Število rezultatov iskanja: 2173

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta Histriae (17)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (2)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (23)
Arhivi (16)
Ars et humanitas (1)
Asian studies (1)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (16)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (14)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (2)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (1)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (13)
Geografski zbornik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (20)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (3)
Illiesia (2)
Instrumentum (7)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (18)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (3)
Kmetijske in rokodelske novice (39)
Knjižnica (8)
Koroški Slovenec (1027)
Kronika (Ljubljana) (22)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (8)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (4)
Muzikološki zbornik (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (3)
Novi akordi (2)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (8)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (23)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (35)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (6)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (8)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (104)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (8)
Staats-Oberrealschule (Klagenfurt) (4)
Stavbinski delavec (3)
Studia mythologica Slavica (4)
Šolska kronika (1)
Štajerc (23)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (23)
Učiteljski tovariš (24)
Uprava (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vertec (1871) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (37)
Železne niti (2)
Leto izida
1540 (1)
1542 (1)
1549 (1)
1577 (1)
1593 (1)
1660/1670 (1)
1673 (1)
1680/1702 (1)
1684 (1)
1699 (1)
1701 (1)
1714 (1)
1747 (1)
1771-1780 (1)
1773 (1)
1781 (1)
1789 (1)
1800 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (2)
1806 (1)
1809 (1)
1815/1825 (1)
1816 (2)
1818 (1)
1820 (1)
1824 (2)
1827 (1)
1837 (1)
1838 (3)
1840 (2)
1840-1843 (1)
1842 (1)
1848 (2)
1853 (2)
1854 (1)
1860 (1)
1861 (2)
1862 (1)
1863 (1)
1864 (4)
1865 (2)
1867 (1)
1869 (1)
1870 (2)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (5)
1874 (1)
1875 (6)
1876 (2)
1877 (8)
1878 (5)
1879 (4)
1880 (7)
1880-1885 (1)
1880-1910 (1)
1881 (10)
1882 (8)
1883 (9)
1884 (1)
1885 (1)
1887 (4)
1888 (2)
1889 (4)
1890 (6)
1891 (4)
1892 (1)
1893 (4)
1894 (6)
1894-1903 (3)
1895 (2)
1896 (5)
1897 (5)
1898 (5)
1899 (11)
19?? (3)
1900 (6)
1900-1903 (2)
1900-1908 (1)
1900-1909 (1)
1900-1911 (1)
1900-1914 (1)
1900-1918 (1)
1901 (4)
1902 (4)
1903 (3)
1904 (4)
1905 (5)
1905-1911 (1)
1905-1914 (1)
1906 (3)
1907 (2)
1908 (5)
1908/1912 (1)
1909 (10)
1909-1910 (1)
1910 (6)
1910-1911 (1)
1910-1914 (3)
1910-1915 (1)
1910-1917 (1)
1910-1920 (1)
1911 (10)
1911-1912 (1)
1912 (21)
1913 (7)
1914 (26)
1914-1919 (1)
1915 (8)
1916 (9)
1917 (14)
1918 (11)
1918-1919 (14)
1918-1920 (1)
1918-1925 (2)
1919 (50)
1920 (17)
1920-1928 (1)
1920-1945 (1)
1921 (42)
1922 (51)
1923 (54)
1924 (53)
1925 (60)
1925/1930 (1)
1925-1935 (1)
1926 (56)
1926-1929 (1)
1927 (58)
1928 (62)
1929 (46)
1930 (50)
1930-1932 (1)
1930-1940 (1)
1930-1950 (1)
1931 (54)
1932 (53)
1933 (55)
1934 (58)
1935 (52)
1935-1940 (1)
1935-1950 (1)
1936 (55)
1937 (54)
1938 (60)
1939 (54)
1940 (52)
1940-1950 (2)
1941 (13)
1941-1945 (1)
1942-1942 (1)
1942-1945 (1)
1943 (3)
1945 (1)
1945-1955 (2)
1946-1955 (2)
1948 (1)
1950 (2)
1950-1952 (1)
1950-1954 (1)
1950-1955 (8)
1950-1960 (8)
1952 (1)
1953 (1)
1954-1956 (1)
1955-1956 (1)
1955-1965 (1)
1956 (3)
1957 (2)
1959 (2)
1960 (1)
1960-1965 (1)
1962 (1)
1964 (2)
1965 (4)
1966 (1)
1967 (1)
1969 (1)
1970 (6)
1971 (2)
1973 (1)
1974 (2)
1975 (1)
1976 (5)
1977 (1)
1978 (5)
1980 (1)
1982 (2)
1983 (2)
1984 (2)
1985 (1)
1986 (1)
1987 (3)
1988 (4)
1989 (9)
1990 (7)
1991 (6)
1992 (7)
1993 (14)
1994 (12)
1995 (9)
1996 (8)
1997 (8)
1998 (9)
1999 (14)
2000 (10)
2001 (17)
2002 (13)
2003 (12)
2004 (24)
2005 (20)
2006 (16)
2007 (20)
2008 (20)
2009 (9)
2010 (18)
2011 (18)
2012 (38)
2013 (33)
2014 (28)
2015 (26)
2016 (29)
2017 (36)
2018 (23)
2019 (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Dnevnik (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Inštitut za novejšo zgodovino (23)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Potrča (34)
Knjižnica Mirana Jarca (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1144)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (524)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (62)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (16)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (46)
Založnik
A. Hartleben (1)
A. Kosi (2)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Beletrina (1)
bey Georg Schlüter (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Bohumil Sirotek (1027)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (2)
Carinthia (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Deželni odbor kranjski (1)
Dnevnik (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (9)
durch Matthaeus und Johannem Singriener (1)
durch Michael Manger (1)
E. Pierson (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. Schilcher (13)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Foto Ferida (2)
Foto Rhomberg (1)
Frank Verlag (1)
G. Valk (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
Geografski institut JNA (2)
Geographis. Instituts. (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glasbena Matica (1)
Gorenjski muzej (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (7)
GV Revije (1)
H. Tollinger (1)
Hartleben (1)
I. Danckerts (1)
I. Germek (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Im Verlage des Steirischen Radfahrer-Gauverbandes (1)
Im Verlage des Südoststeirischen Eisenbahn-Ausschusses (1)
in der Arnoldischen Buchhablung (1)
Institute for Ethnic Studies (16)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (39)
Inštitut za novejšo zgodovino (23)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
J. Cary Engraver & Map-seller (1)
J. Krajec (1)
J. Lomschek (1)
J. Pleterski (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (24)
Jos. Fr. Kaiser (2)
Jožef Blaznik (39)
Jugoslovanska knjigarna (1)
k. k. a. p. Civil – Geographischen Institute in Wien (1)
K. K. Hof- und Staatsdruckerei (1)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
K. Schilcher (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. militär-geographisches Institut (17)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (59)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
K.k. Hof- und Staatsdruckerei (1)
K.k. Oberrealschule (4)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karl Linhart (23)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Kärtner Heimatdienst (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Klub dobrovoljcev (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Konzorcij Edinosti (1)
L. Schwentner (2)
LDS (2)
Litera (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
M. Frisch (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (2)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Matica slovenska, (1)
Milic (1)
Militärgeographisches Institut (57)
Milocco (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna Tiskarna (1)
Narodni svet za Koroško (2)
Norimbergae (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Photo Görlich (1)
Photohaus Schüssler (1)
Pioneer Records (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Prelog (1)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
R. Smola (10)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
s. n. (3)
samozal. avtorja (1)
samozal. M. Belec (1)
samozal. skladatelj (1)
Schneider, Weigel (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Selbstverlag Gravosa (1)
Singriener (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (26)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (51)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska krščansko socialna zveza za Koroško (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (6)
Steyrermühl (2)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (6)
T. Mollo (1)
T. Mollo und Comp. (1)
T. Strein (1)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tiskarna sv. Cirila (104)
Tiskovna zadruga (8)
Tourist-Office (1)
U. Mosers (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V. Bevc (1)
V. Melik (1)
Verlag der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft für Steiermark (1)
Verlag Des Landesverbandes Für Fremdenverkehr. (1)
Verlag von J.G. Heubner (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC (28)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (16)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (38)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna trgovina (1)
Dostop
Išči med rezultati (2173)