Število rezultatov iskanja: 2862

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (4)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (156)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (12)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Beilage zur Laibacher Zeitung (26)
Celjske slovenske novine (27)
Cillier Wochenblatt (14)
Cillier Zeitung (47)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dom in svet (Ljubljana) (17)
Drobtince (1)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Illyrisches Blatt (105)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (156)
Jezik in slovstvo (2)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Kmetijske in rokodelske novice (710)
Knjižnica (1)
Krajnska čbelica (5)
Kronika (Ljubljana) (21)
Laibacher Zeitung (156)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
L��Istria (54)
Ljubljanski zvon (13)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (8)
Muzikološki zbornik (3)
Normalka - Ljubljana (1)
Novi list (1)
Politisches Blatt (23)
Primerjalna književnost (1)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proletarec (Chicago) (1)
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark (1)
Slavistična revija (2)
Sloveniens Blatt (35)
Slovenija (1848-1850) (184)
Slovenski cerkveni časopis (27)
Slovenski gospodar (3)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Sopotja (28)
Šolska kronika (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (1)
Vedež (1848) (134)
Vertec (1871) (1)
Zarja (743)
Zgodovinski časopis (22)
Založnik
(1)
[s. n.] (1)
A. Cermak (1)
A. Kosi (1)
Akademska založba (1)
Andreas Leykam (1)
Anton Martin Slomšek (1)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Armenskiga samostana tiskarnica (1)
Arnold (1)
Arnoldische Buchhandlung (1)
c. k. kmetijska družba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
D. Rovšek (1)
Damian und Sorge (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
E. Pogorelz (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Gedruckt Bey Andreas Leykam (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Gymnasii academici Labacensis (1)
Historischen Verein für Krain (8)
I. Papsch & C (54)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (521)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Blaznik (2)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Pleterski (1)
J. Wagner (2)
J.M. Lenz (1)
Janez Krizostom Pogačar (27)
Jožef Blaznik (894)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach (1)
Katoliško tiskovno društvo (17)
Kleinmayr (105)
Kulturna skupnost (1)
L. Funtek Fotograf (1)
Leuschner & Lubensky (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (1)
Matica slovenska (1)
Matična knjižnica (1)
Miha Kastelic (5)
na prodaj v nemških šolah (1)
na svitlo dala c. k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
natisnil in saloshil Paternolli (1)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Jožef Blaznik (2)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
Obzorja (3)
Rozalija Eger (134)
s .n. (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenian Women's Union of America (743)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (28)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko družtvo (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (8)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (13)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (61)
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlun (1)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (2862)