Ateljejski fotografi na Slovenskem (1859-1919)
Portretna fotografija ima na Slovenskem dolgo zgodovino. Njeni začetki segajo v leto 1859, ko je ljubljanski fotograf Ernest Pogorelc kot prvi dobil obrtno dovoljenje za postavitev fotografskega ateljeja. V drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja se je nato ateljejska fotografija močno razmahnila. Ob koncu njenega prvega obdobja (leta 1919) je namreč samo na območju današnje osrednje Slovenije delovalo kar 67 fotografskih ateljejev. A čeprav je bil fotografiji že leta 1864 priznan status svobodne obrti, so fotografi šele leta 1910 ustanovili Deželno zadrugo fotografov v Ljubljani – stanovsko društvo, ki je med drugim vzpostavilo pravila v zvezi z zahtevano izobrazbo in pridobitvijo dovoljenja za opravljanje fotografskega poklica. Razlog za dokaj pozen sprejem cehovskih pravil je bil deloma povezan z zahtevnostjo fotografskih postopkov. Ti so po letu 1900 postali znatno enostavnejši, zaradi česar je fotografija postala dostopna širši in s tem amaterski javnosti.
V zbirki, ki je pred vami, predstavljamo izbor fotografij iz 60 fotografskih ateljejev, ki so delovali v različnih slovenskih mestih in krajih.

Število rezultatov iskanja: 5809

Tip gradiva
Leto izida
- (10)
???? (85)
1??? (16)
1570-1650 (1)
1790-1817 (1)
18?? (172)
18??-1939 (1)
1800-1900 (1)
1839-1860 (1)
1840 (1)
1840/1850 (1)
1848 (1)
1850/1860 (7)
1850-1860 (3)
1850-1876 (2)
1850-1880 (1)
1850-1900 (1)
1859/1869 (2)
1859-1865 (1)
186? (31)
186?-187? (1)
1860 (2)
1860/1869 (1)
1860/1897 (1)
1860-1864 (1)
1860-1865 (3)
1860-1870 (12)
1860-1872 (1)
1860-1880 (4)
1860-1972 (1)
1862 (2)
1863 (7)
1863-1872 (1)
1864 (2)
1865 (3)
1865-1875 (2)
1865-1881 (3)
1866 (2)
1867 (7)
1867-1880 (1)
1868 (4)
1869 (4)
1869-1886 (1)
187? (18)
1870 (4)
1870-1875 (1)
1870-1879 (1)
1870-1880 (8)
1870-1887 (1)
1870-1890 (2)
1870-1900 (2)
1871 (3)
1871-1881 (1)
1872 (5)
1873 (4)
1874 (2)
1875 (7)
1875-1879 (1)
1875-1880 (1)
1875-1885 (1)
1875-1890 (1)
1876 (2)
1878 (1)
188? (42)
1880 (7)
1880/1885 (1)
1880/1890 (1)
1880-1883 (1)
1880-1885 (2)
1880-1888 (6)
1880-1889 (1)
1880-1890 (15)
1880-1892 (1)
1880-1900 (7)
1880-1910 (1)
1880-1916 (1)
1880-1920 (1)
1881-1890 (1)
1881-1900 (4)
1882/1898 (1)
1883 (1)
1884 (6)
1885 (2)
1885-1895 (1)
1886 (1)
1887 (3)
1888 (2)
1889 (2)
189? (58)
1890 (8)
1890/1899 (1)
1890-1895 (1)
1890-1897 (1)
1890-1899 (1)
1890-1900 (21)
1890-1910 (4)
1890-1915 (1)
1890-1920 (1)
1890-1930 (1)
1891 (4)
1892 (2)
1892/1902 (1)
1893 (3)
1894 (6)
1895 (4)
1895/1905 (2)
1895/1910 (1)
1895-1905 (2)
1896 (7)
1897 (6)
1897/1898 (1)
1898 (8)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1899 (10)
19?? (1319)
19??/191? (1)
19??-1953 (1)
19??-1960 (6)
19??-1961 (1)
190? (75)
1900 (13)
1900/1910 (2)
1900/1920 (2)
1900-1902 (1)
1900-1904 (1)
1900-1905 (1)
1900-1908 (3)
1900-1909 (2)
1900-1910 (25)
1900-1911 (1)
1900-1912 (1)
1900-1914 (2)
1900-1915 (1)
1900-1916 (1)
1900-1917 (1)
1900-1918 (1)
1900-1920 (9)
1900-1930 (7)
1900-1940 (11)
1900-1949 (1)
1900-1950 (6)
1900-1954 (1)
1900-1955 (2)
1900-1957 (1)
1900-1958 (1)
1900-1960 (12)
1900-1964 (1)
1900-1965 (1)
1901 (5)
1902 (5)
1903 (8)
1904 (6)
1904-1960 (1)
1905 (10)
1905/1910 (1)
1906 (10)
1907 (7)
1907-1970 (2)
1908 (20)
1908? (1)
1908-1931 (1)
1909 (11)
191? (116)
1910 (15)
1910/1930 (1)
1910-1913 (1)
1910-1915 (4)
1910-1916 (1)
1910-1918 (1)
1910-1919 (5)
1910-1920 (22)
1910-1921 (1)
1910-1930 (8)
1910-1935 (1)
1910-1940 (2)
1910-1950 (1)
1910-1965 (1)
1911 (9)
1912 (11)
1913 (12)
1913/1923 (1)
1914 (5)
1914-1918 (5)
1915 (10)
1915/1925 (1)
1915-1919 (2)
1915-1925 (2)
1916 (8)
1917 (17)
1918 (24)
1919 (12)
192? (201)
1920 (11)
1920/1920 (2)
1920/1924 (1)
1920/1926 (3)
1920/1929 (4)
1920/1930 (2)
1920/1940 (2)
1920/1950 (1)
1920/1970 (1)
1920-1921 (1)
1920-1923 (2)
1920-1924 (1)
1920-1925 (2)
1920-1926 (3)
1920-1929 (3)
1920-1930 (89)
1920-1931 (2)
1920-1933 (1)
1920-1934 (1)
1920-1936 (1)
1920-1937 (1)
1920-1938 (1)
1920-1940 (44)
1920-1942 (1)
1920-1943 (1)
1920-1944 (1)
1920-1945 (1)
1920-1950 (12)
1920-1960 (3)
1921 (9)
1922 (17)
1922-1923 (1)
1923 (15)
1923/1933 (7)
1923? (2)
1923-1926 (1)
1923-1933 (1)
1924 (14)
1925 (36)
1925/1928 (1)
1925/1935 (1)
1925-1935 (1)
1926 (38)
1926-1935 (1)
1927 (36)
1927-1928 (1)
1928 (28)
1929 (46)
193? (243)
1930 (32)
1930/1940 (1)
1930/1950 (2)
1930? (3)
1930-1935 (1)
1930-1936 (2)
1930-1937 (1)
1930-1937) (1)
1930-1939 (1)
1930-1940 (106)
1930-1941 (1)
1930-1942 (2)
1930-1943 (1)
1930-1944 (1)
1930-1950 (9)
1930-1960 (2)
1930-1969 (1)
1930-50 (1)
1931 (32)
1932 (26)
1932/1935 (1)
1932-1958 (1)
1933 (11)
1933/1937 (1)
1934 (17)
1935 (65)
1935? (2)
1935-1940 (2)
1936 (54)
1937 (55)
1938 (57)
1938/1938 (2)
1938? (1)
1939 (48)
194? (145)
1940 (90)
1940/1948 (1)
1940/1950 (1)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1940-1941 (1)
1940-1942 (1)
1940-1943 (4)
1940-1944 (2)
1940-1945 (3)
1940-1949 (3)
1940-1950 (21)
1940-1965 (1)
1940-1966 (1)
1940-1967 (3)
1941 (33)
1941- (1)
1941-1945 (1)
1942 (19)
1943 (23)
1944 (12)
1944-1950 (1)
1945 (119)
1945/1949 (1)
1945/1965 (1)
1945-1946 (1)
1945-1949 (1)
1946 (10)
1947 (15)
1947? (1)
1948 (11)
1948? (1)
1949 (23)
195? (256)
195?/18?? (1)
1950 (40)
1950/1953 (1)
1950-1953 (1)
1950-1957 (6)
1950-1958 (1)
1950-1960 (95)
1950-1962 (1)
1950-1970 (3)
1950-1976 (1)
1951 (14)
1952 (28)
1953 (12)
1954 (5)
1955 (9)
1955-1965 (1)
1956 (4)
1957 (4)
1958 (12)
1959 (2)
196? (123)
1960 (21)
1960-1966 (2)
1960-1967 (1)
1960-1968 (1)
1960-1969 (1)
1960-1970 (47)
1960-1980 (1)
1961 (14)
1962 (15)
1962? (1)
1962-1978 (1)
1963 (24)
1964 (23)
1965 (1)
1966 (5)
1967 (6)
1967? (1)
1968 (5)
1969 (11)
197? (51)
1970 (1)
1970-1978 (1)
1970-1980 (8)
1971 (1)
1972 (14)
1973 (2)
1974 (6)
1975 (11)
1976 (9)
1977 (41)
1977-1978 (1)
1978 (9)
1979 (30)
198? (38)
1980 (10)
1980-1988 (1)
1980-1990 (7)
1980-1999 (1)
1981 (50)
1982 (2)
1982-1990 (1)
1983 (8)
1984 (14)
1985 (1)
1987 (3)
1988 (13)
1989 (1)
199? (7)
1990/1997 (1)
1990-2000 (1)
1990-2010 (1)
1993 (3)
1993/1993 (1)
1995 (2)
1996 (3)
1997 (9)
1998 (1)
1999 (7)
19XX (1)
2003 (1)
Založnik
(6)
A. Beer (1)
A. Berthold (2)
A. Cermak (1)
A. Huber (2)
A. Jerkič (1)
A. L. Schneider (4)
A. Landau (10)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Schädler (1)
A. Vengar (1)
A. Volkmann (1)
Anglo-American Photographers (1)
Anr. Čufer (1)
Atelier Croatia (1)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Landau (4)
Atelier Nina (1)
Atelje Šeber (1)
Aug. Berthold (5)
August Berthold (1)
B. Flajšman (2)
B. Jakac (1)
B. Johannes (1)
B. Lergetporer (4)
B. Richter (1)
Beer & Mayer (1)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Böhm (1)
Branko (2)
C. Alkier (3)
C. Jagemann (1)
C. Lypoldt (1)
C. Paier (2)
C. Pietzner (1)
C. T. Meyer (1)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
D. Govšek (1)
D. Rovšek (11)
D. Stokavnik (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjski muzej (3)
Dragotin Hribar (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Državna založba Slovenije (4)
E. Dzimski (6)
E. Müller (1)
E. Niggl (1)
E. Pogorelc (20)
E. Pogorelz (15)
E. Šelhaus (1)
E. Woigt (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
F. Benque (1)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Gerwig (1)
F. Grabjec (1)
F. J. Tomše (1)
F. Juriševič (1)
F. Kelleman (1)
F. Kohler (2)
F. Kunc (1)
F. Kunšek (1)
F. Lainer (6)
F. M. Kohler (2)
F. M. Kohler / J. Leitner (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (1)
F. Pavlin (1)
F. Reale (1)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Ugovšek (1)
F. Weitzinger (3)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (1)
Fotogr. Atelier Triglav (1)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografični atelie F. Kunc (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Fotolik (5)
Fr. Vesel (8)
Fran Juriševič (1)
Fran Vesel (1)
G. & J. Varga (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schneider (1)
G. Tillmann (1)
G. Varga (3)
Gebhardi (1)
Gorenjski muzej (7)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Goriški muzej (19)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
H. Dolenc (5)
H. Fiedler (1)
H. Gelpke (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Krapek (5)
H. Krappek (2)
H. Pogorelz (1)
H. Strassern (1)
Hans Prader (1)
Helena Bavdek (1)
I. Jagodic (5)
I. Kotar (3)
I. Standl (2)
I. Vavpotič (1)
J. & J. Martini (1)
J. B. Rottmayer (6)
J. Bahovec (1)
J. Blasnik (1)
J. Bonač (2)
J. Brinšek (1)
J. Dzimski (3)
J. Erjavec (1)
J. Fiausch (1)
J. Klein (1)
J. Kotar (1)
J. Löwy (1)
J. M. Lenz (2)
J. Martini (5)
J. Massak (4)
J. Muller (1)
J. Müller (23)
J. Pavlin (1)
J. Pelikan (1)
J. Prašnikar (1)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Saller (5)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Winkler (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
Jernej Bahovec (1)
Joh. Hőfelrich (1)
Jos. Anner (1)
Jos. Diwischovsky (2)
Jos. Saller & A. Knesevič (12)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jože Keren (1)
Julius Muller (2)
Jv. A. Standl (2)
K. Schnegerk (1)
Kerlo (2)
Kőnigl. Bayer. Hof. Photograph Franz Werner (1)
Koroški muzej (1)
Kranj (1)
KUD Ig (1)
Kulturna skupnost (13)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
Kunzfeld & Laizner (3)
L. Armata (1)
L. Bude (3)
L. Funtek (17)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Goldstein (1)
L. I. Kieser (1)
L. J. Kieser (4)
L. Krach (2)
L. Krach's Wittwe (1)
L. Krema (1)
L. Schwentner (5)
L. Wittmann (1)
Leibach, V. Lobenwein (1)
Letzter junior Photographie Salon (1)
Ljubljana (2)
M. Aschebrenner (1)
M. Aschenbrenner (5)
M. Carposio (1)
M. Gaspari (1)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (2)
M. Natek (1)
M. Norden (1)
M. Reichstein (1)
M. Schäber (1)
M. Štupar (4)
M. Švabič (1)
M. Zanutto (1)
Maribor (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna galerija (4)
Muzej jeseniške občine (2)
Narodna galerija (20)
Narodni muzej (2)
O. Dasch (1)
O. Sadar (1)
Občina (1)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Oester. Lloyd (1)
P. Petit (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (3)
P. Škof (1)
Photogr. Artist. Anstalt von Ernest Pogorelz (1)
Photograph. Atelier von Joh. Winkler (1)
Photographie von Heinrich Harmsen (1)
Photographischen Atelier Geidorf (1)
Photographisches Atelier Primus Skoff (1)
Pokorny (1)
Pommer (1)
Prader & Bauer (1)
Prešernova družba (2)
Prosvetno društvo (1)
Putsch (1)
R. Krach (10)
R. Krziwanek (1)
R. Neumann (1)
R. Podobnik (1)
Radkersburg (1)
Rajhenburg (1)
S. Benčić (1)
S. Hering (1)
S. Kurucz (1)
S. Magolič (1)
S. Šantel (1)
S. Volkmann (4)
S. Weitzmann (1)
samozal. E. Pogorelz (11)
samozal. J. Diwischovsky (1)
Sebastianutti, Benque (1)
Seebad Maria Wörth (1)
Siekely (1)
Slavia Press (1)
Slomškova založba (2)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (2)
Staut (1)
Stengel & tovariši (1)
Studio fotografico Goriziano (2)
T. Bajec (1)
Th. Bohm (1)
Turistično društvo Železne dveri (1)
Umet. atelje A. Černe (1)
Umetniški salon Miha Maleš (1)
V. Bešter (1)
V. Kunc (1)
V. Lobenvein (3)
V. Lobenwein (2)
V. Lobenwien (1)
V. Schertle (1)
W. Kral (1)
W. Pick (1)
W. Schulze (1)
Z. Vidmar (1)
Pravice
javna domena (5809)odstrani
Išči med rezultati (5809)