Število rezultatov iskanja: 2086

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (65)
Acta chimica slovenica (17)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (11)
Amfiteater (Ljubljana) (7)
Annales. Series historia et sociologia (54)
Annales. Series historia naturalis (13)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (25)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (147)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (11)
Bogoslovni vestnik (11)
Časopis za kritiko znanosti (27)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Didakta (4)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Dve domovini (26)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (72)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (13)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (12)
Geografski zbornik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (52)
Gozdarski vestnik (12)
Gradbeni vestnik (4)
Hmeljar (Žalec) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (8)
Jezik in slovstvo (44)
Jezikoslovni zapiski (6)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (32)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (451)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (15)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (15)
Management (1)
Materiali in tehnologije (5)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (47)
Nerazvrščeno - članki (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (10)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (49)
Primerjalna književnost (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (11)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (25)
Slovenski čebelar (14)
Slovenski etnograf (56)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (19)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (6)
Strojniški vestnik (2)
Šolska kronika (56)
Šolsko polje (3)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (29)
Traditiones (Ljubljana) (65)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (48)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (5)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (19)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovinski časopis (132)
Železne niti (43)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (147)
Čebelarska zveza Slovenije (15)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (48)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Geološki zavod Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Litija (6)
Knjižnica Logatec (7)
Knjižnica Medvode (5)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (10)
Mestna knjižnica Kranj (10)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Muzejsko društvo Železniki (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (635)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (6)
Osrednja knjižnica Mozirje (11)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (3)
Planinska zveza Slovenije (49)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Rokodelski center Ribnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (22)
Slovenski etnografski muzej (47)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (7)
Slovenski šolski muzej (56)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (52)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Študentska založba (20)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (60)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (11)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (67)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (139)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (32)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza geografov Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (12)
Zveza lesarjev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (295)
Založnik
(1)
A. Golobič (1)
A. Koblar (7)
Akademska založba (1)
Arhivsko društvo Slovenije (147)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
C. Gerold's Sohn (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (67)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarsko društvo (1)
D. Krajčič (1)
der Verfasser (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (4)
DOPPS - BirdLife Slovenia (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (28)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (48)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (8)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (2)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (63)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (28)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Filatelistični klub (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (47)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (13)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Gasilsko društvo (1)
Geološki zavod (3)
gimnazija (1)
Gimnazija (4)
Glasbena šola (2)
Gutsverwaltung (1)
Halm und Goldmann (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Slovene Emigration Research (25)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (26)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Rakusch (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Javni zavod za kulturo (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Križniški red (1)
KS (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Lipa (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudska univerza (1)
Mariborska knjižnica (10)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica Slovenska (1)
Mercator (1)
Mohorjeva družba (1)
Muzejsko društvo (15)
Muzejsko društvo Železniki (43)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
natisnil Dominik Biasutti (1)
Nova revija (5)
Občina (1)
Občina Medvode (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obrtno združenje (1)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Preska (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (4)
Planinska zveza Slovenije (49)
Pokrajinski arhiv (1)
Požarna skupnost (1)
Predilnica (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Pustno društvo Pust Mozirski (1)
R. Trofenik (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
S. n. (1)
samozal. (2)
samozal. A. Budja (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (1)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (67)
Selbstverl. (2)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo Slovenije (69)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (139)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (74)
Slovenski šolski muzej (56)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (52)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (25)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (67)
Sokolska župa (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Študentska založba (27)
Technical Museum of Slovenia (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna Aco (1)
Tiskovna zadruga (8)
Turistica (1)
Turistično društvo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Viharnik (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (50)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil pisatelj (1)
Zavod za kulturo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (67)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (67)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (33)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (26)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza geografskih društev Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (137)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (435)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (11)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Župna cerkev (1)
Župnijski urad (3)
Dostop
Prost (2086)odstrani
Išči med rezultati (2086)