Število rezultatov iskanja: 4615

Tip gradiva
Založnik
(1)
Adria Airways (1)
Adria film (2)
Adriatic (1)
Aero (2)
Agroemona (1)
Agroemona, TOZD PG, OE Dietetika (1)
AK Gorica (1)
Akademija za likovno umetnost (1)
Akcijski odbor za uvedbo samoprispevka (1)
Almira (1)
Alpetour, Žičnice Vogel (1)
Alpina (1)
Alpski letalski center (1)
AMD (1)
Arhitekturni muzej (3)
Arhiv SRS (1)
Astra (1)
Atlas (1)
Atletska zveza Slovenije (1)
Atletski klub (1)
Belinka (2)
Beti (1)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Blagovni center, TOZD Pražarna (1)
Cankarjev dom (38)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Cankarjeva založba (9)
Celeia (2)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Center za sodobno oblačenje (1)
Center za turistično in ekonomsko propagando pri Gospodarski zbornici Slovenije (1)
Center za turistično promocijo (1)
Center za usposabljanje slušno in govorno motenih (1)
Centralni komitet Komunistične partije Slovenije (1)
Cestno podjete (1)
Cestno podjetje (1)
ChargoNet (1)
CIDM (1)
Cimos (1)
Croatia film (1)
CZ (1)
Čebelarski muzej (1)
Dekorativna (1)
Delavska enotnost (12)
Delavska knjižnica (1)
Delavska univerza (3)
Delo (7)
Demokratska stranka (1)
Desk (1)
Dessa (5)
DESSA (1)
Direkcija MIS (1)
Dnevnik (16)
Dolenjska banka (1)
Dolenjska založba (1)
Dolenjski muzej (3)
Dots Records (1)
DOZ, zaščitna služba (3)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (6)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo likovnih umetnikov (3)
Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (3)
Društvo likovnih umetnikov slovenske obale (3)
Društvo SKAM (1)
Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra (1)
Društvo za vizualne medije Praska (1)
Družbeni center (1)
Državna založba Slovenije (6)
DZS (4)
Elan (3)
Elex (1)
Emona (3)
Emona globtur (1)
Emona Globtur (5)
Emona, mesna industrija Zalog (1)
Emonica (2)
EP Javor (1)
Evropska kultura (1)
Feniks (1)
festival (1)
Festival (26)
Forum, študentsko kulturno društvo (1)
Foto kino klub Svoboda (1)
Frančiškanski samostan (1)
Fremdenverkehrsstelle der Stadt (1)
Galerija Emonska vrata (1)
Galerija Labirint (1)
Galerija likovnih umetnosti (1)
Gallus Carniolus (2)
Gasilska zveza Slovenije (1)
Gasilsko društvo (1)
Glasbena agencija Petan (1)
Glasbena mladina Slovenije (2)
Gledališče Ptuj (1)
Glej (14)
Globtur (3)
Gorenje (17)
Gorenje Commerce (1)
Gorenjesavinjska turistična zveza (2)
Gorenjska oblačila (1)
Gorenjski muzej (2)
Gorenjski tisk (2)
Goriški muzej (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (4)
Gospodarsko razstavišče (2)
Gostol (1)
Gozdarski vestnik (2)
Gozdno gospodarstvo (1)
GP Soča (1)
GP Tehnika (1)
Grafika 11 A (1)
Grafika 11A (1)
Grünes Gewölbe (1)
Harmonija (1)
Helidon (19)
Hmezad (1)
Hmezad Agrina Mega (1)
Hokejska zveza Jugoslavije (1)
Hrvatska turistička agencija (1)
Ilirija (1)
Ilirija - Vedrog (2)
Ilirija Vedrog (3)
Impromax (1)
IMV (3)
Industrija stavbnega pohištva (1)
Iniciativna skupina slovenščina moj jezik (2)
Insula (1)
Iskra (11)
Iskra Commerce (1)
Iskra Commerce, TOZD Marketing (3)
Iskra Delta (1)
Istarska naklada (2)
J. A. A. etc. (1)
Jadran Ciciban (1)
Jugobanka (2)
Jugoplastika (1)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
Jugoslovanski odbor za boj proti hipertenziji (1)
Jugoslovanski rdeči križ (1)
Kapital (1)
Karitas (5)
Kartuzija (1)
Keramična industrija (1)
Keramix (1)
Kinema (2)
Kinematografi (81)
Kinematografi Zagreb (2)
Kino podjetje (1)
Kinoatelje (1)
Kinoteka (1)
Klub ajdovskih študentov (2)
Klub kočevskih študentov (1)
Klub študentov (2)
Klub za podvodne aktivnosti (1)
Kmečka knjiga (1)
Kmetijska zadruga (1)
Knjižnica revolucionarne teorije (1)
Kobariški muzej (1)
Kobilarna (2)
Kolesarsko društvo (1)
Kolinska (1)
Kolumna (1)
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
Kompas (6)
Komunalna banka (7)
Komunalne skupnosti ljubljanskih občin (2)
Komunist (10)
Koncertna poslovalnica (1)
Konus (3)
Koordinacijski odbor za pomoč narodnoosvobodilnim gibanjem in žrtvam agresije pri predsedstvu RK SZDL Slovenije (1)
Kora (1)
Koreodrama (2)
Kovaška industrija Unior (1)
Kovinotehna (1)
Krajevna skupnost (2)
Krajevna skupnost, Organizacijski odbor za proslavo 200. obletnice (1)
Kreditna banka (2)
Kreditna banka in hranilnica (7)
Krka (3)
Krka, tovarna zdravil, sektor veterine (1)
Krka, TOZD Izolacije (1)
KUD (2)
KUD Maks Henigman (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturna skupnost Slovenije (1)
Kulturni center (2)
Kulturni dom (22)
LB (1)
LB - GBL (1)
LDS (1)
Lek (6)
Lesnina (2)
Letalski center (3)
Liberalna demokracija Slovenije (2)
Ljubljana (3)
Ljubljanska banka (6)
Ljubljanska banka, Podružnica (1)
Ljubljanska gimnastična zveza (5)
Ljubljanska turistična zveza (6)
Ljubljanske mlekarne (2)
Ljubljanski velesejem (4)
Lovska podzveza (1)
Lovska zveza Slovenije (4)
Lučka Čehovin (1)
Lutkovno gledališče (3)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing 013 ZTP (1)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Maximarket (4)
Meblo (6)
Mednarodni grafični likovni center (1)
Mednarodni odbor SŠ (1)
Medobčinska komisija za zdravstveno vzgojo, ZCC TOZD Center za socialno medicino in higieno (1)
Mehanotehnika (1)
Mercator (1)
Merkur (1)
Mestna galerija (8)
Mestni komite ZKS (1)
Mestni muzej (2)
Mestno gledališče ljubljansko (32)
Mestno gledališče Ljubljansko (8)
Metalna (1)
Mezhdunarodnaya kniga (1)
MGL (4)
MGLC (3)
Mihelač (3)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo LRS (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
MIP (1)
Mirna (1)
Mladinska knjiga (22)
Mladinsko gledališče (8)
Moderna galerija (27)
Morava film (2)
Muzej (1)
Muzej ljudske revolucije Slovenije (1)
Muzej revolucije (2)
Muzeji radovljiške občine (2)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna banka Federativne ljudske republike Jugoslavije (2)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna galerija (16)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna in univerzitetna knjžinica (2)
Narodni muzej (2)
Narodni muzej Slovenije (3)
NEK (1)
Nika (1)
Nogometni klub LTH (1)
Nova revija (2)
Obalne galerije (2)
Občina (3)
Občina Jesenice (1)
Občinska konferenca ZSMS (4)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Bežigrad (1)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Center (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Občinski svet (1)
Občinski svet zveze sindikatov (2)
Obzorja (5)
Odbor za grafično dejavnost pri splošnem združenju GZS (1)
Odbor za pohod po poteh partizanske Ljubljane (1)
Odbor za proslavo osemdesetletnice rojstva Srečka Kosovela (1)
Odbor za zaščito človekovih pravic etc. (1)
Ognjišče (5)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Omega (1)
Opekarna Košaki (1)
Opekarna Rudnik (1)
Operativni štab pri MK SZDL (1)
Organizacijski komite Planica (5)
Ozeha (2)
Partizanska tiskarna (3)
PD Svoboda bratov Milavcev (1)
PDG (1)
Pekarna (1)
Peko (5)
Perutnina (1)
Perutninski kombinat Pivka (1)
Peter Wieser (2)
Pilonova galerija (1)
Pionir (1)
Pionirski dom (2)
Piranesi (1)
Planinska zveza (1)
Planinsko društvo (1)
Plavalni klub Celulozar (1)
Plavalni klub Ilirija (1)
Plesni teater (1)
Plutal boal grafika (1)
Pokrajinski muzej (4)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Posavski muzej (2)
Poslovno združenje gozdno gospodarskih organizacij (2)
Postojnska jama (1)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
Prešernova družba (2)
Prešernovo gledališče (11)
Primorje (1)
Primorsko dramsko gledališče (2)
Pripravljalni odbor XIX. zleta bratstva in enotnosti (2)
Pripravljalni odbor za proslavo 130 obletnice skladatelja Huga Wolfa (1)
Privredna komora Jugoslavije (3)
Propagandna komisija KD Ilirija (1)
Prosvetno društvo Štandrež (1)
Protect (1)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
PTT (1)
Putnik (1)
Radenska (3)
Rašica (2)
Rdeči križ Slovenije (12)
Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor (1)
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo (1)
Republiški sekretariat za notranje zadeve (2)
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije (1)
RK SZDL Slovenije (1)
RK ZSMS (2)
RKVITK - Odbor za prostovoljno delo (3)
RO RKS (4)
Rog (1)
RTC Unior (5)
RTV (6)
RTV Slovenija (2)
s .n. (1)
s. n (1)
Salonit (1)
samozaložba (4)
Saturnus (2)
Sava (1)
SEG - Center za ekološke dejavnosti (1)
Seitz (1)
SKD (1)
Skei (1)
Skupščina mesta, Izvršni svet (1)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Skupščina Občine Sevnica (1)
SKZ (1)
Slov. plan. društvo (1)
Slovenijales (1)
Slovenijales trgovina (1)
Slovenijaturist (1)
Slovenska filharmonija (33)
Slovenska knjiga (1)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska lovska organizacija (1)
Slovenska straža (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko kulturno gospodarska zveza (1)
Slovensko ljudsko gledališče (20)
Slovensko mladinsko gledališče (5)
Slovensko narodno gledališče (7)
SLS (1)
Smučarski center Kobla (1)
SNG (58)
SNG Drama (47)
SNG Opera in balet (2)
SO (1)
Socialistična zveza (2)
Socialistična zveza Slovenije (1)
Splošno združenje Gospodarske zbornice (1)
Srednja glasbena in baletna šola (1)
Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek (2)
Srednja šola (1)
Srednja šola tiska in papirja, dislocirana enota Krško (1)
SSG (1)
SSS (1)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
Stol (1)
Studentski centar (1)
Studio Vidovič (2)
Svet SRS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (2)
Svilanit (1)
SZDL (8)
Šentjakobsko gledališče (2)
ŠOU (1)
TAM (1)
TAM, Kovačnica (1)
Technopromexport (2)
The Tourist Association of Yugoslavia (3)
Tim (1)
Tima (1)
Tiskar (1)
Tiskarna Novo mesto (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna Trilof (1)
Titan (2)
TKS Slovenije (1)
Tobačna (1)
Tomos (3)
Tourist Association of Slovenia (1)
Tourist association of Yugoslavia (3)
Tourist Association of Yugoslavia (2)
Tovarna dušika (1)
Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede (1)
Tovarna lepil (1)
Tovarna nogavic Polzela (1)
Tovarna umetnih brusov Swaty (1)
Tovarna usnja (1)
Tovarna Zlatorog (1)
Triglav film (4)
TSŠ (1)
TTL (1)
Tujskoprometna zveza (1)
Turistbiro (1)
Turistički savez Jugoslavije (10)
Turistična zveza (3)
Turistična zveza Slovenije (8)
Turistično društvo (8)
Turistično društvo Bohinj - jezero (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (1)
UK ZSMS (4)
UK ZSMS etc. (2)
Union film (1)
Unior (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Univezitetna klinika za plastično kirurgijo (1)
Večer (3)
Velebit (1)
Vesna film (611)
Viba film (22)
Videm (4)
VTOZD Arhitektura, Univerza Edvarda Kardelja (1)
VVO - Tončke Mokorelove (1)
Wieser (1)
XIV. divizija NOV (1)
Yugoslav union of students (1)
Zadružna hranilnica in posojilnica (1)
Zagreb film (2)
Zaklad (1)
Zavarovalna skupnost Triglav (2)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo (1)
Zavod SRS za varstvo narodne in kulturne dediščine, Restavratorski atelje (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za kulturo in prosveto (1)
Zavod za ozganizacijo poslovanja (1)
Zavod za socialno medicino in higieno Gorenjske (1)
Zavod za turizem (3)
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica (1)
Zavod za zdravstveno varstvo, TOZD socialna medicina in higiena (1)
ZC TOZD Zavod za socialno medicino in higieno - komisija za zdravstveno vzgojo (1)
Zdravilišče (1)
Združena lista (1)
Združenje bank Slovenije (2)
Združenje umetnikov (1)
ZDSLU (1)
Zemljepisni muzej (1)
ZKO (2)
ZKOS (1)
Zlatorog (2)
ZPM Slovenije (1)
ZSMS (2)
ZTKO (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (2)
Zveza hortikulturnih društev Slovenije (1)
Zveza hortikulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij (4)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (2)
Zveza kulturnih organizacij občine (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije etc. (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (66)
Zveza obrtnih združenj Slovenije (2)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza sindikatov Slovenije (1)
Zveza SIS SR Slovenije za varstvo pred požarom (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (4)
Zveza slovenskih likovnih umetnikov (1)
Zveza socialistične mladine Slovenije (1)
Zveza ŠOLT (1)
Zveza študentskih športnih organizacij (1)
Zveza telesnokuklturnih organizacij Slovenije (3)
Železarna (1)
Železniško gospodarstvo (6)
Žito - Šumi (1)
Išči med rezultati (4615)