Število rezultatov iskanja: 6161

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Amerikanski Slovenec (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (285)
Angeljček (147)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (13)
Argo (1892-1903) (13)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (6)
Asian studies (1)
Cerkveni glasbenik (13)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (13)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (2)
De musica disserenda (1)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (1)
Deška ljudska šola - Kamnik (2)
Deutsche Wacht (102)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (1)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (25)
Dialogi (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dolenjske novice (24)
Dom in svet (Ljubljana) (471)
Domoljub (Ljubljana) (24)
Domovina (1891-1908) (36)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (2)
Državna realna gimnazija (Maribor) (2)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (93)
Duhovni pastir (13)
Dve domovini (1)
Edinost (Trst) (297)
Filozofski vestnik (1)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Gorica (1)
Gimnazija - Kranj (2)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (2)
Ginnasio comunale superiore - Trst (1)
Glasnik (24)
Gorenjski pionir (14)
Gospodarski list (Gorica) (10)
Ilustrovan narodni koledar (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (6)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (2)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (1)
Jezik in slovstvo (5)
Jugoslovanski stenograf (18)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetijske in rokodelske novice (735)
Kmetovalec (25)
Knjižnica (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (1)
Kronika (Ljubljana) (13)
Kronika slovenskih mest (5)
Laibacher Kneipzeitung (1)
Laibacher Zeitung (300)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (1)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljubljanski zvon (257)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (1)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Postojna (1)
Ljudska šola - Tržič (2)
Loški razgledi (2)
Mala pratika (1)
Marburger Zeitung (104)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Mir (Celovec) (36)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (5)
Muzikološki zbornik (14)
Novi list (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (26)
Oglasnik lavantinske škofije (10)
Pertrattazioni della Dieta provinciale (1)
Pettauer Zeitung (52)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (82)
Pomladni glasi (1)
Popotnik (1880-1941) (25)
Primerjalna književnost (13)
Primorski dnevnik (1)
Primorski list (Gorica) (17)
Proletarec (Chicago) (1)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Rimski katolik (5)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Rodoljub (24)
Slavistična revija (7)
Sloga (Gorica) (10)
Slovanski svet (1888) (51)
Slovenec (1873) (298)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Slovenski citrar (1895) (5)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (469)
Slovenski narod (301)
Slovenski pravnik (80)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Soča (52)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (3)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (2)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (2)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (239)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (2)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (152)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (1)
Zbor ob��anov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodnja Danica (47)
Zgodovinski časopis (4)
Zgodovinski zbornik (1888) (4)
Zora (Ljubljana) (4)
Leto izida
1867 (1)
1875 (2)
1876 (12)
1877 (14)
1877-1895 (1)
1878 (13)
1879 (14)
1880 (12)
1880-1918 (4)
1881 (12)
1882 (13)
1883 (13)
1884 (12)
1885 (12)
1885/1895 (1)
1886 (10)
1887 (11)
1888 (10)
1889 (11)
189? (2)
1890 (10)
1890-1895 (1)
1891 (11)
1892 (11)
1893 (10)
1893-1895 (1)
1894 (14)
1894/1895 (22)
1894-1895 (6)
1895 (5026)
1895/1896 (20)
1895/1900 (2)
1895/1905 (3)
1895/1906 (1)
1895/1910 (3)
1895-1896 (9)
1895-1899 (2)
1895-1905 (1)
1895-1907 (1)
1895-1910 (2)
1895-1915 (1)
1895-1923 (1)
1895-1947 (1)
1896 (40)
1896-1895 (1)
1897 (14)
1898 (13)
1899 (10)
19?? (27)
1900 (8)
1901 (10)
1902 (7)
1903 (9)
1904 (9)
1905 (9)
1906 (9)
1907 (14)
1908 (10)
1908/1935 (1)
1909 (12)
1910 (15)
1910-1916 (1)
1910-1920 (1)
1911 (12)
1912 (12)
1913 (13)
1914 (20)
1915 (12)
1916 (12)
1917 (13)
1918 (12)
1919 (11)
192? (5)
1920 (15)
1921 (11)
1922 (11)
1923 (9)
1924 (13)
1925 (10)
1925/1935 (1)
1925-1935 (1)
1926 (12)
1927 (9)
1928 (10)
1929 (9)
193? (2)
1930 (9)
1930-1940 (2)
1931 (6)
1932 (8)
1933 (10)
1934 (12)
1935 (12)
1935-1945 (1)
1936 (10)
1937 (9)
1938 (11)
1938-1940 (1)
1939 (15)
194? (6)
1940 (10)
1940-1950 (3)
1940-1960 (1)
1941 (7)
1942 (7)
1943 (8)
1944 (20)
1945 (4)
1945-1955 (1)
1945-1970 (1)
1949 (3)
195? (9)
1950 (1)
1950-1960 (1)
1951 (1)
1952 (1)
196? (3)
1961 (1)
1965 (1)
1965-1966 (1)
1966 (1)
1968 (2)
1969 (2)
1970 (2)
1970-1980 (1)
1971 (1)
1974 (1)
1975 (5)
1977 (4)
198? (5)
1980-1990 (1)
1981 (5)
1983 (1)
1984 (1)
1985 (1)
1986 (2)
1988 (2)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (2)
1992 (3)
1993 (3)
1994 (2)
1995 (7)
1996 (9)
1997 (2)
1998 (3)
1999 (5)
2000 (3)
2001 (4)
2002 (2)
2003 (5)
2004 (3)
2005 (5)
2007 (4)
2008 (2)
2009 (3)
2010 (7)
2011 (14)
2012 (13)
2013 (13)
2014 (6)
2015 (5)
2016 (5)
2017 (2)
Založnik
(1)
A. Beer (1)
A. Berthold (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Akademska založba (1)
Alfons Müllner (13)
Anton Aškerc (1)
Anton Bezenšek (18)
Anton m. Obizzi (10)
Anton Mahnič (5)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Blanke (1)
Braumüller (1)
Cecilijino društvo (13)
Čitalnica (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (2)
Deželni odbor kranjski (26)
Dragotin Hribar (37)
Dramatično društvo (3)
Društvo Pravnik (80)
Društvo Pripravniški dom (12)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenski lik (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (3)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družba za založniške pobude (1)
Državna založba Slovenije (2)
E. Pogorelc (1)
Edinost Publishing (1)
Etnografski muzej (1)
F. Haderlap (36)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (14)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (1)
Fr. Vesel (8)
Fran Podgornik (50)
Frančišek Kralj (1)
Frančišek Pavletič (4)
Fritz Rasch, Buch-Kunst-u.Schreibwaarenhandlung (1)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (1)
Giontini (1)
Giunta provinciale (1)
Glasbena matica (6)
Goriška tiskarna (2)
Goriška tiskarna A. Gabršček (13)
Goriška tiskarna 'A. Gabršček' (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (5)
H. Haas (1)
I. Germek (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (2)
I. Slavec (17)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (598)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (2)
Im Selbstverlage der Anstalt (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Ivan Dolinar (297)
Ivan Jakopič (24)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
J. Blasnik-ovi nasledniki (1)
J. Giontini (1)
J. Kernik etc. (1)
J. Krajec (24)
J. Müller (2)
J. Pavlin (1)
J. Pogačnik (1)
J. Ruwner & Co. (1)
J. Sovran (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (239)
Jakopičev paviljon (8)
Janez Krizostom Pogačar (47)
Josef Blasnik (1)
Josip Paulin (1)
Jožef Blaznik (735)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (25)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (2)
K. k. Staats - Gymnasiums (1)
K. k. Staatsgymnasium (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (1)
K. k. Staatsgymnasiums (2)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (1)
K. k. Staats-Obergymnasiums (2)
K. k. Staats-Oberrealschule (1)
K. k. Staats-Untergymnasium in Cilli (1)
Kat. Tisk. (1)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (472)
Kleinm. & Blg. (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (25)
Kmetijsko društvo (Gorica) (10)
Knezoškofijstvo (1)
Kongregacija misijonarjev sv. Vincencija Pavljanskega (1)
Krajni šolski svet (4)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (1)
L. Bude (1)
L. Schwentner (6)
Laibacher Bicycle-Club (1)
LDS (1)
Leopold Kralik (1)
Ljudska tiskarna (298)
M. Kolar (1)
M. Kolar, Ljubljana (23)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (104)
Martin Pogačar (4)
Matica Slovenska (1)
Mestna glavna šola (2)
Mestna občina (5)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Musealverein für Krain (5)
Muzej za Tolminsko (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo za Kranjsko (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Nar. Tisk. (1)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (301)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (2)
Obzorja (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Padiglione Jakopič (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (1)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Philharmonische Gesellschaft (8)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (82)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (14)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Putsch (1)
Ravnateljstvo (2)
s. n. (121)
s.n. (13)
samozal. (1)
samozal. avtor (1)
samozal. H. Ledóchowski (1)
samozaložba (1)
Selbstverl. (1)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo (24)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Studio Potrč (1)
sumptibus auctoris (2)
Škofijski ordinariat (709)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
T. L. Merlo (1)
Tisk. Sv. Cirila (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna sv. Cirila (469)
Tiskovna zadruga (257)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Untergymnasium zu Pettau (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (2)
V. Lobenwein (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (102)
Verlag der k. k. Oberrealschule (2)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Viktor Dolenc (52)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (2)
W. Blanke (51)
W. Blanke (Pettau) (1)
W. Helfer (1)
Wilhelm Helfer (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Išči med rezultati (6161)