Število rezultatov iskanja: 515

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (4)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (20)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arhivi (20)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Atlanti (3)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
De musica disserenda (9)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Instrumentum (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (17)
Jezikoslovni zapiski (5)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (5)
Kronika (Ljubljana) (93)
Kronika slovenskih mest (1)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (11)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (16)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Otrok in knjiga (4)
Presek (1)
Primerjalna književnost (7)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (2)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (13)
Slovenski etnograf (15)
Slovenščina v šoli (2)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (3)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (11)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (10)
Učiteljski tovariš (7)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina v šoli (4)
Zgodovina za vse (19)
Zgodovinski časopis (33)
Železne niti (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (20)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (161)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (11)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zgodovinsko društvo Celje (19)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (24)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (83)
Založnik
Andrej Komel (1)
Arhivsko društvo Slovenije (20)
Biotehniška fakulteta (2)
Centralgrafica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (5)
Etnografski muzej (15)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Dular (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Festival Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Geološki zavod (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
H. Dermol Hvala (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
International Institute for Archival Science (3)
J. Šorn (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KUD Logos (3)
M. Makarovič (1)
Mariborska knjižnica (4)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Mestna občina (1)
Mestni muzej (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (11)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (9)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
Narodna galerija (1)
Narodni muzej (1)
neznan (2)
Občina Bled (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (2)
Pedagoška fakulteta (4)
Ruslica (1)
s. n. (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Slavistično društvo Slovenije (30)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski šolski muzej (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (10)
Sophia (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založ. Henr. Ničman. (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (22)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (82)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (515)