Število rezultatov iskanja: 7686

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (55)
Acta neophilologica (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (728)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (17)
Arhivi (21)
Ars et humanitas (4)
Avtonomist (10)
Blätter aus Krain (19)
Bogoslovni vestnik (1)
Brivec (2)
Brus (1889-1891) (3)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (4)
Cillier Zeitung (68)
Čas (Ljubljana) (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Čuk na palci (4)
De musica disserenda (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavec (1914) (59)
Delavska pravica (37)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (42)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Domovina (1891-1908) (190)
Domovina (Ljubljana) (115)
Domovina in Kmetski list (9)
Družboslovne razprave (2)
Edinost (Trst) (550)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Glas naroda (New York) (783)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
Gorenjec (1900-1941) (112)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Gruda (12)
Ilirski Primorjan (3)
Illyrisches Blatt (87)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (318)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (3)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (21)
Jezikoslovni zapiski (17)
Jež (Ljubljana) (5)
Jugoslovanski obrtnik (2)
Kamničan (1905) (5)
Keria (Ljubljana) (3)
Kmetski list (107)
Knjižnica (6)
Komar (1)
Kronika (Ljubljana) (70)
La provincia dell`Istria (353)
Laibacher Wochenblatt (11)
Laibacher Zeitung (973)
Linguistica (Ljubljana) (7)
Ljubljanski časnik (13)
Ljubljanski list (21)
Ljubljanski zvon (13)
Loški razgledi (5)
Mali list (15)
Mariborski večernik Jutra (441)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (11)
Monitor ISH (1)
Mörszka krajina (10)
Muravidék (Murska Sobota) (11)
Murska krajina (24)
Muzikološki zbornik (11)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (78)
Narodni list (Celje) (24)
Naš kmečki dom (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša misel (2)
Naša volja (3)
Naše delo (Ptuj) (1)
Notranjec (1)
Nova doba (7)
Nova doba (Cleveland) (96)
Nova pravda (23)
Nova Soča (4)
Obrtni vestnik (41)
Odmev iz Afrike (8)
Offizieller Telegraph (6)
Organizacija znanja (1)
Orjuna (12)
Osa (1905) (3)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Pohod (12)
Politisches Blatt (2)
Pravica (13)
Pravnik slovenski (1870-1872) (2)
Primorski list (Gorica) (89)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (28)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Rodoljub (34)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slavia Centralis (14)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (36)
Slovenec (Celovec) (10)
Sloveniens Blatt (2)
Slovenija (1848-1850) (8)
Slovenska bčela (6)
Slovenska gospodinja (7)
Slovenska zemlja (3)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (235)
Slovenski jezik (1997) (5)
Slovenski list (1896) (21)
Slovenski republikanec (2)
Slovenski učitelj (Maribor) (4)
Soča (150)
Stati inu obstati (33)
Straža v viharju (13)
Studia Historica Slovenica (5)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (1)
Škrat (4)
Škrat (Trst) (2)
Šolska kronika (2)
Štajerc (72)
Tedenske slike (Konzorcij) (89)
Télégraphe officiel (14)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Trgovski list (282)
Učiteljski list (25)
Učiteljski tovariš (233)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (90)
Verba hispanica (3)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vigred (13)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zarja (1911) (30)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (17)
Zgodovina za vse (13)
Zgodovinski časopis (31)
Zgodovinski zapisi (4)
Zgodovinski zbornik (1888) (1)
Zora (1872) (6)
Zora (Ljubljana) (11)
Zvon (1870) (6)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (15)
Leto izida
1100-1200 (1)
1180-1200 (1)
1300-1500 (1)
1350 (1)
1499 (1)
1500/1600 (1)
1506 (1)
1509 (1)
1515 (1)
1526 (1)
1531 (1)
1544 (1)
1545-1588 (1)
1548 (2)
1549 (1)
1550 (4)
1552 (1)
1560 (1)
1561 (1)
1562 (1)
1567 (1)
1569 (1)
1570 (2)
1577 (1)
1582 (1)
1584 (3)
1588 (1)
1588-1612 (1)
1589 (1)
1593 (1)
1604 (1)
1635-1650 (1)
1635-1670 (1)
1683 (1)
1725 (1)
1746 (1)
1784 (3)
1785 (3)
1786 (4)
1787 (2)
1788 (2)
1789 (2)
1790 (5)
1791 (3)
1799 (13)
1800 (12)
1801 (8)
1804 (1)
1805 (1)
1810 (1)
1811 (6)
1812 (8)
1813 (8)
1814 (6)
1815 (8)
1816 (15)
1817 (10)
1818 (12)
1819 (14)
1820 (8)
1821 (16)
1822 (9)
1823 (10)
1824 (15)
1825 (11)
1826 (8)
1827 (16)
1828 (19)
1829 (16)
1830 (25)
1831 (15)
1832 (18)
1833 (22)
1834 (19)
1835 (16)
1836 (13)
1837 (17)
1838 (14)
1838/1839 (1)
1839 (20)
1839/1840 (1)
1840 (10)
1840/1841 (1)
1841 (25)
1841/1842 (1)
1842 (16)
1842/1843 (1)
1843 (23)
1844 (24)
1845 (12)
1846 (18)
1847 (21)
1848 (32)
1849 (26)
1850 (30)
1851 (28)
1852 (27)
1853 (22)
1854 (22)
1855 (21)
1856 (22)
1857 (27)
1858 (28)
1859 (23)
1860 (26)
1861 (40)
1862 (23)
1863 (27)
1864 (36)
1865 (40)
1866 (40)
1867 (56)
1868 (49)
1869 (48)
1870 (57)
1871 (46)
1872 (53)
1873 (52)
1874 (54)
1875 (45)
1876 (66)
1877 (50)
1878 (48)
1879 (46)
1880 (49)
1881 (46)
1882 (110)
1883 (45)
1884 (56)
1885 (60)
1886 (49)
1887 (47)
1888 (46)
1889 (50)
1890 (45)
1891 (160)
1892 (64)
1893 (61)
1894 (62)
1895 (56)
1896 (67)
1897 (62)
1898 (56)
1899 (58)
1900 (49)
1901 (52)
1902 (48)
1903 (60)
1904 (61)
1905 (65)
1906 (220)
1907 (93)
1908 (415)
1909 (87)
1909/1910 (11)
1910 (67)
1911 (86)
1912 (77)
1913 (125)
1914 (59)
1915 (156)
1916 (44)
1917 (50)
1918 (58)
1919 (50)
1920 (73)
1921 (73)
1922 (76)
1923 (73)
1924 (67)
1925 (64)
1926 (66)
1927 (70)
1928 (65)
1929 (77)
1930 (49)
1931 (52)
1932 (53)
1933 (264)
1934 (102)
1935 (343)
1935-1950 (2)
1936 (61)
1937 (60)
1938 (68)
1939 (73)
194? (3)
1940 (151)
1941 (31)
1942 (20)
1943 (23)
1944 (18)
1945 (10)
1948 (1)
1949 (2)
1954 (1)
1955 (2)
1955-1965 (4)
1958 (1)
1959 (1)
1960 (1)
1963 (2)
1963-1964 (2)
1964 (3)
1965 (3)
1966 (3)
1967 (3)
1968 (7)
1969 (4)
1970-1971 (1)
1971 (1)
1973 (3)
1974 (1)
1975 (1)
1977 (2)
1978 (1)
1980 (1)
1981 (1)
1982 (4)
1984 (8)
1985 (3)
1986 (1)
1987 (1)
1988 (2)
1989 (2)
1990 (2)
1991 (5)
1992 (5)
1993 (10)
1994 (7)
1995 (5)
1996 (5)
1997 (5)
1998 (6)
1999 (12)
2000 (7)
2001 (11)
2002 (16)
2003 (8)
2004 (10)
2005 (5)
2006 (13)
2007 (11)
2008 (23)
2008-2009 (24)
2009 (19)
2010 (22)
2011 (19)
2012 (24)
2013 (24)
2014 (25)
2015 (28)
2016 (22)
2017 (26)
2018 (14)
2019 (20)
2020 (16)
2021 (3)
2022 (5)
s. d. (26)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (21)
Centralna pravosodna knjižnica (68)
DELO, d.d. (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (179)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (5)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (169)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (51)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (5)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Kranj (115)
Mestna knjižnica Ljubljana (27)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6040)
Osrednja knjižnica Celje (285)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (359)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (47)
Slavistično društvo Slovenije (40)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (33)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (17)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (55)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (14)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zgodovinsko društvo Celje (13)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (40)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (71)
Vsebina
Založnik
(5)
A. Baš (1)
A. Rijavec (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Albin Prepeluh (10)
Andrej Gabršček (4)
Andrej Komel (1)
Anton Janežič (2)
appresso Bernardo Basa (1)
apud Dominicum Occhi (1)
apud Ioannem Bebelium (1)
Arhivsko društvo Slovenije (21)
B. Fučić (1)
B. Grafenauer (1)
Beletrina (2)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bologninus Zalterius (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (90)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Cérkvena stamparija (1)
Ciril Štukelj (1)
Dr. Köhler (1)
Dragotin Hribar (190)
Druck I. Kralik ... (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (2)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (4)
Družina (1)
durch Alexander und Samuel Weissenhorn Gebrüder (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
durch Johannem Syngriener (1)
durch Leonhardt Heussler (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
DZS (1)
E. Petrykiewicz (2)
Edinost (2)
Etnografski muzej (5)
ex officina Petri Horst (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (14)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fran Bartl (30)
France Svetek (7)
Frančišek Pavletič (11)
Friedrich Creussner? (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Glas naroda (783)
Goriška tiskarna (1)
Gouvernements Buchdruckerei (6)
Hamburger (1)
Heinrich Steiner (1)
Hinko Sax (5)
Historischen Verein für Krain (11)
Histria Editiones (1)
I. Slavec (89)
I. Vodopivec (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2035)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (19)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (16)
Ivan Dolenc (2)
Ivan Dolinar (544)
Ivan Jelačin (7)
Ivan Mlinar (33)
Ivan Piano (3)
Ivan Tokan (7)
Ivan Železnikar (3)
Iza Prijateljeva (5)
Iza Prijatevljeva (1)
J. Blasnik (7)
J. E. Božič (10)
J. Krajec (42)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (233)
Jakopičev paviljon (2)
Janko M. Pajk (6)
Janko Pajk (4)
Johann Singriener (1)
Josip Kopač (15)
Josip Ošlak (26)
Josip Petejan (22)
Josip Stritar (6)
Jožef Blaznik (16)
Jožef Blažnik (5)
Jugoslovanska katoliška jednota (96)
Jugoslovanska obrtna zveza (2)
Jurij Stadelmann (11)
Karl Linhart (72)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Klaverjeva družba (8)
Kleinmayr (93)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (21)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Konzorcij (968)
Konzorcij Delavca (7)
Konzorcij Gorenjca (112)
Konzorcij Malega lista (15)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (7)
Konzorcij Trgovskega lista (282)
KUD Logos (2)
Kühár István (11)
Kühar Stevan (10)
L. Menaše (1)
L. Schwentner (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (5)
Leonova družba (7)
l'Imprimerie du Gouvernement (14)
Ljudska knjigarna (1)
Lotter (1)
M. Kolar (1)
Maks Šeber (1)
Martin Pogačar (1)
Mathis Hupfuff (1)
Matica Slovenska (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (13)
N. Gretsch (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (8)
Narodna založba (24)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (12)
Naša knjiga (1)
Naše delo (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
New York : Frank Krže (1)
Nova revija (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Organizacija Slovenskih republikancev (2)
Orliška podzveza (13)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
P. Kuret (1)
PeBook (1)
Pedagoški inštitut (6)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
Pokrajinski arhiv (8)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (3)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (1)
Ruslica (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Slavistično društvo Slovenije (57)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo (34)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (33)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (17)
Societa storica del Litorale (11)
Societá storica del Litorale (9)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
Štefan Godina (6)
Talányi Franc (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (353)
Tiskarna sv. Cirila (235)
Tiskovna zadruga (14)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (4)
Ulrich Morhart (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (4)
Univerza na Primorskem (16)
Univerza v Mariboru (3)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (68)
Verfasser (1)
Viktor Dolenc (150)
Viktor Zoré (4)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
založnik (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zgodovinsko društvo Celje (13)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (55)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (19)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (74)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zvonimir Bernot (24)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (7686)