Število rezultatov iskanja: 1190

Leto izida
2014 (1190)odstrani
Založnik
1A internet (13)
ABV (1)
AHS (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Andragoški center Slovenije (10)
Aristej (2)
Artius (5)
Artizan (3)
author (2)
author R. DiRicchardi (1)
Banka Slovenije (3)
Beletrina (46)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Bird Publisher (6)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (22)
CEEMAN (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (10)
Center vojaških šol (1)
Centerkontura (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Dashöfer (1)
Delo (3)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Didakta (12)
DigitPen (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo mladih geografov Slovenije (2)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (3)
Društvo študentov medicine (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (1)
Društvo Zaživi življenje (3)
Družina (48)
Državni izpitni center (5)
Državni svet Republike Slovenije (2)
DZS (20)
Eduvision (1)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Eno (8)
EPOS (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Management (1)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Sciences (2)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (9)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (9)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za strojništvo (5)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za upravo (3)
Fakulteta za varnostne vede (3)
Filozofska fakulteta (3)
Gea College (1)
Gimnazija (1)
Gimnazija Moste (1)
Glasbena šola (1)
Goga (21)
Gorenjski muzej (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
GRSOFT Structural Engineering (3)
Histria Editiones (1)
Ico (5)
Institut Jožef Stefan (10)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (16)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Intelyway webmedia (1)
Interesansa-zavod (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
IUS Software, GV založba (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (2)
Kancerološko združenje SZD (1)
Kasaški klub (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (4)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (2)
Kmečki glas (1)
Knjigca (1)
Knjižnica (2)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Könyvtár (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (2)
Križniški red (1)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno društvo Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Lek (1)
Litera (3)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (1)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (28)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (2)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (2)
Mariborska razvojna agencija (1)
Math (1)
Matica hrvatska, Ogranak (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medijski partner (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Mestna knjižnica (3)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (18)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kulturo (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Miš (1)
Mladika (14)
Mladinska knjiga (71)
Moderna organizacija (2)
Modrijan (2)
Moksha (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narava (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
National Museum of Slovenia (1)
Neo koncept (1)
Nigrad (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Obzorja (8)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Okaši (6)
Onkološki inštitut (34)
Onkološki inštitut, Oddelek akutne paliativne oskrbe (1)
Onkološki inštitut, Sektor za internistično onkologijo (1)
Orion's! (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Partner graf (1)
PeBook (49)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (2)
Pihalni orkester (1)
Pivec (8)
Pokrajinski muzej (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Potovanje duše (3)
Pravna fakulteta (1)
Prohealth (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
Quark (3)
RC IKTS (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Revija SRP (1)
Rokus Klett (44)
Romar (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
Salve (2)
samozal. (20)
samozal. A. Kokot (1)
samozal. Andrej Šalehar (1)
samozal. B. Ekselenski (4)
samozal. B. Križ (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. F. Stele (3)
samozal. M. Hladnik (1)
samozaložba (18)
Sanje (70)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija za internistično onkologijo (1)
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
self-publishing (1)
självförlag (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slavistično društvo (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Evaluation Society (2)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (1)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovenski dom (1)
Slovensko biokemijsko društvo (1)
Slovensko društvo Cankar Sarajevo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (1)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (1)
Slovensko združenje paliativne medicine (20)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
Slowenische Schriftstellerverband (1)
Socialna akademija (1)
Sodobnost International (1)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošna bolnišnica (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (9)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Steps (1)
Strancar.com (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svetopisemska družba Slovenije (22)
SZK Oktatási Intézete (3)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (3)
ŠD Narodni dom (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (11)
Štrancar.com (1)
The National Education Institute Slovenia (1)
ToKnowPress (2)
��tudentska založba Litera (2)
Umanotera (3)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMco (4)
University of Primorska Press (3)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Uradni list Republike Slovenije (9)
v samozal. (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (6)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (9)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba FDV (1)
Založba FE (2)
Založba FE in FRI (3)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (13)
Založba ZRC (22)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Marianum (1)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (17)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2)
Zavod RS za šolstvo (31)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje ateistov Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI (1)
Združenje za senologijo (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (4)
Zgodba.net (7)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zvezda 11 (1)
Išči med rezultati (1190)