Število rezultatov iskanja: 836

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (91)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (2)
Avtonomist (1)
Blätter aus Krain (1)
Celjske slovenske novine (1)
Cillier Zeitung (6)
Delavec (6)
Delavska pravica (6)
Dolenjske novice (1)
Domovina (1891-1908) (25)
Domovina (Ljubljana) (12)
Domovina in Kmetski list (1)
Edinost (Trst) (54)
Glas naroda (New York) (88)
Gorenjec (1900-1941) (13)
Gruda (1)
Ilirski Primorjan (1)
Illyrisches Blatt (4)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (36)
Jezik in slovstvo (2)
Jež (Ljubljana) (1)
Kamničan (1905) (1)
Kmetski list (12)
Kronika (Ljubljana) (1)
La provincia dell`Istria (65)
Laibacher Zeitung (121)
Ljubljanski časnik (3)
Ljubljanski list (3)
Ljubljanski zvon (1)
Mali list (2)
Mariborski večernik Jutra (77)
Mörszka krajina (1)
Muravidék (Murska Sobota) (1)
Murska krajina (1)
Naprej (glasilo JSDS) (8)
Narodni list (Celje) (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Nova doba (Cleveland) (11)
Nova pravda (1)
Nova Soča (1)
Obrtni vestnik (4)
Odmev iz Afrike (1)
Offizieller Telegraph (1)
Orjuna (1)
Osa (1905) (1)
Pohod (2)
Pravica (1)
Primorski list (Gorica) (12)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (7)
Rodoljub (6)
Slavia Centralis (4)
Slovenec (Celovec) (1)
Slovenska bčela (1)
Slovenski gospodar (20)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski list (1896) (1)
Soča (9)
Straža v viharju (2)
Štajerc (3)
Tedenske slike (Konzorcij) (10)
Télégraphe officiel (1)
Trgovski list (32)
Učiteljski list (4)
Učiteljski tovariš (28)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (9)
Vigred (1)
Zarja (1911) (3)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (1)
Založnik
Albin Prepeluh (1)
Andrej Gabršček (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (9)
Dragotin Hribar (25)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Fran Bartl (3)
France Svetek (2)
Glas naroda (88)
Gouvernements Buchdruckerei (1)
Hinko Sax (1)
I. Slavec (12)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (249)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (1)
Ivan Dolinar (53)
Ivan Mlinar (5)
Ivan Piano (1)
J. E. Božič (1)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (28)
Jakopičev paviljon (1)
Josip Kopač (1)
Josip Ošlak (2)
Josip Petejan (2)
Jožef Blaznik (2)
Jožef Blažnik (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (11)
Karl Linhart (3)
Klaverjeva družba (1)
Kleinmayr (5)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (3)
Konzorcij (135)
Konzorcij Delavca (1)
Konzorcij Gorenjca (13)
Konzorcij Malega lista (2)
Konzorcij Trgovskega lista (32)
Kühár István (1)
Kühar Stevan (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (1)
l'Imprimerie du Gouvernement (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodna založba (1)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (2)
Naše delo (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (1)
Orliška podzveza (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo (6)
Štefan Godina (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (65)
Tiskarna sv. Cirila (20)
Tiskovna zadruga (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (6)
Viktor Dolenc (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvonimir Bernot (2)
Dostop
Išči med rezultati (836)