Število rezultatov iskanja: 5513

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (7)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (2)
Acta Histriae (3)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Angeljček (5)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (19)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (22)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arhivi (24)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Bogoslovni vestnik (3)
Borba in vzgoja (1)
Caesareo-gimnasium academicum Clagenfurtensis (2)
CEPS journal (38)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
De musica disserenda (1)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Dialogi (2)
Didakta (198)
Dogovori (23)
Dom in svet (Ljubljana) (41)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (19)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna deška meščanska šola (Celje) (6)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (8)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
Državna meščanska šola - Jesenice (4)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (3)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (5)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (2)
Državna meščanska šola v Brežicah (6)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Dve domovini (8)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (4)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (12)
Glavna deška šola - Škofja Loka (6)
Glavna šola - Kranj (6)
Glavna šola - Postojna (6)
Glavna šola - Tržič (1)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gozdarski vestnik (3)
Hermes (2)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Iz naše doline (7)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (28)
Izvir (40)
Javna tribuna - Delegatska priloga (5)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (16)
Jezik in slovstvo (225)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kaplje (Idrija) (1)
Keria (Ljubljana) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (53)
Knjižnica (31)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (10)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Kronika (Ljubljana) (43)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Lepša bodočnost (8)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (55)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (2)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Ljudska šola - Idrija (12)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Postojna (32)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (3)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (4)
Ljudska šola - Tržič (15)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (7)
Ljudska šola - Višnja Gora (1)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Loški razgledi (17)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (62)
Meščanska šola - Ljutomer (4)
Meščanska šola - Novo mesto (4)
Muzikološki zbornik (1)
Naš korak (1)
Naša komuna - delegatska priloga (9)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (34)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (14)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (39)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (4)
Novi akordi (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (20)
Organizacija (Kranj) (17)
Organizacija znanja (2)
Ormožanček (4)
Otrok in knjiga (19)
Pedagoška obzorja (51)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (10)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Pravni letopis (7)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (6)
Prva državna deška meščanska šola Kralja Petra I. osvoboditelja v Ljubljani (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (29)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Revija za elementarno izobraževanje (110)
Revija za geografijo (4)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (28)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (2)
Slovenka (1)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski gospodar (63)
Slovenščina 2.0 (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (10)
Socialno delo (19)
Sodobna pedagogika (102)
Sodobni strojnik (1)
Sodobnost (1963) (3)
Statistično gradivo LR Slovenije (11)
Statistično gradivo SR Slovenije (13)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (85)
Šolska poročila (7)
Šolsko polje (20)
Šport (Ljubljana) (2)
Štajerc (5)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (9)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (10)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Trorazredna dekliška ljudska šola v Novem Mestu (1)
Učiteljski tovariš (414)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (50)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (6)
Vestnik za tuje jezike (7)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (47)
Vzgoja (Ljubljana) (54)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zbor občanov (20)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (14)
Zveznik (3)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železne niti (8)
Leto izida
13?? (1)
1350-1375 (1)
1535 (1)
16?? (1)
1778- (1)
1779 (1)
1814 (1)
1826 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1831 (2)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (3)
1836 (2)
1843 (1)
1845 (2)
1846 (3)
1847 (4)
1848 (9)
1849 (6)
1850 (2)
1851 (5)
1852 (1)
1853 (2)
1854 (3)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (5)
1858 (5)
1859 (3)
1860 (5)
1861 (8)
1862 (26)
1863 (25)
1864 (20)
1865 (12)
1866 (9)
1867 (12)
1868 (11)
1869 (8)
1870 (12)
1871 (15)
1872 (21)
1873 (13)
1874 (12)
1875 (11)
1876 (10)
1876/1877 (1)
1877 (11)
1877/1878 (3)
1878 (8)
1878/1879 (3)
1879 (9)
1879/1880 (3)
1880 (20)
1880/1881 (4)
1880-1918 (1)
1881 (22)
1881/1882 (6)
1882 (8)
1882/1883 (9)
1883 (12)
1883/1884 (10)
1884 (7)
1884/1885 (11)
1885 (17)
1885/1886 (13)
1886 (28)
1886/1887 (11)
1887 (7)
1887/1888 (14)
1887/18888 (2)
1888 (21)
1888/1889 (12)
1889 (26)
1889/1890 (11)
1889/1990 (1)
1890 (8)
1890/1891 (11)
1890/1892 (1)
1891 (12)
1891/1892 (13)
1892 (17)
1892/1893 (13)
1892/1993 (1)
1892-1894 (1)
1893 (9)
1893/1894 (12)
1893/1984 (1)
1894 (24)
1894/1895 (15)
1894/1896 (1)
1895 (6)
1895/1896 (12)
1896 (4)
1896/1897 (12)
1897 (9)
1897/1898 (18)
1898 (12)
1898/1899 (11)
1899 (4)
1899/1900 (11)
19?? (5)
1900 (9)
1900/1901 (16)
1900-1918 (1)
1901 (8)
1901/1902 (16)
1902 (10)
1902/1903 (12)
1903 (9)
1903/1904 (10)
1903-1905 (1)
1904 (4)
1904/1905 (6)
1905 (9)
1905/1906 (5)
1906 (14)
1906/1907 (8)
1906-1908 (1)
1907 (7)
1907/1908 (13)
1908 (15)
1908/1909 (12)
1909 (6)
1909/1910 (12)
1910 (19)
1910/1911 (14)
1911 (16)
1911/1912 (7)
1912 (19)
1912/1913 (5)
1913 (9)
1913/1914 (4)
1914 (3)
1914/1915 (2)
1914-1918 (1)
1915 (5)
1915/1916 (3)
1916 (16)
1916/1917 (3)
1917 (8)
1917/1918 (3)
1918 (7)
1918/1919 (1)
1918-1919 (1)
1919 (21)
1919/1920 (1)
1920 (13)
1920/1921 (1)
1921 (13)
1921/1922 (1)
1922 (12)
1922/1923 (1)
1923 (10)
1924 (8)
1925 (12)
1926 (5)
1926/1927 (1)
1927 (23)
1927/1928 (1)
1928 (26)
1928/1929 (2)
1929 (10)
1929/1930 (2)
1929/2930 (1)
1929-1958 (1)
193? (1)
1930 (11)
1930/1931 (2)
1931 (23)
1931/1932 (3)
1932 (12)
1932/1933 (6)
1933 (6)
1933/1934 (11)
1934 (9)
1934/1935 (20)
1935 (18)
1935/1936 (20)
1936 (14)
1936/1937 (23)
1937 (20)
1937/1938 (27)
1937-1940 (1)
1938 (12)
1938/1939 (28)
1939 (11)
1939/1940 (28)
1939/1952 (1)
1940 (15)
1941 (7)
1942 (8)
1942/1943 (1)
1943 (18)
1944 (21)
1945 (5)
1947 (7)
1949 (4)
1952 (1)
1953 (3)
1954 (2)
1955 (2)
1955/1956 (9)
1956 (5)
1957 (7)
1958 (7)
1959 (13)
1960 (10)
1961 (5)
1962 (7)
1963 (4)
1964 (6)
1965 (4)
1966 (8)
1967 (4)
1968 (6)
1969 (13)
1970 (13)
1971 (14)
1972 (10)
1973 (12)
1974 (9)
1975 (12)
1976 (17)
1977 (11)
1978 (15)
1979 (27)
1980 (9)
1981 (20)
1982 (15)
1983 (17)
1984 (14)
1985 (18)
1986 (21)
1987 (19)
1988 (24)
1989 (23)
1990 (15)
1991 (15)
1992 (18)
1993 (32)
1994 (38)
1995 (21)
1996 (26)
1997 (24)
1998 (19)
1999 (27)
2000 (28)
2001 (16)
2002 (20)
2003 (17)
2004 (22)
2005 (28)
2006 (73)
2007 (37)
2008 (152)
2009 (199)
2010 (225)
2011 (243)
2012 (266)
2012-2013 (9)
2013 (340)
2013/2014 (1)
2014 (263)
2015 (249)
2016 (302)
2017 (284)
2018 (135)
2018/2019 (3)
2019 (160)
2019/2020 (1)
2020 (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (24)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (198)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (47)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (6)
Društvo psihologov Slovenije (29)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (41)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (7)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (10)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (4)
Knjižnica Medvode (4)
Knjižnica Mirana Jarca (9)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (19)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Kranj (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (231)
Muzejsko društvo Škofja Loka (17)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4023)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Ormož (4)
Osnovna šola Riharda Jakopiča (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (51)
Planinska zveza Slovenije (10)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (28)
Slovenski šolski muzej (85)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Srednja zdravstvena šola Celje (1)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (57)
Šola za ravnatelje (49)
Študentska založba (5)
Tehniški šolski center Maribor (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (24)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (41)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (17)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (117)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (20)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (102)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (29)
Vsebina
Založnik
(3)
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
a. Klein & Comp. (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Šorgo (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Annales University Press (1)
Arhiv Republike Slovenije (6)
Arhivsko društvo Slovenije (24)
Ataja (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (6)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (9)
Biotehniška šola (12)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (26)
Biteks (3)
Blasnik (1)
C. Gerold's Sohn (10)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. K. Zaloga Bukev Za Šole Pri Sv. Ani. (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (2)
C. Kralj. Bukvarstvo Za Šole (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (4)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center IRIS (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (10)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centerkontura (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (19)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (4)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (3)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Debora (1)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deželni odbor kranjski (9)
Didakta (198)
DMFA - založništvo (1)
Doba Epis (5)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Domus (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (3)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (7)
Društvo DOVES FEE Slovenia (8)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (54)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (51)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (1)
Družba Jezusova (54)
Družba sv. Cirila in Metoda (8)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (2)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (4)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Državna dekliška meščanska šola (6)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (6)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (7)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (3)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (4)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba Slovenije (8)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Državni izpitni center (22)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
DZS (399)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Liegel (2)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Eno (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
F. Kunšek (1)
F. Praprotnik (1)
F. Tempsky (11)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of management (2)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za farmacijo (6)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (10)
Fakulteta za logistiko (11)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (20)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za strojništvo (6)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (25)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
Franc Leskovšek (1)
G. Freytag (1)
Gea College (1)
Geološki zavod (3)
Gimnazija (2)
Giontini (1)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glasbena akademija (1)
Glasbena matica (50)
Glasbena šola (2)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Glavna šola v Loki (1)
gojenci kmetijske šole v Spittalu ob Dravi (8)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
Gostilničarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (12)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (12)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (11)
I. r. deposito dei libri scolastici (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (6)
i2 (2)
IBS, Mednarodna poslovna šola (2)
Idrija Heritage Centre (3)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut Lila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (7)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (10)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Ipavska glavna šola (4)
IPSOS (13)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche (2)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
J. Jesenko (1)
J. Leon (1)
J. Papš (1)
J. R. Milic (1)
J. Sagadin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (414)
Jožef Blaznik (54)
Jug (5)
Jugoslovanska knjigarna (6)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jutro (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (3)
K. k. Montanärars zu Idria (6)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (1)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (21)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Karl Linhart (5)
Karola Gerolda sin (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (30)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (41)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Knjigarna V. Weixl (2)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (9)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (6)
Kopija-nova (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Krajni šolski svet (67)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
L. Cappelli (1)
L. Kisser (1)
L. Novak (1)
L. Schwentner (2)
L. Trevisini (2)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Laibach (1)
LDS (2)
Licinio Cappelli (3)
Lieglova knjigarnica (1)
Limnos (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska knjigarna (1)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola v Kranji (9)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Radečah (1)
Ljudska šola v Senožečah (2)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Llooyd (1)
Loška deška glavna šola (3)
M. Blažić (1)
M. Gerbec (1)
M. Japelj (1)
M. Jurkovič (1)
M. Ovsenik (1)
M. Pikl (1)
M. Planko (1)
M. Razgor (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Mariborska knjižnica (19)
Marketing magazin (1)
Matica Slovenska (1)
Matica slovenska, (1)
Medicinska fakulteta (7)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MeritUM (1)
Merkur (1)
Mestna glavna šola (62)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Meščanska šola v Ljutomeru (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (32)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (77)
Ministrstvo za šolstvo in šport (159)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Mladinska knjiga (10)
Moderna organizacija (17)
Modrijan (40)
Mohorjeva založba (1)
Muzejsko društvo (17)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Nar. Tisk. (1)
Narava (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodno gledališče, Opera (1)
Naše delo (3)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National School for Leadership in Education (1)
Natisnil Janez Leon (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
neznan (1)
Nova revija (1)
NUK (1)
Občina (2)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obzorja (7)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Bežigrad (20)
OK SZDL Ljubljana Center (23)
Onkološki inštitut (2)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
Osnovna šola (5)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
Osnovna šola Ormož (4)
Osnovna šola Preska (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ Preska (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (205)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (28)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (8)
Pedagoška obzorja (51)
Pedagoški inštitut (13)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna deška in trirazredna (s paralelko) dekliška ljudska šola v Ribnici (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (2)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pionirski dom - Center za kulturo mladih (1)
pisatelj (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (10)
Podmladek Rdečega križa Državne narodne šole (7)
Pokrajinska šolska založba (7)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Pravna fakulteta (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (6)
Prva osnovna šola (1)
R. Milic (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (38)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (8)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
RIS Dvorec (7)
Rokus (2)
Rokus Klett (160)
RTV (5)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Rudolf Milic (1)
s. n. (2)
S. Novljan (1)
S. Š. M. (1)
samozal. (7)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. avtor (2)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. F. Humski (15)
samozal. izdajatelj (1)
samozal. J. Cimprič (2)
samozal. J. Kališnik (3)
samozal. J. Prezelj (3)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. N. Novak (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozaložba (13)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (19)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Silvio Spazzal (2)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (39)
Slavistično društvo Slovenije (227)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska farna šola v Šmartnem pri Litiji (2)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (7)
Slovenski šolski muzej (85)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (22)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (3)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SNG Maribor (1)
SO (14)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (19)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (5)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek (2)
Srednja šola Veno Pilon (40)
Srednja upravno administrativna šola (1)
Srenja Tržiška (1)
SŠTS Šiška (1)
St. Veit a. d. Glan (1)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Supra (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (5)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (3)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za ravnatelje (99)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (7)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
Študentska založba (7)
T. Mohar (1)
Tangram (1)
Tečaj za zvezo oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (1)
Tečaj za zvezo Oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (2)
Tehnika "Matajur" (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (5)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški šolski center, Višja strokovna šola (1)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (63)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (56)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
TSŠ (1)
Turistica (1)
typis Egerianis (1)
Učiteljska tiskarna (13)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Upraviteljstvo (7)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (5)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (6)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (20)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (2)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
V Zalogi C.Kr. Bukvarnice Za Šole (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Brumen (1)
V. Kunc (1)
V. Štemberger (1)
Verlag Der Deutsch. Schulvereinsschule In Laibach (1)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Veterinarska fakulteta (9)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za management (3)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (5)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola Academia (4)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (12)
vodstvo šole (3)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (11)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga Šolskih Knjig (1)
Založba Audibook (1)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba FE (14)
Založba FE in FRI (13)
Založba FRI (2)
Založba G (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (12)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod IRC (190)
Zavod LR Slovenije za statistiko (3)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (15)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (79)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (267)
Zavod SR Slovenije za statistiko (26)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (1)
Zbornica zdravstvene nege (20)
Zdravstvena fakulteta (5)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Združenje zdravnikov družinske medicine (28)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (19)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (31)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (103)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (41)
Išči med rezultati (5513)