Število rezultatov iskanja: 118

Tip gradiva
knjige (118)odstrani
Izvor
Narodna in univerzitetna knjižnica (118)odstrani
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Založnik
A. Golobič (1)
A. Koblar (7)
Akademska založba (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Cankarjeva založba (1)
Čebelarsko društvo (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Deželni odbor kranjski (1)
DOPPS - BirdLife Slovenia (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Državni zbor (1)
E. de Schönfeld (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Fakulteta za dizajn (1)
Filatelistični klub (1)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (4)
Glasbena šola (1)
Hinko Badiura (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Rakusch (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jutri 2052 (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Križniški red (1)
lastna založba (1)
Ljudska univerza (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica Slovenska (1)
Mohorjeva družba (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
NUK (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obzorja (1)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (2)
Pokrajinski arhiv (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
R. Trofenik (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Rokus (1)
S. n. (1)
samozal. (3)
samozal. A. Budja (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. pisatelj (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska Matica (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Sokolska župa (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Splošna bolnišnica (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskovna zadruga (1)
V. Bevc (1)
Viharnik (1)
Založba /*cf (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Župna cerkev (1)
Išči med rezultati (118)