Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in je povsem primerljivo z najbolj prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi. Na samostojno pot je ZRC stopil leta 1981, čeprav je večina inštitutov že desetletja prej delovala pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju in sinergiji. Več kot tristo sodelavk ter sodelavcev ZRC-ja je razporejenih v osemnajstih inštitutov, ki so samostojni, a med seboj usklajeni in povezani. Delo raziskovalcev, ki je mnogovrstno in raznotero, obsega preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Rezultati njihovega dela so med drugim vidni v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskanih in spletnih različicah.

Število rezultatov iskanja: 5815

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
= Institute for Slovene Emigration Research (15)
Akademie Verlag (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1278)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (Ljubljana) (2)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (77)
Institute for Slovene Emigration Research (245)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (18)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (642)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (427)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (244)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (102)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2184)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (16)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (412)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (121)
Založba ZRC (1146)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (214)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (412)
ZRC Publishing (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (288)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
Dostop
Išči med rezultati (5815)