Število rezultatov iskanja: 161

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2010 (161)odstrani
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (4)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Biotehniška fakulteta (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (9)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
KSEVT (2)
Mariborska knjižnica (4)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Societá storica del Litorale (5)
Šola za ravnatelje (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (4)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (24)
Išči med rezultati (161)