Število rezultatov iskanja: 1475

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta Histriae (16)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (23)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
Asian studies (1)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (16)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (2)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (1)
Documenta Praehistorica (3)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (13)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (20)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Illiesia (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (17)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (8)
Koroški Slovenec (1027)
Kronika (Ljubljana) (3)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (2)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (4)
Muzikološki zbornik (5)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (3)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (8)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (23)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (34)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (6)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavistična revija (8)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (4)
Traditiones (Ljubljana) (23)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vertec (1871) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (3)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Dnevnik (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (34)
Inštitut za novejšo zgodovino (23)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1040)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (98)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko sociološko društvo (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (16)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (62)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
A. Kosi (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Bohumil Sirotek (1027)
Cankarjeva založba (2)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Dnevnik (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (2)
E. Pierson (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geografski institut JNA (2)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glasbena Matica (1)
Gorenjski muzej (1)
GV Revije (1)
Im Verlage des Südoststeirischen Eisenbahn-Ausschusses (1)
Institute for Ethnic Studies (16)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (38)
Inštitut za novejšo zgodovino (23)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
J. Pleterski (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Klub dobrovoljcev (1)
LDS (2)
Litera (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Mariborska knjižnica (2)
Matica Slovenska (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni svet za Koroško (2)
Občina Bled (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pioneer Records (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
samozal. M. Belec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (51)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (6)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (2)
Tiskovna zadruga (2)
Tourist-Office (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Melik (1)
Verlag der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft für Steiermark (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC (28)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (14)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna trgovina (1)
Pravice
pravice pridržane (1475)odstrani
Dostop
Išči med rezultati (1475)