Število rezultatov iskanja: 7246

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (19)
Acta neophilologica (3)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (728)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (14)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (1)
Avtonomist (9)
Azijske in afriške študije (1)
Blätter aus Krain (17)
Brivec (2)
Brus (1889-1891) (3)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (6)
Cillier Zeitung (72)
Čas (Ljubljana) (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Čuk na palci (5)
De musica disserenda (19)
Delavec (61)
Delavska pravica (85)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (48)
Domoljub (Ljubljana) (1)
Domovina (1891-1908) (119)
Domovina (Ljubljana) (115)
Domovina in Kmetski list (9)
Edinost (Trst) (560)
Enakost (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (1)
Filozofski vestnik (1)
Glas naroda (New York) (768)
Gorenjec (1900-1941) (113)
Gospodarstvena priloga (2)
Gruda (10)
Ilirski Primorjan (1)
Illyrisches Blatt (89)
Instrumentum (1)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (314)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (4)
Jež (Ljubljana) (4)
Jugoslovanski obrtnik (1)
Jugoslovanski stenograf (2)
Kamničan (1905) (5)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kmetski list (114)
Komar (1)
Koroška domovina (2)
Kronika (Ljubljana) (16)
La provincia dell`Istria (51)
Laibacher Wochenblatt (14)
Laibacher Zeitung (960)
Ljubljanski časnik (12)
Ljubljanski list (19)
Ljubljanski zvon (12)
Loški razgledi (1)
Mali list (17)
Mariborski večernik Jutra (684)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (12)
Monitor ISH (1)
Mörszka krajina (14)
Muravidék (Murska Sobota) (15)
Murska krajina (23)
Muzikološki zbornik (5)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (2)
Naprej (glasilo JSDS) (88)
Narodni list (Celje) (22)
Naš kmečki dom (1)
Naša misel (3)
Naša volja (4)
Notranjec (1)
Nova doba (7)
Nova doba (Cleveland) (99)
Nova pravda (21)
Nova Soča (2)
Novice (1)
Obrtni vestnik (78)
Obrtniški glasnik (1)
Odmev iz Afrike (12)
Offizieller Telegraph (8)
Organizacija znanja (2)
Orjuna (16)
Osa (1905) (3)
Pavliha (Dunaj) (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Pohod (15)
Politisches Blatt (1)
Pravica (14)
Pravnik slovenski (1870-1872) (3)
Primorski list (Gorica) (87)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (156)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Rodoljub (37)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slavia Centralis (3)
Slovenec (Celovec) (9)
Sloveniens Blatt (1)
Slovenija (1848-1850) (8)
Slovenska bčela (5)
Slovenska čbela (1)
Slovenska zemlja (4)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (232)
Slovenski list (1896) (20)
Slovenski republikanec (3)
Slovenski učitelj (Maribor) (5)
Soča (153)
Stati inu obstati (5)
Straža v viharju (12)
Studia mythologica Slavica (1)
Škrat (2)
Štajerc (74)
Tedenske slike (Konzorcij) (92)
Télégraphe officiel (15)
Trgovski list (279)
Učiteljski list (7)
Učiteljski tovariš (149)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (91)
Verba hispanica (4)
Vertec (1871) (2)
Vigred (11)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zarja (1911) (33)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (13)
Zgodovinski zbornik (1888) (2)
Zora (1872) (6)
Zora (Ljubljana) (12)
Zvon (1870) (6)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (39)
Leto izida
13?? (1)
1770-1780 (1)
1784 (2)
1785 (3)
1786 (3)
1787 (2)
1788 (4)
1789 (1)
1790 (4)
1791 (5)
1799 (9)
1800 (4)
1801 (10)
1804 (1)
1805 (1)
1809 (1)
1810 (2)
1811 (5)
1812 (10)
1813 (8)
1814 (10)
1815 (11)
1816 (13)
1817 (8)
1818 (14)
1819 (8)
1820 (8)
1821 (13)
1822 (11)
1823 (8)
1824 (14)
1825 (9)
1826 (11)
1827 (13)
1828 (19)
1829 (16)
1830 (22)
1831 (19)
1832 (18)
1833 (16)
1834 (19)
1835 (16)
1836 (13)
1837 (12)
1838 (22)
1838/1839 (1)
1839 (14)
1839/1840 (1)
1840 (10)
1840/1841 (1)
1841 (20)
1841/1842 (1)
1842 (18)
1842/1843 (1)
1843 (15)
1844 (22)
1845 (15)
1846 (19)
1847 (18)
1848 (33)
1849 (37)
1850 (28)
1851 (28)
1852 (26)
1853 (21)
1854 (24)
1855 (23)
1856 (26)
1857 (24)
1858 (39)
1859 (18)
1860 (27)
1861 (25)
1862 (26)
1863 (25)
1864 (36)
1865 (40)
1866 (42)
1867 (38)
1868 (34)
1869 (38)
1870 (39)
1871 (40)
1872 (43)
1873 (68)
1874 (41)
1875 (33)
1876 (35)
1877 (43)
1878 (35)
1879 (109)
1880 (36)
1881 (37)
1882 (39)
1883 (39)
1884 (40)
1885 (46)
1886 (36)
1887 (35)
1888 (137)
1889 (37)
1890 (38)
1891 (33)
1892 (35)
1893 (51)
1894 (47)
1895 (37)
1896 (41)
1897 (48)
1898 (54)
1899 (59)
1900 (65)
1901 (48)
1902 (56)
1903 (147)
1904 (54)
1905 (390)
1906 (79)
1907 (99)
1908 (71)
1909 (84)
1910 (245)
1911 (82)
1911-1912 (1)
1912 (182)
1913 (81)
1914 (56)
1915 (54)
1916 (57)
1917 (53)
1918 (58)
1919 (46)
1920 (68)
1921 (78)
1922 (65)
1923 (82)
1924 (76)
1925 (70)
1926 (90)
1927 (76)
1928 (72)
1929 (55)
1930 (300)
1931 (98)
1932 (345)
1933 (55)
1934 (60)
1935 (68)
1936 (65)
1937 (159)
1938 (56)
1939 (296)
194? (2)
1940 (106)
1941 (36)
1942 (19)
1943 (18)
1944 (22)
1945 (12)
1963 (1)
1965 (2)
1966 (1)
1968 (4)
1974 (1)
1976 (1)
1977 (1)
1981 (1)
1984 (1)
1985 (1)
1989 (1)
1992 (1)
1993 (2)
1994 (12)
1995 (3)
1996 (2)
2001 (2)
2002 (3)
2003 (2)
2004 (6)
2005 (10)
2006 (7)
2007 (6)
2008 (7)
2009 (3)
2010 (3)
2011 (15)
2012 (4)
2013 (4)
2015 (4)
2016 (6)
2017 (16)
2018 (2)
2019 (2)
2020 (6)
800 (1)
Založnik
(1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Albin Prepeluh (9)
Andrej Gabršček (2)
Anton Bezenšek (2)
Anton Janežič (2)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (91)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Cérkvena stamparija (2)
Ciril Štukelj (10)
Dragotin Hribar (119)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Družba Jezusova (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Edinost (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fran Bartl (33)
Fran Levstik (1)
France Memmer (2)
France Svetek (9)
Frančišek Pavletič (12)
Glas naroda (768)
Goriška tiskarna (1)
Gouvernements Buchdruckerei (8)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Hinko Sax (5)
Historischen Verein für Krain (12)
I. Slavec (87)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2015)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Ivan Dolenc (2)
Ivan Dolinar (553)
Ivan Mlinar (32)
Ivan Piano (1)
Ivan Tokan (8)
Ivan Železnikar (3)
Iza Prijateljeva (7)
Iza Prijatevljeva (1)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (9)
J. K. Jeretin (1)
J. Krajec (48)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (149)
Jakopičev paviljon (1)
Janez Rakusch (2)
Janko M. Pajk (6)
Janko Pajk (2)
Josip Kopač (39)
Josip Ošlak (3)
Josip Petejan (23)
Josip Stritar (6)
Joža Golmajer (15)
Jožef Blaznik (16)
Jožef Blažnik (5)
Jugoslovanska katoliška jednota (99)
Jugoslovanska obrtna zveza (1)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (1)
Jurij Stadelmann (14)
Karl Linhart (74)
Katoliška bukvarna (1)
Klaverjeva družba (12)
Kleinmayr (94)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (19)
Konzorcij (1432)
Konzorcij Delavca (6)
Konzorcij Gorenjca (113)
Konzorcij Malega lista (17)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (7)
Konzorcij Trgovskega lista (279)
Kühár István (15)
Kühar Stevan (14)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (4)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Leonova družba (2)
l'Imprimerie du Gouvernement (15)
M. Kolar (2)
Maks Šeber (1)
Martin Pogačar (2)
Matica Slovenska (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (19)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (8)
Narodna založba (22)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (15)
New York : Frank Krže (1)
Nova revija (5)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (16)
Obzorja (2)
Organizacija Slovenskih republikancev (3)
Orliška podzveza (11)
Pokrajinski muzej (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (2)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo (37)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (3)
Štefan Godina (7)
Talányi Franc (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (51)
Tiskarna sv. Cirila (232)
Tiskovna zadruga (12)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (5)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (72)
Viharnik (1)
Viktor Dolenc (153)
Viktor Zoré (3)
Založba ZRC (4)
založnik (2)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (10)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvonimir Bernot (32)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (7246)