Število rezultatov iskanja: 2524

Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (8)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Intelyway webmedia (1)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (2)
Knjižnica Domžale (11)
Knjižnica Ivana Potrča (12)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (16)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (3)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Litija (11)
Knjižnica Logatec (14)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (1)
Knjižnica Medvode (13)
Knjižnica Velenje (13)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Mariborska knjižnica (1)
Matična knjižnica Kamnik (4)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (14)
Mestna knjižnica Kranj (36)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2272)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osrednja knjižnica Celje (34)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (7)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (5)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Rokodelski center Ribnica (4)
Slovenian Media House (2)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (1)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Šola za ravnatelje (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Združenje za esperanto Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
(Zadr. Štamp.) (1)
1A internet (2)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. Bonniers (1)
A. Budja (1)
A. Gabršček (1)
A. Hartleben (1)
A. Hartleben's Verlag (1)
a. Klein & Comp. (1)
A. Scholz (1)
A. Slatnar (1)
A. Svěcený (1)
A. Šalehar (1)
A. Turk (7)
A. Žorž (1)
Abecednik (1)
abiturijenti (1)
ABV (5)
Aco (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademska založba (3)
Alfred Brežnik AM (1)
Andragoški center Republike Slovenije (5)
Andragoški center Slovenije (40)
Anton Turk (3)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arnes (1)
Artius (5)
Artizan (5)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
B. Cassirer (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (8)
Beletrina (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (5)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Borna (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Brat Frančišek (4)
Buča (1)
C. Ferrari (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (2)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Cecilijino društvo (4)
Celjsko literarno društvo (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (7)
Center RS za poklicno izobraževanje (7)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (3)
Chrio (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Covirias (1)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
D. Hribar (2)
Das Dürerbund für Österreich (1)
Dedal (2)
Delavska tiskovna družba (2)
Delavska založba (2)
Delniška tiskarna (1)
Delo (1)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
DigitPen (1)
Dijaški dom Tabor (1)
Dionička Tiskara (1)
Direktorijum Orjune (1)
Distinction Printing (1)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
Doba (1)
Doba Epis (12)
DOBA EPIS (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (3)
Dragotin Hribar (3)
Druck der Česká grafická unie (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo Naše korenine (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo Pravnik (1)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo študentov biologije (18)
Društvo študentov medicine (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo Temno nebo Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (2)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Sv. Cir. In Met (1)
Družba sv. Mohorja (38)
Družba Sv. Mohorja (3)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Družba sv. Rafaela (2)
'Družba sv. Rafaela' (1)
Drž. Za. Slovenije (1)
Državna štamparija (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (5)
Državni izpitni center (3)
Državni svet Republike Slovenije (2)
DZS (1)
E. Beaufort (2)
E. Beauforta (1)
Ebook (1)
ECSA Slovenia (1)
Edinost (1)
Eduvision (5)
Eesti Keele Instituut (1)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekslibris (3)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Eno (3)
Epid-Paralele (1)
Europeana.eu (1)
Evalit (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
F. Jasper (1)
F. Tempsky (2)
F. Zupanc (1)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (4)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Management (4)
Faculty of Medicine (2)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (10)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (4)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (20)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (30)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (9)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehnko (1)
Fakulteta za farmacijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo (9)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za informacijske študije (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (7)
Fakulteta za logistiko (6)
Fakulteta za management (43)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo (7)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (9)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fotospring (4)
Franc Leskovšek (1)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Freytag (2)
Genst. D. Heeres (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Gimnazija (1)
GK PAST (2)
Glasbena šola (2)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Gorenjski muzej (2)
Gorenjski tisk (1)
Goričar & Leskovšek (3)
Goriška matica (3)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriška Mohorjeva Družba (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (4)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriška Tiskarna A. Gabršček (2)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (1)
Gostilničarski vestnik (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Grafica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (13)
GS1 Slovenija (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (75)
Halm und Goldmann (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
HASA (1)
Histria editiones (1)
Hram (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
I. Rakovec (1)
I. Vodopivec (1)
I. Vurnik (1)
Ibis (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (16)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (21)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Intelyway webmedia (35)
Inženirska zbornica Slovenije (4)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
ISSV Inc. (1)
Ivan Trelc (1)
Izdal In Založil Kn. Šk. Ordinariat (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Blasnik (1)
J. Blasnikovi Nasl. (1)
J. Buttignoni (1)
J. F. Buček (3)
J. Giontini (11)
J. Krajec (1)
J. Krajec nasl. (6)
J. Otto (1)
J. Otty (1)
J. Rubinstein (1)
J. Vengust (1)
jadran (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (3)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Jos. R. Vilímek (1)
Jug (2)
Jugosl. Tisk. (1)
Jugoslovanska knjigarna (14)
Jugoslovanska Knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (4)
Jugoslovanska Tiskarna (2)
Jugoslovenska kultura (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
Jutro (1)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (2)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (10)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Kamniško dijaško počitniško društvo 'Bistrica' (1)
Karis (4)
Kärtner Heimatdienst (1)
Kasaški klub (1)
Kat. tiskovno društvo (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (12)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katol. bukvarna (3)
Katol. Bukvarna (1)
Katol. Tiskarna (2)
Katoliška bukvarna (9)
Katoliška Bukvarna (4)
Katoliška knjigarna (2)
Katoliška Tiskarna (1)
Katoliško društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kisovec: Multima (1)
Kleinmayr & Bamberg (4)
Kleinmeier & Bamberg (1)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Kmetijska založba (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Knjigca (1)
Književna družina Luč (1)
Književna družina Luč i. e. Tiskarna Edinost (1)
Knjižnica (2)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Makse Samsa (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (8)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Komisijska založba L.Schwentnerjeve knjigarne (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Könyvtár (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Križa (1)
Konzorcij 'Svobode' (1)
Košarkarski klub Elektra (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (2)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Križniški red (1)
KS (1)
KS Laze-Jakovica (1)
KS Senica (1)
KSEVT (1)
Kula stražara (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine Cerknica (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (8)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
Kulturno društvo Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda (1)
Kulturno društvo Godba (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
L. Cappelli (1)
L. Schwentner (13)
L. Trevisini (2)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Landesdruckerei (1)
lastna založba (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Leonova družba (2)
Leykam (1)
Licinio Cappelli (3)
Limnos (1)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Litera (1)
Literarno dru��tvo IA (3)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljudska knjigarna (4)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudska univerza (11)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (11)
Ljudski glas (1)
Ljudski oder (1)
M. and R. Namestnik (1)
M. Vrtovec (1)
Maat Entertainment (2)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (2)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (3)
makarija (1)
Marburger Verlags-U. Druckerei-Ges. M.B.H (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Mariborska literarna družba (6)
Mariborska razvojna agencija (1)
Math (2)
Matica hrvatska (2)
Matica Slovenska (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Meritum (1)
MeritUM (2)
Merkur (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestna raziskovalna skupnost (1)
Mestno društvo gluhih (1)
Metaja (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (26)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (6)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (6)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (4)
Misijonska pisarna (1)
Miška (1)
Mladinska knjiga (5)
Mladinska založba (1)
Mladinski svet (1)
Moderna organizacija (7)
Modrijan (2)
Mohorjeva tiskarna (1)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Multicultural Women's Association of Sunraysia (1)
Multima (30)
Murski (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzej revolucije (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (31)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naprej (1)
Nar. Tisk. (1)
Naravni začetki, združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva (1)
Narodna čitalnica (1)
Narodna galerija (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna knjigarna (2)
narodna Tiskarna (1)
Narodna tiskarna (6)
Narodna Tiskarna (3)
Narodna založba (3)
Naša gruda (2)
Naša knjiga (1)
Naši zapiski (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Gallery (1)
National Gallery of Slovenia (1)
National Institute of Public Health (3)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Natisnila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
Nemanja (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova Domovina (1)
Nova založba (3)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
NUK (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
O. Fischer (1)
O. Harrassowitz (1)
Občina (4)
Občina Komenda (1)
Občina Medvode (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Občinska gospodarska zbornica (2)
Občinska konferenca ZSMS (2)
Občinska raziskovalna skupnost (1)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Obzorja (3)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (2)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
Odsek za planiranje (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
Ognjišče (1)
Okrajni ljudski odbor (1)
OOOF (1)
Orfeum (1)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Ortopedska klinika, UKC (2)
Osebna rast, Robert Goreta (2)
Osebna rast, Roy Goreya (2)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
Osnovna šola Preska (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (5)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Pangeršič, I. (2)
Paralele (1)
Partner graf (1)
Pavelhaus (1)
Pavlova hiša (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (17)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoški inštitut (31)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (4)
Pevska zveza (1)
PGD (1)
Pihalni orkester (1)
pisatelji doneskov (1)
Planinska matica (1)
Pokrajinska šolska založba (7)
Pokrajinski muzej (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (2)
Posojilnica in hranilnica (1)
Poučna biblioteka (1)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (2)
Predilnica (1)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prešernova družba (1)
Prijatelj (1)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Pripravniški dom (1)
Progres (1)
Prohealth (2)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (4)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
prosveta (1)
Prosvetna matica (1)
Quark (3)
R. Promberger (1)
R. Rother (1)
Radiol (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (4)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Reichsnährstand (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republiška konferenca ZSMS (1)
Revija SRP (17)
RIC - Anglunipe (1)
Rikoss (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rokus Klett (42)
Romar (1)
S. Kugli (1)
s. n. (4)
s.n (1)
s.n. (3)
Salve (1)
samozal. (21)
samozal. A. Budja (2)
samozal. A. Kokot (1)
samozal. A. Paulič (1)
samozal. Andrej Šalehar (1)
samozal. avtor (2)
samozal. B. Ekselenski (10)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. D. Kunaver (1)
samozal. društva (1)
samozal. F. Mohorič (1)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. I. Pangeršič (14)
samozal. J. Kališnik (1)
samozal. J. Srečkar (4)
samozal. J. Železnikar (1)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Hren (2)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. M. Kovačič (1)
samozal. M. Šavli (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. P. Bratina (2)
samozal. P. Semolič (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. P. Urankar (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozal. U. Bajda (1)
samozal. V. Ravnjak (3)
samozaložba (39)
Samozaložba (1)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Seguro (8)
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Selbstverlag des Autors (1)
self-published (2)
selfpublishing (1)
Setev, kulturno društvo gimnazijcev (1)
Sigma (1)
Silvio Spazzal (2)
Sinagoga (1)
självförlag (1)
Självförlag (1)
Skopje (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (1)
Skupščina občine Litija (1)
Slavistično društvo (1)
Slavjanskij mir" (1)
SLORI (1)
Slov. Knjižni Zavod (1)
Slovenian Association (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Evaluation Society (5)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (2)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenian Library Association (1)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenian Library 'Baraga House' (1)
Slovenian National Council of Victoria (2)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (1)
Slovenska krščansko-socijalna zveza (1)
Slovenska matica (4)
Slovenska Matica (6)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenska turistična organizacija (4)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovenski bogoslovci (1)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Cankar Sarajevo (2)
Slovensko društvo evalvatorjev (10)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (2)
Socialna akademija (1)
Socialnovarstveni zavod Hrastovec (1)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Sokolska župa (2)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Splošna bolnišnica (3)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
St. Gregor (1)
St. Kugli (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (9)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (36)
Statistični urad Republike Slovenije (53)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Svetovni detektiv (1)
SVIZ Slovenija (1)
Svobodna misel (1)
Szelinski (1)
Šaleški študentski klub (1)
ŠD Narodni dom (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
škofijski odbor 'Avstrijske družbe sv. Rafaela v varstvo katoliških izseljencev' (1)
Škuc (2)
ŠKUC (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (31)
Šolski center (2)
Šolski center Ptuj (2)
Št. Brače Grujića (1)
Št. Južna Srbija (1)
Št. Marinković (1)
Št. Mlada Srbija (1)
Št. Novo Doba (1)
Št. Obod (1)
Štamparija Marinković (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba Litera (1)
T. Štanglerové (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Tangram (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Technical Museum of Slovenia (3)
Tehniški muzej Slovenije (20)
The National Education Institute Slovenia (2)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tip. Sociale (1)
Tipograf. Sociale (1)
Tipografia Consorziale (2)
Tisak Kr. Zemaljske Tiskare U Zagrebu (1)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tisk. Sv. Cirila (2)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna Slovenija (1)
Tiskarna sv. Cirila (8)
Tiskovna zadruga (11)
Tiskovna Zadruga (1)
Tiskovno društvo (2)
ToKnowPress (3)
Transparency International Slovenia (1)
Trapez Media (4)
Trgov. Tisk. (1)
Trgovačka Tisk. (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (2)
Tucović (1)
Turistično društvo (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
Učit. Tisk. (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Učiteljska Tisk. V Ljublj. (1)
Učiteljska tiskarna (15)
Učiteljska Tiskarna (2)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Ultramono (2)
Umanotera (7)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (3)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (3)
Umetniška propaganda (1)
Umetnostno-zgodovinsko društvo (1)
Unione editoriale Goriziana (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (10)
University of Primorska Press on behalf of Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Uradni list LRS (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Ústrední delnické knihkupectví nakladatelství a antikvariat (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (2)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v samozaložbi (2)
V samozaložbi (1)
V. Bevc (1)
V. J. Kubelka (1)
V. Požgaj (1)
V. Steiner (1)
V. Weixl (1)
vardar (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Vereš i drugovi (1)
Verlag Der Deutsch. Schulvereinsschule In Laibach (1)
Veterinarska fakulteta (9)
Viharnik (3)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za varstvo okolja (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (8)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Vodnikova družba (1)
Vrtec Trnovo (1)
W. Söderström Osakeyhtiö (1)
Wagner (1)
Watch Tower (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Zadružna tiskarna (3)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga Šolskih Knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založ. O. Fischer (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (2)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba G (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba Narodne tiskarne (1)
Založba Obzorja (3)
Založba Univerze na Primorskem (18)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založil In Prodaja Janez Giontini. (1)
Založil L. Sehwenter (1)
založil pisatelj (1)
Založil Prireditelj. (1)
Založil tretji red sv. Frančiška (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
založili izdavatelji (1)
Založilo jutro (1)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zaveza avstr. jugoslov. učiteljskih društev (1)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (20)
Zavod RS za šolstvo (46)
Zavod VISTA (2)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (3)
Zavod za turizem (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (2)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo (6)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zbor duhovne mladeži zagrebačke (1)
Zdravstvena fakulteta (5)
Združenje ateistov Slovenije (2)
Združenje delodajalcev Slovenije (4)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje šoferjev in avtomehanikov (1)
Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (14)
ZDSSS (1)
Zemědělské knjihkupectví A. Neubert (1)
Zgodovinski arhiv (4)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo Maribor (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (35)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno društvo (6)
Znanstveno društvo za humanistične vede (13)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (4)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella-Dežnik, Anglunipe-RIC (1)
Zvezna Tisk. (1)
Zvezna tiskarna (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (3)
Zvezna trgovina (4)
Župnijski urad (3)
Pravice
status pravic neznan (2524)odstrani
Išči med rezultati (2524)