Število rezultatov iskanja: 297

Tip gradiva
knjige (297)odstrani
Založnik
(4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
A. Kosi (1)
A. Turk (3)
Aco (1)
Akademska založba (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
appresso Pietro Farri (1)
Bauer und Raspe (1)
bey J.G. Mayr ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (7)
Borna (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Cotta (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (8)
Družba sv. Mohora (5)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1)
Državna založba Slovenije (1)
durch Hanss Mannel (1)
E. Pierson (1)
Edmundi Martini (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
F. Krones (1)
F. Padežnik (1)
Fr. Simonič (1)
Friedrichs-Universität (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (1)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
H. Foltz (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Orožen (1)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
in Verlag vnd Druckerey Wilhelm Friessems ... (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
J. Blaznik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Buttignoni (1)
J. Giontini (2)
J. Godina (1)
J. Krajec (3)
J. Krajec nasl. (1)
J. R. Milic (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmetijska založba (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Kommissionverlag V. Weixl (1)
Könyvtár (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (3)
KSEVT (2)
KUD Logos (2)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
L. Jean (1)
L. Schwentner (2)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Leufchner & Lubensky (1)
Leykam (1)
Libris (1)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
M. and R. Namestnik (1)
M. Warneck (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (3)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Matica hrvatska i slovenska (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Mayer & Co. (1)
Mayr (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mladika (3)
Mladinska knjiga (2)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
N. Gretsch (1)
na prodaj v' Fr. Ferstl'vi knigarnji, Janesa Lovrenza Greinera (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9)
Narodna tiskarna (2)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
Neo koncept (1)
Nova obzorja (2)
Nova strokovna založba (1)
Občina (3)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
'Österr.-Ung. Revue' (1)
Palmer Higgs (1)
Památník odboje (1)
par Büschel (1)
Partizanska knjiga (1)
Paternolli (1)
PeBook (5)
Pedagoški inštitut (1)
per Ignaz Kremshari (1)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Plon (1)
Pokrajinski muzej (1)
Posojilnica in hranilnica (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Revija Rikoss (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
s. n. (1)
s.n (1)
s.n. (1)
Sacher-Masoch (1)
samozal. (11)
samozal. F. Levec (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (5)
Samozaložba (1)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
Selbstverlag des Verfassers (1)
selfpublishment (1)
självförlag (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Styria (1)
T. Bratina Grmek (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (2)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
Tiskovna založba (1)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis Ghelenianis (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (3)
Učiteljska tiskarna (1)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
V' Tipografii V. Plavil' ščikova (1)
V. Bevc (1)
V. Spindler (1)
Vekoslav Spindler (1)
Verfasser (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des Verfassers (M. Slekovec) (1)
W. Braumüller (1)
Za svobodu (1)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
založil J. Majciger (1)
Zavod za kulturo (2)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Župnijski urad (2)
Išči med rezultati (297)