Število rezultatov iskanja: 29746

Časopisje in članki - naslov
1551 (29)
Academica turistica (Spletna izd.) (156)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (183)
Advances in business related scientific research journal (53)
Akademski glas (1939) (1)
Amfiteater (Ljubljana) (122)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (285)
Annales. Series historia naturalis (1)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (5)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Ars mathematica contemporanea (429)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (70)
Bilten e-šolstvo (7)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (5)
Bojevnik (54)
CEPS journal (361)
Cik-cak (6)
Cillier Wochenblatt (14)
Cillier Zeitung (1656)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (704)
Delavec (1893) (3)
Delavska fronta (93)
Delavska mladina (6)
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja (16)
Delavski obzornik (13)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Denar in (24)
Deutsche Wacht (3474)
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) (863)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (56)
Dnevni red (11)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Dnevnikov objektiv (53)
Dolenjske novice (1939) (6)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Drobtince (1)
Družinski tednik (690)
Dve domovini (1)
E vsevedež (2)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Maribor) (109)
Ekonomski izzivi (13)
Enotnost (1926) (120)
E-novičke (Slov. izd.) (86)
Filozofski vestnik (2)
Finača (3)
Folia biologica et geologica (120)
Geografski vestnik (1)
Glas delavca (9)
Glavna šola - Idrija (1)
Glavna šola - Kamnik (1)
Glavna šola - Kranj (1)
Glavna šola - Novo mesto (1)
Glavna šola - Postojna (2)
Glej, list! (4)
Gottscheer Zeitung (Kočevje) (441)
Gymnasium (Rudolfswert) (1)
Illiesia (177)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (13)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (1)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (12)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (50)
Istrski tednik (Koper) (98)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Izzivi managementu (24)
Jašubeg en Jered (41)
Jezik in slovstvo (4)
Journal of energy technology (179)
Kamničan (1935) (2)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (367)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Kmetijske in rokodelske novice (883)
Kočevski Slovenec (95)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledarčik slovenski (2)
Koroški klic (2)
Kronika (Ljubljana) (5)
Kurent (45)
LAHA (Online ed.) (108)
Laibacher Zeitung (297)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Lexonomica (143)
Lives journal (15)
Ljubljanska mladina (15)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljudski glas (1935) (3)
Loški razgledi (3)
Mali trgovec (103)
Management in prodaja (3)
Marijikin ograček (96)
Marijin list (248)
Mednarodno inovativno poslovanje (187)
Mi mladi borci (240)
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik (6)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (12)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Morski vovk (1)
Na mejah (84)
Namig (4)
Narodna sloga (351)
Naša misel (56)
Naša volja (80)
Neodvisnost (42)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (116)
Normalka - Ljubljana (1)
Nova muzika (69)
Nova pratika (1)
Nova pravda (1937) (189)
Novi akordi (1653)
Novi list (1)
Novi toti (6)
Obrtniški glasnik (25)
Oddih (5)
Odmev iz Afrike (390)
Omladina (4)
Panonska polja (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (17)
Potovanja in stil (10)
Pravni letopis (210)
Pregled aktivnosti Arnesa (3)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (1)
Primorski dnevnik (1)
Programm des K.K. Staats-Gymnasiums in Cilli (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Promis (5)
Raketa (Ljubljana) (11)
Raziskave in razprave (122)
Razpotja (1)
Research in social change (4)
Revija za elementarno izobraževanje (350)
Revija za javna naročila in javne finance (6)
Revus (Ljubljana) (3)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (231)
Sinenergija (19)
Slavia Centralis (380)
Slavistična revija (1)
Slovenčev koledar (5)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska mladina (14)
Slovenska vas (24)
Slovenska zemlja (46)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenski čebelar in sadjerejec (72)
Slovenski delavec (178)
Sobota (Kranj) (54)
Socialna misel (68)
Stara pravda (9)
Stati inu obstati (2)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (1)
Straža v viharju (190)
Svoboda (1929) (90)
Šolska kronika (2)
Štajerski gospodar (212)
Študijski vodnik (2)
Toti list (1938) (152)
Triglav (1865) (392)
Tržiški zvon (2)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Upokojenec (1936) (80)
Uprava (Ljubljana) (4)
Večernik (Ljubljana) (47)
Vedež (1848) (134)
Vesna (1892) (34)
Vestnik za tuje jezike (245)
Vetrnica (11)
Vodenje in prodaja (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (28)
Vzajemna svoboda (34)
Zarja (1922) (2)
Zbor (1936) (57)
Zbornik (Slovenska matica) (13)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodnja Danica (53)
Zgodovinski časopis (1)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zvonček (Ljubljana) (7313)
Železne niti (1)
Leto izida
18?? (1)
1848 (89)
1849 (53)
1850 (53)
1854 (2)
1854-1864 (1)
1855 (1628)
1855/1865 (1)
1855-1856 (1)
1855-1857 (1)
1855-1864 (1)
1855-1890 (1)
1859-1860 (1)
1865 (103)
1866 (52)
1867 (2)
1868 (52)
1869 (105)
1870 (78)
1875 (2)
1876 (12)
1877 (130)
1878 (120)
1879 (116)
188? (1)
1880 (130)
1881 (131)
1882 (135)
1883 (132)
1884 (139)
1885 (140)
1886 (139)
1887 (135)
1888 (38)
1889 (138)
189? (1)
1890 (129)
1891 (128)
1892 (141)
1893 (145)
1894 (142)
1895 (130)
1896 (129)
1897 (25)
1898 (134)
1899 (118)
19?? (10)
190? (1)
1900 (288)
1900-1918 (1)
1901 (345)
1901-1914 (1112)
1902 (328)
1903 (390)
1904 (342)
1905 (364)
1906 (418)
1907 (378)
1908 (375)
1909 (351)
191? (2)
1910 (440)
1911 (393)
1912 (420)
1913 (379)
1914 (350)
1914/1915 (1)
1915 (333)
1916 (342)
1917 (288)
1918 (254)
1919 (249)
192? (4)
1920 (324)
1921 (289)
1922 (336)
1923 (353)
1924 (342)
1925 (371)
1926 (351)
1927 (435)
1928 (435)
1928-1929 (160)
1929 (397)
1930 (507)
1931 (613)
1932 (707)
1933 (443)
1934 (516)
1935 (452)
1936 (630)
1937 (662)
1938 (838)
1938/1939 (6)
1939 (756)
1939/1940 (8)
1940 (483)
1941 (272)
1942 (269)
1943 (279)
1944 (221)
1945 (49)
1950 (44)
1950-1960 (2)
1951 (55)
1952 (22)
1953 (52)
1954 (1)
1955/1956 (1)
196? (1)
1960-1970 (1)
1964 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1977 (2)
1978 (1)
1979 (1)
1980 (2)
1981 (2)
1983 (1)
1984 (1)
1985 (1)
1986 (1)
1987 (2)
1988 (1)
1989 (2)
1990 (1)
1991 (1)
1992 (2)
1993 (1)
1994 (1)
1995 (1)
1995-1996 (1)
1996 (1)
1997 (3)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (1)
2002 (2)
2003 (4)
2004 (56)
2005 (46)
2006 (62)
2007 (76)
2008 (212)
2009 (270)
2010 (323)
2010/2011 (1)
2011 (439)
2011/2012 (1)
2012 (381)
2013 (388)
2014 (379)
2015 (438)
2016 (388)
2017 (381)
2018 (396)
2018/2019 (1)
2019 (393)
2020 (146)
2020/2021 (1)
2021 (1)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (39)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
Andragoški center Republike Slovenije (86)
Barbara Vrezovnik s. p. (10)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (7)
DELO, d.d. (131)
Dnevnik (82)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (187)
Društvo Gledališče Glej (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (70)
Društvo Slovenska akademija za management (24)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (126)
GEA College (53)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (706)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (210)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Potrča (351)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (101)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (108)
Matična knjižnica Kamnik (2)
MCDD Slovenske Konjice so.p. (3)
Mestna knjižnica Kranj (451)
Mestna knjižnica Ljubljana (7340)
Miška d.o.o (7)
Mlada liberalna demokracija (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nadškofija Gorica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9304)
Nova obzorja (244)
Osrednja knjižnica Celje (6219)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (98)
Panvita, proizvodnja krme d.o.o. (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (460)
Prirodoslovni muzej Slovenije (178)
Revija SRP (15)
SIB d.o.o. (6)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (120)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (122)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Škrabčeva knjižnica (497)
Šola za ravnatelje (28)
University of Primorska Press (156)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (429)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (231)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (306)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (179)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (380)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (183)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (405)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (143)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (50)
Uprava RS za jedrsko varnost (22)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (13)
Večer (4)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (23)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (70)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (245)
ZRC SAZU (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Vsebina
Arheologija (43)
Arhitektura (5)
Astronomija, astrofizika (2)
Bibliografije (5)
Bibliotekarstvo (6993)
Biografije (39)
Biologija (33)
Botanika (50)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (2)
Civilizacija (142)
Demografija (4)
Domoznanstvo (3)
Družbene vede (38)
Ekonomija (478)
Etnologija (4)
Filozofija, psihologija (69)
Fizika (48)
Fotografija (33)
Geografija (5)
Geologija (31)
Glasba (166)
Glasba za posamezne inštrumente (135)
Gledališče (113)
Gospodinjstvo (21)
Gradbeništvo (4)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (2)
Grafična umetnost (2)
Industrija, obrt, rokodelstvo (5)
Informatika (3)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (1226)
Inženirstvo, tehnologija (155)
Javna uprava (94)
Jezikoslovje in jeziki (442)
Kemija (3)
Kemijska tehnologija (4)
Kibernetika (1)
Kinematografija (1)
Kmetijstvo (97)
Knjigovodstvo (27)
Književnost (7693)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (3)
Likovna umetnost (1)
Ljudsko slovstvo (2)
Matematika (428)
Medicina (312)
Menedžement (6)
Menedžment (86)
Naravoslovne vede (24)
Odrska glasba. Opera (1)
Oglaševanje (11)
Organizacije (42)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (16)
Pisave, knjige (1)
Politika (415)
Pomožne vede. Hermenevtika. Tekstna kritika (2)
Poslovni menedžment (30)
Potovanja. Odprave (10)
Pravo (324)
Promet (3)
Računalništvo (18)
Risanje (1)
Slikarstvo (4)
Socialno delo (17)
Sociologija (81)
Statistika (7)
Šport (265)
Telekomunikacije (2)
Tiskovine (13037)
Umetnost (58)
Urbanizem (4)
Verstva. Teologija (403)
Vokalna glasba (1509)
Vzgoja, izobraževanje (776)
Zgodovina (104)
Znanost (24)
Zoologija (187)
Založnik
[s. n.] (1)
3M Consulting Branko Žunec (7)
A. Berthold (2)
A. Jerkič (1)
Adolf Ribnikar (47)
Adrijan Janc (9)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (25)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (13)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (90)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
Andragoški center Slovenije (86)
Anton Burger (1)
Anton Grablovic (3)
Anton Martin Slomšek (1)
Archidioecesis (1)
B. Vrezovnik (10)
Bibliofilska založba (48)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Božo Podkrajšek (152)
C. Gerold's Sohn (1)
Cankarjeva družba (12)
Celeja (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (50)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Delo (131)
Direction der administrativen Startistik in k.k. handels-Ministerium (6)
Dnevnik (77)
Doba Epis (187)
Dolinšek Anton (16)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (84)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (387)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (6)
Društvo Slovenska akademija za management (24)
Društvo sv. Mohora (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (4)
Edukator (10)
Fakulteta za energetiko (179)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (231)
Fakulteta za uporabne družbene študije (123)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (380)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
G. Westermann (1)
GEA College (43)
gedruckt bei Konstantin Tandler (1)
Glasbena matica (160)
Gledališče Glej (4)
GO Mice (5)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
GV Revije (3)
H. Ničman (1)
H. Rebolj (5)
Historischen Verein für Krain (12)
Hof- U. Staatsdruck. (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (586)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za primerjalno pravo (210)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
J. Blasnik (392)
J. Blaznik (3)
J. Giontini (4)
J. Perthes (1)
J. R. Millitz (1)
Jadran (98)
Janez Krizostom Pogačar (53)
Janez Modic (72)
Januš Golec (93)
Jos. Franz Kaiser (1)
Josef Eppich (441)
Jožef Blaznik (883)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovensko napredno akademsko društvo Jadran (4)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Hauptschule zu Adelsberg (2)
K. k. Staatsgymnasium (1)
k.k. Ministerium des Innern (1)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule in Stein (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Neustadtl (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Krainburg (1)
Kaiserlichen königlichen Muster - Hauptschule in Laibach (1)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
Kärntner Volksbund (367)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (344)
Klaverjeva družba (390)
Klekl Jožef (116)
Konzorcij (3383)
Konzorcij Malega lista (103)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (5)
Konzorcij Svobode (34)
Konzorcij Svobode Maribor (90)
Krščanska delavska mladina (6)
Kulturno društvo (1)
L. Schwentner (1653)
LAHA, Akademija za laserje in zdravje (10)
LAHA, Laser and Health Academy (98)
Leskovšek Franc (16)
M. Schindler (1)
Marburger Verlags- und Druckerei-Ges.Marburger Verlags- und Druckerei-Ges (212)
Martin Pogačar (76)
Matica Slovenska (3)
Matija Vukovič (120)
Medicinska fakulteta (183)
Mississipi College, Dept. of Biology (177)
Miška (7)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinski center Dravinjske doline (3)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
Niko Župančič (9)
Nova obzorja (244)
Nova revija (2)
O. Wigand (1)
Občina Bled (1)
Observer Genion Clipping (2)
Panvita (1)
Pedagoška fakulteta (350)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (201)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (129)
Pravna fakulteta (143)
Pravna praksa (3)
Premiata tipografia Paternolli (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (177)
Revija SRP (15)
Robinson (5)
Rozalija Eger (134)
s. n. (568)
S. Šantel (1)
s.n. (207)
samozal. B. Ekselenski (41)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
SIB (6)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (44)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (120)
Slovenska Matica (11)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Stanko Oblak (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Škofijski ordinariat (699)
Šola za ravnatelje (28)
Štupar Vincenc (9)
Telovadno društvo Sokol (1)
Teološka fakulteta (2)
Troškom C.K. Prodavnice Šol. Knjig (1)
Tujsko-prometno društvo (2)
Turistica (144)
University of Primorska Press (12)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (22)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (13)
V Založbi L. Kremžarja (1)
Večer (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Vengar (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (6007)
Vesnani na Dunaji (34)
Vilma Tomažič (6)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (43)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (70)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (245)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Županska zveza (72)
Išči med rezultati (29746)