Število rezultatov iskanja: 11419

Časopisje in članki - naslov
Barvila, pokosti, laki, pleskala, lim (146)
Beljenje, barvanje, tiskanje tkanin, apretura (82)
Brušenje in likanje (12)
Drobno blago in kadilne priprave (28)
Dvigala (24)
Eksplozijski in toplotni motorji, plinovi presijski motorji, motorji na vzmeti in utežni motorji (296)
Eksplozivne tvarine in izdelovanje vžigalnikov (6)
Elektrotehnika (1347)
Elektrotehnika (električna razsvetljava) (2)
Fabrikacija plina in razsvetljava s plinom (33)
Fabrikacija železa (97)
Fabrikacija železa (Oddelek 1) (19)
Fotografija (59)
Fotografija in kinematografija (87)
Glasbeni instrumenti (1)
Gorivo (170)
Gradnja ladij in pomorstvo (51)
Gradnja železnic, cest in mostov (141)
Gradnja železnic, cest in mostov (čiščenje ulic in cest) (5)
Hidravlični motorji in vetrenjače (57)
Industrija alkaličnih in zemeljsko-alkaličnih soli, saline (20)
Industrija maščob, sveče, mila, mineralna olja (238)
Industrija sode in druga kemijska velika industrija (150)
Industrija za obleke (1)
Industrija za obleke, razen za klobuke in za obutev (90)
Instrumenti (189)
Izdelki iz papirja, podelovanje papirja in reklama (144)
Izdelovanje in obdelovanje usnja (54)
Izdelovanje klobukov in klobučnine (19)
Izdelovanje ledu in mrzlote, izprememba toplote in hranjenje živil (93)
Izdelovanje papirja (27)
Izdelovanje pločevine, kovinskih cevi, cevnih nastavkov in žice kakor tudi valjarnice (8)
Kemijski postopki in aparati (49)
Kemijski postopki in aparati (cedila za tekočine in precejalne stiskalnice) (4)
Kemijski postopki in aparati, v kolikor niso navedeni v posebnih razredih (628)
Kemijsko obdelovanje kovin (24)
Keramična industrija, industrija kamenja in cementa (311)
Klalnice (9)
Ključavničarski proizvodi in blagajne (135)
Knjigoveštvo (42)
Kolarstvo, velocipedi in motorna vozila (376)
Material za pisanje in za risanje (58)
Mehanično obdelovanje kovin (razen valjarn vobče) (115)
Mlini (67)
Negovanje zdravja (234)
Obdelovanje in konserviranje lesa (157)
Obuvalo (24)
Ognjišča in kurišča (181)
Ogrevanje (vobče) (292)
Orodje in priprave, ki niso posebej imenovane (170)
Orodje za rezanje, meči in bodala (36)
Parni kotli s pripremo (razen kurišč, razred 24) (244)
Parni stroji (s krožnim in nihajočim betom in z valji, ki se obračajo) (1)
Parni stroji (stalni, lokomotive in stroji za ladje) (102)
Pekarstvo (106)
Pivo, žganje, vino, kis, droži (102)
Plavžarstvo (246)
Pletenje, izdelovanje čipk, kodričanje, pozamentiranje (31)
Poljedelstvo in gozdarstvo, vrtnarstvo in vinogradništvo, mlekarstvo, zootehnika (369)
Posode in priprave za gospodinjstvo (275)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (90)
Predenje (40)
Prejna vlakna (52)
Pridobivanje sladkorja in škroba (55)
Priprave za kontrolo, priprave za registriranje in avtomatske blagajne (40)
Priprave za razsvetljavo (razen priprav za električno in plinovo razsvetljavo) (26)
Priprave za točenje (137)
Pripravljanje umetnega gnoja (70)
Puhala in naprave za prevetrovanje (25)
Reševalne in gasilne priprave (90)
Ročne in potne priprave (12)
Roževina, slonova kost, kavčuk, gutaperča in druge plastične mase (98)
Rudarstvo (11)
Sesaljke in druga črpala za tekočine (86)
Signalizacija (razen železniških priprav te vrste) (41)
Sport, igre, narodne zabave (89)
Steklo (72)
Stiskalnice (34)
Strelno orožje, municija, obrana (640)
Strojni deli (351)
Sušilnice in lučalni stroji (44)
Ščetinje (14)
Šivanje in vezenje (24)
Tiskarstvo, pisalni stroji, štampilje (124)
Tkanje (60)
Tobak (78)
Voda, vodovodi in kanalizacija (28)
Vrhutalno stavbarstvo (149)
Vrvarstvo (12)
Zrakoplovstvo (220)
Železniški promet (288)
Živila (155)
Dostop
Išči med rezultati (11419)