Število rezultatov iskanja: 169

Tip gradiva
knjige (169)odstrani
Založnik
A. Golobič (1)
A. Koblar (1)
Akademska založba (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Cankarjeva založba (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarsko društvo (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
der Verfasser (2)
Deželni odbor kranjski (1)
DOPPS - BirdLife Slovenia (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna založba (1)
Državni zbor (1)
E. de Schönfeld (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Fakulteta za dizajn (1)
Filatelistični klub (1)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Gasilsko društvo (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (4)
Glasbena šola (2)
Gutsverwaltung (1)
Halm und Goldmann (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Hinko Badiura (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Rakusch (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Križniški red (1)
KS (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica Slovenska (1)
Mercator (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
natisnil Dominik Biasutti (1)
NUK (1)
Občina (1)
Občina Medvode (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obrtno združenje (1)
Obzorja (1)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Osnovna šola (3)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Preska (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
Petrol (1)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (4)
Pokrajinski arhiv (1)
Požarna skupnost (1)
Predilnica (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Pustno društvo Pust Mozirski (1)
R. Trofenik (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rokus (1)
S. n. (1)
samozal. (3)
samozal. A. Budja (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (1)
Savinjske novice (1)
Selbstverl. (2)
Selbstverlag (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska Matica (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Sokolska župa (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Splošna bolnišnica (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskovna zadruga (1)
Turistično društvo (1)
V. Bevc (1)
Viharnik (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil pisatelj (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Župna cerkev (1)
Župnijski urad (3)
Išči med rezultati (169)