Število rezultatov iskanja: 898

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (19)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (5)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Advances in production engineering and management (14)
Angeljček (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (7)
Asian studies (1)
Blejske delavnice iz fizike (16)
Časopis za kritiko znanosti (7)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (21)
Dom in svet (Ljubljana) (69)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Endoskopska revija (1)
Filozofski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Hmeljar (Žalec) (1)
Illiesia (6)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (7)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (17)
Javnost (Ljubljana) (4)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (66)
Kovine zlitine tehnologije (11)
Kronika slovenskih mest (2)
Livarski vestnik (4)
Ljubljanski zvon (29)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (1)
Management (1)
Materiali in tehnologije (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (7)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (9)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (24)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (13)
Natura Sloveniae (1)
Notarski vestnik (1925-1927) (4)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Organizacija (Kranj) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (5)
Rak na črevesju (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (5)
Slavia Centralis (1)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (70)
Slovenski jezik (1997) (6)
Slovenski pravnik (24)
Slovenščina 2.0 (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (5)
Standardi onkološke zdravstvene nege (1)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (5)
Šolsko polje (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (5)
Učiteljski tovariš (146)
Urbani izziv (1)
Vertec (1871) (46)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Zbor občanov (21)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (20)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (16)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (14)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (171)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (498)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko kemijsko društvo (19)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (7)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (14)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (14)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Bird Publisher (8)
C. Manz (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (5)
DMFA, založništvo (16)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo Pravnik (24)
Društvo pravnikov LRS (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (12)
Englischen Kunstanstalt v. H.A. Payne (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK (2)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (14)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (5)
Festival (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Senf (1)
Genija (3)
Geološki zavod (1)
GV Revije (1)
H. Eilers (1)
H. Fiedler (1)
H. Gelpke (1)
H. Haas (1)
H. Heid (3)
H. Wanderer (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (16)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (146)
Jožef Blaznik (66)
Jugoslovanska knjigarna (3)
K. Schnegerk (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (3)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (69)
Konzorcij Edinosti (2)
Kovaška industrija Unior (1)
Krajowa agencjia wydawnicza (2)
LIF (1)
M. Žnidarič (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna občina (2)
Metalurški inštitut el at. (4)
Mississipi College, Dept. of Biology (6)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naše delo (13)
Notarska zbornica Slovenije (4)
Ocean (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (21)
OK SZDL Ljubljana Center (21)
Onkološki inštitut (3)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
R. Bauer (1)
R. v. Waldheim art. Anst. (1)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. M. Šavli (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (28)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (5)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenian Chemical Society (6)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (19)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (9)
Societá storica del Litorale (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (7)
Tiskarna sv. Cirila (70)
Tiskovna zadruga (29)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
Univerza na Primorskem (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (3)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (11)
Železarna Ravne (11)
Železarna Štore (11)
Išči med rezultati (898)