Število rezultatov iskanja: 706

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (4)
Acta neophilologica (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (58)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Arheološki vestnik (1)
Blätter aus Krain (1)
Celjske slovenske novine (2)
Cillier Zeitung (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Delavec (6)
Delavska pravica (9)
Dolenjske novice (1)
Domovina (1891-1908) (13)
Domovina (Ljubljana) (11)
Edinost (Trst) (53)
Glas naroda (New York) (74)
Gorenjec (1900-1941) (9)
Gruda (1)
Illyrisches Blatt (4)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (21)
Jež (Ljubljana) (1)
Kmetski list (12)
Kronika (Ljubljana) (4)
La provincia dell`Istria (5)
Laibacher Wochenblatt (1)
Laibacher Zeitung (79)
Ljubljanski časnik (2)
Ljubljanski list (1)
Ljubljanski zvon (1)
Mariborski večernik Jutra (96)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (1)
Mörszka krajina (1)
Muravidék (Murska Sobota) (1)
Murska krajina (1)
Naprej (glasilo JSDS) (9)
Naš kmečki dom (1)
Naša misel (1)
Naša volja (2)
Nova doba (Cleveland) (13)
Nova pravda (2)
Obrtni vestnik (9)
Obrtniški glasnik (1)
Odmev iz Afrike (1)
Offizieller Telegraph (2)
Orjuna (3)
Pohod (1)
Pravica (1)
Primorski list (Gorica) (10)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (24)
Rodoljub (4)
Slovenec (Celovec) (2)
Slovenija (1848-1850) (1)
Slovenski gospodar (20)
Slovenski list (1896) (1)
Slovenski učitelj (Maribor) (1)
Soča (10)
Straža v viharju (4)
Štajerc (3)
Tedenske slike (Konzorcij) (13)
Télégraphe officiel (2)
Trgovski list (35)
Učiteljski tovariš (11)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (11)
Vertec (1871) (1)
Vigred (1)
Zarja (1911) (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovinski časopis (2)
Zora (Ljubljana) (1)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (6)
Založnik
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (11)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Ciril Štukelj (2)
Dragotin Hribar (13)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Fran Bartl (4)
France Svetek (2)
Frančišek Pavletič (1)
Glas naroda (74)
Gouvernements Buchdruckerei (2)
Historischen Verein für Krain (1)
I. Slavec (10)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (159)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (1)
Ivan Dolinar (53)
Ivan Mlinar (3)
Ivan Tokan (1)
Iza Prijateljeva (1)
J. E. Božič (2)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
Josip Kopač (6)
Josip Petejan (2)
Joža Golmajer (1)
Jožef Blaznik (2)
Jožef Blažnik (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (13)
Jurij Stadelmann (1)
Karl Linhart (3)
Klaverjeva družba (1)
Kleinmayr (4)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (1)
Konzorcij (186)
Konzorcij Gorenjca (9)
Konzorcij Trgovskega lista (35)
Kühár István (1)
Kühar Stevan (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (1)
l'Imprimerie du Gouvernement (2)
M. Kolar (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (3)
Obzorja (1)
Orliška podzveza (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (5)
Tiskarna sv. Cirila (20)
Tiskovna zadruga (1)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (11)
Viktor Dolenc (10)
Založba ZRC (1)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvonimir Bernot (3)
Išči med rezultati (706)