Število rezultatov iskanja: 1950

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (1950)odstrani
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (65)
Acta chimica slovenica (17)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (11)
Amfiteater (Ljubljana) (7)
Annales. Series historia et sociologia (54)
Annales. Series historia naturalis (12)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (25)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (156)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (11)
Bogoslovni vestnik (11)
Časopis za kritiko znanosti (27)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Dialogi (16)
Didakta (4)
Dve domovini (26)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (72)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (13)
Gea (Ljubljana) (25)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (12)
Geografski zbornik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (52)
Gozdarski vestnik (12)
Gradbeni vestnik (4)
Hmeljar (Žalec) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (8)
Jezik in slovstvo (44)
Jezikoslovni zapiski (6)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (46)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (451)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (15)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (15)
Management (1)
Materiali in tehnologije (5)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (47)
Nerazvrščeno - članki (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (10)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (8)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (11)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (25)
Slovenski čebelar (14)
Slovenski etnograf (56)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (19)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (6)
Strojniški vestnik (2)
Šolska kronika (100)
Šolsko polje (3)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (29)
Traditiones (Ljubljana) (65)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (48)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (5)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (19)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovinski časopis (131)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (156)
Čebelarska zveza Slovenije (14)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (48)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Geološki zavod Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (10)
Mladinska knjiga (25)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Narodna in univerzitetna knjižnica (563)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (22)
Slovenski etnografski muzej (47)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (7)
Slovenski šolski muzej (100)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (52)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Študentska založba (20)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (60)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (11)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (66)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (139)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (35)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza geografov Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (12)
Zveza lesarjev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (294)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (156)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (66)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (28)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (48)
Družba Jezusova (4)
Družina (8)
Državna založba Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (63)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (28)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (47)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (13)
Geološki zavod (3)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Slovene Emigration Research (25)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (26)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (10)
Mladinska knjiga (25)
Muzejsko društvo (15)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova revija (5)
Obzorja (23)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoška obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (66)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo Slovenije (69)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (138)
Slovenski etnografski muzej (72)
Slovenski šolski muzej (100)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (52)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (25)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (66)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Študentska založba (27)
Teološka fakulteta (3)
Turistica (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Založba ZRC (49)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (66)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (66)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (46)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (26)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Zveza geografskih društev Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (136)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (435)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (11)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Pravice
Išči med rezultati (1950)