Število rezultatov iskanja: 16979

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (2286)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (87)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Argo (1892-1903) (7)
Arheološki vestnik (7)
Ars et humanitas (4)
Avtonomist (22)
Beseda o sodobnih vprašanjih (3)
Blätter aus Krain (47)
Brivec (10)
Brus (1889-1891) (6)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (12)
Cillier Zeitung (205)
Čas (Ljubljana) (4)
Čuk na palci (20)
De musica disserenda (13)
Delavec (141)
Delavska pravica (135)
Dialogi (1)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (124)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Domovina (1891-1908) (126)
Domovina (Ljubljana) (208)
Domovina in Kmetski list (21)
Dve domovini (1)
Edinost (Trst) (1555)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Enakost (4)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Glas naroda (New York) (1690)
Gorenjec (1900-1941) (207)
Gospodarski list (6)
Gospodarstvena priloga (3)
Gruda (28)
Ilirski Primorjan (3)
Illyrisches Blatt (236)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (974)
Jadranka (3)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (4)
Jež (Ljubljana) (8)
Jugoslovanski obrtnik (11)
Jugoslovanski stenograf (3)
Kamničan (1905) (11)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kmetski list (192)
Komar (1)
Koroška domovina (11)
Kres (Celovec) (5)
Kronika (Ljubljana) (9)
La provincia dell`Istria (109)
Laibacher Wochenblatt (29)
Laibacher Zeitung (2982)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski časnik (41)
Ljubljanski list (67)
Ljubljanski zvon (76)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (1)
Mali list (41)
Mariborski večernik Jutra (753)
Marijikin ograček (8)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (28)
Mörszka krajina (33)
Muravidék (Murska Sobota) (43)
Murska krajina (60)
Muzikološki zbornik (2)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (3)
Naprej (glasilo JSDS) (288)
Narodni list (Celje) (52)
Naš čolnič (5)
Naš kmečki dom (8)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša misel (8)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša volja (16)
Naše slike (1)
Naše veselje (5)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (9)
Notranjec (1)
Nova doba (18)
Nova doba (Cleveland) (170)
Nova doba: l´era nuova (3)
Nova pravda (80)
Nova Soča (9)
Novice (1)
Novičar: večerno izdanje Edinosti (1)
Obrtni vestnik (86)
Obrtniški glasnik (3)
Odmev iz Afrike (49)
Offizieller Telegraph (20)
Omladina (1904) (6)
Orjuna (42)
Osa (1905) (9)
Pavliha (1892-1894) (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Pohod (27)
Politisches Blatt (7)
Pravica (35)
Pravnik (4)
Pravnik slovenski (1870-1872) (3)
Primorec (1)
Primorski list (Gorica) (163)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (177)
Resni glasovi (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Rodoljub (93)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (6)
Slavistična revija (3)
Slovenec (Celovec) (25)
Sloveniens Blatt (6)
Slovenija (1848-1850) (26)
Slovenska bčela (10)
Slovenska čbela (1)
Slovenska gospodinja (9)
Slovenska zemlja (5)
Slovenski glasnik (1858) (23)
Slovenski gospodar (518)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski list (1896) (54)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski republikanec (4)
Slovenski Sokol (17)
Slovenski učitelj (Maribor) (14)
Soča (420)
Sodobnost (1963) (2)
Straža v viharju (35)
Studia mythologica Slavica (2)
Škrat (7)
Štajerc (76)
Tedenske slike (Konzorcij) (149)
Télégraphe officiel (42)
Teorija in praksa (1)
Trgovski list (550)
Učiteljski list (20)
Učiteljski tovariš (380)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (118)
Verba hispanica (2)
Vertec (1871) (4)
Vestnik (1873) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vigred (31)
Zarja (1911) (107)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (3)
Zgodovinski zbornik (1888) (8)
Zora (1872) (18)
Zora (Ljubljana) (25)
Zvon (1870) (18)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (38)
Leto izida
1784 (6)
1785 (6)
1786 (6)
1787 (8)
1788 (7)
1789 (7)
1790 (11)
1791 (14)
1799 (28)
1800 (22)
1801 (23)
1803 (3)
1804 (1)
1805 (1)
1807 (1)
1809 (1)
1810 (9)
1811 (13)
1812 (31)
1813 (25)
1814 (28)
1815 (30)
1816 (31)
1817 (33)
1818 (31)
1819 (28)
1820 (35)
1821 (33)
1822 (33)
1823 (33)
1824 (30)
1825 (34)
1826 (30)
1827 (33)
1828 (56)
1829 (50)
1830 (58)
1831 (55)
1832 (60)
1833 (55)
1834 (58)
1835 (52)
1836 (46)
1837 (43)
1838 (58)
1838/1839 (1)
1839 (43)
1839/1840 (1)
1840 (48)
1840/1841 (1)
1841 (57)
1841/1842 (1)
1842 (55)
1842/1843 (1)
1843 (58)
1844 (59)
1845 (48)
1846 (64)
1847 (52)
1848 (112)
1849 (84)
1850 (85)
1851 (95)
1852 (74)
1853 (72)
1854 (73)
1855 (70)
1856 (87)
1857 (86)
1858 (85)
1859 (76)
1860 (79)
1861 (84)
1862 (83)
1863 (83)
1864 (113)
1865 (127)
1866 (125)
1867 (126)
1868 (125)
1869 (111)
1870 (123)
1871 (111)
1872 (121)
1873 (133)
1874 (126)
1875 (96)
1876 (104)
1877 (186)
1878 (115)
1879 (110)
1880 (108)
1881 (109)
1882 (120)
1883 (110)
1884 (143)
1885 (146)
1886 (197)
1887 (103)
1888 (112)
1889 (112)
1890 (110)
1891 (121)
1892 (110)
1893 (119)
1894 (138)
1895 (135)
1896 (134)
1897 (146)
1898 (172)
1899 (178)
1900 (176)
1901 (197)
1902 (151)
1903 (383)
1904 (178)
1905 (200)
1906 (249)
1907 (272)
1907/1908 (1)
1908 (321)
1908/1909 (1)
1909 (244)
1910 (314)
1911 (252)
1912 (260)
1913 (244)
1914 (200)
1915 (143)
1916 (146)
1917 (177)
1918 (160)
1919 (121)
1920 (215)
1921 (185)
1922 (216)
1923 (215)
1924 (251)
1925 (190)
1926 (193)
1927 (263)
1928 (389)
1929 (202)
1930 (426)
1931 (151)
1932 (179)
1933 (180)
1934 (188)
1935 (258)
1936 (162)
1937 (172)
1937-1939 (1)
1938 (209)
1939 (170)
194? (3)
1940 (167)
1941 (65)
1942 (55)
1943 (57)
1944 (51)
1945 (34)
1946 (2)
1947 (1)
1948 (1)
1949 (2)
1950 (1)
1953 (1)
1962 (1)
1963 (6)
1966 (1)
1968 (1)
1975 (1)
1982 (1)
1984 (1)
1985 (6)
1987 (1)
1992 (2)
1995 (2)
1998 (1)
2000 (4)
2001 (6)
2002 (3)
2003 (3)
2005 (2)
2006 (2)
2007 (1)
2008 (1)
2010 (1)
2011 (3)
2012 (2)
2013 (5)
2014 (3)
2015 (14)
2016 (2)
2017 (7)
2019 (3)
Založnik
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Albin Prepeluh (22)
Alfons Müllner (7)
Andrej Gabršček (10)
Anton Bezenšek (3)
Anton Janežič (23)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (118)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cérkvena stamparija (1)
Ciril Štukelj (2)
Dragotin Hribar (126)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (6)
Društvo Pravnik (1)
Društvo pravnikov LRS (6)
Državna založba Slovenije (2)
Edinost (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fran Bartl (107)
France Memmer (11)
France Svetek (59)
Frančišek Pavletič (25)
Glas naroda (1690)
Gorica (3)
Goriška tiskarna (1)
Gouvernements Buchdruckerei (20)
Hinko Sax (11)
Historischen Verein für Krain (28)
I. Slavec (163)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (6333)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (47)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Ivan Dolenc (10)
Ivan Dolinar (1531)
Ivan Jelačin (9)
Ivan Mlinar (101)
Ivan Piano (3)
Ivan Tokan (17)
Ivan Železnikar (6)
Iza Prijateljeva (58)
Iza Prijatevljeva (5)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (25)
J. K. Jeretin (1)
J. Krajec (124)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (380)
Jakopičev paviljon (1)
Janez Rakusch (3)
Janko M. Pajk (18)
Janko Pajk (7)
Josip Kopač (38)
Josip Ošlak (9)
Josip Petejan (83)
Josip Stritar (18)
Joža Golmajer (3)
Jožef Blaznik (50)
Jožef Blažnik (18)
Jugoslovanska katoliška jednota (170)
Jugoslovanska obrtna zveza (11)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (4)
Jurij Stadelmann (29)
Karl Linhart (76)
Karl Perjatelj (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (8)
Klaverjeva družba (49)
Kleinmayr (246)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (67)
Klekl Jožef (9)
Konsorcij (6)
Konzorcij (2010)
Konzorcij Besede (3)
Konzorcij Delavca (23)
Konzorcij Gorenjca (207)
Konzorcij Malega lista (41)
Konzorcij Našega čolniča (5)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (18)
Konzorcij Trgovskega lista (550)
KUD Logos (1)
Kühár István (43)
Kühar Stevan (33)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (8)
Leonova družba (4)
l'Imprimerie du Gouvernement (42)
Ljubljana : Šimen Jak (1)
M. Kolar (8)
Maks Cotič (1)
Maks Šeber (1)
Marica Stepančičeva (3)
Martin Pogačar (8)
Matica Slovenska (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (13)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (29)
Narodna založba (52)
Narodne tiskarne (2)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (27)
New York : Frank Krže (1)
Nova revija (2)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (42)
Obzorja (1)
Organizacija Slovenskih republikancev (4)
Orliška podzveza (31)
Padiglione Jakopič (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo (93)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Štefan Godina (24)
T. R. Šober (3)
Talányi Franc (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (109)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (5)
Tiskarna sv. Cirila (524)
Tiskovna zadruga (76)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (14)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (205)
Viktor Dolenc (420)
Viktor Murnik (17)
Viktor Zoré (8)
Zadružna zveza (6)
Založba ZRC (3)
založnik (2)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (28)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Zvonimir Bernot (61)
Županska zveza (6)
Išči med rezultati (16979)