Število rezultatov iskanja: 374

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta Histriae (2)
Advances in production engineering and management (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
Asian studies (1)
Atlanti (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Endoskopska revija (2)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geologija (1)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javno zdravje (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
LAHA (Online ed.) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša sodobnost (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Primerjalna književnost (1)
Proteus (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski gospodar (39)
Slovenski pravnik (4)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (6)
Strojniški vestnik (14)
Štajerc (13)
Teorija in praksa (3)
Učiteljski tovariš (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Ventil (Ljubljana) (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (1)
Železarski zbornik (5)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (14)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (244)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Hartleben (1)
A. Turk (1)
Adolf Holzhauser (1)
Artaria & (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (14)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
bei Christian Friedrich Votz und Sohn (1)
Beletrina (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
chez François Changuion (1)
Co. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
Delavska tiskovna družba (1)
Deutschen Vereines (1)
dLib distributer (2)
Doba Epis (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
Dramatično društvo (3)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Pravnik (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Državna založba Slovenije (4)
Dümmler (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Erste Kroatische Aktiendruckerei (1)
F. A. Brockhaus (1)
F. Fleischer (1)
F. Rasch (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK (2)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Ferd. Ivanus (2)
festival (1)
Festival (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. H. Wigand (1)
G. Senf (3)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
Genija (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Giontini (1)
Glasbena matica (1)
Gorenje (4)
Gostilničarski vestnik (1)
Hertz (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
In J. Riedl's Kunsthandlung (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Giontini (3)
J. J. Augustin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Jos. Millitz (1)
Jožef Blaznik (1)
K. K. Ackerbaugesellschaft (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. Petrič (1)
Karl Baedeker (1)
Karl Linhart (13)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Konzorcij 'Svobode' (1)
KUD Logos (2)
Kurz v. Goldenstein (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
LDS (1)
Leykam (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljanska banka (1)
Metalurški inštitut el at. (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (28)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (20)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (3)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oprecht (1)
PeBook (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Senf (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (43)
Tiskovna zadruga (1)
Trapez Media (7)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
V. Ješe-Janežič (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (6)
W. Braumüller (1)
Wolfgang Gerle (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (2)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zdravilišče (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (374)