Projekt ODEUROPA
Projekt ODEUROPA je evropski raziskovalni projekt, ki združuje znanja s področij senzoričnega rudarjenja in dediščine vonja. Projekt, katerega cilj je pokazati, da je vključevanje našega čutila za vonj in naše dišavne dediščine pomembno sredstvo za povezovanje in promocijo evropske snovne in nesnovne kulturne dediščine, razvija nove metode za pridobivanje informacij o vonju na podlagi analize digitaliziranih besedil in podob. Da bi ugotovili, kako je bil pojem vonja izražen v različnih jezikih, s katerimi kraji je bil povezan, kakšne vrste dogodkov in praks je zaznamoval ter s kakšnimi čustvi je bil povezan, se raziskovalci za analizo 30.000 slik in 62.000 starejših evropskih besedil v šestih jezikih (angleščini, nemščini, francoščini, nizozemščini, italijanščini in slovenščini) poslužujejo najnovejših metod umetne inteligence. Po tej poti pridobljene informacije so shranjene v European Olfactory Knowledge Graph (Evropski olfaktorični graf znanja) in nato uporabljene za ustvarjanje novih “zgodb”, ki temeljijo na raziskavah kulturne zgodovine.
V digitalno zbirko, ki je pred vami, je vključenih več kot 5000 besedilnih digitalnih objektov, ki jih je k projektu ODEUROPA v sodelovanju z drugimi dediščinskimi ustanovami prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica.

Število rezultatov iskanja: 5029

Časopisje in članki - naslov
Amerikanski Slovenec (73)
Ameriška domovina (6)
Angeljček (17)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Belokranjec (1)
Besednik (Celovec) (14)
Bodeča neža (1)
Bodočnost (3)
Bogoljub (Ljubljana) (14)
Brencelj (7)
Brivec (6)
Brus (1889-1891) (9)
Carniola (1910-1919) (1)
Clevelandska Amerika (50)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (22)
Čas (Ljubljana) (2)
Dan (1912) (68)
Danica (Ljubljana) (2)
Delavec (1914) (3)
Delavski list (Trst) (2)
Demokracija (1918) (1)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (2)
Dolenjske novice (45)
Dom in svet (Ljubljana) (133)
Domači prijatelj (Praga) (93)
Domačin (7)
Domoljub (Ljubljana) (106)
Domovina (1891-1908) (43)
Domovina (Ljubljana) (5)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (2)
Društvenik (Ljubljana) (2)
Družinski prijatelj (Trst) (3)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (25)
Duhovni pastir (26)
Edinost (Trst) (178)
Edinost-Unity (11)
Enakopravnost (ZDA) (1)
Glas (Gorica) (3)
Glas naroda (New York) (218)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (85)
Glasilo KSK jednote (2)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (11)
Glasnik (Calumet) (8)
Glasnik (Ljubljana) (7)
Glavna šola - Kranj (1)
Gorenjec (1900-1941) (55)
Gorica (21)
Gospodarski glasnik za Štajersko (23)
Gospodarski list (Gorica) (7)
Gostilničar (26)
Ilustrirani glasnik (49)
Ilustrovan narodni koledar (3)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (2)
Jeseniška straža (2)
Jezičnik (1)
Jež (Ljubljana) (3)
Jug (2)
Jugoslavija (Ljubljana) (7)
Jugoslovan (1917) (2)
Jugoslovanski učiteljiščnik (2)
Juri s pušo (1)
Jutro (1910) (42)
Katoliški obzornik (4)
Kmetijske in rokodelske novice (136)
Kmetovalec (264)
Kmetovalec (Gorica) (1)
Kmetski list (1)
Kmetski prijatel (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (1)
Kres (Celovec) (5)
Kurent (1918) (8)
Letno poročilo uršulinskih dekliških šol v Ljubljani (2)
Letopis Matice Slovenske (1)
Literarna pratika (1)
Ljubljanski časnik (2)
Ljubljanski list (7)
Ljubljanski škofijski list (1)
Ljubljanski zvon (259)
Lovec (Ljubljana) (10)
Marijin list (5)
Mentor (Ljubljana. 1908) (20)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mir (Celovec) (75)
Murska straža (2)
Napredna misel (1)
Naprej (3)
Naprej (glasilo JSDS) (13)
Narodni dnevnik (12)
Narodni list (Celje) (24)
Narodni socijalist (1919) (2)
Naš kmečki dom (15)
Naša gospodinja (29)
Naša moč (1905) (28)
Naši zapiski (3)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (4)
Njiva (Trst) (6)
Notranjec (6)
Nova doba (9)
Nova doba (Celje) (2)
Nova domovina (9)
Nova nada (2)
Nova Soča (9)
Novi čas (Gorica) (5)
Novine (Murska Sobota) (5)
Občinska uprava (1905) (3)
Odmev iz Afrike (1)
Omladina (1904) (3)
Osa (1905) (3)
Pavliha (1892-1894) (1)
Pedagoški letnik (1)
Pedagoški letopis (1)
Piščalka za abstinente, pivce in pijance (14)
Planinski vestnik (5)
Pomladni glasi (2)
Popotnik (1880-1941) (50)
Posavska straža (1)
Pozdrav iz domovine (1)
Pravi Slovenec (1)
Preporod (1912) (1)
Primorski gospodar (48)
Primorski list (Gorica) (41)
Proletarec (Chicago) (42)
Prosveta (ZDA) (43)
Ptujski list (2)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (18)
Realka - Idrija (3)
Resnica (1917) (1)
Rodoljub (15)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Rudar (1910) (8)
Sava (Kranj) (8)
Savinja (Celje, 1914) (1)
Sloga (Cleveland) (1)
Sloga (Gorica) (2)
Slovan (Ljubljana. 1884) (8)
Slovan (Ljubljana. 1902) (71)
Slovanski svet (1888) (2)
Slovenec (1873) (215)
Slovenija (1915) (2)
Slovenka (48)
Slovenka (Ljubljana) (2)
Slovenska bčela (1)
Slovenska čebela (8)
Slovenska gospodinja (19)
Slovenska zadruga (1898) (4)
Slovenska žena (1)
Slovenske novice (1916-1920) (8)
Slovenski čebelar (70)
Slovenski čebelar in sadjerejec (2)
Slovenski dom (1909-1914) (64)
Slovenski glasnik (1858) (4)
Slovenski gospodar (107)
Slovenski list (1896) (27)
Slovenski meščan (1)
Slovenski narod (392)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (10)
Slovenski pravnik (2)
Slovenski tednik (2)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (20)
Slovenski učitelj (Maribor) (2)
Soča (68)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (1)
Straža (Maribor) (36)
Svoboda (1919) (4)
Svobodna misel (5)
Škrat (Trst) (1)
Šola (2)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (24)
Štajerc (154)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (2)
Tedenske slike (1914) (10)
Torbica (2)
Trgovski list (2)
Učiteljski tovariš (53)
Večerni list (9)
Vedež (1848) (3)
Venec cerkvenih bratovščin (1)
Vertec (1871) (128)
Vesna (1892) (1)
Vrtnar (Ljubljana) (5)
Zarja (1911) (64)
Zgodnja Danica (37)
Zora (1872) (9)
Zora (Ljubljana) (11)
Zvon (1870) (14)
Zvonček (Ljubljana) (90)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (5)
Ženski list (1)
Založnik
A. Einšpieler (24)
A. Janežič (14)
A. Turk (1)
Alojzij Valentinčič (1)
Alojzija Štebi (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (1)
Andrej Gabršček (9)
Anton Bavčar (1)
Anton Janežič (4)
Anton Kristan (3)
Anton m. Obizzi (2)
Anton Pesek (7)
Bralno društvo Edinost (1)
C. Jekovec (3)
C. k. kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (1)
C. kr. realka (2)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (2)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (23)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (4)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Čebelarsko društvo (8)
D. Bastiančič (1)
D. Hribar (1)
Delavska izobraževalna zveza Svobode (4)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (26)
Deželni odbor kranjski (2)
Dragotin Hribar (51)
Dragotin Mohar (10)
Dramatično društvo (3)
Društvo Abstinent (2)
Društvo Pravnik (2)
Društvo Pripravniški dom (14)
Družba Slovenija (2)
Družba sv. Mohora (11)
Družba sv. Mohorja (11)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Edinost (1)
Edinost Publishing (73)
Edward Kalish (50)
F. Haderlap (75)
Fr. Derganc (2)
Fran Bartl (64)
Fran Jaklič (20)
Fran Podgornik (2)
Frančišek Kralj (2)
Frančišek Pavletič (11)
G. Paternolli (1)
Gašper H. Martelanc (1)
Giontini (1)
Glas naroda (218)
Glasbena matica (3)
Glavna šola v Krajni (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (12)
Goriška tiskarna 'A. Gabršček' (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (4)
Goriško kmetijsko društvo (48)
H. Ničman (1)
I. Gruntar (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (7)
I. Lapajne (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (9)
I. Slavec (41)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (9)
Ignacij Sitar (8)
II. državna gimnazija (1)
Ivan Dolenc (6)
Ivan Dolinar (175)
Ivan Jakopič (7)
Ivan Jelačin (19)
Ivan Mlinar (3)
Ivan Semen (2)
Ivan Tavčar (2)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (107)
Ivan Železnikar (9)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Blaznik (1)
J. Debevec (6)
J. Giontini (4)
J. Krajec (51)
J. R. Milic (3)
J. Rudolf Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (53)
Jakob Alešovec (7)
Janez Krizostom Pogačar (39)
Janez Modic (2)
Janez Rakusch (2)
Janko M. Pajk (9)
Josip Furlan (1)
Josip Kopač (5)
Josip Marušič (14)
Josip Petejan (10)
Josip Stritar (14)
Jožef Blaznik (138)
Jožef Klekl (5)
Jožef R. Milic (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (42)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (50)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
Karel Albrecht (1)
Karl Linhart (154)
Katol. bukvarna (2)
Katol. Bukvarna (1)
Katoliška bukvarna (48)
Katoliška tiskarna (50)
Katoliško tiskovno društvo (138)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (5)
Klainmayr & Bamberg (1)
Klaverjeva družba (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Kleinmayr (1)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (7)
Kleinmayr & Bamberg (5)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Klekl Jožef (4)
Kmetijska družba (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (264)
Kmetijsko društvo (Gorica) (7)
Kolinska tovarna (29)
Konsorcij (3)
Konzorcij (172)
Konzorcij Belokranjec (1)
Konzorcij Edinosti (48)
Konzorcij Gorenjca (55)
Konzorcij Jugoslovana (1)
Konzorcij Preporoda (1)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (9)
Konzorcij Slovenskega meščana (1)
Konzorcij Trgovskega lista (2)
Konzorcij Večernega lista (9)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (1)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (2)
L. Schwentner (33)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (3)
Leonova družba (6)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Ljubljana (1)
Ljubljana : Šimen Jak (1)
Ljudska tiskarna (215)
Lovska zveza Slovenije (10)
Ludovik Tomažič (1)
M. Gerber (1)
M. Kolar (19)
M. Kolar, Ljubljana (104)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (2)
Maks Šeber (6)
MANZ''ova c. k. dvorna založna in vseučiliška knjigarna I. Kohlmarkt (1)
Marica Šega (1)
Martin Konda (85)
Matica hrvatska (2)
Matica slovenska (3)
'Matica slovenska' (1)
Matica Slovenska (5)
Mestna glavna šola (1)
Mihael Moškerc (28)
Mihajlo Rostohar (1)
Milan Plut (42)
Muzejsko društvo za Kranjsko (3)
na prodaj v nemških šolah (1)
na svitlo dala c. k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
na svitlo dala C.k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
Narodna tiskarna (403)
Narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (2)
Narodna založba (39)
Narodni konzorcij (1)
Narodni konzorcij Jeseniške straže (2)
Naši zapiski (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
Natis. R. Milic (1)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil ino naprodaj imá Janez Leon (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Natisnila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Ničman (1)
Organizacija Ljubljanskega učiteljišča (2)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoško društvo (1)
per Joshefu od Bacho (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
pisatelj (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pripravniški dom (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
Rasto Pustoslemšek (64)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (2)
Rozalija Eger (3)
Rudolf F. Gregorich (10)
Rudolf F. Gregorič (11)
s. n. (39)
s.n. (16)
samozal. (2)
samozal. D. Hribar (1)
samozal. J. Aléšovec (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (7)
Sloga (1)
Slovenska Matica (9)
Slovenska narodna podporna jednota (54)
Slovenska socialna Matica (3)
Slovenska socijalna matica (1)
Slovenska šolska Matica (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovensko društvo (15)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Slovensko tiskovno društvo (16)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
Svobodna misel (1)
Škofijski ordinariat (1)
Štajerčevo tiskovno društvo (2)
Štefan Godina (3)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (5)
Tiskarna Sava (8)
Tiskarna sv. Cirila (107)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna družba Nove domovine (9)
Tiskovna zadruga (262)
Troškom C.K. Prodavnice Šol. Knjig (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Učiteljska Tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (69)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (2)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V Zalogi C.Kr. Bukvarnice Za Šole (1)
V. Cernic (2)
V. Požgaj (1)
V. Spindler (1)
Vesnani na Dunaji (1)
Viktor Dolenc (68)
Viktor Zoré (3)
Vinko Kermolj (2)
Višji kulturni svet (6)
Vladarska tiskarnica (1)
Vladimir J. Teharski (2)
vredništvo slovenskega Glasnika (2)
Vydrova tovarna žitne kave (93)
W. Blanke (2)
zalaga izdajatelj A. Kosi (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga Šolskih Knjig (1)
Založ. Henr. Ničman. (1)
Založba c. kr. kmetijske družbe kranjske (5)
Založba Otona Fischerja (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
Založil L. Sehwenter (1)
založil pisatelj (1)
založili izdavatelji (1)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
založnik (2)
Zaveza avstr. jugoslov. učiteljskih društev (1)
Zavod Sv. Stanislava (20)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (70)
Zvezna tiskarna (88)
Zvezna tiskarna v Celju (4)
Zvezna trgovina (1)
Dostop
Išči med rezultati (5029)