Število rezultatov iskanja: 2328

Založnik
apud Dominicum Occhi (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Dragotin Hribar (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Glas naroda (23)
I. Slavec (6)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2035)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Ivan Dolinar (12)
Ivan Piano (1)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Josip Ošlak (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (8)
Jurij Stadelmann (1)
Karl Linhart (2)
Kleinmayr (5)
Konzorcij (54)
Konzorcij Delavca (1)
Konzorcij Gorenjca (8)
Konzorcij Malega lista (1)
Konzorcij Trgovskega lista (14)
Kühar Stevan (1)
Narodna založba (2)
Pokrajinski arhiv (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo (5)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Tip. di Giuseppe Tondelli (39)
Tiskarna sv. Cirila (12)
Viktor Dolenc (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvonimir Bernot (1)
Išči med rezultati (2328)