Število rezultatov iskanja: 7351

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (3)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (55)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Argo (1892-1903) (12)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Blätter aus Krain (47)
Bogoslovni vestnik (1)
Brivec (22)
Brus (1889-1891) (6)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (12)
Cillier Zeitung (209)
De musica disserenda (2)
Delavec (28)
Delavska pravica (5)
Dolenjske novice (174)
Domovina (1891-1908) (132)
Domovina (Ljubljana) (15)
Domovina in Kmetski list (1)
Dve domovini (1)
Edinost (Trst) (1635)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Glas naroda (New York) (1747)
Gorenjec (1900-1941) (13)
Gospodarstvena priloga (1)
Ilirski Primorjan (3)
Illyrisches Blatt (235)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (23)
Jezik in slovstvo (1)
Jugoslovanski stenograf (6)
Kamničan (1905) (1)
Katoliški obzornik (5)
Kmetski list (15)
Komar (1)
Kres (Celovec) (5)
Kronika (Ljubljana) (1)
La provincia dell`Istria (109)
Laibacher Wochenblatt (31)
Laibacher Zeitung (76)
Ljubljanski časnik (47)
Ljubljanski list (73)
Ljubljanski zvon (71)
Mali list (2)
Mariborski večernik Jutra (22)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (30)
Muravidék (Murska Sobota) (4)
Murska krajina (3)
Naprej (glasilo JSDS) (7)
Narodni list (Celje) (1)
Naš kmečki dom (6)
Naše slike (2)
Nova doba (1)
Nova doba (Cleveland) (16)
Nova pravda (3)
Nova Soča (7)
Novi list (1899-1908) (2)
Obrtni vestnik (14)
Odmev iz Afrike (1)
Offizieller Telegraph (14)
Pavliha (1892-1894) (1)
Politisches Blatt (1)
Pravica (2)
Pravnik slovenski (1870-1872) (3)
Primorski list (Gorica) (192)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (175)
Resni glasovi (2)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Rodoljub (72)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavjan (3)
Slovenec (Celovec) (25)
Sloveniens Blatt (8)
Slovenija (1848-1850) (25)
Slovenska bčela (12)
Slovenska čbela (2)
Slovenska gospodinja (1)
Slovenski glasnik (1858) (36)
Slovenski gospodar (532)
Slovenski list (1896) (54)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski učitelj (Maribor) (21)
Soča (433)
Straža v viharju (2)
Škrat (18)
Štajerc (3)
Tedenske slike (Konzorcij) (6)
Télégraphe officiel (39)
Trgovski list (32)
Učiteljski list (3)
Učiteljski tovariš (441)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (151)
Vestnik (1873) (2)
Vigred (1)
Zarja (1911) (2)
Zgodovinski časopis (1)
Zgodovinski zbornik (1888) (5)
Zora (1872) (18)
Zora (Ljubljana) (18)
Zvon (1870) (18)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (12)
Leto izida
1786 (1)
1787 (1)
1790 (1)
1799 (2)
1804 (1)
1805 (1)
1810 (11)
1811 (13)
1812 (23)
1813 (9)
1814 (1)
1815 (7)
1816 (6)
1817 (7)
1818 (8)
1819 (10)
1820 (6)
1821 (8)
1822 (6)
1823 (7)
1824 (10)
1825 (5)
1826 (7)
1827 (8)
1828 (7)
1829 (7)
1830 (11)
1831 (7)
1832 (6)
1833 (8)
1834 (6)
1835 (7)
1836 (8)
1837 (8)
1838 (7)
1838/1839 (1)
1839 (10)
1839/1840 (1)
1840 (8)
1840/1841 (1)
1841 (9)
1841/1842 (1)
1842 (7)
1842/1843 (1)
1843 (8)
1844 (10)
1845 (8)
1846 (16)
1847 (16)
1848 (48)
1849 (35)
1850 (28)
1851 (30)
1852 (10)
1853 (5)
1854 (3)
1855 (14)
1856 (1)
1857 (10)
1858 (6)
1859 (5)
1860 (9)
1861 (13)
1862 (12)
1863 (14)
1864 (16)
1865 (22)
1866 (24)
1867 (40)
1868 (23)
1869 (9)
1870 (45)
1871 (13)
1872 (19)
1873 (38)
1874 (31)
1875 (27)
1876 (99)
1877 (45)
1878 (44)
1879 (41)
1880 (40)
1881 (44)
1882 (46)
1883 (42)
1884 (82)
1885 (176)
1886 (41)
1887 (41)
1888 (38)
1889 (40)
1890 (52)
1891 (43)
1892 (45)
1893 (48)
1894 (71)
1895 (70)
1896 (78)
1897 (101)
1898 (124)
1899 (133)
1900 (159)
1901 (123)
1902 (303)
1903 (156)
1904 (148)
1905 (139)
1906 (155)
1907 (302)
1907/1908 (1)
1908 (163)
1908/1909 (1)
1909 (157)
1909/1910 (1)
1910 (160)
1910/1911 (1)
1911 (137)
1911/1912 (1)
1912 (142)
1912/1913 (1)
1913 (139)
1913/1914 (1)
1914 (136)
1915 (98)
1916 (99)
1917 (101)
1918 (102)
1918/1919 (1)
1919 (91)
1919/1920 (1)
1920 (110)
1920/1921 (1)
1921 (103)
1922 (102)
1923 (107)
1924 (111)
1925 (108)
1926 (104)
1927 (116)
1928 (80)
1929 (71)
1929-1938 (1)
1930 (58)
1931 (58)
1932 (67)
1933 (56)
1934 (60)
1935 (58)
1936 (84)
1937 (62)
1938 (53)
1939 (53)
1940 (49)
1941 (36)
1942 (32)
1943 (38)
1944 (33)
1945 (31)
1955/1956 (1)
1969 (1)
1999 (1)
2000 (2)
2002 (3)
2004 (1)
2010 (1)
2013 (2)
2014 (2)
2015 (1)
2016 (1)
2018 (2)
Založnik
Alfons Müllner (12)
Andrej Gabršček (7)
Anton Bezenšek (6)
Anton Janežič (36)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (151)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dragotin Hribar (132)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (8)
Društvo Pravnik (1)
Družba sv. Mohora (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fran Bartl (2)
France Svetek (3)
Frančišek Pavletič (18)
Glas naroda (1747)
Goriška tiskarna (1)
Gouvernements Buchdruckerei (14)
Hinko Sax (1)
Historischen Verein für Krain (30)
I. Slavec (192)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (155)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (47)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Iv. Fajdiga (2)
Ivan Dolenc (22)
Ivan Dolinar (1606)
Ivan Jelačin (1)
Ivan Mlinar (3)
Ivan Piano (3)
Ivan Tokan (2)
Ivan Železnikar (6)
Iza Prijateljeva (2)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (25)
J. K. Jeretin (2)
J. Krajec (174)
J.R. Razlag (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (441)
Janez Rakusch (1)
Janko M. Pajk (18)
Janko Pajk (18)
Josip Kopač (12)
Josip Ošlak (3)
Josip Petejan (1)
Josip Stritar (18)
Joža Golmajer (1)
Jožef Blaznik (53)
Jožef Blažnik (19)
Jugoslovanska katoliška jednota (16)
Jurij Stadelmann (31)
Karl Linhart (3)
Karl Perjatelj (2)
Klaverjeva družba (1)
Kleinmayr (247)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (73)
Konzorcij (315)
Konzorcij Delavca (18)
Konzorcij Gorenjca (13)
Konzorcij Malega lista (2)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (1)
Konzorcij Trgovskega lista (32)
Kühár István (4)
Leonova družba (5)
l'Imprimerie du Gouvernement (39)
Ljubljana : Šimen Jak (1)
M. Kolar (6)
Martin Pogačar (5)
Matija Majar (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna založba (1)
Narodne tiskarne (2)
New York : Frank Krže (1)
Orliška podzveza (1)
Pokrajinski muzej (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska matica (1)
Slovensko društvo (72)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Societá storica del Litorale (2)
Štefan Godina (29)
Teološka fakulteta (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (109)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (5)
Tiskarna sv. Cirila (534)
Tiskovna zadruga (71)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (21)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (209)
Viktor Dolenc (433)
Viktor Zoré (1)
založnik (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvonimir Bernot (1)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (7351)