (številka: 7, 01.04.1875)
  Učiteljeva modrost (številka: 7, 01.04.1875)
  Listnica (številka: 7, 01.04.1875)
  Listnica (številka: 8, 15.04.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 8, 15.04.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 8, 15.04.1875)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1875)
  Sovražniki življenja v zraku (številka: 8, 15.04.1875)
  Nekaj iz prirodoslovja (številka: 8, 15.04.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1875)
  Prirodopisje (številka: 8, 15.04.1875)
  Nova (meterska) mera in utež (številka: 8, 15.04.1875)
  Vera in izobraženost (številka: 8, 15.04.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 9, 01.05.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 9, 01.05.1875)
  Nova (meterska) mera in utež (številka: 9, 01.05.1875)
  Vera in izobraženost (številka: 9, 01.05.1875)
  Dopisi in novice (številka: 9, 01.05.1875)
  Prirodopisje (številka: 9, 01.05.1875)
  Boj za oliko! (številka: 9, 01.05.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 9, 01.05.1875)
  Sovražniki življenja v zraku (številka: 9, 01.05.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 9, 01.05.1875)
  Dopisi in novice (številka: 10, 15.05.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 10, 15.05.1875)
  Popravek (številka: 10, 15.05.1875)
  Listnica (številka: 10, 15.05.1875)
  Uzdrževanje Ijudske šole (številka: 10, 15.05.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 10, 15.05.1875)
  Benetke (številka: 10, 15.05.1875)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 10, 15.05.1875)
  Češčena Marija (številka: 10, 15.05.1875)
  Nova (meterska) mera in utež (številka: 10, 15.05.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 10, 15.05.1875)
  Benetke (številka: 11, 01.06.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 11, 01.06.1875)
  Boj za oliko! (številka: 11, 01.06.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 11, 01.06.1875)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 12, 15.06.1875)
  Prirodopisje (številka: 12, 15.06.1875)
  Iz šole za šolo (številka: 12, 15.06.1875)
  Dopisi in novice (številka: 12, 15.06.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 12, 15.06.1875)
  Jan Nep. Nečasek (številka: 12, 15.06.1875)
  Boj za oliko! (številka: 12, 15.06.1875)
  Vabilo (številka: 12, 15.06.1875)
  Moč v veri (številka: 13, 01.07.1875)
  Jezik (govor) učiteljev (številka: 13, 01.07.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1875)
  Dopisi in novice (številka: 13, 01.07.1875)
  Prirodopisje (številka: 13, 01.07.1875)
  Popravek: (številka: 13, 01.07.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 13, 01.07.1875)
  Poduk (številka: 14, 15.07.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1875)
  Jezik (govor) učiteljev (številka: 14, 15.07.1875)
  Dopisi in novice (številka: 14, 15.07.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 14, 15.07.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 14, 15.07.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 14, 15.07.1875)
  Resnoba in ljubezen (številka: 14, 15.07.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 15, 01.08.1875)
  Moderna pedagogika (številka: 15, 01.08.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1875)
  Nasvet (številka: 15, 01.08.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 15, 01.08.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 15, 01.08.1875)
  Prijazna beseda starišem idrijskih otrok (številka: 16, 15.08.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1875)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1875)
  Pred Bogom (številka: 16, 15.08.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 16, 15.08.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 16, 15.08.1875)
  Moderna pedagogika (številka: 17, 01.09.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1875)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1875)
  Vabilo (številka: 17, 01.09.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 17, 01.09.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 17, 01.09.1875)
  Prijazna beseda starišem idrijskih otrok (številka: 17, 01.09.1875)
  Pervo šolsko leto (številka: 18, 15.09.1875)
  Račun (številka: 18, 15.09.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 18, 15.09.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1875)
  Ukaz c. kr. deželnega šolskega sveta za Kranjsko od 20. aprila 1875, št. 88/d. š. s., (številka: 18, 15.09.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 18, 15.09.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1875)
  Poziv k petju (številka: 18, 15.09.1875)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1875)
  Spomini na Dunaj in okolico (številka: 19, 01.10.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1875)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1875)
  Pervo šolsko leto (številka: 19, 01.10.1875)
  Vojaška (številka: 19, 01.10.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 19, 01.10.1875)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 20, 15.10.1875)
  Nazorni nauk (številka: 20, 15.10.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1875)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 20, 15.10.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1875)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 21, 01.11.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1875)
  Koliko je človek vreden? (številka: 21, 01.11.1875)
  Beseda (številka: 21, 01.11.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 21, 01.11.1875)
  Nazorni nauk (številka: 22, 15.11.1875)
  Oopisi in novice (številka: 22, 15.11.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 22, 15.11.1875)
  Ukaz ministerstva za bogočastje in poduk dne 19. julija 1875, št. 2868, (številka: 22, 15.11.1875)
  Ukaz ministerstva za bogočastje in poduk dne 19. julija 1875, št. 2868, (številka: 23, 01.12.1875)
  Vabilo (številka: 23, 01.12.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1875)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 23, 01.12.1875)
  Vabilo (številka: 24, 15.12.1875)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 24, 15.12.1875)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1875)
  Ukaz ministerstva za bogočastje in poduk dne 19. julija 1875, št. 2868, (številka: 24, 15.12.1875)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 24, 15.12.1875)
  Anton Umek Okiški (številka: 24, 15.12.1875)
  Listnica vredništva (številka: 24, 15.12.1875)
 16. 1876
   203

  številka: 1 (01.01.1876)
  številka: 2 (15.01.1876)
  številka: 3 (01.02.1876)
  številka: 4 (15.02.1876)
  številka: 5 (01.03.1876)
  številka: 6 (15.03.1876)
  številka: 7 (01.04.1876)
  številka: 8 (15.04.1876)
  številka: 9 (01.05.1876)
  številka: 10 (15.05.1876)
  številka: 11 (01.06.1876)
  številka: 12 (15.06.1876)
  številka: 13 (01.07.1876)
  številka: 14 (15.07.1876)
  številka: 15 (01.08.1876)
  številka: 16 (15.08.1876)
  številka: 17 (01.09.1876)
  številka: 18 (15.09.1876)
  številka: 19 (01.10.1876)
  številka: 20 (15.10.1876)
  številka: 21 (01.11.1876)
  številka: 22 (15.11.1876)
  številka: 23 (01.12.1876)
  številka: 24 (15.12.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 1, 01.01.1876)
  Nazorni nauk (številka: 1, 01.01.1876)
  Anton Umek Okiški (številka: 1, 01.01.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 2, 15.01.1876)
  O zgodovini v Ijudskej šoli (številka: 2, 15.01.1876)
  Nazorni nauk (številka: 2, 15.01.1876)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1876)
  Nazorni nauk, čemu? (številka: 2, 15.01.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 2, 15.01.1876)
  O spisji (številka: 2, 15.01.1876)
  Listnica opravništva (številka: 2, 15.01.1876)
  Javna zahvala (številka: 2, 15.01.1876)
  Javna zahvala (številka: 2, 15.01.1876)
  Listnica opravništva (številka: 3, 01.02.1876)
  O spisji (številka: 3, 01.02.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 3, 01.02.1876)
  Otec Marko Pohlin (številka: 3, 01.02.1876)
  Molitev (številka: 3, 01.02.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 3, 01.02.1876)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 3, 01.02.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 4, 15.02.1876)
  Otec Marko Pohlin (številka: 4, 15.02.1876)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1876)
  O spisji (številka: 4, 15.02.1876)
  Sedanji učitelj (številka: 4, 15.02.1876)
  Nazorni nauk (številka: 4, 15.02.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 4, 15.02.1876)
  Zakon (številka: 4, 15.02.1876)
  Premembe pri učitcljstvn (številka: 4, 15.02.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 4, 15.02.1876)
  Listnica vredn (številka: 4, 15.02.1876)
  Postava (številka: 4, 15.02.1876)
  Okrožnica (številka: 5, 01.03.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 5, 01.03.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 5, 01.03.1876)
  Otec Marko Pohlin (številka: 5, 01.03.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 5, 01.03.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 5, 01.03.1876)
  Dopisi in novice (številka: 5, 01.03.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 5, 01.03.1876)
  Litnica vred (številka: 6, 15.03.1876)
  Otec Marko Pohlin (številka: 6, 15.03.1876)
  Pedagogika (številka: 6, 15.03.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1876)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 6, 15.03.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave l. 1873 (številka: 6, 15.03.1876)
  Nazorni nauk (številka: 6, 15.03.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 6, 15.03.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 6, 15.03.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 7, 01.04.1876)
  Šolska pesen (številka: 7, 01.04.1876)
  Dete v zibeli (številka: 7, 01.04.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 7, 01.04.1876)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 7, 01.04.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 7, 01.04.1876)
  Vzroki slabega šolskega obiskovanja (številka: 8, 15.04.1876)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 9, 01.05.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 9, 01.05.1876)
  Otec Marko Pohlin (številka: 9, 01.05.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 9, 01.05.1876)
  Gugalica (številka: 9, 01.05.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 9, 01.05.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 9, 01.05.1876)
  Deklica in tica (številka: 9, 01.05.1876)
  Dopisi in novice (številka: 9, 01.05.1876)
  Otec Marko Pohlin (številka: 10, 15.05.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 10, 15.05.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 10, 15.05.1876)
  Dopisi in novice (številka: 10, 15.05.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 10, 15.05.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 11, 01.06.1876)
  Otec Marko Pohlin (številka: 11, 01.06.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 11, 01.06.1876)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 11, 01.06.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 11, 01.06.1876)
  Pobirki, tu in tam (številka: 11, 01.06.1876)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 11, 01.06.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 12, 15.06.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 12, 15.06.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 12, 15.06.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 12, 15.06.1876)
  Dopisi in novice (številka: 12, 15.06.1876)
  Otec Marko Pohlin (številka: 12, 15.06.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1876)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 12, 15.06.1876)
  Javna zahvala (številka: 12, 15.06.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 13, 01.07.1876)
  Dopisi in novice (številka: 13, 01.07.1876)
  Vabilo na naročbo za drugo polovico l. 1876 (številka: 13, 01.07.1876)
  Svoboda (številka: 13, 01.07.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 13, 01.07.1876)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 13, 01.07.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1876)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 14, 15.07.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 14, 15.07.1876)
  Dopisi in novice (številka: 14, 15.07.1876)
  Sveta maša (številka: 14, 15.07.1876)
  Nazorni nauk (številka: 14, 15.07.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 14, 15.07.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 14, 15.07.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1876)
  Realije v Ijudski šoli (številka: 15, 01.08.1876)
  Preraembe pri učiteljstvu (številka: 15, 01.08.1876)
  Dopisi in novice (številka: 15, 01.08.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 15, 01.08.1876)
  Svoboda (številka: 15, 01.08.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1876)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 16, 15.08.1876)
  Voda (številka: 16, 15.08.1876)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 16, 15.08.1876)
  Lahkomiselnost (številka: 16, 15.08.1876)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 17, 01.09.1876)
  Želja (številka: 17, 01.09.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 17, 01.09.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 17, 01.09.1876)
  Prisega (številka: 17, 01.09.1876)
  Razpisi učiteljskih služb (številka: 17, 01.09.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 17, 01.09.1876)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1876)
  Učitelj Ljudomil v nadaljevalni šoli (številka: 18, 15.09.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1876)
  Popravek (številka: 18, 15.09.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 18, 15.09.1876)
  Račun (številka: 18, 15.09.1876)
  Šesti občni zbor Cecilijine družbe v Gradcu (številka: 18, 15.09.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 19, 01.10.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 19, 01.10.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1876)
  Pripravljavna pot v zemljopisje in zgodovino (številka: 19, 01.10.1876)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1876)
  Šesti občni zbor Cecilijine družbe v Gradcu (številka: 19, 01.10.1876)
  Krompir (številka: 20, 15.10.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 20, 15.10.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1876)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 20, 15.10.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 21, 01.11.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave l. 1873 (številka: 21, 01.11.1876)
  Prirodopis v ljudski šoli (številka: 21, 01.11.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 21, 01.11.1876)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 21, 01.11.1876)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1876)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 22, 15.11.1876)
  Krompir, obravnava v višem oddelku ljudske šole (številka: 22, 15.11.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1876)
  Kako je postopati pri bralnem poduku po tem, ko so se učenci že mehanično brati privadili, in kaj se ima združevati s tem? (številka: 22, 15.11.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 22, 15.11.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1876)
  Krompir, (številka: 23, 01.12.1876)
  Prošnja (številka: 23, 01.12.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 23, 01.12.1876)
  Šolarska knjižnica (številka: 23, 01.12.1876)
  Želodec (številka: 23, 01.12.1876)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1876)
  Naznanila in novice (številka: 24, 15.12.1876)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1876)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 24, 15.12.1876)
  Vabilo na naročbo (številka: 24, 15.12.1876)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 24, 15.12.1876)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 24, 15.12.1876)
  Nazorni nauk (številka: 24, 15.12.1876)
  Valentin Vodnik (številka: 24, 15.12.1876)
 17. 1877
   184

  številka: 1 (01.01.1877)
  številka: 2 (15.01.1877)
  številka: 3 (01.02.1877)
  številka: 4 (15.02.1877)
  številka: 5 (01.03.1877)
  številka: 6 (15.03.1877)
  številka: 7 (01.04.1877)
  številka: 8 (15.04.1877)
  številka: 9 (01.05.1877)
  številka: 10 (15.05.1877)
  številka: 11 (01.06.1877)
  številka: 12 (15.06.1877)
  številka: 13 (01.07.1877)
  številka: 14 (15.07.1877)
  številka: 15 (01.08.1877)
  številka: 16 (15.08.1877)
  številka: 17 (01.09.1877)
  številka: 18 (15.09.1877)
  številka: 19 (01.10.1877)
  številka: 20 (15.10.1877)
  številka: 21 (01.11.1877)
  številka: 22 (15.11.1877)
  številka: 23 (01.12.1877)
  številka: 24 (15.12.1877)
  Valentin Vodnik (številka: 1, 01.01.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 1, 01.01.1877)
  Obravnava beril v Ijudskej šoli (številka: 1, 01.01.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 2, 15.01.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1877)
  Javna zahvala (številka: 2, 15.01.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 2, 15.01.1877)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1877)
  Denarna kazen v prid ljudski šoli (številka: 2, 15.01.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 3, 01.02.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1877)
  Račun "Narodne šole" od dne 28. septembra 1876 do 25. januarja 1877 (številka: 3, 01.02.1877)
  O odgoji (številka: 3, 01.02.1877)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 3, 01.02.1877)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1877)
  O odgoji (številka: 4, 15.02.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 4, 15.02.1877)
  Poduk v risanji na Ijudskih šolah poleg Grandauer-jevih predlog (številka: 4, 15.02.1877)
  Himna učiteljska (številka: 4, 15.02.1877)
  Ukaz učnega ministerstva od 6. maja 1874 o risanji v Ijudski šoli (številka: 4, 15.02.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 4, 15.02.1877)
  Poduk v risanji na ljudskih šolah po Grandauer-jevih predlogah (številka: 5, 01.03.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 5, 01.03.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 5, 01.03.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 5, 01.03.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 5, 01.03.1877)
  Dopisi in novice (številka: 5, 01.03.1877)
  Javna zahvala (številka: 5, 01.03.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 6, 15.03.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 6, 15.03.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 6, 15.03.1877)
  Poduk v risanji na ljudskih šolah po Grandauer-jevih predlogah (številka: 6, 15.03.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 6, 15.03.1877)
  Javna zahvala (številka: 7, 01.04.1877)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 7, 01.04.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 7, 01.04.1877)
  Spominske slike iz svetovne razstave l. 1873 (številka: 7, 01.04.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 7, 01.04.1877)
  Aprilu (številka: 7, 01.04.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1877)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 8, 15.04.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 8, 15.04.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 8, 15.04.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 8, 15.04.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 9, 01.05.1877)
  Dopisi in novice (številka: 9, 01.05.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 9, 01.05.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 9, 01.05.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 9, 01.05.1877)
  Nektere misli o kazalnem nauku (številka: 9, 01.05.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 9, 01.05.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 10, 15.05.1877)
  Zemeljna teža (številka: 10, 15.05.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 10, 15.05.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 10, 15.05.1877)
  Spominske slike iz svetovne razstave l. 1873 (številka: 10, 15.05.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 10, 15.05.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 11, 01.06.1877)
  Zemeljna teža (številka: 11, 01.06.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 11, 01.06.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 11, 01.06.1877)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1877)
  Vabilo na naročbo za II. polovico I. 1877 (številka: 12, 15.06.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 12, 15.06.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 12, 15.06.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 12, 15.06.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 12, 15.06.1877)
  Slavni deželni zbor! (številka: 13, 01.07.1877)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 13, 01.07.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 13, 01.07.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 13, 01.07.1877)
  Dopisi in novice (številka: 13, 01.07.1877)
  Pripravljavna pot v zemljepisje in zgodovino (številka: 13, 01.07.1877)
  Priloga k "Učitelj. Tovarišu" št. 14 l. 1877 (številka: 14, 15.07.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1877)
  Dopisi in novice (številka: 14, 15.07.1877)
  Ukaz (številka: 14, 15.07.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 14, 15.07.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 14, 15.07.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 14, 15.07.1877)
  Računski stroj (številka: 14, 15.07.1877)
  Vprašanje v šoli (številka: 14, 15.07.1877)
  Dopisi in novice (številka: 15, 01.08.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 15, 01.08.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1877)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 15, 01.08.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 15, 01.08.1877)
  Govor (številka: 15, 01.08.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 16, 15.08.1877)
  Moja Avstrija (številka: 16, 15.08.1877)
  Govor grofa Leona Thuna ob sklepu splošnega avstrijskega katoliškega shoda (v četertek 3. maja) (številka: 16, 15.08.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 16, 15.08.1877)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1877)
  Listnica: (številka: 16, 15.08.1877)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1877)
  Govor grofa Leona Thuna ob sklepu splošnega avstrijskega katoliškega shoda (v četertek 3. maja) (številka: 17, 01.09.1877)
  Račun (številka: 17, 01.09.1877)
  Kakšen odgojilni pomen ima zgodovina? Katere zgodovinske podobe naj se v I?3 razrednej šoli jemljo? (številka: 17, 01.09.1877)
  Razpisi Učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 17, 01.09.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 17, 01.09.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 18, 15.09.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1877)
  Govor grofa Leona Thuma ob sklepu splošnega avstrijskega katoliškega shoda (v četertek 3. maja) (številka: 18, 15.09.1877)
  Novi šoli se večkrat očituje, da ne stori toliko, kolikor je storila stara šola. Mnenje o tem (številka: 18, 15.09.1877)
  VIVAT SUPAN (številka: 18, 15.09.1877)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 18, 15.09.1877)
  Narodne šole (številka: 19, 01.10.1877)
  Ktere zgodovinske podobe in kako pa naj se jemljo v 1. - 3. razrednej šoli? (številka: 19, 01.10.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 19, 01.10.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 19, 01.10.1877)
  Sklep računa (številka: 19, 01.10.1877)
  Govor grofa Leona Thuna ob sklepu splošnega avstrijskega katoliškega shoda. (v četrtek 3. maja) (številka: 19, 01.10.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1877)
  Učencem o začetku šolskega leta (številka: 19, 01.10.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1877)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1877)
  Kje je iskati uzrokov, da nauk v računstvu po nekaterih šolah, vzlasti na visej stopinji ne rodi pravega sadu? (številka: 20, 15.10.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 20, 15.10.1877)
  Geometrijsko oblikoslovje in njegovo združevanje z risanjem (številka: 20, 15.10.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 20, 15.10.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 21, 01.11.1877)
  Kje je iskati uzrokov, da nauk v računstvu po nekaterih šolah, vzlasti na višej stopinji ne rodi pravega sadu? (številka: 21, 01.11.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1877)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 21, 01.11.1877)
  Dr. Jakob Zupan (številka: 21, 01.11.1877)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1877)
  Pomočne knjige v slovenski Ijudski šoli (številka: 21, 01.11.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 21, 01.11.1877)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1877)
  Geometrijsko oblikoslovje in njegovo združevanje z risanjem (številka: 22, 15.11.1877)
  Zakaj je dobro, in koristno, da si učitelj spoštovanje otrok in starišev pridobi in ohrani, s katerimi sredstvi to doseže (številka: 22, 15.11.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 22, 15.11.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1877)
  Matej Ravnikar (številka: 22, 15.11.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1877)
  Kako naj bi se vravnale sedanje šolske knjige (številka: 22, 15.11.1877)
  Geometrijsko oblikoslovje in njegovo združevanje z risanjem (številka: 23, 01.12.1877)
  Matej Ravnikar (številka: 23, 01.12.1877)
  Spominske slike iz svetovne razstave I. 1873 (številka: 23, 01.12.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1877)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 23, 01.12.1877)
  Geometrijsko oblikoslovje in njegovo združevanje z risanjem (številka: 24, 15.12.1877)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 24, 15.12.1877)
  Pedagogični pogovori (številka: 24, 15.12.1877)
  Dr. Jaka Zupan in Dr. France Prešern (številka: 24, 15.12.1877)
  Vabilo (številka: 24, 15.12.1877)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1877)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 24, 15.12.1877)
 18. 1878
   168

  številka: 1 (01.01.1878)
  številka: 2 (15.01.1878)
  številka: 3 (01.02.1878)
  številka: 4 (15.02.1878)
  številka: 5 (01.03.1878)
  številka: 6 (15.03.1878)
  številka: 7 (01.04.1878)
  številka: 8 (15.04.1878)
  številka: 9 (01.05.1878)
  številka: 10 (15.05.1878)
  številka: 11 (01.06.1878)
  številka: 12 (15.06.1878)
  številka: 13 (01.07.1878)
  številka: 14 (15.07.1878)
  številka: 15 (01.08.1878)
  številka: 16 (15.08.1878)
  številka: 17 (01.09.1878)
  številka: 18 (15.09.1878)
  številka: 19 (01.10.1878)
  številka: 20 (15.10.1878)
  številka: 21 (01.11.1878)
  številka: 22 (15.11.1878)
  številka: 23 (01.12.1878)
  številka: 24 (15.12.1878)
  Tovarišu za novo leto (številka: 1, 01.01.1878)
  Šolstvo na Štajerskem (številka: 1, 01.01.1878)
  Kako se goji petje in godba po selskih Ijudskih šolah? (številka: 1, 01.01.1878)
  Razglas c. kr. deželnega šolskega sveta za Kranjsko dne 24. avgusta 1877, št. 1150, (številka: 1, 01.01.1878)
  Leges breves sunto (številka: 1, 01.01.1878)
  Ponočno obiskovanje na pokopališči (številka: 1, 01.01.1878)
  Tovarišem o novem letu (številka: 2, 15.01.1878)
  Matej Ravnikar Poženčan (številka: 2, 15.01.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 2, 15.01.1878)
  Nazor pri poduku (številka: 2, 15.01.1878)
  Pokorščina (številka: 2, 15.01.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 2, 15.01.1878)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1878)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1878)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 3, 01.02.1878)
  Pokorščina (številka: 3, 01.02.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 3, 01.02.1878)
  Prikazni privlake sploh, in posebno pri terdnih teleseh (številka: 3, 01.02.1878)
  Doslednost (številka: 3, 01.02.1878)
  Matej Ravnikar Poženčan (številka: 3, 01.02.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1878)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 4, 15.02.1878)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 4, 15.02.1878)
  MIadini (številka: 4, 15.02.1878)
  Matej Ravnikar Poženčan (številka: 4, 15.02.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 4, 15.02.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 4, 15.02.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 5, 01.03.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 5, 01.03.1878)
  Matej Ravnikar Poženčan (številka: 5, 01.03.1878)
  Sredstva za nazor (številka: 5, 01.03.1878)
  Učitelj sem (številka: 5, 01.03.1878)
  Dopisi in novice (številka: 5, 01.03.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 6, 15.03.1878)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 6, 15.03.1878)
  Zabava in pouk (številka: 6, 15.03.1878)
  Poženčan (številka: 6, 15.03.1878)
  Naravoznanstvo v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1878)
  Pomladne misli (številka: 7, 01.04.1878)
  Poženčan (številka: 7, 01.04.1878)
  Učiteljevi pomočniki (številka: 7, 01.04.1878)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1878)
  Jeternik (Anemone hepatica, blaues Leberblumchen) (številka: 7, 01.04.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 7, 01.04.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1878)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1878)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 8, 15.04.1878)
  Poženčan (številka: 8, 15.04.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 8, 15.04.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 8, 15.04.1878)
  Kako si krasno (številka: 9, 01.05.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 9, 01.05.1878)
  Poženčan (številka: 9, 01.05.1878)
  Naravoznanstvo v ljudski šoli (številka: 9, 01.05.1878)
  Poženčan (številka: 10, 15.05.1878)
  Dopisi in novice (številka: 10, 15.05.1878)
  Listnica vredništva: (številka: 10, 15.05.1878)
  Premišljevanje o izgovarjanji in pisavi v posameznih slučajih (številka: 10, 15.05.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 10, 15.05.1878)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 10, 15.05.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 10, 15.05.1878)
  Poženčan (številka: 11, 01.06.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 11, 01.06.1878)
  Učilni poskus iz nauka o merstvu (številka: 11, 01.06.1878)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 11, 01.06.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 11, 01.06.1878)
  Pedagogični pogovori (številka: 12, 15.06.1878)
  Dopisi in novice (številka: 12, 15.06.1878)
  Poženčan (številka: 12, 15.06.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1878)
  Naravoznanstvo v ljudski šoli (številka: 12, 15.06.1878)
  Vabilo na naročbo za II. polovico l. 1878 (številka: 12, 15.06.1878)
  Premenibe pri učiteljstvu (številka: 12, 15.06.1878)
  Poženčan (številka: 13, 01.07.1878)
  Domu (številka: 13, 01.07.1878)
  Zgodovinski obrazci (številka: 13, 01.07.1878)
  Zgodovinski obrazci (številka: 14, 15.07.1878)
  Zabava in pouk (številka: 14, 15.07.1878)
  Lehrstellen - Ausschreibung (številka: 14, 15.07.1878)
  Dopisi in novice (številka: 14, 15.07.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 14, 15.07.1878)
  Poženčan (številka: 14, 15.07.1878)
  Učilni poskus iz nauka o merstvu (številka: 14, 15.07.1878)
  Slovenski vojak (številka: 14, 15.07.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1878)
  Poženčan (številka: 15, 01.08.1878)
  Zgodovinski obrazci (številka: 15, 01.08.1878)
  Dopisi in novice (številka: 15, 01.08.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1878)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 15, 01.08.1878)
  Učilni poskus iz nauka o merstvu (številka: 15, 01.08.1878)
  Zgodnja cvetica (številka: 15, 01.08.1878)
  Pozdrav majniku (številka: 15, 01.08.1878)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 16, 15.08.1878)
  Poženčan (številka: 16, 15.08.1878)
  Učilni poskus iz nauka o merstvu (številka: 16, 15.08.1878)
  Naravoznanstvo v ljudski šoli (številka: 16, 15.08.1878)
  Listnica vredništva: (številka: 17, 01.09.1878)
  Poženčan (številka: 17, 01.09.1878)
  Bosna in Hercegovina (številka: 17, 01.09.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1878)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1878)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1878)
  Razpisi učiteljskik služeb (številka: 18, 15.09.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1878)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1878)
  Matija Vertovec (številka: 19, 01.10.1878)
  Narodne šole (številka: 19, 01.10.1878)
  Sklep računa (številka: 19, 01.10.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1878)
  Matija Vertovec (številka: 20, 15.10.1878)
  Izobraževanje spomina in uma (številka: 20, 15.10.1878)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1878)
  Zabava in pouk (številka: 20, 15.10.1878)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1878)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 21, 01.11.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 21, 01.11.1878)
  Zgodovinski obrazci (številka: 21, 01.11.1878)
  Matija Vertovec (številka: 21, 01.11.1878)
  Mihael Verne (številka: 22, 15.11.1878)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1878)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1878)
  Učenje tujih jezikov (številka: 23, 01.12.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1878)
  Listnica uredništva (številka: 23, 01.12.1878)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1878)
  Mihael Verne (številka: 23, 01.12.1878)
  Vabilo (številka: 24, 15.12.1878)
  Učenje tujih jezikov (številka: 24, 15.12.1878)
  Mihael Verne (številka: 24, 15.12.1878)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1878)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 24, 15.12.1878)
 19. 1879
   158

  številka: 1 (01.01.1879)
  številka: 2 (15.01.1879)
  številka: 3 (01.02.1879)
  številka: 5 (01.03.1879)
  številka: 6 (15.03.1879)
  številka: 7 (01.04.1879)
  številka: 8 (15.04.1879)
  številka: 9 (01.05.1879)
  številka: 10 (15.05.1879)
  številka: 11 (01.06.1879)
  številka: 12 (15.06.1879)
  številka: 13 (01.07.1879)
  številka: 14 (15.07.1879)
  številka: 15 (01.08.1879)
  številka: 16 (15.08.1879)
  številka: 17 (01.09.1879)
  številka: 18 (15.09.1879)
  številka: 19 (01.10.1879)
  številka: 20 (15.10.1879)
  številka: 21 (01.11.1879)
  številka: 22 (15.11.1879)
  številka: 23 (01.12.1879)
  številka: 24 (15.12.1879)
  Vabilo k naročevanju "UČIT. TOVARIŠA" za l. 1879 (številka: 1, 01.01.1879)
  Naravoznanstvo v ljudski šoli (številka: 1, 01.01.1879)
  Kaj bi koristilo, ako bi učitelj ljudstvo zunaj šole poučeval - vzlasti v kmetijstvu, kaj šoli posamezno, kaj splošno? da bi se povzdignilo kmetijstvo na Dolenjskem, *) kjer je jako zanemarjeno (številka: 1, 01.01.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1879)
  Juri Kobe Sodevski (številka: 2, 15.01.1879)
  Poziv (številka: 2, 15.01.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 2, 15.01.1879)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 2, 15.01.1879)
  Kaj bi koristilo, ako bi učitelj ljudstvo zunaj šole poučeval - vzlasti v kmetijstvu, kaj šoli posamezno, kaj splošno? da bi se povzdignilo kmetijstvo na Dolenjskem, kjer je jako zanemarjeno (številka: 2, 15.01.1879)
  Iz šole (številka: 2, 15.01.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 3, 01.02.1879)
  Dobri sveti (številka: 3, 01.02.1879)
  Juri Kobe Sodevski (številka: 3, 01.02.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1879)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1879)
  Juri Kobe Sodevski (številka: 5, 01.03.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 5, 01.03.1879)
  Juri Kobe Sodevski (številka: 5, 01.03.1879)
  Dopisi in novice (številka: 5, 01.03.1879)
  Naravoznanstvo v ljudski šoli (številka: 5, 01.03.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 5, 01.03.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 5, 01.03.1879)
  Zemljepisna začetnica (številka: 6, 15.03.1879)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 6, 15.03.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 6, 15.03.1879)
  Dobri sveti (številka: 6, 15.03.1879)
  Juri VarI (številka: 6, 15.03.1879)
  Juri Varl (številka: 7, 01.04.1879)
  Himna (številka: 7, 01.04.1879)
  V spomin sreberne poroke nju veličanstev 24. aprila 1879 (številka: 7, 01.04.1879)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 7, 01.04.1879)
  Razpisi učiteijskih služeb (številka: 7, 01.04.1879)
  Vsak po svoje (številka: 7, 01.04.1879)
  Javna zahvala (številka: 7, 01.04.1879)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 7, 01.04.1879)
  Preinembe pri nčiteljstvn. Š (številka: 8, 15.04.1879)
  o sreberni poroki Nju. "Veličanstev (številka: 8, 15.04.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 8, 15.04.1879)
  Slovenija cesarju Franju Josipu (številka: 8, 15.04.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 8, 15.04.1879)
  Juri Varl (številka: 8, 15.04.1879)
  Dobri sveti (številka: 8, 15.04.1879)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1879)
  Red in snaga v šoli (številka: 9, 01.05.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 10, 15.05.1879)
  Razvrstitev prirodopisne tvarine za eno-, dvo- in trirazredne Ijudske šole (številka: 10, 15.05.1879)
  Juri VarI (številka: 10, 15.05.1879)
  Lehrstellen - Aussehreibung (številka: 10, 15.05.1879)
  Dopisi in novice (številka: 10, 15.05.1879)
  Razne pesniške reči (številka: 11, 01.06.1879)
  Vablo (številka: 12, 15.06.1879)
  Jagodnjek (Walderdbeere, Fragaria vesca.) (številka: 12, 15.06.1879)
  Dopisi in novice (številka: 12, 15.06.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 12, 15.06.1879)
  Dopisi in novice (številka: 13, 01.07.1879)
  Sedanja šolska situacija in pogled v bodočnost (številka: 13, 01.07.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 13, 01.07.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1879)
  Anton Žakelj ? Rodoljub Ledinski (številka: 13, 01.07.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 13, 01.07.1879)
  Vabilo (številka: 13, 01.07.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1879)
  Anton Žakelj ? Rodoljub Ledinski (številka: 14, 15.07.1879)
  Dopisi in novice (številka: 14, 15.07.1879)
  Anton Žakelj ? Rodoljub Ledinski (številka: 15, 01.08.1879)
  Dopisi in novice (številka: 15, 01.08.1879)
  Slabe oči (številka: 15, 01.08.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1879)
  Uradne okrajne učiteljske konference in okrajne učiteljske knjižnice kot sredstva za nadaljno izobraženje ljudskega učiteljstva (številka: 15, 01.08.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 16, 15.08.1879)
  Dobri sveti (številka: 16, 15.08.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1879)
  Listnica vredništva (številka: 16, 15.08.1879)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1879)
  Anton Oliban (številka: 16, 15.08.1879)
  Račun (številka: 17, 01.09.1879)
  Vzgoja v samodelavnost (številka: 17, 01.09.1879)
  Anton Oliban (številka: 17, 01.09.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1879)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1879)
  Listnica vredništva (številka: 17, 01.09.1879)
  O risanji (številka: 17, 01.09.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 17, 01.09.1879)
  Andrej Likar (številka: 18, 15.09.1879)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1879)
  Sklep računa (številka: 18, 15.09.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1879)
  Materinščina, ? temelj vsej omiki! (številka: 18, 15.09.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 19, 01.10.1879)
  O porabi berilnih knjig na Ijudskih šolah glede spisja (številka: 19, 01.10.1879)
  Število učencev na ljublanskih srednjih šolah (številka: 19, 01.10.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1879)
  Učiteljske službe na Kranjskem, razdeljene v štiri plačilne razrede (številka: 19, 01.10.1879)
  Vzgoja v samodelavnost (številka: 19, 01.10.1879)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1879)
  Podučiteljska služba (številka: 20, 15.10.1879)
  Drugo berilo in slovnica (številka: 20, 15.10.1879)
  Novi obrazci (formulari) (številka: 20, 15.10.1879)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1879)
  France Jeriša Detomil (številka: 20, 15.10.1879)
  Učiteljska služba (številka: 20, 15.10.1879)
  O porabi berilnih knjig na Ijudskih šolah glede spisja (številka: 20, 15.10.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 21, 01.11.1879)
  Ktera sredstva naj bodo učitelju v porabo, da vzbudi v učencih Ijubezen do čitanja koristnih knjig (številka: 21, 01.11.1879)
  Dopisi in novice (številka: 21, 01.11.1879)
  Premembe pri učitcljstvu (številka: 21, 01.11.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 22, 15.11.1879)
  Postava (številka: 22, 15.11.1879)
  France Jeriša Detomil (številka: 22, 15.11.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1879)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1879)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1879)
  Dobri sveti (številka: 23, 01.12.1879)
  Dr. Leon Vončina (številka: 23, 01.12.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 23, 01.12.1879)
  Postava (številka: 23, 01.12.1879)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 24, 15.12.1879)
  Dr. Leon Vončina (številka: 24, 15.12.1879)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 24, 15.12.1879)
  Nekaj v tolažilo in spodbujo! (številka: 24, 15.12.1879)
  Vabilo na naročbo za I. 1880 (številka: 24, 15.12.1879)
  Pedagogični pogovori (številka: 24, 15.12.1879)
  Dopisi in novice (številka: 24, 15.12.1879)
 20. 1880
   174

  številka: 1 (01.01.1880)
  številka: 2 (15.01.1880)
  številka: 3 (01.02.1880)
  številka: 4 (15.02.1880)
  številka: 5 (01.03.1880)
  številka: 6 (15.03.1880)
  številka: 7 (01.04.1880)
  številka: 8 (15.04.1880)
  številka: 9 (01.05.1880)
  številka: 10 (15.05.1880)
  številka: 11 (01.06.1880)
  številka: 12 (15.06.1880)
  številka: 13 (01.07.1880)
  številka: 14 (15.07.1880)
  številka: 15 (01.08.1880)
  številka: 16 (15.08.1880)
  številka: 17 (01.09.1880)
  številka: 18 (15.09.1880)
  številka: 19 (01.10.1880)
  številka: 20 (15.10.1880)
  številka: 21 (01.11.1880)
  številka: 22 (15.11.1880)
  številka: 23 (01.12.1880)
  številka: 24 (15.12.1880)
  Dopisi in novice (številka: 1, 01.01.1880)
  Slovnica v "Začetnici" in "Drugem berilu" (številka: 1, 01.01.1880)
  Zemljepisje in zgodovina v ljudskej šoli (številka: 1, 01.01.1880)
  Naravoznanstvo v ljudski šoli (številka: 1, 01.01.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 1, 01.01.1880)
  O novem letu (številka: 1, 01.01.1880)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 2, 15.01.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1880)
  Slovnica v ,,Začetnici" in ,,Drugem berilu" (številka: 2, 15.01.1880)
  Dopisi in novice (številka: 2, 15.01.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 2, 15.01.1880)
  Poučno berilo (številka: 2, 15.01.1880)
  Zemljepisje in zgodovina v Ijudskej šoli (številka: 2, 15.01.1880)
  Slovnica v "Začetnici" in "Drugem berilu" (številka: 3, 01.02.1880)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 3, 01.02.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 3, 01.02.1880)
  Dopisi in novice (številka: 3, 01.02.1880)
  Nekaj o branji (številka: 3, 01.02.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 4, 15.02.1880)
  Dopisi in novice (številka: 4, 15.02.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 4, 15.02.1880)
  Slovnica v ,,Začetnici" in ,,Drugem berilu" (številka: 4, 15.02.1880)
  Corrigenda v pedagogični zgodovini Bohm-ovi (številka: 4, 15.02.1880)
  Poučno berilo (številka: 4, 15.02.1880)
  Slovnica v "Začetnici" in "Drugem berilu" (številka: 5, 01.03.1880)
  Dopisi in novice (številka: 5, 01.03.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 5, 01.03.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 5, 01.03.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 5, 01.03.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) ljudske šole (številka: 5, 01.03.1880)
  Pisanje v narodnej šoli (številka: 6, 15.03.1880)
  Dopisi in novice (številka: 6, 15.03.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 6, 15.03.1880)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 6, 15.03.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) Ijudske šole (številka: 6, 15.03.1880)
  Corrigenda v pedagogični zgodovini Böhm-ovi (številka: 7, 01.04.1880)
  Slovnica v "Začetnici" in "Drugem berilu" (številka: 7, 01.04.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 7, 01.04.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 7, 01.04.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) ljudske šole (številka: 7, 01.04.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 7, 01.04.1880)
  Dopisi in novice (številka: 7, 01.04.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 8, 15.04.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 8, 15.04.1880)
  Dopisi in novice (številka: 8, 15.04.1880)
  Šolski deček po Ijudskih zastopih in parlamentih (številka: 8, 15.04.1880)
  Preraembe pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1880)
  O deljivosti (številka: 8, 15.04.1880)
  Slovnica v ,,Začetnici" in ,,Drugem berilu" (številka: 8, 15.04.1880)
  Slovnica v "Začetnici" in "Drugem berilu" (številka: 9, 01.05.1880)
  Listnica vredništva: (številka: 9, 01.05.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) ljudske šole (številka: 9, 01.05.1880)
  Dopisi in novice (številka: 9, 01.05.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 9, 01.05.1880)
  Corrigenda v pedagogični zgodovini Böhm-ovi (številka: 9, 01.05.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 9, 01.05.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 9, 01.05.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 10, 15.05.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 10, 15.05.1880)
  Corrigenda v pedagogični zgodovini Böhm-ovi (številka: 10, 15.05.1880)
  Črtice o igri in nje važnosti za odgojo (številka: 10, 15.05.1880)
  Razjasnilo (številka: 10, 15.05.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) ljudske šole (številka: 10, 15.05.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 10, 15.05.1880)
  Dopisi in novice (številka: 10, 15.05.1880)
  Nekaj za uravnavo okrajnih učiteljskih knjižnic (številka: 11, 01.06.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 11, 01.06.1880)
  Slovnica v "Začetnici" in "Drugem berilu" (številka: 11, 01.06.1880)
  Dopisi in novice (številka: 11, 01.06.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 11, 01.06.1880)
  Črtice o igri in nje važnosti za odgojo (številka: 11, 01.06.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) ljudske šole (številka: 11, 01.06.1880)
  Dr. Jakob Razlag, (številka: 12, 15.06.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) Ijudske šole (številka: 12, 15.06.1880)
  Jernej Kopitar (številka: 12, 15.06.1880)
  Vabilo (številka: 12, 15.06.1880)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 12, 15.06.1880)
  Dopisi in novice (številka: 12, 15.06.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 12, 15.06.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 13, 01.07.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1880)
  Dopisi in novice (številka: 13, 01.07.1880)
  Zemljepisje in zgodovina v Ijudskej šoli (številka: 13, 01.07.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) Ijudske šole (številka: 13, 01.07.1880)
  Slovnica v "Začetnici" in ,,Drugem berilu" (številka: 13, 01.07.1880)
  Vabilo na naročbo "Učit. Tov." za II. polovico l. 1880 (številka: 13, 01.07.1880)
  Matija Čop (številka: 14, 15.07.1880)
  Naravoznanstvo v Ijudski šoli (številka: 14, 15.07.1880)
  Dopisi in novice (številka: 15, 01.08.1880)
  Matija Čop (številka: 15, 01.08.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 15, 01.08.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) ljudske šole (številka: 15, 01.08.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1880)
  Corrigenda v pedagogični zgodovini Böhm-ovi (številka: 15, 01.08.1880)
  Dopisi in novice (številka: 16, 15.08.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) Ijudske šole (številka: 16, 15.08.1880)
  Matija Čop (številka: 16, 15.08.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1880)
  Slovnica v ,,Začetnici" in ,,Drugem berilu" (številka: 16, 15.08.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 17, 01.09.1880)
  Dopisi in novice (številka: 17, 01.09.1880)
  Račun (številka: 17, 01.09.1880)
  Nekaj o načrtu za prirodoslovje na srednjej stopnji (3., 4., 5. šolsko leto) ljudske šole (številka: 17, 01.09.1880)
  Vpeljava kmetijskega poduka v Ijudske šole Postojnskega šolskega okraja (številka: 17, 01.09.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1880)
  Dopisi in novice (številka: 18, 15.09.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1880)
  Zakaj naj se računanje na pamet dostojno goji? (številka: 18, 15.09.1880)
  Vpeljava kmetijskega poduka v ljudske šole Postojnskega šolskega okraja (številka: 18, 15.09.1880)
  Dr. France Prešern (številka: 18, 15.09.1880)
  Listnica uredništva (številka: 19, 01.10.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1880)
  Dr. France Prešern (številka: 19, 01.10.1880)
  Zakaj mora biti za učitelja pred vsem učiteljski poklic središče njegovega delovanja? (številka: 19, 01.10.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1880)
  Vpeljava kmetijskega poduka v ljudske šole Postojnskega šolskega okraja (številka: 19, 01.10.1880)
  Dopisi in novice (številka: 19, 01.10.1880)
  Dopisi in novice (številka: 20, 15.10.1880)
  Mali dodatek k ženskej odgoji (številka: 20, 15.10.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1880)
  Dr. France Prešern (številka: 20, 15.10.1880)
  J. Giontini-jeva (številka: 20, 15.10.1880)
  Matija Gerber, (številka: 20, 15.10.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1880)
  Zemljepisje in zgodovina v ljudskej šoli (številka: 20, 15.10.1880)
  Dr. France Prešern (številka: 21, 01.11.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1880)
  Besedica o kmetijstvu (številka: 21, 01.11.1880)
  Enciklika (številka: 21, 01.11.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 21, 01.11.1880)
  Dr. France Prešern (številka: 22, 15.11.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1880)
  Dopisi in novice (številka: 22, 15.11.1880)
  Besedica o kmetijstvu (številka: 22, 15.11.1880)
  Enciklika (številka: 22, 15.11.1880)
  Zemljepisje in zgodovina v ljudskej šoli (številka: 23, 01.12.1880)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1880)
  Dopisi in novice (številka: 23, 01.12.1880)
  Dr. France Prešern (številka: 23, 01.12.1880)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1880)
  Poučno berilo (številka: 23, 01.12.1880)
  Narava, vodnica učitelju (številka: 23, 01.12.1880)
  Dr. France Prešern (številka: 24, 15.12.1880)
  Vabilo na naročbo za I. 1881 (številka: 24, 15.12.1880)
  Abecednik za slovenske Ijudske šoie (številka: 24, 15.12.1880)
  Narava, vodnica učitelju (številka: 24, 15.12.1880)
 21. 1881
   232

  številka: 1 (01.01.1881)
  številka: 2 (15.01.1881)
  številka: 3 (01.02.1881)
  številka: 4 (15.02.1881)
  številka: 5 (01.03.1881)
  številka: 6 (15.03.1881)
  številka: 7 (01.04.1881)
  številka: 8 (15.04.1881)
  številka: 9 (01.05.1881)
  številka: 10 (15.05.1881)
  številka: 11 (01.06.1881)
  številka: 12 (15.06.1881)
  številka: 13 (01.07.1881)
  številka: 14 (15.07.1881)
  številka: 15 (01.08.1881)
  številka: 16 (15.08.1881)
  številka: 17 (01.09.1881)
  številka: 18 (15.09.1881)
  številka: 19 (01.10.1881)
  številka: 20 (15.10.1881)
  številka: 21 (01.11.1881)
  številka: 22 (15.11.1881)
  številka: 23 (01.12.1881)
  številka: 24 (15.12.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 1, 01.01.1881)
  Dopis (številka: 1, 01.01.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 1, 01.01.1881)
  Različnosti (številka: 1, 01.01.1881)
  Llstnica uredništva (številka: 1, 01.01.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 1, 01.01.1881)
  Kako naj učitelj pospešuje vdeleževanje učencev pri poduku? (številka: 1, 01.01.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 1, 01.01.1881)
  Vabilo na naročbo za I. 1881 (številka: 1, 01.01.1881)
  Jožef Žemlja (številka: 1, 01.01.1881)
  Jožef Žemlja (številka: 2, 15.01.1881)
  Vem in morem! (številka: 2, 15.01.1881)
  Zgodovina v II. in III. Berilu (številka: 2, 15.01.1881)
  Različnosti (številka: 2, 15.01.1881)
  Dopisi (številka: 2, 15.01.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 2, 15.01.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 2, 15.01.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 2, 15.01.1881)
  Solski ukazi (številka: 2, 15.01.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 2, 15.01.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1881)
  Različnosti (številka: 3, 01.02.1881)
  Šolski ukazi (številka: 3, 01.02.1881)
  Jožef Žemlja (številka: 3, 01.02.1881)
  Nazorni nauk v drugem razredu Ijudske šole (številka: 3, 01.02.1881)
  Kako v okom priti popačenosti mladine? (številka: 3, 01.02.1881)
  Ljubezen do domovine (številka: 3, 01.02.1881)
  V spomin in slovo! (številka: 3, 01.02.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 3, 01.02.1881)
  Nazorni nauk v drugem razredu Ijudske šole (številka: 4, 15.02.1881)
  Različnosti (številka: 4, 15.02.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 4, 15.02.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 4, 15.02.1881)
  Jožef Žemlja (številka: 4, 15.02.1881)
  Iz deržavnega zbora (številka: 4, 15.02.1881)
  Šolske novice (številka: 4, 15.02.1881)
  Narodospisje (številka: 4, 15.02.1881)
  O koristni porabi krajne šolske bukvarnice (številka: 4, 15.02.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 4, 15.02.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 5, 01.03.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 5, 01.03.1881)
  Iz deržavnega zbora (številka: 5, 01.03.1881)
  Različnosti (številka: 5, 01.03.1881)
  Zahvala (številka: 5, 01.03.1881)
  Šolski ukazi (številka: 5, 01.03.1881)
  Nekaj čertic o telovadbi v Ijudski šoli (številka: 5, 01.03.1881)
  Bernard Tomšič (številka: 5, 01.03.1881)
  Jožef Žemlja (številka: 5, 01.03.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 5, 01.03.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 5, 01.03.1881)
  Nazorni nauk v drugem razredu Ijudske šole (številka: 5, 01.03.1881)
  Nekaj čertic o telovadbi v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1881)
  Bernard Tomšič (številka: 6, 15.03.1881)
  Različnosti (številka: 6, 15.03.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 6, 15.03.1881)
  Iz deržavnega zbora (številka: 6, 15.03.1881)
  Popravek: (številka: 6, 15.03.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 6, 15.03.1881)
  Nazorni nauk v drugem razredu ljudske šole (številka: 6, 15.03.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1881)
  Bernard Tomšič (številka: 7, 01.04.1881)
  Različnosti (številka: 7, 01.04.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 7, 01.04.1881)
  Šolske novice (številka: 7, 01.04.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 7, 01.04.1881)
  Razpis nadučiteljeve službe (številka: 7, 01.04.1881)
  Slovani v gornej Šleziji (številka: 7, 01.04.1881)
  Dopisi (številka: 7, 01.04.1881)
  Nazorni nauk v drugem razredu ljudske šole (številka: 7, 01.04.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 7, 01.04.1881)
  Razne novice (številka: 8, 15.04.1881)
  Na delo tovariši! (številka: 8, 15.04.1881)
  Slovestvena naznanila (številka: 8, 15.04.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 8, 15.04.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 8, 15.04.1881)
  Bernard Tomšič (številka: 8, 15.04.1881)
  Iz deržavnega zbora (številka: 8, 15.04.1881)
  Šolski ukazi (številka: 8, 15.04.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1881)
  Razpisi Učiteljskih služeb (številka: 8, 15.04.1881)
  Šolski ukazi (številka: 9, 01.05.1881)
  France Malavašič (številka: 9, 01.05.1881)
  Zabava in pouk (številka: 9, 01.05.1881)
  Razne novice (številka: 9, 01.05.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 9, 01.05.1881)
  Iz deržavnega zbora (številka: 9, 01.05.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 9, 01.05.1881)
  Dopisi (številka: 9, 01.05.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 9, 01.05.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 9, 01.05.1881)
  Nazorni nauk v drugem razredu ljudske šole (številka: 9, 01.05.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 10, 15.05.1881)
  Iz deržavnega zbora (številka: 10, 15.05.1881)
  Iskrice (številka: 10, 15.05.1881)
  Šolstvo po svetu (številka: 10, 15.05.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 10, 15.05.1881)
  Različnosti (številka: 10, 15.05.1881)
  Šolstvo po svetu in doma (številka: 11, 01.06.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 11, 01.06.1881)
  Iz deržavnega zbora (številka: 11, 01.06.1881)
  Različnosti (številka: 11, 01.06.1881)
  France Malavašič (številka: 11, 01.06.1881)
  Šolski ukazi (številka: 11, 01.06.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 11, 01.06.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 11, 01.06.1881)
  Iskrice (številka: 11, 01.06.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 11, 01.06.1881)
  Dopisi (številka: 11, 01.06.1881)
  Nazorni nauk v drugem razredu ljudske šole (številka: 11, 01.06.1881)
  Različnosti (številka: 12, 15.06.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1881)
  Šolski ukazi (številka: 12, 15.06.1881)
  Šolske novice (številka: 12, 15.06.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 12, 15.06.1881)
  Dopisi (številka: 12, 15.06.1881)
  Zabava in pouk (številka: 12, 15.06.1881)
  France Malavašič (številka: 12, 15.06.1881)
  Zgodovina v II. in III. Berilu (številka: 13, 01.07.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1881)
  Šolske novice (številka: 13, 01.07.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 13, 01.07.1881)
  Razne novice (številka: 13, 01.07.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 13, 01.07.1881)
  France Malavašič (številka: 13, 01.07.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 14, 15.07.1881)
  Različnosti (številka: 14, 15.07.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 14, 15.07.1881)
  Zgodovina v II. in III. Berilu (številka: 14, 15.07.1881)
  Dr. Jožef Rogač (številka: 15, 01.08.1881)
  O poučevanju o petji (številka: 15, 01.08.1881)
  Dopisi (številka: 15, 01.08.1881)
  Iskrice (številka: 15, 01.08.1881)
  Šolski ukazi (številka: 15, 01.08.1881)
  O važnosti lokalnih učiteljskih konferencij (številka: 15, 01.08.1881)
  Različnosti (številka: 15, 01.08.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1881)
  Janez Bonač (številka: 16, 15.08.1881)
  Šolski ukazi (številka: 16, 15.08.1881)
  Beseda starišem in otrokom (številka: 16, 15.08.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 16, 15.08.1881)
  Različnosti (številka: 16, 15.08.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 16, 15.08.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 16, 15.08.1881)
  Perva odgoja otrokova (številka: 17, 01.09.1881)
  Razne novice (številka: 17, 01.09.1881)
  Šolski ukazi (številka: 17, 01.09.1881)
  Nekaj o predstavi velikih števll (številka: 17, 01.09.1881)
  Dopisi (številka: 18, 15.09.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1881)
  Razne novice (številka: 18, 15.09.1881)
  Matevž Lotrič (številka: 18, 15.09.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 18, 15.09.1881)
  Iskrice (številka: 18, 15.09.1881)
  Ponavljavna šola (številka: 19, 01.10.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 19, 01.10.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1881)
  Dopisi (številka: 19, 01.10.1881)
  Sklep računa "Narodne šole", (številka: 19, 01.10.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1881)
  Razne novice (številka: 19, 01.10.1881)
  Sklep računa "Narodne šole", (številka: 19, 01.10.1881)
  Nekaj didaktičnega (številka: 19, 01.10.1881)
  France Svetličič (številka: 20, 15.10.1881)
  Sokrat, pedagog (številka: 20, 15.10.1881)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1881)
  Iskrice (številka: 20, 15.10.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1881)
  Dopisi (številka: 20, 15.10.1881)
  Šolski ukazi (številka: 20, 15.10.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 20, 15.10.1881)
  Sokrat, pedagog (številka: 21, 01.11.1881)
  Razne novice (številka: 21, 01.11.1881)
  Iskrice (številka: 21, 01.11.1881)
  France Svetličič (številka: 21, 01.11.1881)
  Poučevanje v naravoslovji (številka: 21, 01.11.1881)
  Dopisi (številka: 21, 01.11.1881)
  Slovstvena naznanila (številka: 22, 15.11.1881)
  Zabava in pouk (številka: 22, 15.11.1881)
  Razne novice (številka: 22, 15.11.1881)
  Dom in šola (številka: 22, 15.11.1881)
  Dopisi (številka: 22, 15.11.1881)
  France Svetličič (številka: 22, 15.11.1881)
  Šolski ukazi (številka: 22, 15.11.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1881)
  Iskrice (številka: 22, 15.11.1881)
  Iz polpreteklega časa (številka: 22, 15.11.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1881)
  Dr. Janez Bleiweis pl. Tersteniški, (številka: 23, 01.12.1881)
  France Svetličič (številka: 23, 01.12.1881)
  Razpisi pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1881)
  Iz polpreteklega časa (številka: 23, 01.12.1881)
  Razne novice (številka: 23, 01.12.1881)
  Iskrice (številka: 23, 01.12.1881)
  Šolski ukazi (številka: 23, 01.12.1881)
  Zabava in pouk (številka: 23, 01.12.1881)
  Dopisi (številka: 23, 01.12.1881)
  France Svetličič (številka: 24, 15.12.1881)
  Iz deželnih zborov (številka: 24, 15.12.1881)
  Zabava in pouk (številka: 24, 15.12.1881)
  Razne novice (številka: 24, 15.12.1881)
  Iz polpreteklega časa (številka: 24, 15.12.1881)
  Razpisi pri učiteljstvu (številka: 24, 15.12.1881)
  Šolski ukazi (številka: 24, 15.12.1881)
  Dopisi (številka: 24, 15.12.1881)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 24, 15.12.1881)
  Misli o sreči in o tem, kar se je drži (številka: 24, 15.12.1881)
  Naznanilo in vabilo na naročbo (številka: 24, 15.12.1881)
 22. 1882
   211

  številka: 1 (01.01.1882)
  številka: 2 (15.01.1882)
  številka: 3 (01.02.1882)
  številka: 4 (15.02.1882)
  številka: 5 (01.03.1882)
  številka: 6 (15.03.1882)
  številka: 7 (01.04.1882)
  številka: 8 (15.04.1882)
  številka: 9 (01.05.1882)
  številka: 10 (15.05.1882)
  številka: 11 (01.06.1882)
  številka: 12 (15.06.1882)
  številka: 13 (01.07.1882)
  številka: 14 (15.07.1882)
  številka: 15 (01.08.1882)
  številka: 16 (15.08.1882)
  številka: 17 (01.09.1882)
  številka: 18 (15.09.1882)
  številka: 19 (01.10.1882)
  številka: 20 (15.10.1882)
  številka: 21 (01.11.1882)
  številka: 22 (15.11.1882)
  številka: 23 (01.12.1882)
  številka: 24 (15.12.1882)
  Verske, državljanske in domače zadeve pri judih (številka: 1, 01.01.1882)
  Držimo se trdno svojih težko pridobljenih postavnih pravic! (številka: 1, 01.01.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 1, 01.01.1882)
  Naprej po pravi poti! (številka: 1, 01.01.1882)
  Pouk in zabava (številka: 1, 01.01.1882)
  Svojim častitim naročnikom in prijateljem! (številka: 1, 01.01.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 1, 01.01.1882)
  Nazorni nauk v ljudskej šoli (številka: 1, 01.01.1882)
  Pelin in svedrec (številka: 1, 01.01.1882)
  Oreh (številka: 1, 01.01.1882)
  Raznoterosti (številka: 1, 01.01.1882)
  Dopisi (številka: 1, 01.01.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 2, 15.01.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1882)
  Raznoterosti (številka: 2, 15.01.1882)
  Popravek (številka: 2, 15.01.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 2, 15.01.1882)
  Izobraževanje Ijudskega učitelja (številka: 2, 15.01.1882)
  Kaj naj ljudski učitelj stori, da bode učitelj mladini in narodu (številka: 2, 15.01.1882)
  Ij ? p x s i (številka: 2, 15.01.1882)
  Značaj! (številka: 2, 15.01.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1882)
  Učne slike in zgodovine (številka: 3, 01.02.1882)
  Značaj! (številka: 3, 01.02.1882)
  Držimo se trdno svojih postavnih pravic! (številka: 3, 01.02.1882)
  Dopisi (številka: 3, 01.02.1882)
  Kako bi ljudska šola postala v resnici podloga ljudskemu izobraževanju (številka: 3, 01.02.1882)
  Nazorni nauk v ljudskej šoli (številka: 3, 01.02.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 3, 01.02.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1882)
  Raznoterosti (številka: 3, 01.02.1882)
  Številjenje v nižjem razredu (številka: 4, 15.02.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 4, 15.02.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 4, 15.02.1882)
  Dopisi (številka: 4, 15.02.1882)
  Vzgojevalne šole neogibljiva potreba zdanjega časa (številka: 4, 15.02.1882)
  Dodatek (novela) k šolski postavi (številka: 4, 15.02.1882)
  Nazorni nauk v Ijudskej šoli (številka: 4, 15.02.1882)
  Laž v šoli (številka: 4, 15.02.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 4, 15.02.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 5, 01.03.1882)
  Vabilo (številka: 5, 01.03.1882)
  Kako je učiteljem delovati v večrazrednicah? (številka: 5, 01.03.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 5, 01.03.1882)
  Zvonček, dremalka ali kimovka (Galanthus nivalis) (številka: 5, 01.03.1882)
  Številjenje v nižjem razredu (številka: 5, 01.03.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1882)
  Laž v šoli (številka: 6, 15.03.1882)
  Naše pedagogično-slovstveno delovanje (številka: 6, 15.03.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 6, 15.03.1882)
  Nazorni nauk v ljudskej šoli (številka: 6, 15.03.1882)
  Dopisi (številka: 6, 15.03.1882)
  Opravilne doklade ljudskih učiteljev (šolskih ravnateljev) na Kranjskem (številka: 6, 15.03.1882)
  Nove stenske abecedne table (številka: 6, 15.03.1882)
  Novice (številka: 6, 15.03.1882)
  Zakon od 17. januvarja 1882, (številka: 6, 15.03.1882)
  Listnica opravništva (številka: 7, 01.04.1882)
  Pesmaričica po številkah za nežno mladino (številka: 7, 01.04.1882)
  Nove stenske abecedne table (številka: 7, 01.04.1882)
  Dva različna sveta (številka: 7, 01.04.1882)
  Naše pedagogično-slovstveno delovanje (številka: 7, 01.04.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 7, 01.04.1882)
  Vabilo (številka: 7, 01.04.1882)
  Dopisi (številka: 7, 01.04.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 7, 01.04.1882)
  Listnica uredništva (številka: 7, 01.04.1882)
  Raznoterosti (številka: 7, 01.04.1882)
  Jezikov pouk (številka: 8, 15.04.1882)
  Dopisi (številka: 8, 15.04.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 8, 15.04.1882)
  Naše pedagogično-slovstveno delovanje (številka: 8, 15.04.1882)
  Sredozemsko morje (številka: 8, 15.04.1882)
  Nazorni nauk v Ijudskej šoli (številka: 8, 15.04.1882)
  Raznoterosti (številka: 9, 01.05.1882)
  Nazorni nauk v ljudskej šoli (številka: 9, 01.05.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 9, 01.05.1882)
  Novice (številka: 9, 01.05.1882)
  Nove stenske abecedne table (številka: 9, 01.05.1882)
  Nekaj o zemljepisi (številka: 9, 01.05.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 9, 01.05.1882)
  Jezikov pouk (številka: 9, 01.05.1882)
  Dopisi (številka: 9, 01.05.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 9, 01.05.1882)
  Prememba pri učiteljstvu (številka: 10, 15.05.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 10, 15.05.1882)
  Starostne doklade ljudskih učiteljev na Kranjskem (številka: 10, 15.05.1882)
  Raznoterosti (številka: 10, 15.05.1882)
  Meščanske šole z ozirom na predloženo šolsko novelo (številka: 10, 15.05.1882)
  Novice (številka: 10, 15.05.1882)
  Nekaj o zemljepisi (številka: 10, 15.05.1882)
  Dopisi (številka: 10, 15.05.1882)
  Nekaj o telovadbi (številka: 10, 15.05.1882)
  V področji c. k. okrajnega glavarstva v Celji bodo se z začetkom šolskega leta 1882/3 postavljale te-le učileljske službe: (številka: 11, 01.06.1882)
  Dopisi (številka: 11, 01.06.1882)
  Novice po Dr. Janez Bleiweis (številka: 11, 01.06.1882)
  Peršpektiva po Grandauer-ji (številka: 11, 01.06.1882)
  Vzpomlad (številka: 11, 01.06.1882)
  Iz poročila šolskega (naučnega) odseka o peticijah za vpeljavo slovenskega učnega jezika (številka: 11, 01.06.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 11, 01.06.1882)
  Prememba pri učiteljstvu (številka: 11, 01.06.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 12, 15.06.1882)
  Premembi pri učiteljstvu (številka: 12, 15.06.1882)
  Popravek (številka: 12, 15.06.1882)
  Dajte našim slovenskim učenkam zdrave duševne hrane! (številka: 12, 15.06.1882)
  Prirodopisni uk v Ijudskej šoli (številka: 12, 15.06.1882)
  O nagonu (številka: 12, 15.06.1882)
  Vabilo k naročbi (številka: 12, 15.06.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 12, 15.06.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 13, 01.07.1882)
  Vpliv učiteljev na narodno blagostanje (številka: 13, 01.07.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 13, 01.07.1882)
  O nagonu (številka: 13, 01.07.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 13, 01.07.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1882)
  Listnica uredništva in upravništva (številka: 13, 01.07.1882)
  Dopisi (številka: 13, 01.07.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 14, 15.07.1882)
  Dopisi (številka: 14, 15.07.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 14, 15.07.1882)
  Nepremakljivi naravni zakoni in nauk o božjem vladarstvu sveta (številka: 14, 15.07.1882)
  Nekoliko o barvah (številka: 14, 15.07.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 14, 15.07.1882)
  O vrednosti in potrebi praktične metodike v slovenskem jeziku (številka: 14, 15.07.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 15, 01.08.1882)
  Dopisi (številka: 15, 01.08.1882)
  Opomnje pedagogične, didaktične in metodične (številka: 15, 01.08.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 15, 01.08.1882)
  O izboljšanji današnje vzgoje (številka: 15, 01.08.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1882)
  Dopisi (številka: 16, 15.08.1882)
  Novice Dr. Janez Bleiweis (številka: 16, 15.08.1882)
  O izboljšanji današnje vzgoje (številka: 16, 15.08.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 16, 15.08.1882)
  Zgodovina v naših šolah (številka: 16, 15.08.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 16, 15.08.1882)
  M. Greiner-jeva zaloga (številka: 17, 01.09.1882)
  Moški zbor (številka: 17, 01.09.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 17, 01.09.1882)
  Uradni spisi (številka: 17, 01.09.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 17, 01.09.1882)
  Zgodovina v naših šolah (številka: 17, 01.09.1882)
  O izboljšanji današnje vzgoje (številka: 17, 01.09.1882)
  Dopisi (številka: 17, 01.09.1882)
  M. Greiner - jeva zaloga (številka: 18, 15.09.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1882)
  Sklep računa (številka: 18, 15.09.1882)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 18, 15.09.1882)
  Interpelacija dr. Vošnjaka in tovarišev do blag. gosp. c. kr. deželnega predsednika (številka: 18, 15.09.1882)
  Uradni spisi (številka: 18, 15.09.1882)
  Narodne šole (številka: 18, 15.09.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 18, 15.09.1882)
  Dopisi (številka: 18, 15.09.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 18, 15.09.1882)
  Učni jezik v Ljubljanskih mestnih šolah (številka: 18, 15.09.1882)
  Listnica (številka: 19, 01.10.1882)
  Dopisi (številka: 19, 01.10.1882)
  Uradni spisi (številka: 19, 01.10.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1882)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 19, 01.10.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1882)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 20, 15.10.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1882)
  M. Greiner-jeva zaloga (številka: 20, 15.10.1882)
  Dopisi (številka: 20, 15.10.1882)
  Ogovor pri 25letnici ljudskih učiteljev v Šmartinem pri Kranji v dan 6. septembra 1882 (številka: 20, 15.10.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 20, 15.10.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1882)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 21, 01.11.1882)
  V družbi je moč in napredek (številka: 21, 01.11.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 21, 01.11.1882)
  Račun (številka: 21, 01.11.1882)
  Dopisi (številka: 21, 01.11.1882)
  Dopisi (številka: 22, 15.11.1882)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 22, 15.11.1882)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1882)
  O priučenji mišljenja (številka: 22, 15.11.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 22, 15.11.1882)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1882)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 22, 15.11.1882)
  Ženska ročna dela v Ijudskih šolah (številka: 23, 01.12.1882)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 23, 01.12.1882)
  Beseda slovenskim učiteljem (številka: 23, 01.12.1882)
  Novice pa Dr. Janez Bleiweis (številka: 23, 01.12.1882)
 23. 1883
   149

  številka: 1 (01.01.1883)
  številka: 2 (15.01.1883)
  številka: 3 (01.02.1883)
  številka: 4 (15.02.1883)
  številka: 5 (01.03.1883)
  številka: 6 (15.03.1883)
  številka: 7 (01.04.1883)
  številka: 8 (15.04.1883)
  številka: 9 (01.05.1883)
  številka: 10 (15.05.1883)
  številka: 11 (01.06.1883)
  številka: 12 (15.06.1883)
  številka: 13 (01.07.1883)
  številka: 14 (15.07.1883)
  številka: 15 (01.08.1883)
  številka: 16 (15.08.1883)
  številka: 17 (01.09.1883)
  številka: 18 (15.09.1883)
  številka: 19 (01.10.1883)
  številka: 20 (15.10.1883)
  številka: 21 (01.11.1883)
  številka: 22 (15.11.1883)
  številka: 23 (01.12.1883)
  številka: 24 (15.12.1883)
  Dopisi (številka: 1, 01.01.1883)
  Evropa in nje ljudstva (številka: 1, 01.01.1883)
  Vzgleden učitelj prvencev (številka: 1, 01.01.1883)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 1, 01.01.1883)
  Zgodovinsko-slavni dan (številka: 1, 01.01.1883)
  Kmetski starši, vzgojajte prav svoje otroke ! (številka: 2, 15.01.1883)
  Knjiga slovenska v dobah XVI. XVII veka (številka: 2, 15.01.1883)
  Naloga in delovanje ljudskega učitelja, da si pridobi ljubezen in spoštovanje naroda (številka: 2, 15.01.1883)
  Iz merstva za življenje (številka: 2, 15.01.1883)
  Književnost (številka: 2, 15.01.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1883)
  Iz merstva za življenje (številka: 3, 01.02.1883)
  Knjiga Slovenska v dobah XVI. XVII veka (številka: 3, 01.02.1883)
  Dopisi (številka: 3, 01.02.1883)
  Naloga in delovanje ljudskega učitelja, da si pridobi ljubezen in spoštovanje naroda (številka: 3, 01.02.1883)
  Lepopisje (številka: 4, 15.02.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1883)
  Za metrično mero in vago (številka: 9, 01.05.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 10, 15.05.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 11, 01.06.1883)
  Učitelj naj mej ljudstvom kaj velja (številka: 11, 01.06.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 12, 15.06.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 13, 01.07.1883)
  Vabilo k naročbi (številka: 13, 01.07.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 13, 01.07.1883)
  Listnica uredništva (številka: 13, 01.07.1883)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 13, 01.07.1883)
  Dopisi (številka: 13, 01.07.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 13, 01.07.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 14, 15.07.1883)
  Opazke (številka: 14, 15.07.1883)
  Dopisi (številka: 14, 15.07.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 14, 15.07.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 14, 15.07.1883)
  Knjizevnost (številka: 14, 15.07.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1883)
  Ukaz ministra za uk in bogočastje (številka: 14, 15.07.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 14, 15.07.1883)
  Presvetli cesar v Ljubljani (številka: 14, 15.07.1883)
  Ob Najvišji nazočnosti (številka: 14, 15.07.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 15, 01.08.1883)
  Listnica uredništva (številka: 15, 01.08.1883)
  Ukaz ministra za uk in bogočastje (številka: 15, 01.08.1883)
  Poučilo šolskim oblastim in šolskemu nadzorništvu (številka: 15, 01.08.1883)
  Kranjske šole in Habsburžani, njihovi pospeševatelji.* ) (številka: 15, 01.08.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 15, 01.08.1883)
  Dopisi (številka: 15, 01.08.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 15, 01.08.1883)
  Rujavi hrošč (številka: 16, 15.08.1883)
  Poučilo šolskim oblastim in šolskemu nadzorništvu (številka: 16, 15.08.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 16, 15.08.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1883)
  Kranjske šole in Habsburžani, njihovi pospeševatelji (številka: 16, 15.08.1883)
  Raznoterosti (številka: 16, 15.08.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 16, 15.08.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 16, 15.08.1883)
  Opazke (številka: 17, 01.09.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 17, 01.09.1883)
  Poučilo šolskim oblastim in šolskemu nadzorništvu (številka: 17, 01.09.1883)
  Učitelj bodi pri pouku varčen v glasu in besedi! (številka: 17, 01.09.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 17, 01.09.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 18, 15.09.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 18, 15.09.1883)
  Kako naj se goji pravo domoljubje (številka: 18, 15.09.1883)
  Šolska letina (številka: 18, 15.09.1883)
  Dopisi (številka: 18, 15.09.1883)
  Kranjske šole in Habsburžani, njihovi pospeševatelji (številka: 18, 15.09.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 19, 01.10.1883)
  Opazke (številka: 19, 01.10.1883)
  Račun (številka: 19, 01.10.1883)
  Dopisi (številka: 19, 01.10.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 19, 01.10.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1883)
  Dobra stran šolske novele (številka: 19, 01.10.1883)
  Čas (številka: 19, 01.10.1883)
  Razpisi učireljskih služeb (številka: 19, 01.10.1883)
  Kranjske šole in Habsburžani, njihovi pospeševatelji (številka: 19, 01.10.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 20, 15.10.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 20, 15.10.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 20, 15.10.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 20, 15.10.1883)
  Opazke (številka: 20, 15.10.1883)
  Dopisi (številka: 20, 15.10.1883)
  Lepopisje v narodni šoli (številka: 20, 15.10.1883)
  Podučiteljev ni več na Kranjskem (številka: 20, 15.10.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 21, 01.11.1883)
  Lepopisje v narodni šoli (številka: 21, 01.11.1883)
  Dopisi (številka: 21, 01.11.1883)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 21, 01.11.1883)
  Pouk za življenje (številka: 21, 01.11.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1883)
  Listnica uredništva (številka: 21, 01.11.1883)
  Lepopisje v narodni šoli (številka: 22, 15.11.1883)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 22, 15.11.1883)
  Listnica upravništva (številka: 22, 15.11.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 22, 15.11.1883)
  Kratkovidnost v ljudski šoli (številka: 22, 15.11.1883)
  Dopisi (številka: 22, 15.11.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 22, 15.11.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 22, 15.11.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 23, 01.12.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 23, 01.12.1883)
  Dopisi (številka: 23, 01.12.1883)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 23, 01.12.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 23, 01.12.1883)
  Listnica upravništva (številka: 24, 15.12.1883)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 24, 15.12.1883)
  Knjiga Slovenska (številka: 24, 15.12.1883)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 24, 15.12.1883)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 24, 15.12.1883)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 24, 15.12.1883)
  Vabilo na naročbo za leto 1884 (številka: 24, 15.12.1883)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 24, 15.12.1883)
  Šolska mladina (številka: 24, 15.12.1883)
  Ženska vzgoja (številka: 24, 15.12.1883)
  Pouk v petji (številka: 24, 15.12.1883)
 24. 1884
   231

  številka: 1 (01.01.1884)
  številka: 2 (15.01.1884)
  številka: 3 (01.02.1884)
  številka: 4 (15.02.1884)
  številka: 5 (01.03.1884)
  številka: 6 (15.03.1884)
  številka: 7 (01.04.1884)
  številka: 8 (15.04.1884)
  številka: 9 (01.05.1884)
  številka: 10 (15.05.1884)
  številka: 11 (01.06.1884)
  številka: 12 (15.06.1884)
  številka: 13 (01.07.1884)
  številka: 14 (15.07.1884)
  številka: 15 (01.08.1884)
  številka: 16 (15.08.1884)
  številka: 17 (01.09.1884)
  številka: 18 (15.09.1884)
  številka: 19 (01.10.1884)
  številka: 20 (15.10.1884)
  številka: 21 (01.11.1884)
  številka: 22 (15.11.1884)
  številka: 23 (01.12.1884)
  številka: 24 (15.12.1884)
  Knjizevnost (številka: 1, 01.01.1884)
  Nekoliko izrekov Boris Miranovih (številka: 1, 01.01.1884)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 1, 01.01.1884)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 1, 01.01.1884)
  Jezikove opomnje (številka: 1, 01.01.1884)
  Raznoterosti (številka: 1, 01.01.1884)
  V novo leto (številka: 1, 01.01.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 1, 01.01.1884)
  Dopisi (številka: 1, 01.01.1884)
  Šolske knjižnice (številka: 1, 01.01.1884)
  Vabilo na naročbo "Učiteljskega Tovariša" za leto 1884 (številka: 1, 01.01.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 1, 01.01.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 2, 15.01.1884)
  Župljanske in šolske občine v Mokronoškem okraji (številka: 2, 15.01.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 2, 15.01.1884)
  Paris- Galin- Cheve- ova pevska metoda (številka: 2, 15.01.1884)
  Nekoliko izrekov Boris Miranovih (številka: 2, 15.01.1884)
  Listnica upravništva (številka: 2, 15.01.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 2, 15.01.1884)
  Dopisi (številka: 2, 15.01.1884)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 2, 15.01.1884)
  Jezikove opomnje (številka: 2, 15.01.1884)
  Raznoterosti (številka: 2, 15.01.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 2, 15.01.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 3, 01.02.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 3, 01.02.1884)
  Premilostni, prevzvišeni gospod knezoškof Ljubljanski dr. Janez Krizostom Pogačar je v dan 25. janvarja 1884. l umrl (številka: 3, 01.02.1884)
  Jezikove opomnje (številka: 3, 01.02.1884)
  Nekoliko izrekov Boris Miranovih (številka: 3, 01.02.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 3, 01.02.1884)
  Dopisi (številka: 3, 01.02.1884)
  Premembe pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1884)
  Nekaj o zemlji, luni in solncu (številka: 4, 15.02.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 4, 15.02.1884)
  Književnost (številka: 4, 15.02.1884)
  Razpis nadučiteljeve službe (številka: 4, 15.02.1884)
  Jezikovne opomnje (številka: 4, 15.02.1884)
  O vzgoji sploh (številka: 4, 15.02.1884)
  Šolstvo na Štajerskem, zlasti na slovenskem delu v 18. in 19. stoletji (številka: 4, 15.02.1884)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 4, 15.02.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 4, 15.02.1884)
  Dopisi (številka: 4, 15.02.1884)
  Učitelj naj ne bode samo učitelj, ampak tudi vzgojitelj (številka: 5, 01.03.1884)
  Nekaj o zemlji, luni in solncu (številka: 5, 01.03.1884)
  Razpis nadučiteljeve službe (številka: 5, 01.03.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 5, 01.03.1884)
  Knjniževnost (številka: 5, 01.03.1884)
  Poprava domačih in šolskih nalog v ljudski šoli (številka: 5, 01.03.1884)
  Šolstvo v starem veku (številka: 5, 01.03.1884)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 5, 01.03.1884)
  Škocijan (številka: 5, 01.03.1884)
  Raznoterosti (številka: 5, 01.03.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 5, 01.03.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 5, 01.03.1884)
  Dopisi (številka: 5, 01.03.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 6, 15.03.1884)
  O slabih nasledkih preobloženja učencev v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1884)
  Raznoterosti (številka: 6, 15.03.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 6, 15.03.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 6, 15.03.1884)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 6, 15.03.1884)
  Spisje v ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 6, 15.03.1884)
  Dopisi (številka: 6, 15.03.1884)
  Solnčna in senčna stran debate letošnjega naučega proračuna (številka: 7, 01.04.1884)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 7, 01.04.1884)
  Dopisi (številka: 7, 01.04.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 7, 01.04.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 7, 01.04.1884)
  Postava (številka: 7, 01.04.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 7, 01.04.1884)
  Spisje v ljudski šoli (številka: 7, 01.04.1884)
  Dopisi (številka: 8, 15.04.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 8, 15.04.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1884)
  Nekaj zgodovine in metodike o zemljepisnem pouku v ljudskih šolah (številka: 8, 15.04.1884)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 8, 15.04.1884)
  Velika noč (številka: 8, 15.04.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 8, 15.04.1884)
  Ukaz ministra za uk in bogočastje (številka: 8, 15.04.1884)
  Književnost (številka: 8, 15.04.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 8, 15.04.1884)
  Kranjsko ljudsko šolstvo (številka: 9, 01.05.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 9, 01.05.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 9, 01.05.1884)
  Ženska vzgoja (številka: 9, 01.05.1884)
  Učiteljevo vedenje v šoli in v javnem živenji (številka: 9, 01.05.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 9, 01.05.1884)
  Učne slike iz zgodovine (številka: 9, 01.05.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 10, 15.05.1884)
  Raznoternosti (številka: 10, 15.05.1884)
  Dopisi (številka: 10, 15.05.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 10, 15.05.1884)
  Književnost (številka: 10, 15.05.1884)
  Zdravjevarstvo (diatetika) v ljudski šoli (številka: 10, 15.05.1884)
  Kako more učitelj pripomoči, da se zboljša hoja v šolo, in kako naj ravna pri šolskih zamudah? (številka: 10, 15.05.1884)
  Nov prprost zračun elipsne ploščine (številka: 10, 15.05.1884)
  Berilo za naše ženstvo (številka: 10, 15.05.1884)
  Dopisi (številka: 11, 01.06.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 11, 01.06.1884)
  Opis Krškega okrajnega glavarstva (številka: 11, 01.06.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 11, 01.06.1884)
  Dodatek k zgodovinskim opisom (številka: 11, 01.06.1884)
  Iz slovenske slovnice (številka: 11, 01.06.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 11, 01.06.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 11, 01.06.1884)
  Učitelj, bodi spreten! (številka: 11, 01.06.1884)
  Ustrahovanje v šoli (številka: 11, 01.06.1884)
  Dopisi (številka: 12, 15.06.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 12, 15.06.1884)
  Učiteljska konferencija mestnega okraja Ljubljanskega (številka: 12, 15.06.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 12, 15.06.1884)
  Drugo Berilo (številka: 12, 15.06.1884)
  Izboljšanje društvenega stanja po večjem blagočestji (pijeteti) (številka: 12, 15.06.1884)
  Učiteljska konferencija mestnega okraja Ljubljanskega (številka: 13, 01.07.1884)
  Dopisi (številka: 13, 01.07.1884)
  Vabilo k naročbi (številka: 13, 01.07.1884)
  Slovestvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 13, 01.07.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 13, 01.07.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 13, 01.07.1884)
  Ali naj se dajajo na kmetih pismene domače naloge, ali ne? (številka: 13, 01.07.1884)
  Izboljšanje društvenega stanja po večjem blagočestji (pijeteti) (številka: 13, 01.07.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 13, 01.07.1884)
  Pravna razmerja ljudskih učiteljev na Kranjskem (številka: 14, 15.07.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 14, 15.07.1884)
  Razpis učiteljskih služeb (številka: 14, 15.07.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 14, 15.07.1884)
  Učiteljska konferencija mestnega okraja Ljubljanskega (številka: 14, 15.07.1884)
  Poročilo c. kr. okrajnega šolskega nadzornika Iv. Lapajne-ta (številka: 14, 15.07.1884)
  Izboljšanje društrvenega stanja po večjem blagočestji. (pijeteti) (številka: 15, 01.08.1884)
  Književništvo (številka: 15, 01.08.1884)
  Dopisi (številka: 15, 01.08.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 15, 01.08.1884)
  Poročilo c. kr. okrajnega šolskega nadzornika lv. Lapajne-ta (številka: 15, 01.08.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 15, 01.08.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 15, 01.08.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 16, 15.08.1884)
  Poročilo c. kr. okrajnega šolskega nadzornika Iv. Lapajne -ta (številka: 16, 15.08.1884)
  Popravek in prošnja (številka: 16, 15.08.1884)
  Slovestvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 16, 15.08.1884)
  Dopisi (številka: 16, 15.08.1884)
  Pravna razmerja ljudskih učiteljev na Kranjskem (številka: 16, 15.08.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 16, 15.08.1884)
  Prošnja (številka: 17, 01.09.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 17, 01.09.1884)
  Učiteljska konferencija mestnega okraja Ljubljanskega (številka: 17, 01.09.1884)
  Ukaz ministra za bogočastje in pouk (številka: 17, 01.09.1884)
  Ali naj se rabijo v naših ljudskih šolah lepopisnice s predpisi, ali ne? (številka: 17, 01.09.1884)
  Poročilo c. kr. okrajnega šolskega nadzornika lv. Lalajneta-ta (številka: 17, 01.09.1884)
  Dopisi (številka: 17, 01.09.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 17, 01.09.1884)
  Obrazovanje estetičnega okusa v šoli (številka: 18, 15.09.1884)
  Račun o dohodkih in stroških vdovskega učiteljskega društva, njega vdov in sirot na Kranjskem od 1. sept. 1883 l. do 1. sept. 1884 l (številka: 18, 15.09.1884)
  O cerkvenem petji (številka: 18, 15.09.1884)
  Šolska letina (številka: 18, 15.09.1884)
  Knjiga Slovenska V XVIII. veku (številka: 18, 15.09.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 18, 15.09.1884)
  Dopisi (številka: 19, 01.10.1884)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 19, 01.10.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 19, 01.10.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 19, 01.10.1884)
  Šolska letina (številka: 19, 01.10.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 19, 01.10.1884)
  Greinerjevi zvezki s predpisi (številka: 19, 01.10.1884)
  Knjiga Slovenska v XVIII. veku (številka: 19, 01.10.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 20, 15.10.1884)
  Dopisi (številka: 20, 15.10.1884)
  Književstvo (številka: 20, 15.10.1884)
  Listnica uredništva (številka: 20, 15.10.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 20, 15.10.1884)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 20, 15.10.1884)
  Šolska letina (številka: 20, 15.10.1884)
  Dopis (številka: 21, 01.11.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 21, 01.11.1884)
  Učiteljska zborovanja v Ljubljani (številka: 21, 01.11.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 21, 01.11.1884)
  Književstvo (številka: 21, 01.11.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 21, 01.11.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 22, 15.11.1884)
  Dopisi (številka: 22, 15.11.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 22, 15.11.1884)
  Mleko (številka: 22, 15.11.1884)
  O začetku šolskega leta (številka: 22, 15.11.1884)
  Književstvo (številka: 22, 15.11.1884)
  Pripovedke iz zgodovine avstrijskih vladarjev (številka: 22, 15.11.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 22, 15.11.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 22, 15.11.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 22, 15.11.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 23, 01.12.1884)
  Kruh (številka: 23, 01.12.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 23, 01.12.1884)
  Listnica uredništva (številka: 23, 01.12.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 23, 01.12.1884)
  Neprilike kranjskih učiteljev (številka: 23, 01.12.1884)
  Dopisi (številka: 23, 01.12.1884)
  Pripovedke iz zgodovine avstrijskih vladarjev (številka: 23, 01.12.1884)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 23, 01.12.1884)
  Neprilike kranjskih učiteljev (številka: 24, 15.12.1884)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 24, 15.12.1884)
  Vabilo na naročbo (številka: 24, 15.12.1884)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 24, 15.12.1884)
  Knjiga Slovenska (številka: 24, 15.12.1884)
  Ukaz ministra za bogočastje in uk (številka: 24, 15.12.1884)
  Razpis učiteljske službe (številka: 24, 15.12.1884)
  Dopisi (številka: 24, 15.12.1884)
  Dostojnost otrok (številka: 24, 15.12.1884)
  Pripovedke iz zgodovine avstrijskih vladarjev (številka: 24, 15.12.1884)
 25. 1885
   194

  številka: 1 (01.01.1885)
  številka: 2 (15.01.1885)
  številka: 3 (01.02.1885)
  številka: 4 (15.02.1885)
  številka: 5 (01.03.1885)
  številka: 6 (15.03.1885)
  številka: 7 (01.04.1885)
  številka: 8 (15.04.1885)
  številka: 9 (01.05.1885)
  številka: 10 (15.05.1885)
  številka: 11 (01.06.1885)
  številka: 12 (15.06.1885)
  številka: 13 (01.07.1885)
  številka: 14 (15.07.1885)
  številka: 15 (01.08.1885)
  številka: 16 (15.08.1885)
  številka: 17 (01.09.1885)
  številka: 18 (15.09.1885)
  številka: 19 (01.10.1885)
  številka: 20 (15.10.1885)
  številka: 21 (01.11.1885)
  številka: 22 (15.11.1885)
  številka: 23 (01.12.1885)
  številka: 24 (15.12.1885)
  Beseda slovenskemu učiteljstvu v novo leto (številka: 1, 01.01.1885)
  Meso (številka: 1, 01.01.1885)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 1, 01.01.1885)
  Tovariš (številka: 1, 01.01.1885)
  Učiteljevo vedenje mej narodom (številka: 1, 01.01.1885)
  Knjiga Slovenska (številka: 1, 01.01.1885)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 2, 15.01.1885)
  Črtica o opravilni dokladi ljudskih učiteljev (številka: 2, 15.01.1885)
  Kako naj se v ljudski šoli občuje s šolskimi otroci, ki imajo naravne napake (številka: 2, 15.01.1885)
  Ženska ročna dela za deklice (številka: 2, 15.01.1885)
  Knjiga Slovenska V XIX. veku (številka: 2, 15.01.1885)
  Listnica uredništva (številka: 2, 15.01.1885)
  Nekaj iz zemljepisja (številka: 2, 15.01.1885)
  Pripovedke iz zgodovine avstrijskih vladarjev (številka: 2, 15.01.1885)
  Listnica opravništva: (številka: 2, 15.01.1885)
  Kako bi si Kranjski učitelji materijelno opomogli (številka: 3, 01.02.1885)
  Učitelj naj napreduje na podlogi svojega naobraženja (številka: 3, 01.02.1885)
  Preme pri učiteljstvu (številka: 3, 01.02.1885)
  Razne stvari (številka: 3, 01.02.1885)
  Listnica opravništva (številka: 3, 01.02.1885)
  Knjiga Slovenska (številka: 3, 01.02.1885)
  Časnikarstvo in umetnost (številka: 3, 01.02.1885)
  Četrto Berilo (številka: 3, 01.02.1885)
  Dopisi (številka: 3, 01.02.1885)
  Iz šole za šolo (številka: 4, 15.02.1885)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 4, 15.02.1885)
  Listnica upravništva (številka: 4, 15.02.1885)
  Knjiga Slovenska (številka: 4, 15.02.1885)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 4, 15.02.1885)
  Učitelj naj napreduje na podlogi svojega naobraževanja (številka: 4, 15.02.1885)
  Dopisi (številka: 4, 15.02.1885)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 4, 15.02.1885)
  Vzrejajte ljudstvo! (številka: 5, 01.03.1885)
  Iz šole za šolo (številka: 5, 01.03.1885)
  Deželna učiteljska konferencija in razstava učil v Gorici (številka: 6, 15.03.1885)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 6, 15.03.1885)
  Knjiga Slovenska (številka: 6, 15.03.1885)
  Spisje v ljudski šoli (številka: 7, 01.04.1885)
  Knjiga Slovenska (številka: 7, 01.04.1885)
  Dr. Karol Kehr (številka: 7, 01.04.1885)
  Razpis učiteljske službe (številka: 7, 01.04.1885)
  Dopisi (številka: 7, 01.04.1885)
  Iz šole za šolo (številka: 7, 01.04.1885)
  Deželna učiteljska konferencija in razstava učil v Gorici (številka: 7, 01.04.1885)
  Spomenica, (številka: 7, 01.04.1885)
  Dopisi (številka: 8, 15.04.1885)
  Tretje berilo v enorazrednici (številka: 8, 15.04.1885)
  Iz šole za šolo (številka: 8, 15.04.1885)
  Knjiga Slovenska (številka: 8, 15.04.1885)
  Premene pri učiteljstvu (številka: 8, 15.04.1885)
  Pestalozzi ? Diesterweg (številka: 8, 15.04.1885)
  Književstvo (številka: 8, 15.04.1885)
  Šolski vrti (številka: 9, 01.05.1885)
  Pestalozzi ? Diesterweg (številka: 9, 01.05.1885)
  Dvojna naloga ljudske šole (številka: 10, 15.05.1885)
  Iz šole za šolo (številka: 10, 15.05.1885)
  Prvi poldnevnik in čas za ves svet (številka: 10, 15.05.1885)
  Pestalozzi- Diesterweg (številka: 10, 15.05.1885)
  Dopisi (številka: 10, 15.05.1885)
  Knjiga Slovenska v XIX. veku (številka: 10, 15.05.1885)
  Književstvo (številka: 10, 15.05.1885)
  Razpisi učiteljskih služeb (številka: 10, 15.05.1885)