Število rezultatov iskanja: 223

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2013 (223)odstrani
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (5)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (12)
Muzejsko društvo Železniki (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (31)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba Jezusova (4)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (12)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (5)
Fakulteta za telesno kulturo (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Geološki zavod (3)
Gospodarski vestnik (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Mariborska knjižnica (5)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo (12)
Muzejsko društvo Železniki (10)
Neo koncept (1)
Obzorja (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
PeBook (5)
Pedagoška fakulteta (5)
samozal. P. Bratina (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (14)
Založba ZRC (6)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (223)