Število rezultatov iskanja: 1803

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (5)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (15)
Ars et humanitas (1)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (8)
Dialogi (2)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Dve domovini (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (5)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (13)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (20)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (18)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Kmetijske in rokodelske novice (39)
Knjižnica (7)
Koroški Slovenec (1027)
Kronika (Ljubljana) (21)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (8)
Loški razgledi (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše gospodarstvo (1)
Novi akordi (2)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (8)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (19)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (23)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (8)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (104)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (8)
Stavbinski delavec (3)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (23)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Učiteljski tovariš (24)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vertec (1871) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (35)
Železne niti (2)
Leto izida
1781 (1)
1816 (2)
1818 (1)
1820 (1)
1824 (1)
1827 (1)
1848 (2)
1853 (2)
1861 (2)
1862 (1)
1863 (1)
1864 (3)
1865 (2)
1867 (1)
1869 (1)
1870 (2)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (5)
1874 (1)
1875 (6)
1876 (2)
1877 (8)
1878 (5)
1879 (4)
1880 (7)
1880-1885 (1)
1880-1910 (1)
1881 (9)
1882 (8)
1883 (7)
1884 (1)
1887 (4)
1888 (2)
1889 (4)
1890 (6)
1891 (4)
1892 (1)
1893 (4)
1894 (5)
1894-1903 (3)
1895 (2)
1896 (5)
1897 (5)
1898 (5)
1899 (8)
1900 (6)
1900-1903 (2)
1900-1908 (1)
1900-1909 (1)
1900-1911 (1)
1900-1914 (1)
1900-1918 (1)
1901 (4)
1902 (4)
1903 (2)
1904 (2)
1905 (3)
1905-1911 (1)
1905-1914 (1)
1906 (2)
1907 (2)
1908 (4)
1908/1912 (1)
1909 (8)
1909-1910 (1)
1910 (4)
1910-1911 (1)
1910-1914 (2)
1910-1915 (1)
1910-1917 (1)
1910-1920 (1)
1911 (10)
1911-1912 (1)
1912 (18)
1913 (7)
1914 (24)
1915 (7)
1916 (9)
1917 (14)
1918 (11)
1918-1925 (2)
1919 (13)
1920 (11)
1920-1928 (1)
1921 (42)
1922 (51)
1923 (54)
1924 (53)
1925 (59)
1926 (56)
1926-1929 (1)
1927 (58)
1928 (61)
1929 (46)
1930 (50)
1930-1932 (1)
1931 (54)
1932 (53)
1933 (55)
1934 (58)
1935 (52)
1936 (55)
1937 (54)
1938 (60)
1939 (53)
1940 (52)
1941 (12)
1943 (2)
1948 (1)
1950 (1)
1950-1952 (1)
1952 (1)
1953 (1)
1956 (3)
1957 (2)
1959 (2)
1960 (1)
1962 (1)
1964 (2)
1965 (4)
1966 (1)
1967 (1)
1969 (1)
1970 (5)
1971 (2)
1973 (1)
1974 (2)
1975 (1)
1976 (5)
1977 (1)
1978 (5)
1980 (1)
1982 (1)
1983 (1)
1984 (2)
1985 (1)
1986 (1)
1987 (2)
1988 (3)
1989 (9)
1990 (7)
1991 (5)
1992 (6)
1993 (10)
1994 (11)
1995 (8)
1996 (5)
1997 (7)
1998 (4)
1999 (7)
2000 (7)
2001 (9)
2002 (7)
2003 (7)
2004 (15)
2005 (7)
2006 (6)
2007 (15)
2008 (12)
2009 (5)
2010 (9)
2011 (12)
2012 (24)
2013 (18)
2014 (21)
2015 (15)
2016 (24)
2017 (8)
2018 (17)
2019 (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Dnevnik (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (24)
Inštitut za novejšo zgodovino (19)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (28)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1041)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (14)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (454)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (3)
Planinska zveza Slovenije (8)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (13)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (16)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (43)
Založnik
A. Kosi (2)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Beletrina (1)
Bohumil Sirotek (1027)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (2)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Deželni odbor kranjski (1)
Dnevnik (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (9)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Schilcher (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geografski institut JNA (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glasbena Matica (1)
Gorenjski muzej (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Institute for Ethnic Studies (12)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (27)
Inštitut za novejšo zgodovino (19)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
J. Krajec (1)
J. Pleterski (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (24)
Jožef Blaznik (39)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. militär-geographisches Institut (17)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (56)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
Karl Linhart (23)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Klub dobrovoljcev (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Konzorcij Edinosti (1)
L. Schwentner (2)
LDS (2)
Litera (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Mariborska knjižnica (2)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Matica slovenska, (1)
Milic (1)
Militärgeographisches Institut (48)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna Tiskarna (1)
Narodni svet za Koroško (2)
Občina Bled (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prelog (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
s. n. (1)
samozal. M. Belec (1)
samozal. skladatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (26)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska krščansko socialna zveza za Koroško (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (5)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tiskarna sv. Cirila (104)
Tiskovna zadruga (8)
Tourist-Office (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V. Melik (1)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna trgovina (1)
Dostop
Išči med rezultati (1803)