Število rezultatov iskanja: 364

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (3)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
Avtonomist (1)
Blätter aus Krain (1)
Cillier Zeitung (3)
De musica disserenda (1)
Delavec (5)
Delavska pravica (1)
Dolenjske novice (24)
Domovina (1891-1908) (15)
Domovina (Ljubljana) (10)
Domovina in Kmetski list (1)
Edinost (Trst) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Glas naroda (New York) (22)
Gorenjec (1900-1941) (4)
Illyrisches Blatt (6)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Jugoslovanski obrtnik (1)
Kamničan (1905) (1)
Kmetski list (7)
Kronika (Ljubljana) (4)
La provincia dell`Istria (2)
Laibacher Wochenblatt (1)
Laibacher Zeitung (6)
Mariborski večernik Jutra (34)
Muravidék (Murska Sobota) (1)
Murska krajina (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naprej (glasilo JSDS) (1)
Narodni list (Celje) (1)
Naša misel (1)
Naša volja (2)
Nova doba (Cleveland) (6)
Nova pravda (1)
Obrtni vestnik (16)
Offizieller Telegraph (1)
Orjuna (1)
Pohod (1)
Pravica (1)
Primorski list (Gorica) (11)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (6)
Rodoljub (5)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slavia Centralis (1)
Slovenija (1848-1850) (1)
Slovenska bčela (2)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (17)
Slovenski list (1896) (1)
Soča (1)
Straža v viharju (1)
Škrat (Trst) (1)
Štajerc (2)
Tedenske slike (Konzorcij) (8)
Télégraphe officiel (1)
Trgovski list (12)
Učiteljski list (2)
Učiteljski tovariš (43)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (7)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zgodovinski časopis (5)
Zora (1872) (6)
Zvon (1870) (6)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (12)
Založnik
Albin Prepeluh (1)
Anton Janežič (2)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Dragotin Hribar (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Edinost (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
France Svetek (1)
Glas naroda (22)
Gouvernements Buchdruckerei (1)
Hinko Sax (1)
I. Slavec (11)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (7)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (1)
Ivan Dolinar (7)
Ivan Mlinar (1)
Iza Prijateljeva (1)
J. Krajec (24)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (43)
Janko M. Pajk (6)
Josip Kopač (12)
Josip Ošlak (2)
Josip Stritar (6)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (6)
Jugoslovanska obrtna zveza (1)
Jurij Stadelmann (1)
Karl Linhart (2)
Kleinmayr (8)
Konzorcij (88)
Konzorcij Delavca (1)
Konzorcij Gorenjca (4)
Konzorcij Trgovskega lista (12)
KUD Logos (1)
Kühár István (1)
l'Imprimerie du Gouvernement (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna založba (1)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Societá storica del Litorale (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (2)
Tiskarna sv. Cirila (17)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (3)
Viktor Dolenc (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Županska zveza (1)
Dostop
Išči med rezultati (364)