Število rezultatov iskanja: 126

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Narodna in univerzitetna knjižnica (126)odstrani
Založnik
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Družba sv. Mohorja (2)
E. Liegel (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (7)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
J. R. Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Matica slovenska (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (5)
Modrijan (3)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
Pedagoška fakulteta (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Rokus Klett (9)
samozaložba (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Slavistično društvo Slovenije (43)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (2)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Univerzitetna založba (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Založba šolskih bukev (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zeschko & Till (1)
Išči med rezultati (126)