Število rezultatov iskanja: 193

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
D. Šubic (1)
Didakta (6)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (2)
E. Liegel (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (7)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
J. R. Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Matica slovenska (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (5)
Modrijan (3)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Rokus Klett (9)
samozaložba (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Slavistično društvo Slovenije (66)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Societá storica del Litorale (2)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (2)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerzitetna založba (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Založba šolskih bukev (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Išči med rezultati (193)