Število rezultatov iskanja: 257

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Borna (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo Pravnik (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (6)
Družina (2)
DZS (1)
Etnografski muzej (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (9)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fr. Vesel (1)
Gašper H. Martelanc (1)
Historischen Verein für Krain (11)
Histria Editiones (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
J. Stanonik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Rozman (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Ljubljana : Šimen Jak (6)
Ljudska knjigarna (1)
M. Karamehmedović (1)
Matica Slovenska (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (6)
Naša knjiga (1)
New York : Frank Krže (2)
Obzorja (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pokrajinski arhiv (5)
Pokrajinski muzej (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Revija SRP (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (21)
Societá storica del Litorale (10)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
typis scholarum Piarum (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (26)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (257)