Število rezultatov iskanja: 554

Časopisje in članki - naslov
Acta neophilologica (4)
Amerikanski Slovenec (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (16)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (3)
Bogoslovni vestnik (6)
Cerkveni glasbenik (1)
Clotho (11)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delavska politika (1)
Delo (Ljubljana) (20)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (2)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Edinost (Trst) (2)
Glas (1)
Glas naroda (Ljubljana) (1)
Glas naroda (New York) (8)
Istra (Zagreb) (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jugoslovan (1930) (1)
Jutro (Ljubljana) (4)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (1)
Keria (Ljubljana) (208)
Kino (Ljubljana) (1)
Knjižnica (11)
Knjižničarske novice (3)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1)
Kronika (Ljubljana) (4)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (18)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljudska pravica (2)
Marburger Zeitung (1)
Mladika (Trst) (2)
Mladina (1)
Monitor ISH (11)
Muzikološki zbornik (2)
Nova revija (2)
Novi glas (1)
NR. Naši razgledi (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Pogledi (Ljubljana) (1)
Popotnik (1880-1941) (1)
Primerjalna književnost (23)
Primorski dnevnik (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (1)
Prosveta (ZDA) (7)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Slavia Centralis (2)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (3)
Slovenec (1873) (4)
Slovenija (1932-1941) (1)
Slovenski narod (4)
Slovenski poročevalec (1)
Sobotna priloga (2)
Soča (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (3)
Studia Historica Slovenica (4)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (11)
Šolsko polje (2)
Štajerski tednik (Ptuj) (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vikend magazin (Ljubljana) (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovinski časopis (5)
Življenje in svet (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
DELO, d.d. (14)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (1)
Gorenjski glas d.d. (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Grosuplje (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (2)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Knjižnica Šmarje pri Jelšah (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (132)
Nova obzorja (2)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Primorski dnevnik (2)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (18)
Slovenski šolski muzej (11)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (20)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (208)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
ZRC SAZU (26)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Cankarjeva založba (1)
Cecilijino društvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Delo (25)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba za založniške pobude (6)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (3)
E. M. Vaupotič (1)
Edinost Publishing (1)
EDUvision (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Glas naroda (8)
Glas, Kranj (1)
Hachette (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Ivan Dolinar (2)
Ivan Zorec (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (1)
Kärntner Volksbund (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Komunist (1)
Konzorcij (2)
Konzorcij jutra (2)
Konzorcij Jutra (2)
Konzorcij jutro (1)
KUD Logos (3)
L. Blažič (1)
Ljudska tiskarna (4)
M. Kolar, Ljubljana (3)
M. Kranjec (2)
M. Samec (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (1)
Mladika (2)
Mladina (1)
Mladinska knjiga (5)
N. Mlakar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna prosveta (1)
Narodna tiskarna (4)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Nova obzorja (2)
Nova revija (4)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Pedagoški inštitut (4)
Radio-Tednik (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
S. Malmenvall (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupina občanov (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (36)
Slovenska narodna podporna jednota (7)
Slovenski poročevalec (1)
Slovenski šolski muzej (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (23)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (5)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (6)
Tiskarna Merkur (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Viktor Dolenc (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (18)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Založništvo tržaškega tiska (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (8)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (237)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Išči med rezultati (554)