Število rezultatov iskanja: 310

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (156)
Prirodoslovni muzej Slovenije (34)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (24)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (15)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Založnik
(2)
= Slovene Writers’ Association (1)
Association of Radiology and Oncology (2)
Beletrina (4)
Biotehniška fakulteta (2)
Brockhaus (1)
Bruce publishing company (1)
C. Limbäck-Stokin (1)
Cankarjeva založba (6)
Catholic informaton Society (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
chez François Des Ventes (1)
D. Jaušovec (1)
D. Radjenović (1)
Das Dürerbund für Österreich (1)
Delo (2)
DMFA, založništvo (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
Družba Jezusova (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Eye Withess Music (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
Gebrüder Kröner (1)
Güssing Energy Technologies (3)
I. Vasileska (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
K. u. k. militärgeographisches Institut (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Krščanski center Slovenija (1)
KUD Logos (1)
LDS (5)
M. Kavčič (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (33)
Mladinska knjiga (5)
Moderna organizacija (2)
Nova revija (3)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
PKP, RTV (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (34)
R. Drischel (6)
samozal. (1)
samozal. K. Glaser (1)
samozal. S. Cvenkel (1)
Sanje (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Sparcasse (1)
Študentska založba (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (3)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (27)
Velhagen & Klasing (1)
Vladavina Kraljestva, zavod za družbeni napredek (1)
William Clowes and sons (1)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Išči med rezultati (310)