Janez Vajkard Valvasor

Kartograf, geograf, zgodovinar, pisatelj, polihistor, založnik in zbiratelj Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) je leta 1689 v Nürnbergu izdal monumentalno kulturnozgodovinsko topografsko enciklopedijo Kranjske z naslovom Die Ehre Dess Hertzogthums Crain. V njej je s pomočjo sodelavcev zbral številne zgodovinske, etnografske, naravoslovne in druge podatke, ki še danes predstavljajo neprecenljiv vir za zgodovino današnjega slovenskega ozemlja, veliki stroški tega dolgoletnega projekta pa so ga prignali na rob preživetja. V svoji bakroreznici na gradu Bogenšperk ter v sodelovanju z raznimi grafiki in tiskarji, med drugim z Janezom Krstnikom Mayrom iz Ljubljane, je izdal tudi več topografij, zbirk vedut in zemljevidov Kranjske, Koroške, Krasa in Istre ter nekatere druge knjige, kot je na primer verzificirano moralno-didaktično delo Theatrum mortis humanae tripartitum. Zaradi odmevne razprave o delovanju presihajočega Cerkniškega jezera je bil leta 1687 izvoljen tudi med člane Kraljeve družbe v Londonu.

V zbirki so predstavljeni posamezni izvodi Valvasorjevih del iz zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice in Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu, pa tudi članki ter biografske in druge študije, ki obravnavajo Vavasorjevo življenje in delo.


Število rezultatov iskanja: 73

Časopisje in članki - oblika
Išči med rezultati (73)