Število rezultatov iskanja: 5003

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (13)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (678)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (23)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (9)
Blätter aus Krain (21)
Brivec (3)
Brus (1889-1891) (2)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (3)
Cillier Zeitung (72)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (5)
Delavec (1914) (2)
Dialogi (1)
Dolenjske novice (46)
Domovina (1891-1908) (187)
Domovina (Ljubljana) (5)
Dve domovini (4)
Edinost (Trst) (559)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Fizika v šoli (1)
Glas naroda (New York) (781)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Gorenjec (1900-1941) (5)
Ilirski Primorjan (4)
Illyrisches Blatt (89)
Instanz Schematismus für das Herzogthum Krain (5)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (314)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (11)
Kmetski list (6)
Kronika (Ljubljana) (33)
La provincia dell`Istria (51)
Laibacher Wochenblatt (12)
Laibacher Zeitung (919)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski časnik (17)
Ljubljanski list (21)
Ljubljanski zvon (12)
Mariborski večernik Jutra (10)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (9)
Muzikološki zbornik (4)
Narodni list (Celje) (1)
Naš kmečki dom (1)
Nova crainska pratica (60)
Nova doba (Cleveland) (4)
Nova Soča (5)
Obrtni vestnik (5)
Offizieller Telegraph (10)
Otrok in knjiga (1)
Politisches Blatt (2)
Pravnik slovenski (1870-1872) (1)
Primorec (1)
Primorski list (Gorica) (95)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (29)
Rodoljub (37)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Slavistična revija (2)
Slovenec (Celovec) (9)
Sloveniens Blatt (2)
Slovenija (1848-1850) (9)
Slovenska bčela (5)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (240)
Slovenski list (1896) (21)
Slovenski učitelj (Maribor) (4)
Soča (164)
Stati inu obstati (1)
Studia Historica Slovenica (2)
Škrat (5)
Šolska kronika (2)
Štajerc (3)
Télégraphe officiel (17)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Trgovski list (14)
Učiteljski tovariš (154)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (44)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina za vse (14)
Zgodovinski časopis (5)
Zgodovinski zapisi (1)
Zgodovinski zbornik (1888) (1)
Zora (1872) (6)
Zora (Ljubljana) (9)
Zvon (1870) (6)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (2)
Leto izida
1100-1200 (1)
1150-1200 (1)
17?? (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778 (1)
1779 (1)
1780 (2)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (1)
1784 (3)
1785 (3)
1786 (4)
1787 (4)
1788 (3)
1789 (3)
1789/1806 (2)
1789-1806 (1)
1790 (5)
1791 (5)
1791/1806 (4)
1792 (1)
1793 (2)
1794 (1)
1795 (2)
1796 (2)
1797 (2)
1798 (3)
1799 (10)
1800 (20)
1801 (8)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (2)
1806 (1)
1807 (1)
1808 (1)
1809 (1)
1810 (2)
1811 (5)
1812 (14)
1813 (17)
1814 (9)
1815 (11)
1816 (15)
1817 (13)
1818 (11)
1819 (15)
1820 (11)
1821 (10)
1822 (15)
1823 (11)
1824 (10)
1825 (12)
1826 (10)
1827 (10)
1828 (19)
1829 (22)
1830 (17)
1831 (20)
1832 (18)
1833 (24)
1834 (16)
1835 (22)
1836 (15)
1837 (16)
1838 (15)
1838/1839 (1)
1839 (21)
1839/1840 (1)
1840 (12)
1840/1841 (1)
1841 (18)
1841/1842 (1)
1842 (22)
1842/1843 (1)
1843 (18)
1844 (21)
1845 (13)
1846 (25)
1847 (14)
1848 (36)
1849 (24)
1849/1860 (1)
1850 (29)
1851 (29)
1852 (22)
1853 (22)
1854 (20)
1855 (22)
1856 (25)
1857 (26)
1858 (22)
1859 (24)
1860 (25)
1861 (25)
1862 (23)
1863 (34)
1864 (34)
1865 (37)
1865/18?? (1)
1866 (42)
1867 (39)
1868 (32)
1869 (34)
1870 (39)
1871 (32)
1872 (39)
1873 (40)
1874 (37)
1875 (30)
1876 (33)
1877 (39)
1878 (59)
1879 (34)
1880 (38)
1881 (37)
1882 (34)
1883 (34)
1884 (113)
1885 (50)
1886 (34)
1887 (32)
1888 (35)
1889 (37)
1890 (34)
1891 (36)
1892 (39)
1893 (134)
1894 (44)
1895 (41)
1896 (43)
1897 (45)
1898 (71)
1899 (60)
1900 (55)
1901 (46)
1902 (51)
1903 (51)
1904 (57)
1905 (53)
1906 (65)
1907 (75)
1908 (203)
1909 (71)
1910 (405)
1911 (60)
1911/1912 (9)
1912 (64)
1913 (61)
1914 (49)
1915 (44)
1916 (41)
1917 (42)
1918 (42)
1919 (29)
1920 (36)
1921 (31)
1922 (30)
1923 (35)
1924 (35)
1925 (31)
1926 (37)
1927 (31)
1928 (29)
1929 (17)
1930 (19)
1931 (19)
1932 (17)
1933 (19)
1934 (18)
1935 (31)
1936 (32)
1937 (29)
1938 (11)
1939 (18)
1940 (17)
1941 (11)
1942 (11)
1943 (11)
1944 (10)
1945 (9)
1948 (1)
1955 (1)
1957 (2)
1967 (1)
1969 (2)
1970 (1)
1971 (2)
1974 (8)
1982 (2)
1988 (1)
1991 (2)
1992 (1)
1993 (6)
1994 (3)
1995 (1)
1996 (4)
1997 (2)
1998 (1)
1999 (2)
2000 (3)
2001 (1)
2002 (5)
2003 (6)
2004 (2)
2005 (2)
2006 (2)
2007 (2)
2008 (3)
2009 (5)
2010 (8)
2011 (13)
2012 (6)
2013 (6)
2014 (9)
2015 (6)
2016 (6)
2017 (4)
2018 (2)
2019 (4)
2020 (4)
2021 (1)
s. d. (1)
Vsebina
Založnik
A. Golobič (1)
A. Koblar (2)
Andrej Gabršček (6)
Anton Janežič (2)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Biotehniška fakulteta (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (44)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Dragotin Hribar (187)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ernest Klavžar (1)
F. Dular (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Frančišek Pavletič (9)
gedruckt bei Ignaz Merk (5)
Glas naroda (781)
Gouvernements Buchdruckerei (10)
Historischen Verein für Krain (9)
I. Slavec (95)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1934)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (21)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Ivan Dolenc (3)
Ivan Dolinar (553)
Ivan Piano (4)
Ivan Železnikar (2)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (9)
J. Krajec (46)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (154)
Janko M. Pajk (6)
Janko Pajk (5)
Josip Kopač (2)
Josip Stritar (6)
Jožef Blaznik (19)
Jožef Blažnik (7)
Jugoslovanska katoliška jednota (4)
Jurij Stadelmann (12)
Karl Linhart (3)
Kleinmayr (94)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (21)
Konzorcij (72)
Konzorcij Delavca (2)
Konzorcij Gorenjca (5)
Konzorcij Trgovskega lista (14)
l'Imprimerie du Gouvernement (17)
Lit. Linassi (1)
M. Kolar (1)
Mariborska knjižnica (1)
Martin Pogačar (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna založba (1)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
per Adamu Reichard (3)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (4)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (7)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
Selbstverl. (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo (37)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Štefan Godina (6)
Tip. di Giuseppe Tondelli (51)
Tiskarna sv. Cirila (240)
Tiskovna zadruga (12)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (4)
Univerza v Mariboru (2)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (72)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Viktor Dolenc (164)
Založba ZRC (4)
založnik (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (14)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (26)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (5003)