Število rezultatov iskanja: 7258

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (9)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (722)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (1)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (20)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (3)
Avtonomist (9)
Azijske in afriške študije (1)
Blätter aus Krain (23)
Brivec (2)
Brus (1889-1891) (3)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (3)
Cillier Zeitung (69)
Čas (Ljubljana) (2)
Čuk na palci (6)
De musica disserenda (12)
Delavec (57)
Delavska pravica (53)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (46)
Domovina (1891-1908) (141)
Domovina (Ljubljana) (121)
Domovina in Kmetski list (9)
Dve domovini (1)
Edinost (Trst) (557)
Enakost (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (3)
Geografski vestnik (1)
Glas naroda (New York) (779)
Gorenjec (1900-1941) (115)
Gospodarstvena priloga (1)
Gruda (12)
Ilirski Primorjan (1)
Illyrisches Blatt (94)
Instrumentum (1)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (324)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (4)
Jež (Ljubljana) (4)
Jugoslovanski obrtnik (1)
Kamničan (1905) (4)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Kmetski list (102)
Koroška domovina (2)
Kronika (Ljubljana) (19)
La provincia dell`Istria (51)
Laibacher Wochenblatt (13)
Laibacher Zeitung (968)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Ljubljanski časnik (13)
Ljubljanski list (18)
Ljubljanski zvon (12)
Loški razgledi (1)
Mali list (15)
Mariborski večernik Jutra (726)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (11)
Mörszka krajina (13)
Muravidék (Murska Sobota) (12)
Murska krajina (25)
Muzikološki zbornik (2)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (82)
Narodni list (Celje) (24)
Naš glas (1)
Naš kmečki dom (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša misel (3)
Naša volja (4)
Nova doba (6)
Nova doba (Cleveland) (96)
Nova doba: l´era nuova (1)
Nova pravda (21)
Nova Soča (2)
Novice (1)
Obrtni vestnik (77)
Obrtniški glasnik (1)
Odmev iz Afrike (12)
Offizieller Telegraph (6)
Orjuna (16)
Osa (1905) (3)
Pohod (11)
Politisches Blatt (3)
Pravica (14)
Pravnik slovenski (1870-1872) (2)
Primorec (1)
Primorski list (Gorica) (101)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (69)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Rodoljub (40)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenec (Celovec) (10)
Sloveniens Blatt (2)
Slovenija (1848-1850) (8)
Slovenska bčela (5)
Slovenska čbela (2)
Slovenska zemlja (4)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (241)
Slovenski list (1896) (22)
Slovenski republikanec (2)
Slovenski učitelj (Maribor) (5)
Soča (171)
Stati inu obstati (5)
Straža v viharju (13)
Škrat (3)
Škrat (Trst) (2)
Štajerc (72)
Tedenske slike (Konzorcij) (94)
Télégraphe officiel (12)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (290)
Učiteljski list (7)
Učiteljski tovariš (164)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (93)
Verba hispanica (2)
Vigred (11)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zarja (1911) (31)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (13)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (13)
Zgodovinski zbornik (1888) (11)
Zora (1872) (6)
Zora (Ljubljana) (12)
Zvon (1870) (6)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (31)
Leto izida
13?? (1)
1784 (5)
1785 (4)
1786 (3)
1787 (2)
1788 (2)
1789 (2)
1790 (3)
1791 (4)
1799 (8)
1800 (10)
1801 (8)
1804 (1)
1805 (1)
1810 (4)
1811 (3)
1812 (5)
1813 (12)
1814 (8)
1815 (17)
1816 (8)
1817 (16)
1818 (10)
1819 (10)
1820 (16)
1821 (11)
1822 (8)
1823 (16)
1824 (10)
1825 (11)
1826 (15)
1827 (12)
1828 (16)
1829 (22)
1830 (18)
1831 (16)
1832 (20)
1833 (21)
1834 (16)
1835 (22)
1836 (16)
1837 (18)
1838 (14)
1838/1839 (1)
1839 (18)
1839/1840 (1)
1840 (20)
1840/1841 (1)
1841 (19)
1841/1842 (1)
1842 (15)
1842/1843 (1)
1843 (25)
1844 (20)
1845 (13)
1846 (31)
1847 (16)
1848 (35)
1849 (23)
1850 (23)
1851 (31)
1852 (23)
1853 (26)
1854 (24)
1855 (22)
1856 (19)
1857 (31)
1858 (21)
1859 (36)
1860 (30)
1861 (26)
1862 (24)
1863 (29)
1864 (35)
1865 (41)
1866 (39)
1867 (40)
1868 (40)
1869 (33)
1870 (44)
1871 (38)
1872 (33)
1873 (38)
1874 (63)
1875 (30)
1876 (37)
1877 (39)
1878 (42)
1879 (36)
1880 (113)
1881 (39)
1882 (38)
1883 (39)
1884 (37)
1885 (47)
1886 (30)
1887 (38)
1888 (38)
1889 (133)
1890 (36)
1891 (37)
1892 (37)
1893 (40)
1894 (49)
1895 (45)
1896 (45)
1897 (41)
1898 (54)
1899 (62)
1900 (53)
1901 (59)
1902 (42)
1903 (62)
1904 (183)
1905 (67)
1906 (423)
1907 (99)
1907/1908 (12)
1908 (78)
1909 (74)
1910 (72)
1911 (182)
1912 (80)
1913 (179)
1914 (60)
1915 (48)
1916 (49)
1917 (65)
1918 (60)
1919 (46)
1920 (67)
1921 (65)
1922 (86)
1923 (72)
1924 (69)
1925 (62)
1926 (68)
1927 (98)
1928 (72)
1929 (57)
1930 (49)
1931 (293)
1932 (109)
1933 (342)
1934 (58)
1935 (63)
1936 (66)
1937 (73)
1938 (155)
1939 (57)
194? (3)
1940 (347)
1941 (43)
1942 (18)
1943 (21)
1944 (23)
1945 (14)
1955 (1)
1955/1956 (1)
1959 (1)
1964 (1)
1966 (2)
1968 (1)
1969 (3)
1975 (1)
1977 (1)
1978 (1)
1982 (1)
1985 (1)
1991 (6)
1992 (1)
1993 (6)
1994 (7)
1995 (2)
1996 (2)
1997 (3)
1998 (2)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (6)
2002 (2)
2003 (2)
2004 (4)
2005 (2)
2006 (6)
2008 (5)
2009 (2)
2010 (5)
2011 (9)
2012 (9)
2013 (4)
2014 (6)
2015 (6)
2016 (4)
2017 (1)
2018 (13)
2019 (3)
2020 (3)
2021 (1)
Založnik
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Albin Prepeluh (9)
Andrej Gabršček (3)
Anton Janežič (2)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (93)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Cérkvena stamparija (1)
Ciril Štukelj (5)
Dolenjska založba (1)
Dragotin Hribar (141)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Družba Jezusova (3)
Edinost (3)
Etnografski muzej (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Fran Bartl (31)
France Memmer (2)
France Svetek (8)
Frančišek Pavletič (12)
Glas naroda (779)
Gorica (1)
Goriška tiskarna (1)
Gouvernements Buchdruckerei (6)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Hinko Sax (3)
Historischen Verein für Krain (11)
I. Slavec (101)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2035)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (23)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Ivan Dolenc (2)
Ivan Dolinar (551)
Ivan Mlinar (32)
Ivan Piano (1)
Ivan Tokan (7)
Ivan Železnikar (3)
Iza Prijateljeva (5)
Iza Prijatevljeva (1)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (10)
J. K. Jeretin (2)
J. Krajec (46)
J.R. Razlag (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (164)
Janez Rakusch (1)
Janko M. Pajk (6)
Janko Pajk (3)
Josip Kopač (31)
Josip Ošlak (20)
Josip Petejan (23)
Josip Stritar (6)
Joža Golmajer (1)
Jožef Blaznik (19)
Jožef Blažnik (5)
Jugoslovanska katoliška jednota (96)
Jugoslovanska obrtna zveza (1)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (1)
Jurij Stadelmann (13)
Karl Linhart (72)
Klaverjeva družba (12)
Kleinmayr (99)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (18)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (1314)
Konzorcij Delavca (6)
Konzorcij Gorenjca (115)
Konzorcij lista Naš glas (1)
Konzorcij Malega lista (15)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (6)
Konzorcij Trgovskega lista (290)
KUD Logos (2)
Kühár István (12)
Kühar Stevan (13)
L. Menaše (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (4)
Leonova družba (2)
l'Imprimerie du Gouvernement (12)
M. Kolar (1)
Martin Pogačar (11)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (12)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (9)
Narodna založba (24)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (11)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (16)
Obzorja (1)
Organizacija Slovenskih republikancev (2)
Orliška podzveza (11)
P. Kuret (1)
Pedagoški inštitut (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo (40)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (13)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Stadtmagistrates (1)
Štefan Godina (6)
T. Slatnar (1)
Talányi Franc (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (51)
Tiskarna sv. Cirila (242)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (12)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (5)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (69)
Viktor Dolenc (171)
Viktor Zoré (5)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založnik (2)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Zvonimir Bernot (26)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (7258)