Število rezultatov iskanja: 746

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta Histriae (17)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (2)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (23)
Arhivi (16)
Ars et humanitas (1)
Asian studies (1)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (16)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (14)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (2)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (13)
Geografski zbornik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (20)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (3)
Illiesia (2)
Instrumentum (7)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (18)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Kmetijske in rokodelske novice (39)
Knjižnica (8)
Kronika (Ljubljana) (21)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (8)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (4)
Muzikološki zbornik (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (3)
Novi akordi (2)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (8)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (23)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (35)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (6)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (8)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (104)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (8)
Studia mythologica Slavica (4)
Šolska kronika (1)
Štajerc (23)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (23)
Učiteljski tovariš (24)
Uprava (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vertec (1871) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (37)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
članki (746)odstrani
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (35)
Inštitut za novejšo zgodovino (23)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Potrča (23)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (13)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (280)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (62)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (16)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (45)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Biotehniška fakulteta (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (9)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (7)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (16)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (35)
Inštitut za novejšo zgodovino (23)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (24)
Jožef Blaznik (39)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karl Linhart (23)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Konzorcij Edinosti (1)
L. Schwentner (2)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (2)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (16)
Občina Bled (1)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (26)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (51)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (6)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (5)
Tiskarna sv. Cirila (104)
Tiskovna zadruga (8)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Založba ZRC (27)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (16)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (37)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Dostop
Išči med rezultati (746)