Število rezultatov iskanja: 1407

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (32)
Acta neophilologica (10)
Annales. Series historia et sociologia (17)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (5)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (17)
Ars et humanitas (11)
Avstralski Slovenec (18)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (6)
De musica disserenda (8)
Dialogi (8)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Dve domovini (16)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (19)
Filozofski vestnik (12)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (14)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (55)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Komar (6)
Kronika (Ljubljana) (82)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (8)
Loški razgledi (11)
Mali list (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (48)
Notranjec (7)
Nova doba: l´era nuova (2)
Otrok in knjiga (11)
Pavliha (Dunaj) (1)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Pravnik (19)
Primerjalna književnost (17)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za geografijo (1)
Slavistična revija (32)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (9)
Stati inu obstati (7)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (10)
Štajerc (12)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Učiteljski tovariš (3)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (405)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (38)
Vestnik za tuje jezike (6)
Vzgoja (Ljubljana) (22)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (18)
Zgodovinski časopis (31)
Železne niti (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (17)
Centralna pravosodna knjižnica (363)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (20)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (19)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (418)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Mirana Jarca (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (12)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (401)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (9)
Rokodelski center Ribnica (2)
Slavistično društvo Slovenije (42)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (100)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
ZRC SAZU (38)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (87)
Založnik
a Iohanne Fabro (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Andrej Komel (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (17)
Artaria & (1)
B. Majer (1)
Beletrina (13)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (405)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (5)
Cecilijino društvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Co. (1)
Dolenjska založba (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (22)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo slovenskih pisateljev (5)
Družba Jezusova (22)
Družina (1)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (9)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
DZS (5)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Bamberg (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (17)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (28)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (12)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Fran Levstik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (1)
Genija (1)
Goga (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Vurnik (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (16)
Intelyway webmedia (1)
J. Leon (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jakopičev paviljon (31)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jožef Blaznik (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
Karl Linhart (12)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Konzorcij (2)
Konzorcij Malega lista (1)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
L. Kralik (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (1)
Literarno društvo IA (2)
M. Jurak (1)
M. Majar (1)
M. Makarovič (1)
Maks Šeber (7)
Mariborska knjižnica (11)
Math (2)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Mladinska knjiga (8)
Modrijan (1)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzejsko društvo (11)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (8)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Narodna galerija (11)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
Neo koncept (1)
New York : Frank Krže (6)
Nova revija (7)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (15)
Padiglione Jakopič (2)
Paviljon R. Jakopiča (1)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (2)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
s. n. (5)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (5)
samozal. GolKerKavčLot (2)
samozal. GorKerKavčLot (2)
samozal. T. Pinter (24)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
Slavistično društvo Slovenije (87)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenski etnografski muzej (19)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (18)
Sophia (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
Sušak, Alga (1)
Študentska založba (8)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (8)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistično društvo (1)
Ulrich Morhart (2)
Umco (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (2)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Zala (1)
Založba /*cf. (2)
Založba Pivec (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (32)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (65)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (19)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (79)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1407)