Število rezultatov iskanja: 3319

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (13)
Acta carsologica (10)
Acta chimica slovenica (46)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (8)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (11)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta geotechnica Slovenica (3)
Acta Histriae (1)
Advances in business related scientific research journal (1)
Advances in production engineering and management (27)
Agricultura (Maribor) (1)
Anali PAZU HD (2)
Angeljček (79)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (27)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (2)
Ars et humanitas (4)
Ars mathematica contemporanea (6)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (33)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (6)
Blejske delavnice iz fizike (4)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Documenta Praehistorica (5)
Dogovori (315)
Dom in svet (Ljubljana) (154)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Hmeljar (Žalec) (4)
IB revija (Ljubljana) (1)
Illiesia (3)
Image analysis and stereology (7)
Informacije MIDEM (21)
Informatica (Ljubljana) (15)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (91)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (98)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (24)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kronika slovenskih mest (2)
LAHA (Online ed.) (1)
Livarski vestnik (2)
Ljubljanski zvon (71)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (7)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (3)
Metodološki zvezki (3)
Muzikološki zbornik (3)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (32)
Naša komuna (Ljubljana) (38)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (79)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (91)
Naša skupnost (Ljubljana) (561)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (48)
Naše gospodarstvo (3)
Notarski vestnik (1925-1927) (1)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (6)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (8)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (2)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slovenian veterinary research (5)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (182)
Slovenski pravnik (86)
Social overview (1)
Socialni razgledi (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (19)
Sodobnost (1933) (26)
Sodobnost (1963) (19)
Strojniški vestnik (9)
Studia mythologica Slavica (3)
Svet ptic (2)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (285)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (114)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (281)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zvonček (Ljubljana) (35)
Železarski zbornik (6)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1739 (1)
1742 (2)
1743 (1)
1757 (1)
1761 (2)
1762 (1)
1776 (1)
18?? (1)
1843 (2)
1844 (19)
1845 (9)
1846 (4)
1847 (2)
1848 (4)
1849 (3)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1854 (1)
1855 (4)
1856 (1)
1857 (6)
1859 (1)
1861 (2)
1862 (2)
1863 (2)
1864 (4)
1866 (6)
1867 (1)
1868 (2)
187? (2)
1870 (4)
1870-1880 (1)
1871 (3)
1872 (4)
1873 (2)
1874 (11)
1875 (5)
1876 (1)
1877 (7)
1878 (9)
1879 (13)
188? (1)
1880 (13)
1880-1890 (1)
1881 (10)
1882 (16)
1883 (13)
1884 (5)
1885 (8)
1886 (10)
1887 (8)
1888 (7)
1889 (19)
1890 (30)
1891 (33)
1892 (54)
1893 (32)
1894 (46)
1895 (36)
1896 (23)
1897 (12)
1898 (5)
1899 (13)
19?? (3)
190? (2)
1900 (25)
1901 (34)
1902 (18)
1903 (14)
1904 (14)
1905 (19)
1906 (14)
1907 (18)
1908 (11)
1909 (9)
1910 (12)
1911 (12)
1912 (7)
1913 (22)
1914 (6)
1915 (14)
1916 (30)
1917 (10)
1918 (6)
1918/1919 (1)
1918-1919 (1)
1919 (16)
1920 (7)
1921 (7)
1922 (17)
1923 (15)
1924 (10)
1925 (21)
1925/1926 (5)
1926 (20)
1927 (12)
1928 (9)
1929 (13)
1930 (7)
1931 (8)
1932 (26)
1932/1933 (1)
1933 (23)
1933/1934 (8)
1934 (10)
1934/1935 (2)
1935 (20)
1935/1936 (3)
1936 (12)
1937 (9)
1937/1938 (1)
1938 (4)
1938/1939 (3)
1939 (13)
194? (2)
1940 (8)
1940-1960 (1)
1941 (8)
1942 (4)
1942/1943 (2)
1943 (3)
1943/1944 (3)
1944 (2)
1947 (3)
1948 (14)
1949 (35)
195? (2)
1950 (14)
1951 (2)
1952 (1)
1953 (2)
1955 (6)
1956 (17)
1957 (45)
1958 (13)
196? (1)
1960 (2)
1961 (1)
1963 (6)
1964 (2)
1965 (10)
1966 (4)
1967 (3)
1968 (4)
1969 (1)
1970 (11)
1970-1979 (9)
1971 (7)
1972 (32)
1973 (54)
1974 (50)
1974/1975 (1)
1975 (31)
1975-1990 (1)
1976 (79)
1977 (45)
1978 (77)
1979 (73)
1980 (60)
1981 (61)
1982 (108)
1983 (83)
1983-1900 (1)
1984 (124)
1985 (89)
1986 (82)
1987 (75)
1988 (116)
1989 (79)
1990 (7)
1991 (14)
1992 (34)
1993 (49)
1994 (45)
1995 (1)
1996 (6)
1997 (5)
1998 (7)
1999 (4)
2000 (8)
2001 (12)
2002 (11)
2003 (5)
2004 (9)
2005 (9)
2006 (19)
2007 (22)
2008 (20)
2009 (25)
2010 (28)
2011 (14)
2012 (16)
2013 (28)
2014 (38)
2015 (34)
2016 (40)
2017 (31)
2018 (25)
2019 (22)
2020 (13)
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
GEA College (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (49)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (8)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (19)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1723)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1097)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (14)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (15)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (46)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (21)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (11)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (27)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (37)
ZRC SAZU (20)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Založnik
A. Šmalc (1)
A. Turk (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
B. Volavšek (1)
bey Adam Friderich Reichhard ... (1)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
Biotehniška fakulteta (13)
Bird Publisher (1)
Braumüller (1)
Cankarjeva založba (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (8)
D. Kolar (1)
DMFA, založništvo (4)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (6)
Društvo Pravnik (86)
Društvo pravnikov LRS (7)
Društvo psihologov Slovenije (30)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (7)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (33)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. S. Krischke (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (27)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (1)
Fancy (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Foto Slovenija (6)
Foto Triglav (1)
GEA College (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gutenberghaus (1)
GV Revije (1)
Helidon (2)
Hmeljarsko združenje Slovenije (4)
Hölder (1)
IMAD (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Jernejčič (1)
J. Leon (1)
J. Schober (1)
J. Slivnik (1)
J. Smeh (1)
J. Šiftar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (285)
Jožef Blaznik (98)
Jugoton (1)
Karl Sima (3)
Katoliško tiskovno društvo (154)
Klub Revus (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (2)
L. Krach's Wittwe (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
Ljudske pevke Urbančanke (2)
M. S. Karaman (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna občina (2)
Metalurški inštitut el at. (6)
Mimik (1)
MIMIK (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (3)
Moderna organizacija (6)
Muzej grada Beograda (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Naše delo (48)
Notarska zbornica Slovenije (1)
Nova revija (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (281)
OK SZDL Ljubljana Center (315)
PeBook (10)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Rosa Pitschl (4)
RTV (5)
S. D'Andri (1)
S. Hendler (1)
S. Hering (1)
S. Lypoldt (1)
S. Smolej (1)
S. Volkmann (1)
S. Weinrich (2)
S. Weitzmann (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (652)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Society Informatika (3)
Slovene Welding Society (8)
Slovenian Chemical Society (14)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (26)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (11)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (27)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (46)
Slovensko prosvetno društvo Danica (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (79)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Sraka (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (21)
Suvenir dizajn (2)
Šola za ravnatelje (1)
Št. Južna Srbija (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (9)
Teološka fakulteta (1)
The Tourist Association of Yugoslavia (2)
Tiskarna sv. Cirila (182)
Tiskovna zadruga (71)
Trbovlje, S. Weiss (3)
Turistička štampa (1)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Ghelenianis (2)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
typis, Adami Friderici Reichardt ... (1)
typis, Catharinae Labaunianae viduae, factore Leopoldo Joanne Kamenitzky (1)
UMAR (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Marinković (1)
Vejica (1)
Veterinarska fakulteta (5)
Weiss (1)
Zadružna štampa (10)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (40)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (20)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (24)
Železarna Ravne (24)
Železarna Štore (24)
Išči med rezultati (3319)