Število rezultatov iskanja: 4189

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (6)
Acrocephalus (7)
Acta agriculturae Slovenica (11)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (23)
Acta chimica slovenica (16)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (11)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (6)
Acta Histriae (33)
Acta neophilologica (26)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (42)
Annales. Series historia naturalis (30)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (35)
AR. Arhitektura, raziskave (6)
Arheološki vestnik (42)
Arhivi (183)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Asian studies (2)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (4)
Bogoslovni vestnik (33)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Časopis za zgodovino in narodopisje (35)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Delo in varnost (1)
Dialogi (94)
Didakta (4)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (55)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (10)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (100)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (3)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (7)
Geodetski vestnik (21)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (89)
Geografski zbornik (1)
Geologija (28)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (93)
Gozdarski vestnik (25)
Gradbeni vestnik (29)
Hacquetia (15)
Hladnikia (Ljubljana) (21)
Hmeljar (Žalec) (3)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (329)
Jezikoslovni zapiski (24)
Jurij baron Vega in njegov čas (9)
Kakovostna starost (11)
Keria (Ljubljana) (5)
Klik (Ljubljana) (2)
Knjižnica (50)
Kronika (Ljubljana) (325)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (14)
Literatura (Ljubljana) (40)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (103)
Materiali in tehnologije (8)
Medicinski razgledi (7)
Monitor ISH (17)
Muzikološki zbornik (58)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (16)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (7)
Otrok in knjiga (158)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (338)
Podjetje in delo (8)
Pravnik (5)
Presek (28)
Primerjalna književnost (10)
Prispevki za novejšo zgodovino (36)
Projektna mreža Slovenije (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (39)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (15)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (9)
Scopolia (6)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (10)
Slavistična revija (79)
Slovenski čebelar (67)
Slovenski etnograf (22)
Slovenski jezik (1997) (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (13)
Sodobnost (1963) (190)
Stati inu obstati (24)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (22)
Šolska kronika (47)
Šolsko polje (3)
Šport (Ljubljana) (3)
Teorija in praksa (21)
Traditiones (Ljubljana) (102)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (42)
Varstvo narave (3)
Ventil (Ljubljana) (26)
Verba hispanica (8)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (44)
Zbor občanov (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (68)
Zdravniški vestnik (100)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (232)
Železne niti (48)
Časopisje in članki - oblika
članki (4189)odstrani
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (9)
Arhivsko društvo Slovenije (183)
Botanično društvo Slovenije (21)
Čebelarska zveza Slovenije (67)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (39)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (41)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (53)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (29)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (42)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Geološki zavod Slovenije (28)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (17)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (11)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (36)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (13)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (190)
Mariborska knjižnica (158)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (103)
Muzejsko društvo Železniki (48)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1002)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Planinska zveza Slovenije (338)
Prirodoslovni muzej Slovenije (18)
Pro anima, d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (80)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (58)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (47)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (93)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (24)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (68)
Slovensko zdravniško društvo (100)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (18)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (33)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (124)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (26)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (36)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (6)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (35)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (72)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (160)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (32)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (29)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (21)
Zveza geografov Slovenije (92)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (25)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (388)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Arhivsko društvo Slovenije (183)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (11)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (21)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (72)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (4)
DMFA - založništvo (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (6)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (39)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (44)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (44)
Društvo psihologov Slovenije (38)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (22)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (42)
Družba Jezusova (44)
Družina (30)
Državna založba Slovenije (191)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (32)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (21)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (26)
Fakulteta za telesno kulturo (3)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (26)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (56)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (10)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Geološki zavod (28)
Gospodarski vestnik (8)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
Institute for Slovene Emigration Research (53)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (17)
Inštitut Antona Trstenjaka (11)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (36)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (9)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (23)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (55)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
Katoliško tiskovno društvo (14)
LDS (40)
Mariborska knjižnica (158)
Medicinski razgledi (7)
Mladinska knjiga (7)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (103)
Muzejsko društvo Železniki (48)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Nova revija (8)
Obzorja (129)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (4)
Pedagoška fakulteta (159)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (30)
Planinska zveza Slovenije (338)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Pro Anima (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (72)
Slavistično društvo Slovenije (408)
Slovene Welding Society (6)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (172)
Slovenski etnografski muzej (100)
Slovenski šolski muzej (47)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (11)
Slovensko etnološko društvo (93)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (35)
Slovensko geološko društvo (28)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (24)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (68)
Slovensko zdravniško društvo (100)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (72)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (19)
Teološka fakulteta (3)
Tiskovna zadruga (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza na Primorskem (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Založba ZRC (74)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (72)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (33)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (54)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (72)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (24)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (15)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (50)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (67)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (29)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (21)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (21)
Zveza geografskih društev Slovenije (92)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (234)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (306)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (17)
Pravice
Išči med rezultati (4189)