Število rezultatov iskanja: 1144

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
(31)
"Kronika" (1)
A. Horvat (2)
A. Turk (7)
A. Žerovnik (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike (1)
Akademija znanosti in umetnosti (2)
Akademska založba (4)
American Home Publishing Company (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Astronomsko-geofizikalni observatorij (1)
Bandecchi & Vivaldi (1)
Beogradski izdavačko-grafički zavod (1)
Biro za regionalno prostorsko planiranje (8)
Biteks (2)
Bonex (1)
Borec (1)
Bossard (1)
Bruylant (1)
C. Albrecht (1)
Cankarjeva založba (12)
Cierre Grafica (1)
Common Council for American Unity (1)
Delavska enotnost (2)
Demografski institut Ekonomske fakultete (1)
Didakta (1)
Direction Fédérale du Service Hydrométéorologique aupres du Gouvernement de la R.P.F. de Yougoslavie (1)
Drogerija A. Kanc sinova (1)
Društvo "Pravnik" (1)
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (1)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo meteorologov Slovenije (1)
Društvo za zgradbo Učiteljskega konvikta (7)
Družba sv. Mohorja (18)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (22)
DZS (2)
ECTF (1)
Edizione dell''Ufficio stampa del Comune di Lubiana (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Evalit (1)
F. Strmčnik (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze, Oddelek za romanske jezike in književnosti (1)
Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti (1)
Filozofska fakulteta, PZE za pedagogiko (1)
GIZ gozdarstva (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Hermann Böhlaus Nachfolger (1)
Hidrometeorološki zavod (1)
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije (1)
Hidrometeorološki zavod SRS (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institut scientifique, section pour les questions de frontieres (1)
Inštitut za občo in narodno zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Izd. Upravahidrometeorološke Službe Pri Vladi Lrs (1)
Izd. Zavod Za Meteorologijo In Geodinamiko Na Univerzi V Ljubljani (1)
Izobraževalna skupnost Slovenije (1)
J. Blasnik nasl., Univerzitetna tiskarna in litografija (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J. Blasnika nasl., Univerzitetna tiskarna in litografija (2)
J. Blasnika nasledniki (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Giontini (3)
J. H. Furst Comp. (1)
J. Krajec nasl. (2)
J. Žužek (1)
Jugoslovanska knjigarna (15)
Jugoslovanska tiskarna (2)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
Jugoslovenska omladina (1)
Jugoslovenska sokolska matica (1)
Juridična fakulteta (4)
'Jutro' (1)
Karantanija (1)
Karo studio (1)
Katoliška bukvarna (2)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klic Triglava (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (1)
Kmetijska matica (1)
Kmetijska tiskovna zadruga (1)
Kmetijska zbornica Dravske banovine (1)
Kmetijski Znanstveni Zav. Slovenije (1)
Komisija za vzgojo in varnost v cestnem prometu SR Slovenije (1)
Konzorcij (3)
Konzorcij "Proletarske knjižnice" (1)
Konzorcij Zdravniškega vestnika (1)
L. Schwentner (11)
Leonova družba (1)
Lipa (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljanski oblastni odbor Rdečega Križa (1)
Ljudska pravica (1)
Ljudska tehnika Slovenije (1)
Ljudska tiskarna (1)
M. Grosman (1)
M. Hrovatin (1)
M. Pivec-Stele (2)
Mariborska tiskarna (1)
Matica Hrvatska (1)
Matica Slovenska (2)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
Merkur (70)
Mestna občina Ljubljana (1)
Meteorloški zavod SRS (1)
Meteorološki zavod (1)
Meteorološki zavod SRS (1)
Mihelač (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Misijonska pisarna (1)
Mladinska knjiga (5)
Mladinska matica (2)
Moderna galerija (1)
Modrijan (1)
Mohorjeva družba (1)
Movement for the Culture of Peace and Nonviolence (6)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (3)
Muzejsko društvo za Slovenijo (9)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (30)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Enota za razvoj knjižničarstva (2)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarna (2)
Narodni muzej (1)
Narodni muzej Slovenije (2)
Naša pota (1)
Naša založba (2)
Nova založba (4)
Občinski odbor zveze združenj borcev NOV (1)
Obzorja (3)
Odbor za proslavo 100-letnice grafične organizacije na Slovenskem (1)
Omladina (2)
Orao (1)
Osrednje društvo Slovenskega planinskega društva (1)
P. E. N. Club, centre slovene (1)
Partizanska knjiga (4)
Pedagoški center - Svet za šolstvo LRS (1)
Pedagoški inštitut (4)
Pedagoški inštitut pri univerzi (1)
Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja (2)
Plamen (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravni fakultet Univerziteta (1)
Prešernova družba (1)
Prijatelji slovenske znanosti (2)
Prirodno-matematički fakultet, Meteorološki zavod (1)
Prosvetna zveza (3)
Provincialat slovenske province Družbe Jezusove (1)
R. Oldenbourg (1)
R. Rother (1)
redakcija Našim ženam IOOF Novo mesto (1)
Rektorat Univerze kralja Aleksandra I (1)
Republiški odbor Združenja vzgojiteljev za Slovenijo (1)
Research Institute (1)
RSS (7)
Sadjarsko in vrtnarsko društvo za Slovenijo (1)
Salezijanski inspektorat (1)
samozal. (11)
samozal. A. Filipič (1)
samozal. M. Hrovatin (1)
Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta (1)
Savezna uprava Hidrometeorološke službe pri Vladi FNRJ (1)
Savezni hidrometeorološki zavod (1)
Seizmološki zavod SR Slovenije (1)
SHKSH Migjeni (24)
Sigma (1)
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije (13)
Slomškova družba (1)
Slov. šolska matica (1)
Slovenija (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (8)
Slovenska straža (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenski knjižni zavod (6)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slowenisches wissenschaftliches Institut (1)
Société slovene Janez Krek (1)
Sodalizio S. Ermacora (1)
Sophia (3)
Spomeniški urad (1)
St. Norbertus-Verlag (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1)
ŠOU, Študentska založba (1)
Študentska organizacija Univerze, Študentska založba (1)
Študentska založba (3)
T. Vec (1)
Tiskarna Slatnar (1)
Tiskovna zadruga (8)
Tourist Office (1)
Turistično-športno društvo (1)
Učiteljska tiskarna (4)
Umetniška Propaganda (1)
Umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Umetnostno-zgodovinsko društvo (1)
Unio cleri (1)
Univerzitetna tiskarna, litografija in kartonaža (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzum (1)
Uprava Razorov (1)
Uršulinski samostan (1)
V. Požgaj (2)
Višja ekonomsko komercialna šola (1)
W. Köhler (1)
W. Kohlhammer (2)
Zadružna zveza (1)
Zal. Prof. Zbor Jur. Fak. (1)
Založba "Ivan Grohar" (1)
Založba Ljudske tehnike (1)
Založba Otona Fischerja (1)
Založba Zadružne knjigarne (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (6)
Zavod SRS za šolstvo (1)
Zavod za metereologijo in geodinamiko (1)
Zavod za šolstvo SRS (4)
Zgodovinska sekcija Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
Zimska pomoč (1)
Znanstveno in publicistično središče (6)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zvezna tiskarna (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (8)
Življenje in tehnika (444)
Župni urad (1)
Išči med rezultati (1144)