Število rezultatov iskanja: 2142

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (10)
Acta carsologica (32)
Acta chimica slovenica (39)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta Histriae (1)
Advances in production engineering and management (8)
Agricultura (Maribor) (2)
Angeljček (32)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (1)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (1)
Ars mathematica contemporanea (8)
Blejske delavnice iz fizike (5)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (141)
Dom in svet (Ljubljana) (78)
Elektrotehniški vestnik (6)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (2)
Hladnikia (1)
Illiesia (9)
Image analysis and stereology (10)
Informacije MIDEM (10)
Informatica (Ljubljana) (11)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (95)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Kmetijske in rokodelske novice (112)
Kovine zlitine tehnologije (13)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (3)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Livarski vestnik (2)
Ljubljanski zvon (126)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (2)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (9)
Metodološki zvezki (1)
Narodna sloga (8)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (17)
Naša skupnost (Jugoslavija) (19)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (21)
Naša skupnost (Ljubljana) (76)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (38)
Naše gospodarstvo (1)
Notarski vestnik (1925-1927) (1)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (7)
Slavistična revija (4)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (118)
Slovenski pravnik (153)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (5)
Strojniški vestnik (9)
Studia mythologica Slavica (1)
Štajerc (9)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (445)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Vertec (1871) (48)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (190)
Zdravniški vestnik (2)
Zvonček (Ljubljana) (21)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1800-1900 (1)
1843 (1)
1844 (2)
1845 (4)
1846 (2)
1847 (2)
1848 (5)
1849 (2)
1850 (2)
1851 (2)
1852 (1)
1853 (5)
1854 (2)
1857 (2)
1858 (1)
1859 (1)
1861 (1)
1862 (6)
1863 (3)
1864 (6)
1865 (3)
1866 (3)
1867 (3)
1868 (10)
1869 (1)
1870 (4)
1871 (2)
1872 (4)
1873 (12)
1874 (3)
1875 (4)
1876 (4)
1877 (3)
1878 (4)
1879 (12)
1880 (5)
1881 (18)
1882 (17)
1883 (4)
1884 (16)
1885 (8)
1886 (17)
1887 (20)
1888 (16)
1889 (14)
189? (1)
1890 (42)
1891 (29)
1892 (35)
1893 (13)
1894 (26)
1895 (20)
1896 (15)
1897 (7)
1898 (10)
1899 (22)
19?? (2)
1900 (23)
1901 (16)
1902 (10)
1903 (10)
1904 (17)
1905 (38)
1906 (16)
1907 (17)
1908 (18)
1909 (14)
191? (1)
1910 (16)
1911 (11)
1912 (22)
1913 (25)
1914 (20)
1915 (13)
1916 (15)
1917 (11)
1918 (9)
1919 (5)
1920 (15)
1921 (10)
1922 (29)
1923 (16)
1924 (14)
1925 (22)
1925/1926 (14)
1926 (25)
1927 (19)
1928 (4)
1929 (21)
193? (1)
1930 (13)
1931 (26)
1932 (27)
1932/1933 (1)
1933 (15)
1933/1934 (1)
1934 (15)
1935 (12)
1936 (13)
1937 (10)
1937/1938 (1)
1938 (11)
1938/1939 (2)
1939 (11)
1940 (16)
1941 (7)
1942 (5)
1942/1943 (1)
1943 (2)
1943/1944 (1)
1944 (1)
1946 (2)
1947 (1)
1948 (11)
1949 (22)
1950 (8)
1951 (2)
1952 (1)
1955 (3)
1956 (10)
1957 (8)
1958 (2)
1960 (1)
1960-1965 (1)
1963 (1)
1964 (2)
1965 (1)
1968 (1)
1969 (1)
1970 (12)
1971 (5)
1972 (8)
1973 (21)
1974 (25)
1975 (32)
1976 (70)
1977 (18)
1978 (20)
1979 (20)
1980 (34)
1981 (29)
1982 (58)
1983 (39)
1984 (66)
1985 (30)
1986 (14)
1987 (17)
1988 (28)
1989 (15)
1990 (4)
1991 (5)
1992 (4)
1993 (8)
1994 (9)
1995 (3)
1996 (4)
1997 (8)
1998 (8)
1999 (4)
2000 (4)
2001 (8)
2002 (6)
2003 (7)
2004 (5)
2005 (9)
2006 (14)
2007 (11)
2008 (20)
2009 (15)
2010 (7)
2011 (23)
2012 (11)
2013 (26)
2014 (10)
2015 (18)
2016 (14)
2017 (22)
2018 (15)
2019 (8)
2020 (4)
2021 (1)
Izvor
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (55)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (670)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1147)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (12)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko kemijsko društvo (39)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (36)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. R. Thiel (1)
Artaria & Comp. (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
Biotehniška fakulteta (10)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
DMFA, založništvo (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo Pravnik (154)
Društvo pravnikov LRS (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (10)
Državna založba Slovenije (11)
E. Bulić (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Tempsky (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (8)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Freytag (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
GV Revije (1)
Hmezad Agrina Mega (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (22)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (445)
Jožef Blaznik (112)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (9)
Karl Linhart (9)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katoliško tiskovno društvo (78)
Klub Revus (1)
Konzorcij (8)
Konzorcij Edinosti (2)
L. Schwentner (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
M. Damaška (1)
Mestna občina (3)
Metalurški inštitut el at. (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Mississipi College, Dept. of Biology (9)
Mladinska knjiga (7)
Moderna organizacija (2)
N. R. Smith (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Naše delo (38)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Notarska zbornica Slovenije (1)
Nova revija (2)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Ocean (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (190)
OK SZDL Ljubljana Center (141)
Onkološki inštitut (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (9)
Protect (1)
R. Krziwanek (1)
R. Marković (2)
R. Martinelli (1)
R. Neuman, Foto Drava (1)
R. Podobnik (1)
R. Šimic (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
SEM Institute for Climate Change (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (97)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (6)
Slovenian Chemical Society (11)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (35)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (39)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (17)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (19)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Študentska založba (5)
T. Strein (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (118)
Tiskovna zadruga (126)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Visoka šola za politične vede (1)
Vladavina Kraljestva (1)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavičaj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (13)
Železarna Ravne (13)
Železarna Štore (13)
Išči med rezultati (2142)