Število rezultatov iskanja: 132

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (26)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (4)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Cary Engraver & Map-seller (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (10)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pravna fakulteta (2)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Bevc (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Dostop
Išči med rezultati (132)