Število rezultatov iskanja: 263

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (5)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (4)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (13)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (5)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (10)
Gradbeni vestnik (6)
Hladnikia (Ljubljana) (3)
Hmeljar (Žalec) (2)
Informacije MIDEM (1)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (16)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (5)
Organizacija znanja (1)
Podjetje in delo (2)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (8)
Sodobnost (1963) (13)
Stati inu obstati (1)
Svet ptic (2)
Šolska kronika (8)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (5)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vzgoja (Ljubljana) (13)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodovinski časopis (9)
Železne niti (7)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2014 (263)odstrani
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (13)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (13)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Založnik
1A internet (2)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Beletrina (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Cankarjeva založba (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (13)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Geološki zavod (2)
Goga (1)
Gospodarski vestnik (2)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Knjižnica (1)
Könyvtár (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (2)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (2)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
samozal. (2)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
självförlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Založba ZRC (10)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Išči med rezultati (263)