Ateljejski fotografi na Slovenskem (1859-1919)
Portretna fotografija ima na Slovenskem dolgo zgodovino. Njeni začetki segajo v leto 1859, ko je ljubljanski fotograf Ernest Pogorelc kot prvi dobil obrtno dovoljenje za postavitev fotografskega ateljeja. V drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja se je nato ateljejska fotografija močno razmahnila. Ob koncu njenega prvega obdobja (leta 1919) je namreč samo na območju današnje osrednje Slovenije delovalo kar 67 fotografskih ateljejev. A čeprav je bil fotografiji že leta 1864 priznan status svobodne obrti, so fotografi šele leta 1910 ustanovili Deželno zadrugo fotografov v Ljubljani – stanovsko društvo, ki je med drugim vzpostavilo pravila v zvezi z zahtevano izobrazbo in pridobitvijo dovoljenja za opravljanje fotografskega poklica. Razlog za dokaj pozen sprejem cehovskih pravil je bil deloma povezan z zahtevnostjo fotografskih postopkov. Ti so po letu 1900 postali znatno enostavnejši, zaradi česar je fotografija postala dostopna širši in s tem amaterski javnosti.
V zbirki, ki je pred vami, predstavljamo izbor fotografij iz 60 fotografskih ateljejev, ki so delovali v različnih slovenskih mestih in krajih.

Število rezultatov iskanja: 8250

Tip gradiva
Leto izida
- (10)
???? (88)
1??? (7)
1570-1650 (1)
1790-1817 (1)
18?? (155)
18??-1939 (1)
1800-1900 (1)
1839-1860 (1)
1840 (1)
1840/1850 (1)
1848 (1)
1850/1860 (7)
1850-1860 (3)
1850-1876 (2)
1850-1880 (1)
1850-1900 (1)
1859/1869 (2)
1859-1865 (1)
186? (31)
186?-187? (1)
1860 (2)
1860/1869 (1)
1860/1897 (1)
1860-1864 (1)
1860-1865 (3)
1860-1870 (11)
1860-1872 (1)
1860-1880 (4)
1860-1972 (1)
1862 (2)
1863 (7)
1863-1872 (1)
1864 (2)
1865 (3)
1865-1875 (2)
1865-1881 (3)
1866 (2)
1867 (7)
1867-1880 (1)
1868 (4)
1869 (4)
1869-1886 (1)
187? (17)
1870 (4)
1870-1875 (1)
1870-1879 (1)
1870-1880 (8)
1870-1887 (1)
1870-1890 (2)
1870-1900 (2)
1871 (3)
1871-1881 (1)
1872 (5)
1873 (4)
1874 (2)
1875 (7)
1875-1879 (1)
1875-1880 (1)
1875-1885 (1)
1875-1890 (1)
1876 (2)
1878 (1)
188? (40)
1880 (7)
1880/1885 (1)
1880/1890 (1)
1880-1883 (1)
1880-1885 (2)
1880-1888 (6)
1880-1889 (1)
1880-1890 (15)
1880-1892 (1)
1880-1900 (7)
1880-1910 (1)
1880-1916 (1)
1880-1920 (1)
1881-1890 (1)
1881-1900 (5)
1882/1898 (1)
1883 (1)
1884 (6)
1885 (2)
1885-1895 (1)
1886 (1)
1887 (3)
1888 (2)
1889 (2)
189? (46)
1890 (8)
1890/1899 (1)
1890-1895 (1)
1890-1897 (1)
1890-1899 (1)
1890-1900 (23)
1890-1910 (4)
1890-1915 (1)
1890-1920 (1)
1890-1930 (1)
1891 (4)
1892 (2)
1892/1902 (1)
1893 (3)
1894 (6)
1895 (4)
1895/1905 (2)
1895/1910 (1)
1895-1905 (2)
1895-1910 (1)
1896 (7)
1897 (6)
1897/1898 (1)
1898 (8)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1899 (10)
19?? (1648)
19??/1897 (1)
19??/191? (1)
19??-1919 (1)
19??-1953 (1)
19??-1955 (1)
19??-1960 (6)
19??-1961 (1)
190? (113)
1900 (20)
1900/1905 (4)
1900/1910 (10)
1900/1920 (3)
1900-1902 (1)
1900-1904 (1)
1900-1905 (1)
1900-1908 (3)
1900-1909 (3)
1900-1910 (37)
1900-1911 (1)
1900-1912 (2)
1900-1914 (3)
1900-1915 (1)
1900-1916 (1)
1900-1917 (2)
1900-1918 (3)
1900-1920 (13)
1900-1924 (1)
1900-1930 (10)
1900-1940 (11)
1900-1949 (1)
1900-1950 (7)
1900-1954 (1)
1900-1955 (2)
1900-1957 (1)
1900-1958 (1)
1900-1960 (13)
1900-1964 (1)
1900-1965 (1)
1901 (12)
1902 (8)
1903 (10)
1903/1905 (1)
1903/1908 (2)
1904 (15)
1904? (1)
1904-1905 (1)
1904-1960 (1)
1905 (40)
1905/1906 (2)
1905/1910 (2)
1905/1915 (14)
1905/1940 (1)
1905-1915 (1)
1905-1940 (1)
1906 (22)
1906? (7)
1907 (14)
1907/1920 (1)
1907? (1)
1907-1970 (2)
1908 (25)
1908/1913 (1)
1908/1915 (1)
1908? (2)
1908-1913 (2)
1908-1920 (1)
1908-1931 (1)
1909 (21)
191? (178)
1910 (31)
1910/1915 (12)
1910/1920 (36)
1910/1930 (16)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (2)
1910? (1)
1910-1911 (1)
1910-1913 (2)
1910-1915 (7)
1910-1916 (2)
1910-1918 (2)
1910-1919 (6)
1910-1920 (49)
1910-1921 (1)
1910-1930 (13)
1910-1935 (1)
1910-1940 (2)
1910-1950 (1)
1910-1965 (1)
1911 (24)
1911/1917 (1)
1912 (26)
1913 (24)
1913/1923 (1)
1914 (24)
1914/1918 (4)
1914-1918 (5)
1915 (24)
1915/1918 (1)
1915/1919 (1)
1915/1920 (4)
1915/1923 (5)
1915/1925 (6)
1915-1919 (2)
1915-1923 (1)
1915-1925 (4)
1916 (20)
1917 (22)
1918 (37)
1919 (24)
192? (300)
1920 (17)
1920/1920 (2)
1920/1923 (2)
1920/1924 (1)
1920/1925 (5)
1920/1926 (3)
1920/1927 (2)
1920/1929 (4)
1920/1930 (19)
1920/1940 (8)
1920/1950 (1)
1920/1970 (1)
1920-1921 (2)
1920-1923 (2)
1920-1924 (1)
1920-1925 (3)
1920-1926 (4)
1920-1929 (7)
1920-1930 (121)
1920-1931 (2)
1920-1933 (1)
1920-1934 (1)
1920-1935 (2)
1920-1936 (1)
1920-1937 (1)
1920-1938 (1)
1920-1940 (53)
1920-1942 (1)
1920-1943 (1)
1920-1944 (1)
1920-1945 (1)
1920-1950 (13)
1920-1960 (3)
1921 (15)
1922 (25)
1922-1923 (1)
1923 (34)
1923/1933 (7)
1923/1940 (1)
1923? (2)
1923-1926 (1)
1923-1933 (1)
1924 (25)
1925 (55)
1925/1928 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (3)
1925-1929 (1)
1925-1935 (1)
1925-1940 (1)
1926 (57)
1926-1935 (1)
1927 (67)
1927/1928 (1)
1927-1928 (1)
1928 (54)
1928/1928 (1)
1928-1935 (1)
1929 (61)
193? (330)
1930 (51)
1930/1940 (3)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1930/1950 (2)
1930? (3)
1930-1934 (1)
1930-1935 (1)
1930-1936 (3)
1930-1937 (1)
1930-1937) (1)
1930-1938 (1)
1930-1939 (3)
1930-1940 (150)
1930-1941 (1)
1930-1942 (4)
1930-1943 (1)
1930-1944 (1)
1930-1950 (11)
1930-1960 (5)
1930-1969 (1)
1930-50 (1)
1931 (53)
1932 (32)
1932/1935 (1)
1932-1958 (1)
1933 (18)
1933/1937 (1)
1934 (27)
1935 (81)
1935? (2)
1935-1939 (1)
1935-1940 (2)
1936 (76)
1937 (71)
1938 (75)
1938/1938 (2)
1938? (1)
1939 (63)
194? (225)
1940 (110)
1940/1948 (1)
1940/1950 (1)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1940-1941 (1)
1940-1942 (1)
1940-1943 (4)
1940-1944 (3)
1940-1945 (4)
1940-1949 (9)
1940-1950 (30)
1940-1960 (1)
1940-1965 (1)
1940-1966 (1)
1940-1967 (3)
1941 (44)
1941- (1)
1941-1945 (1)
1942 (20)
1943 (28)
1944 (28)
1944-1950 (1)
1945 (132)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1945-1946 (1)
1945-1949 (2)
1945-1950 (3)
1946 (11)
1947 (58)
1947? (1)
1948 (15)
1948? (1)
1949 (68)
195? (283)
195?/18?? (1)
1950 (62)
1950/1953 (1)
1950/1960 (1)
1950-1953 (1)
1950-1954 (1)
1950-1955 (2)
1950-1957 (8)
1950-1958 (1)
1950-1960 (105)
1950-1962 (1)
1950-1964 (1)
1950-1970 (3)
1950-1976 (1)
1951 (19)
1951? (1)
1952 (37)
1952/1953 (1)
1953 (13)
1954 (6)
1954-1961 (1)
1955 (13)
1955-1965 (1)
1956 (11)
1957 (5)
1958 (21)
1959 (13)
196? (161)
1960 (82)
1960/1968 (1)
1960/1970 (1)
1960-1966 (3)
1960-1967 (1)
1960-1968 (1)
1960-1969 (1)
1960-1970 (53)
1960-1980 (1)
1961 (20)
1962 (25)
1962? (1)
1962-1978 (1)
1963 (44)
1964 (27)
1965 (16)
1966 (7)
1967 (10)
1967? (1)
1968 (6)
1968-1970 (3)
1969 (14)
197? (56)
1970 (1)
1970-1978 (1)
1970-1980 (9)
1971 (1)
1972 (14)
1973 (2)
1974 (8)
1975 (11)
1976 (9)
1977 (41)
1977-1978 (1)
1978 (9)
1979 (31)
198? (41)
1980 (10)
1980-1988 (1)
1980-1990 (7)
1980-1999 (1)
1980-2000 (1)
1981 (50)
1982 (5)
1982-1990 (1)
1983 (11)
1984 (14)
1985 (1)
1985? (1)
1987 (3)
1988 (14)
1989 (3)
199? (7)
1990 (8)
1990/1997 (1)
1990-1995 (1)
1990-2000 (1)
1990-2010 (1)
1991 (5)
1992 (2)
1993 (7)
1993/1993 (1)
1994 (15)
1995 (5)
1996 (5)
1997 (9)
1998 (7)
1999 (50)
19XX (1)
2000 (96)
2001 (61)
2002 (31)
2003 (42)
2004 (8)
2005 (15)
2006 (7)
2012 (13)
2013 (10)
2014 (5)
2016 (2)
Založnik
(16)
A. Beer (2)
A. Berthold (39)
A. Borović (1)
A. Brauner (1)
A. Cermak (1)
A. Černe (3)
A. Dolenc (8)
A. Hilgert (1)
A. Huber (3)
A. Jerkič (18)
A. L. Schneider (4)
A. Landau (12)
A. Lobnikar (3)
A. Marega (1)
A. Mencini (1)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Perissich (2)
A. Prebil (1)
A. R. Thiel (1)
A. Saderman (5)
A. Schädler (1)
A. Schretter (1)
A. Skušek (4)
A. Smolej (1)
A. Tomšič (5)
A. Uršič (5)
A. Vengar (4)
A. Vilar (2)
A. Volkmann (1)
A.Berthold (1)
A.t Berthold (1)
Anglo American photographers (2)
Anglo-American Photographers (1)
Anglo-american Photo-Studio (1)
Anr. Čufer (1)
Atelier Croatia (1)
Atelier D (1)
Atelier Doris (5)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Heine (1)
Atelier Helios (5)
Atelier Jammernegg (2)
Atelier L. Krema (1)
Atelier Landau (4)
Atelier Makart (2)
Atelier Nina (1)
Atelier Schőpf (1)
Atelier Viktor (3)
Atelje Guido (2)
Atelje Helios (1)
Atelje Helios V. Bešter (5)
Atelje Šeber (1)
Atelje za moderno fotografijo (1)
Atellier Doris (1)
Aug. Berthold (6)
August Berthold (1)
Avgust Berthold (1)
Avgust Černigoj (34)
Ažbe (7)
B. Bing (3)
B. Fajfar (3)
B. Flajšman (2)
B. Jakac (1)
B. Johannes (1)
B. Lergetporer (4)
B. Pleničar (4)
B. Richter (1)
B. Štajer (6)
Beer & Mayer (1)
Beros Studio (1)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Böhm (1)
Božo Štajer (1)
Branko (2)
Brno (1)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Bukovnik (1)
Bukovnik Studios (1)
C. Alkier (3)
C. Jagemann (1)
C. Lypoldt (1)
C. Narobé (1)
C. Paier (2)
C. Pietzner (1)
C. Pijade (1)
C. T. Meyer (1)
C. Zamboni (1)
C.T. Meyer (1)
Circovich (1)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
D. Gostinčar (1)
D. Govšek (1)
D. Hribar (2)
D. Rovšek (40)
D. Stokavnik (1)
D... (1)
Davorin Rovšek (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjski muzej (3)
Domovina (1)
Dragotin Hribar (4)
Društvo Dobrodelnost (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo Sokol I (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (4)
Državna založba Slovenije (37)
E. Adamič (53)
E. Dzimski (6)
E. Kramaršič (1)
E. Montesi (1)
E. Müller (1)
E. Niggl (2)
E. Pogorelc (20)
E. Pogorelz (16)
E. Schulte (1)
E. Šelhaus (4)
E. Urschitz (1)
E. Woigt (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
Ernest Adamič (9)
F. Aparnik (3)
F. Bar (1)
F. Benque (2)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Dolenc (1)
F. Gerwig (1)
F. Geza (1)
F. Gorše (1)
F. Gostinčar (1)
F. Grabejc (2)
F. Grabjec (21)
F. Grablje (1)
F. Hronek (1)
F. J. Tomše (1)
F. Jug (2)
F. Juriševič (1)
F. Kelleman (1)
F. Klemen (1)
F. Kohler (2)
F. Kunc (4)
F. Kunšek (24)
F. Lainer (6)
F. M. Kohler (2)
F. M. Kohler / J. Leitner (1)
F. Mavec (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (1)
F. Novšak (1)
F. Pavlin (2)
F. Pirnat (2)
F. Planina (2)
F. Reale (1)
F. Reali (1)
F. S. Krischke (2)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Stele (6)
F. Svirčević (2)
F. Špiler Muys (1)
F. Tratnik (1)
F. Ugovšek (2)
F. Weitzinger (3)
F.A. Bailey (1)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Faber (1)
Filač (1)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
Fot. Toscana (1)
Foto - Firšt (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Atelier Wagner (1)
Foto Atelier Zinaida (1)
Foto atelje Doris (1)
Foto atelje M. Japelj (1)
Foto atelje Special (1)
Foto Helios V. Bešter (3)
Foto Holynski (7)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Janez (1)
Foto M. Jungvirt (1)
Foto Martini (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Oskar (1)
Foto Pelikan Celje (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Rekord (4)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Ricci (1)
Foto Sava (1)
Foto Sava film (1)
Foto Slovenija (46)
Foto Staut (3)
Foto Tonka (4)
Foto Triglav (1)
Foto Viktor (1)
Foto Vlastja (7)
Foto Vlašič (1)
Foto Vuga (2)
Foto-atelje Ant. Uršič (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Fotogr. Atelier Triglav (2)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografia Braulin (1)
Fotografický atelier V. Donát dříve J. Tomáš (1)
Fotografični atelie F. Kunc (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Fotolik (5)
Foto-služba Zadružne knjige (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Dolšak (1)
Fr. Grabietz (1)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (262)
Fr. Vesel? (2)
Fran Grabjec (1)
Fran Juriševič (1)
Fran Vesel (16)
Franjo Grabietz (1)
Franjo Kunšek (1)
Franjo Mavec (1)
G. & J. Varga (1)
G. Dolenc (16)
G. Felici (1)
G. Grabietz (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (1)
G. Oblak (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schneider (1)
G. Tillmann (1)
G. Varga (3)
Gebhardi (1)
Glavni odbor K. A. (1)
Gorenjski muzej (7)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Goriški muzej (19)
Gosposvetski zvon (1)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
H. Dolenc (9)
H. Eilers (1)
H. Fiedler (1)
H. Frank (1)
H. Gelpke (1)
H. Haas (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Hibšer (14)
H. Krapek (5)
H. Krappek (2)
H. Pogorelz (1)
H. Smrekar (1)
H. Strassern (1)
H. Wanderer (2)
H. Zupan (1)
Hans Prader (1)
Harpf (1)
Helena Bavdek (1)
Helios (1)
Hinko Smrekar (1)
Holdt (4)
Holynski (5)
Hudnik (1)
I. Bonač (1)
I. Jagodic (7)
I. Kotar (6)
I. Kvas (1)
I. Lavrič (1)
I. Ljubič (1)
I. Pogačnik (2)
I. Rupnik & Schelhaus (1)
I. Standl (3)
I. Škorjanc (1)
I. Štefan Hozyan (2)
I. Tischler (3)
I. Tišler (3)
I. Vavpotič (1)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrirani Slovenski Tednik (1)
Iv. Pr. Lampret (2)
Iv. Tischler (1)
Ivan Bonač (4)
Ivan Kunc fotograf (1)
J. & J. Martini (2)
J. Artman (2)
J. Arzenšek (1)
J. B. Rottmayer (6)
J. Bahovec (1)
J. Blasnik (1)
J. Bonač (2)
J. Breslmeyr (1)
J. Brinšek (1)
J. Dornig (6)
J. Dzimski (3)
J. Erjavec (2)
J. F. Langhans (1)
J. Fiausch (1)
J. Jablonski (1)
J. Javoršek (1)
J. Kernik etc. (2)
J. Kersni etc. (1)
J. Kersnik etc. (6)
J. Klein (1)
J. Kotar (3)
J. Kramar (1)
J. Kregar (1)
J. Löwy (1)
J. M. Lenz (3)
J. Mally (1)
J. Martini (6)
J. Massak (5)
J. Massak, V. Vlašič (2)
J. Muller (1)
J. Müller (27)
J. Pavlin (1)
J. Pavlovćić (1)
J. Pavlovič (1)
J. Pelikan (29)
J. Pogačniik (1)
J. Pogačnik (30)
J. Prašnikar (1)
J. Ptaček (1)
J. Purač (1)
J. Ritopečki (1)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Saller (5)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Šmuc (3)
J. Tittl (1)
J. Vrečko (1)
J. Winkler (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
J. Zirmann (1)
J.V. Poberaj (1)
Janez (1)
Japelj (1)
Jernej Bahovec (1)
Joh. Hőfelrich (1)
Jos. Anner (1)
Jos. Diwischovsky (2)
Jos. Saller & A. Knesevič (12)
Josip Niko Sadnikar (1)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jože Keren (1)
Jožef Erjavec (1)
JSM (1)
Julius Muller (2)
Justin (1)
Jv. A. Standl (2)
K. Florian (1)
K. Gründl (1)
K. Holynski (1)
K. Jrman (1)
K. Pirkmanšek (1)
K. Schnegerk (1)
K. Staut (1)
K. Weingartschofer (1)
K.M. (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliška tiskarna (2)
Kerlo (2)
Klein (1)
Kolesarsko društvo (1)
Kőnigl. Bayer. Hof. Photograph Franz Werner (1)
Koroški muzej (2)
Kovin, Medlarz (1)
Kowalske (1)
Kranj (1)
Kuczyński i Gürtler (1)
KUD Ig (1)
Kuhar (1)
Kulturna skupnost (13)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
Kunstanstalt für modrene Fotografie J. Krzanowski (1)
Kunzfeld & Laizner (3)
L. Armata (1)
L. Boccalini (1)
L. Bordin (1)
L. Bude (4)
L. Ciglenečki (1)
L. Funtek (17)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Goldstein (1)
L. I. Kieser (1)
L. J. Kieser (4)
L. Jere (1)
L. Kieser (1)
L. Kisser (1)
L. Krach (3)
L. Krach's Wittwe (1)
L. Krema (8)
L. Perrissich (1)
L. Schwentner (9)
L. Šmuc (1)
L. Wittmann (1)
L.J. Keiser (1)
L.J. Kieser (5)
Langerholc (1)
Langhans (1)
Leibach, V. Lobenwein (1)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Letzter junior Photographie Salon (1)
Ljubljana (11)
Lojze Šmuc (1)
Lorson (1)
M. Aschebrenner (1)
M. Aschenbrenner (6)
M. Carposio (1)
M. Circovich (1)
M. Gaspari (1)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (2)
M. Japelj (19)
M. Klemenčič (1)
M. Klopčič (6)
M. Maleš (16)
M. Merćep (1)
M. Natek (1)
M. Norden (1)
M. Polak (1)
M. Reichstein (1)
M. Schäber (1)
M. Schindler (1)
M. Štupar (14)
M. Švabič (1)
M. Švabić (1)
M. Tičar (1)
M. Zanutto (1)
Makart (5)
Mancini (1)
Maribor (1)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Marine-Akademie (1)
Martini (1)
Mavec (1)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Megalokonomou Bros Photographical News (3)
Mladinska knjiga (3)
Moderna galerija (4)
Molynski (1)
Moshiser (1)
Mosinger (5)
Muzej jeseniške občine (2)
N. Brumen (2)
N. Drakulić (1)
Narodna galerija (20)
Narodna tiskarna (1)
Narodni muzej (2)
Naša kniga (1)
Nikolaj Pirnat (1)
Nikolaj Sadnikar (1)
O. Dasch (1)
O. Oppeln (1)
O. Sadar (2)
O. Thurm (1)
Občina (1)
Občina Vrhnika (1)
Obzorja Helidon (2)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Oester. Lloyd (1)
OF (2)
P. Brežnik (1)
P. Delbo (1)
P. Kavšek (1)
P. Kocjančič (1)
P. Petit (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (3)
P. Škof (1)
P. Vilman (1)
Papir (1)
Pavlič (1)
Pavlovčič (7)
Pelikan Celje (1)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Photogr. Artist. Anstalt von Ernest Pogorelz (1)
Photogr. Atelier Lobenwein (1)
Photograph kunst-anstalt Wolken & Co. (1)
Photograph. Atelier von Joh. Winkler (1)
Photographie von Heinrich Harmsen (1)
Photographische Anstalt J. Winkler (1)
Photographischen Atelier Geidorf (1)
Photographisches Atelier Primus Skoff (1)
Pirnath (1)
Podobnik (2)
Pokorny (1)
Pommer (1)
Potrč (1)
Prader & Bauer (1)
Prekmursko muzejsko društvo (1)
Prešernova družba (2)
Primožič (1)
Prosvetno društvo (2)
Prva slovenska fanfara (1)
PTT Slovenije (1)
Purač (1)
Putsch (1)
R. Jenik (1)
R. Krach (12)
R. Krziwanek (1)
R. Martinelli (1)
R. Neuman, Foto Drava (1)
R. Neumann (1)
R. Pavlovec (1)
R. Podobnik (1)
R. Šimic (1)
R. Verderber (1)
Radkersburg (1)
Rajhenburg (1)
Reesch (1)
S. B. Cvijanoviđa (1)
S. Benčić (1)
S. Bing (1)
S. D'Andri (1)
S. Fras (4)
S. Gradnik (1)
S. Hendler (1)
S. Hering (1)
S. Kurucz (1)
S. Magolič (2)
S. Marković (2)
S. Smolej (1)
S. Šantel (1)
S. Šantl (1)
S. Vengar (2)
S. Volkmann (4)
S. Weinrich (1)
S. Weitzmann (1)
S.D.I.Z. 'Svoboda' (1)
samozal. E. Pogorelz (11)
samozal. J. Diwischovsky (1)
samozal. T. Pinter (49)
Samozaložbišk. ordinariata (1)
Samson & co. (1)
Sava film (5)
Savafilm (2)
Sebastianutti, Benque (1)
Seebad Maria Wörth (1)
Segall & Co. (1)
Siekely (1)
SKZ (6)
Slavia press (1)
Slavia Press (18)
Slavko Fras (1)
Slomškova založba (3)
Slov. plan. društvo (1)
Slov. Straža (4)
Slovenska prosvetna matica (1)
Slovenska sokolska zveza (4)
Slovenska Sokolska zveza (1)
Slovenska Straža (2)
Slovenski Ilustrirani Tednik (3)
Slovenski ilustrovani tednik (1)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Smučarska zveza Slovenije (2)
Sokol (2)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (2)
St. Veit a. d. Glan (1)
Staut (4)
Stengel & Co. (1)
Stengel & tovariši (1)
Straža (1)
Studio Ema (1)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Studio fotografico Goriziano (2)
Studio Lipar (1)
Studio Potrč (10)
Szombathely, P. Géza (1)
Š. Rovšek (1)
T. Bajec (1)
T. Glavan (2)
T. Kriper (1)
T. Pinter (242)
Talbot (1)
Telovadno društvo Sokol (1)
Telovadno društvo Sokol I. (1)
Th. Bohm (1)
The Jablonski Studios (8)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskarne sv. Cirila (1)
Tobak (1)
Tolmin, R. la Porta (1)
Tonka (2)
Trbovlje, Foto-Atelje Weiss (2)
Trbovlje, K. Slak (2)
Trbovlje, S. Weiss (3)
Trbovlje, Weiss (4)
Turistično društvo (2)
Turistično društvo Železne dveri (1)
Umet. atelje A. Černe (1)
Umet. salon Miha Maleš (1)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetniški salon Miha Maleš (5)
Umetniško založništvo Ažbe (1)
Umetniško založništvo 'Ažbe' (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Uršič (1)
V Ljubljani (1)
V. Angerer (1)
V. Bavec (2)
V. Bešter (66)
V. Bohinec (3)
V. Čatar (1)
V. Donat (1)
V. Komapre (1)
V. Kompare (2)
V. Kramarič (1)
V. Kunc (23)
V. Lobenvein (3)
V. Lobenwein (3)
V. Lobenwien (1)
V. Petričič (1)
V. Pick (1)
V. Schertle (1)
V. Setečka (1)
V. Simončič (17)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
V. Vlašič (7)
V. Vlašić (2)
V. Weixl (1)
Vanek (1)
Večer (1)
Vengar (2)
Victoria Portrait (2)
Viktor Kunc (1)
Vilman (1)
Vivod - Fajon (2)
Vlašič (6)
W. Helfer (1)
W. Kral (1)
W. Pick (1)
W. Schulze (1)
Wagner (3)
Weiss (1)
Willinger (1)
Z. Mahovič (2)
Z. Vidmar (1)
Zaloga Tiskarne sv. Cirila (1)
Ženska podružn. sv. Cirila in Metoda (1)
Dostop
Prost (8250)odstrani